Вставним словом ускладнене речення

Текст 1

Повторення (4 год.,)

Заняття № 1-2

ТИЖДЕНЬ № 10

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні

А Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.

Б У чужу душу не влізеш.

В Умивається сльозами убога земля.

Г Приходять друзі, виринають у пам’яті спогади.

2. Фразеологічний зворот ужитий у реченні

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.

В Величезна сила криється в людському розумі.

Г Пісня народжує радість.

3. Простим є речення

А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.

В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.

Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.

4. Немає частки в рядку

А навряд чи це можливо;

Б нехай кожен наведе приклад;

В тільки не змушувати;

Г синіти, наче море.

 

(завдання 5–7)

(1)У життєвому круговороті народжуються неповторні людські світи. (2)Вдивляючись щороку в очі юнаків і дівчат, яких проводжаю в самостійну дорогу життя, я не можу бути спокійним. (3)Що ж є найголовнішим у людині яку ми творимо? (4)У ту коротку червневу ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська сердцевина? (5)Як її, зрештою, створити?

5. Орфографічна помилка допущена в написанні слова

А життєвому;

Б проводжаю;

В сонце;

Г сердцевина.

6. Пунктуаційна помилка допущена в реченні

А першому;

Б другому;

В третьому;

Г п’ятому.

А перше;

Б друге;

В третє;

Г п’яте.

8. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А бе..коштовний, ..казати, ..керований;

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В ..плетений, ..питати, ..шити;

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.

9. Літеру е треба писати в усіх словах рядка

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, леб..диний;

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.

10. Допущена помилка в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А шлють, варють;

Б біжать, відчувають;

В глянемо, мовчимо;

Г сушите, будуєте;

Д гоїш, сивієш.

11. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.

12. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку

А нет..о, інтел..ект, шас..і;

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

В ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція;

Г барок..о, коміс..ія, тер..ор;

Д ва..на, кор..ектура, грам...

13. Закінчення у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А Крим, Львів, Миргород;

Б десяток, нарцис, маневр;

В Харків, вольт, язик;

Г фонтан, кір, займенник;

Д квартал, табун, хліб.

14. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні

А працювати щосереди;

Б вищий мене;

В зошит з математики;

Г вірний собака;

Д розповідати про іспит.

15. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.

В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.

Г Як/би не переймався, балачками визнання не здобудеш.

Д Як/би знали, не те б заспівали.

16. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;

В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний;

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий;

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

17. Неправильно утворена форма наказового способу дієслова в рядку

А зробимо;

Б зробімо;

В зроби;

Г зробіть;

Д нехай зроблять.

18. Обставина причини є в реченні

А Брат навчився керувати автомобілем.

Б Читаючи підручник, робіть нотатки.

В Шляхи засипаючи, завиває лютнева хуртовина.

Г Поранений солдат побілів від болю.

Д Мандрівники були вже дуже далеко від домівки.

19. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Балка вкрита садками вилась попід горою.

Б Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

В Усіяна колосками земля пахне літом.

Г Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся.

Д Блискучий та легкий сніг здається падає прямо на серце.

20. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість правосуддя стійкість вірність.

Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

21. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Не піймавши не кажи що злодій.

Б Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.

В Посеред плеса вода мов сказившись починала хлюпати й кружляти.

Г Хлопці прокинувшись нагодували й напоїли коней.

Д Не зрозумівши студентка запитала ще раз.

22. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заїжджати, щирість, їстоньки;

Б дзвонити, п’ятниць, український;

В йодистий, з’єднування, сьогодення;

Г підйомний, щебечуть, джміль;

Д висаджують, зозулястий, перемивають.

23. Граматична помилка допущена в реченні

А Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.

Б Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.

В Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.

Г Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Д Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

24. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так;

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи;

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині;

Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли;

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному.

25. Не можна замінити поданим варіантом у дужках виділене слово в реченні

А За високими осокорами почало світліти (світлішати)небо.

Б М’який (незлостивий)докір корисніший за нещиру подяку.

В Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.

Г Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.

Д Подекуди (місцями) пройшов сліпий дощик.

26. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

А друг, колега, брат, земля.

Б воля, швець, Богдан, Ілля;

В боєць, кравець, хлопець, молодець;

Г майор, полковник, капітан, лейтенант;

Д син, кум, Михайло, Павло.

27. Виділене слово вжите в невластивому йому значенні в реченні

А Два примірники словника присутні в кабінеті.

Б Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.

В Ялту вважають одним з найпопулярніших курортів.

Г Директор банку перебуває за кордоном.

Д У санаторії є кілька басейнів.

28. Поширеним є речення

А Кілька покупців почали сперечатися.

Б Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.

В Хлопчаки били байдики.

Г Вистава була надзвичайна.

Д Трава не скошена.

29. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні

А (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.

Б Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.

В Старі дуби (оточували, облягали) галявину.

Г Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.

Д Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.

30. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А джміль [джміл′], щастя [шчáс′т′а];

Б займаєшся [займáйеис′:а], свято [свйáто];

В джерело [джеиреилó], вокзал [воґзáл];

Г колеться [клеи т′с′а], виллю [вúл′:у];

Д висока [вие сóка], дзеркало [дзéркало].

 

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

31.

Односкладне речення Приклади
1означено-особове 2неозначено-особове 3узагальнено-особове 4безособове     АЗ гармат по горобцях не стріляють. БКругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось. ВМожна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. ГДовго спали вітри у ярах на припоні. ДБуду хлібом і цвітом ділитись, відчиняти ворота гінцям.

32.

Вид підрядного речення Приклади
1означальне 2з’ясувальне 3обставинне причини 4обставинне місця   АМені було байдуже, де вони отримували цю інформацію. БТуди, де образи кохані, душа окрилена летить. ВЯсени, ясени, бачу вас за селом край дороги. ГВогонь був таким, що в повітрі снаряди зустрічалися зі снарядами. ДПрокинувся від того, що в хаті стало видно, як удень.

33.

Відокремлений член речення Приклади
1означення 2прикладка 3обставина 4додаток   АЯ так люблю тебе, мій краю, красу твоїх степів і гір. БДанилко радо, з підскоком, біг до сусідів. ВНа світі все знайдеш, крім рідної матері. ГВін, п’ятирічний хлопчик, міг би гратися годинами. Д Ночували гайдамаки в зеленій діброві, на припоні пасли коні, сідлані, готові.

 

34. Правильним є тлумачення фразеологізму

Фразеологізми Значення
1Золота молодь Аталановиті молоді люди, які не можуть реалізувати себе Брозбещені діти багатих батьків Вобдаровані молоді діячі культури Гмолоді підприємці, які забезпечують собі високий рівень життя
2Сім п’ятниць на тиждень Ачаста й легка зміна своїх рішень Бможливість вибору різноманітних варіантів Вбезпорадність у будь-яких справах Гсварливість, занадто доскіпливе ставлення до чогось
3Хоч греблю гати Абезрезультатно Бнезрозуміло Вдуже просто Гдуже багато
4Честь мундира Ачесно заслужена похвала Бвеликі досягнення на службі Вгідність особи як представника певної організації Гзневажливе ставлення до цивільних осіб

35. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Людство давно та всерйоз замислюється над тим, як обмежити (1)свій, (2)найчастіше небажаний, вплив на живу природу, як регулювати клімат, (3)стримуючи цим темпи глобального (4)потепління.

 

Аіменник

Бзайменник

Вдієприкметник

Гдієприслівник

Дприслівник

Ечастка

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ КІЛЬКОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ