Дискусійні питання

Що прочитати?

Бородай Ю. М. От фантазии к реальности. — M., 1995.

Енциклопедія про все на світі. — К., 1999.

Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут — К., 1999.

Психологія: Підручник для вузів / Ю. Л. Трофімов — К., 1999.

Сковорода Г. С. Кольцо. Разговор дружескій о душевном міре // Повне зібр. творів: У 2 т. — К., 1973. — Т. 1.

УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія. — К., 1999.

Франк С. Л. Духовные основы общества. — M., 1992.

Запитання для самоконтролю

1. Яка відмінність між поняттями "дух" і "душа"?

2. Духовність: варіанти визначення.

3. Визначте поняття "тілесність".

4. Інтелект і воля: характер взаємозв'язку.

5. Визначте функцію ідеалів у суспільній життєдіяльності.

6. Розгляньте поняття "честь", "совість", "гідність" як форми самоусвідомлення особи.

7. Поясніть, чому одне поняття "порядність" охоплює множину понять "честь", "совість", "гідність".

8. У чому полягає єдність та відмінність істини і правди?

9. З якими духовними властивостями пов'язана здатність людини бути прихильною?

10. Поясність, чому віра може бути тільки як наслідок самоусвідомлення.

11. За допомогою яких душевних якостей людина долає свою фізичну обмеженість?

12. У чому полягає зв'язок гармонії з красою?

13. Визначте духовний сенс поняття "добро".

1. Духовність — потойбічний чи соціальний феномен?

2. Тілесність людини: природа і сутність.

3. Інтелектуальні здібності людини: межа і безмежність.

4. Відмінність релігії і науки при тлумаченні поняття душі.

5. Якою має бути роль соціального ідеалу?

6. Інтелігентність: природне чи штучне в людині?

7. Чи довго жити "правді"?

8. Прихильність і закон: міра співіснування.

9. "Сила" і "слабкість" філософії правди.

10. Межі потворного і прекрасного.

11. Добро — рушійна сила історичного процесу.

Словник

Авторитет — загальновизнане значення, вплив, поважність особи, організації, колективу, теорії тощо.

Герой — видатна своїми здібностями і діяльністю людина, що виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість.

Гріх — поганий, непорядний вчинок.

Доброта — чутливе, дружнє ставлення до людей.

Імпульс — внутрішній поштовх, спонукання до якої-небудь дії.

Канон — твердо встановлене правило, норма.

Конформізм — пасивне, пристосовницьке сприйняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетами.

Лик — зовнішній вигляд, видима поверхня чого-небудь.

Максима — правило, основний принцип, яким користується людина у своїх діях та вчинках.

Маріонетка — сліпе знаряддя; виконавець чужої волі.

Мода — нестійка, минуща популярність.

Парадокс — думка, судження, що різко розходиться зі звичайним, загальноприйнятим і суперечить здоровому глуздові.

Покаяння — добровільне визнання своєї провини.

Причетний — людина, яка має безпосереднє відношення до якої-небудь справи або до когось.

Радикал — прихильник крайніх, рішучих дій, поглядів.

Рай — за релігійними уявленнями, місце, де блаженствують праведники після смерті.

Репутація — загальна думка про окрему особу, групу або колектив людей.

Свавілля — схильність діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших.

Сором — почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, недостойні дії, вчинки.

Спасіння — те, що рятує від чого-небудь.

Спокутувати — нести покарання за злочин, провину.