ФПГ Японії

ФПГ Німеччини

Особливість структури німецької економіки полягає в значній ролі банків і їх тісних зв'язках з нефінансовим сектором (промисловість, торгівля і послуги, транспорт). Виняткова роль банків визначається особливостями німецького законодавства, згідно якому приватні інвестори не мають доступу на фондові біржі, а купують і продають акції за допомогою посередників, в основному – банків. Незалежні дрібні акціонери із-за високих трансакційних витрат вважають за краще не тримати у себе придбані акції, а депонувати їх в банку. При цьому банк надає клієнту корпоративну інформацію про збори акціонерів (порядок денний, рекомендації правління, пропозиції інших акціонерів щодо резолюції зборів). Більш того, більшість приватних акціонерів вважають за краще на основі довіреності передавати банку право голосування по депонуючих акціях (це одна з небагатьох безкоштовних послуг німецьких банків).

В результаті, ведучі банки Німеччини (перш за все Deutsche Bank, Dresdner Bank і Commerzbank) на основі власного володіння акціями, довіреності на право голосування і акцій, що належать їхнім дочірнім інвестиційним компаніям, сконцентрували в своїх руках величезний ступінь контролю над провідними відкритими акціонерними товариствами Німеччини – більше 80 % голосів на зборах представлено банками. Це дозволяє банкам ФРН обирати членів наглядової ради і призначати інших керівників підприємств, а також жорстко контролювати процес зміни статутів корпорацій.

Навколо цих банків були утворені крупні горизонтально інтегровані фінансово-промислові об'єднання. При цьому на чолі ієрархії стоїть банк, з ним пов'язана група крупних промислово-торгових компаній, навколо яких групується безліч крупних і середніх фірм. Особливістю німецьких ФПГ також є деяка міра взаимоучастия компаній в капіталі один одного (перехресне володіння акціями).

Основу економіки Японії на сьогодні складають шість найбільших ФПГ: Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Fuji, Dai-ichi Kangyo і Sanwa.

Японські ФПГ є неієрархічними структурами з широким розповсюдженням перехресного володіння акціями (взаємна участь). Основною ланкою японської групи компаній, ядром, навколо якого сформована вся структура, є один з основних банків. Група також включає крупну торгову компанію («торговий дім»), страхове товариство, інвестиційну компанію і одне або декілька вертикально інтегрованих промислових об'єднань. Виробничі підприємства також пов’язані взаємною участю в капіталі один одного, а також специфічним фінансуванням за участю головного банку групи («кейрецу-фінансування»).

Така корпоративна структура японських ФПГ склалася в процесі реконструкції економіки після закінчення Другої світової війни, при цьому пріоритетний розвиток одержала банківська система. Також виключно велика була роль держави, що направила через основні банки довгострокові фінансові ресурси для відновлення і розвитку промислового потенціалу.