Критерії відбору менеджерів і інших категорії працівників

Відбір менеджерів для роботи на іноземних ринках – основне кадрове рішення міжнародної фірми. Для персоналу країни перебування менеджер є представником БНК, базової країни і відповідної управлінської культури. Враження від нього самого і його досягнень залишається в цій країні протягом тривалого часу, навіть після повернення менеджера додому.

Які ж критерії вибрати для оцінки придатності співробітника для роботи за кордоном? Майже у всіх випадках використовуються 7 основних критеріїв для менеджерів базової країни при закордонних призначеннях:

1. Технічні і управлінські навики. Оцінка навиків формується на основі минулих досягнень менеджера. При цьому передбачається, що успішне використання технічних, адміністративних і управлінських навиків менеджером удома дозволяє йому справитися із завданням за кордоном.

2. Мотиви і прагнення. Дуже важливо зрозуміти причини, чому менеджера цікавить зарубіжне призначення. Ідеальний кандидат повинен виявляти особливу цікавість до країни перебування і у меншій мірі реагувати на фінансові стимули.

3. Соціальні навики. Уміння менеджера взаємодіяти з людьми також відноситься до важливих атрибутів його діяльності. У країні перебування він повинен розуміти людей, знати норми спілкування і формувати ефективну систему взаємодії як на професійному, так і на соціальному рівні.

4. Дипломатичні навики. Оцінюється здатність менеджера взаємодіяти в країні перебування з діловими асоціаціями, урядовцями і політичними лідерами.

5. Зрілість і стабільність. Менеджер повинен проявити себе як зріла людина, здатна реагувати на різні ситуації раціонально і знаходити прийнятні рішення.

6. Сімейні чинники. На досягнення успіху БНК на зарубіжних ринках часто робить вплив такий чинник, як здатність сім'ї менеджера адаптуватися до нової країни.

7. Інші чинники (стать, вік і т. д.). Дані специфічні критерії мають менше значення в порівнянні з попередніми і можуть широко варіюватися від країни до країни (або від однієї культури до іншої).

Дані критерії можуть застосовуватися не тільки до менеджерів, але і до інших категорій працівників, що направляються за рубіж. При цьому враховуються країна, регіон, специфіка посади і традиційні, характерні для фірми процедури призначення.

Як додаткові критеріїпри відборі персоналу за кордон використовуються наступні: