Вправа 4.Прочитайте текст. Визначте його основну думку.

Культура мови - це духовне обличчя людини. Вона свідчить про загальний розвиток особистості, про ступінь прилучення її до духовних багатств рідного народу й надбань усього людства. Культура мови тісно пов'язана з культурою мислення. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мова в неї ясна, логічна. І навпаки, якщо в людини немає думок, які вона говорить про те, чого не розуміє або не знає, то й мова в неї плутана, беззмістовна, захаращена зайвими словами. Мова тоді гарна, коли вона якнайповніше і якнайточніше передає думки чи малює образи і легко сприймається, зрозуміла.

Грамотна, багата мова - не тільки ефективний засіб передачі й сприйняття думок та образів, а й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який створив цю мову (О. Федик).

Вправа 5.Прочитайте. Випишіть безсполучникові складні речення. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Вітер носиться, літає, топче луки і поля, жовті трави пригинає, лист зриває із гілля (Олександр Олесь). 2. Нічка крила опустила, ліс і поле полонила (Г. Донець). 3. Думає поле глибокую думу, спокоєм душу свою напуває, колос зелений зерном наливає (Олександр Олесь). 4. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть (Т. Шевченко). 5. Сонце сяє, хвиля грає, тирса з вітром шелестить (С. Черкасенко). 6. Вітер колоски смикнув за вуса, місяць рогом настромивсь на небо (М. Вінграновський). 7. Квіт на каштанах так чисто і юно зайнявсь, вітер волого припав до пелюсток губами (Б. Олійник). 8. Внизу лиман лежав у очереті, бичків було в лимані без числа (Л. Костенко). 9. Як радісно ввійти в далекий давній світ і в відблисках його ловити світ новітній (М. Рильський). 10. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста (В. Симоненко).

Вправа 6.Прочитайте. Визначте змістові відношення між частинами складних речень. Спишіть, розставте розділові знаки.

1. Одяглися у срібло каштани день шумливий давно одгорів (Н. Сосюра). 2. Посади калину хай червоні грона похиляють низько до землі гілля (Ф. Малицький). 3. Гули мости двигтіли автостради машини мчали наче навмання (Л. Костенко). 4. Зима люта перестане вітерець повіє тепленький гарнесенький все зазеленіє (Н. Забіла). 5. Шумить стерня риплять кісся мовчать тверді серця (П. Воронько). 6. Сонечко пізно устане ляже раненько воно (Б. Грінченко). 7. І туман до ніг не простилався лиховісний вітер не корився (М. Рильський). 8. Підійшов вечір засвітив зорі прослав на травах тумани (П. Тичина). 9. Оце деревце найрідкісніше з нього родили сортові налиті червоним світлом яблука (О. Гончар). 10. На білу гречку впали роси веселі бджоли відгули замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли (М. Рильський). 11. Та віриш мені ти ту віру безкраю я на ніч усюди кладу в головах (І. Драч).