Контрольні запитання

Короткі відомості про земну кору

Оскільки переважна більшість процесів, які вивчаються в курсі «Нафтогазової механіки», відбуваються в земній корі – частині земної кулі, то нагадаємо деякі відомості про неї.

Земна куля складається з декількох зон (оболонок), розташованих концентрично навколо центрального ядра:

1 Газова оболонка – атмосфера.

2 Водна оболонка – гідросфера (світовий океан).

3 Зовнішня кам`яна оболонка – літосфера (земна кора).

4 Внутрішня оболонка – мантія.

Площа земної поверхні, зайнятої водою, складає 70,8 %, а суші – 29,2 % всієї поверхні Землі.

Головна роль гідросфери в циклі геологічних явищ на Землі полягає в утворенні осадових порід.

Потужність зовнішньої кам’яної оболонки (земної кори) під континентами коливається від 30 до 70 км, а під океанами – до 7-9 км. На континентах земна кора переважно складається з гранітів та гнейсів і називається сіалічною оболонкою, сіаллю (Si + Al). Середня густина сіалічної оболонки - 2700 кг/м3.

Границя між земною корою і мантією називається границею (поверхнею) Мохоровичича. На цій границі різко змінюється склад і фізичні властивості гірських порід. Мантія складає оболонку Землі до глибини 2900 км.

Радіус ядра Землі - 3470 км, яке складається з нікелистого заліза густиною 9800 кг/м3.На глибині 2900 км тиск складає 135000 МПа, а в центрі Землі – 547000 МПа. На цій глибині (2900 км) зменшується швидкість розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль з 13 до 8 км/с.

Заміри Земної кулі за останні 2000 років показали, що діаметр Землі щорічно збільшується на 22 м. Але період розширення Землі змінюється її стискуванням, що супроводжується інтенсивним гороутворенням. В результаті взаємодії зовнішніх та внутрішніх геологічних процесів виникають всі геологічні явища на Землі, утворюються різні гірські породи та материки в їх сучасній формі і поступово змінюється вигляд планети Земля.

1 Який щорічний світовий видобуток вуглеводнів?

2 Який щорічний видобуток вуглеводнів в Україні останніми роками та їх споживання?

3 Які етапи проходить розвиток технологій видобування вуглеводнів?

4 Як розподіляється залишкова нафта?

5 З яких оболонок (зон) складається Земна куля?

6 Як називається границя між земною корою і мантією?

7 Що таке сіалічна оболонка?

8 Чим характеризується границя Мохоровичича?