ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Зміст

Монтаж будівель з об'ємних блоків.

Даний метод полягає у збиранні конструкцій адміністративного і житлового
призначення з об'ємних блоків повного заводського виготовлення.

Вартість такого методу нижча на 5-10%, а трудомісткість на 30-40%.

Застосовують наступні конструктивні схеми:

1) З несучих блоків розміром на кімнату, проліт будівлі або квартиру;

2) Поєднання несучих блоків з каркасом будівлі і зовнішніми стіновими панелями.

Види блоків:

1. „Стакан" з приставною панеллю стіни.

2. „Перевернутий стакан" з приставною панеллю стіни.

3. „Лежачий стакан" з приставною панеллю стіни.

За способом спирання:

1. Блоки, що опираються по контуру.

2. З точковим спиранням по чотирьох кутах.

3. З частковим спиранням консольно-звислою частиною.

 

 


Лекція 1   Основні положення будівельного виробництва. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація. Трудові ресурси будівельного виробництва ……..  
Лекція 2   Технічне та тарифне нормування в будівництві. Нормативна документація будівельного виробництва . Технологічне проектування в будівництві. Варіантне проектування будівельного виробництва……………………………    
Лекція 3   Земляні роботи. Загальні відомості. Види земляних споруд. Технологічні властивості грунтів. Процеси земляних робіт…………………………………...  
Лекція 4 Водовідведення і водопониження. Штучне закріплення грунтів. …………….
Лекція 5 Проведення вибухових робіт……………………………………………………..
Лекція 6   Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій. Загальні положення. Влаштування опалубки. ………………………………………………………….  
Лекція 7   Арматурні роботи. Бетонні роботи. Властивості і приготування бетонної суміші. Транспортування бетонної суміші …………………………………...…  
Лекція 8 Вкладання бетонної суміші. Робочі шви. Ущільнення бетонної суміші. Спеціальні способи бетонування конструкцій і споруд………………………..  
Лекція 9 Догляд за бетоном і розпалу блювання. Умови витримування бетонної суміші в зимовий період………………. …………………………………………  
Лекція 10   Розробка грунту. Розробка грунту гідромеханізованим методом. Розробка грунтів вибухом. Закриті способи проходки грунтів…………………………...
Лекція 11   Комплексна механізація і вибір ефективних методів виробництва земляних робіт. Виробництво земляних робіт у зимових умовах………………………...  
Лекція 12   Контроль якості земляних споруджень. Техніка безпеки при виробництві земляних робіт…………………………………………………………………….  
Лекція 13 Пальові роботи. Загальна частина. Палі, що занурюються…………………….
Лекція 14 Вібровдавлювання паль. Загвинчування паль. Занурення паль методом підмиву……………………………………………………………………………..  
Лекція 15   Набивні бетонні і залізобетонні палі. Техніко-економічні показники пальових робіт. Техніка безпеки при виробництві пальових робіт……………  
Лекція 16 Кам’яні роботи. Загальні дані. Бутове мурування. Цегляна кладка…………...
Лекція 17   Виробництво кам’яної кладки в зимових умовах. Кладка на розчинах з проти морозними хімічними добавками. Штучний прогрів кладки. Монтажні роботи. Загальні відомості. Методи і способи монтажу будівельних конструкцій. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій……..  

 

 
 
Кредит – это система экономических отношений, возникающих в процессе предоставления временно свободных денежных средств или материальных ресурсов во временное пользование на условиях возврата, с уплатой процента

 


 

 

Кредитор –юридическое или физическое лицо, выдавшее средства в долг на определенный срок Заемщик -юридическое или физическое лицо, получившее ссуду

 


Контрольная
Ускорение концентрации и централизации капитала
Экономия издержек обращения
Функции кредита
Перераспределитель - ная
Обеспечение расширенного воспроизводства
Замещение наличных денег

 

 

 

 


 
 
Кредитная система – это комплекс валютно-финансовых учреждений используемых государством в целях регулирования экономики

 


 

Пассивные – операции по привлечению денежных ресурсов
Активные – операции по размещению денежных ресурсов
Виды операций коммерческих банков