ПРИЧИНИ ПЕРЕБУДОВИ БНК

ТЕМА № 8. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

ПЛАН

1. Причини перебудови БНК

2. Зміст перебудови БНК

3. Оптимальна організаційна структура міжнародної корпорації

 

Розузгодження інтересів як причина перебудови. Одна з особливостей і проблем бізнесу полягає в тому, що як його навколишнє середовище, так і він сам змінюються під впливом численних чинників. Міняються клієнти, виникають нові ринкові ніші, з'являються нові конкуренти, розробляються нові, більш довершені технології. Узагальнюючи, можна сказати, що джерелом змін є зміни в технічній і технологічній стороні виробництва, а також у виробничих відносинах в самій компанії і в навколишньому ринковому середовищі. Особливо динамічне середовище міжнародного бізнесу, тому кризи і зміни тут – звичайна справа.

Джерелом будь-яких змін є невідповідність між окремими частинами системи. Зрозуміло, це справедливо і для міжнародної фірми, що є відкритою системою, включеною в незліченну кількість зв'язків з різними господарюючичи суб'єктами і суспільством в цілому: органами державного управління, комерційними і некомерційними організаціями, громадянами. Відповідно можна виділити декілька ланцюжків регулювання, збої в яких приводять до необхідності перебудови, тобто свідомих змін в організації, направлених на підвищення її ефективності.

Політична сфера (державна економічна політика)

Перший ланцюжок зв'язує державу і підприємство через економічну політику держави. З одного боку, державні органи визначають правові рамки, податкову і митну політику і інші важливі параметри, що формують економічне середовище. З іншого боку, підприємство лобіює свої інтереси у владних структурах, має можливість маневру в рамках закону і частково поза ним. Як правило, «тонка настройка» здійснюється шляхом встановлення обов'язкових процедур і надання різних пільг.

Державна економічна політика може входити в суперечність з інтересами БНК. Найчастіше фірми не влаштовують високі податки, за допомогою яких здійснюється перерозподіл багатства для досягнення соціальних цілей. В результаті з'являються складні організаційні структури з головними холдингами в офшорних зонах або країнах з низькими податковими ставками. Іноді міжнародні компанії вимушені переносити частину своєї діяльності з однієї країни в іншу із-за впливу політичних обмежень.

Наприклад, після введення США обмежень на торгівлю з СРСР із-за вторгнення радянських військ до Афганістану в 1979 р. United Steel стала виконувати свій контракт в рамках програми «Газ в обмін на труби» через свій французький підрозділ.