Exercise 9. Answer the following questions.

C) Match the two separate parts to make the original statements from the text.

 

1.The English say that in their country the variety of food…………………………………….. 2.In Britain you can find table d'hoteand a la………………………………………………….. 3.Nowadays many selfservice canteens, restaurants………………………………………… 4.If you travel by ship your dinner……………. 5.When you dine a la carte you……………….. 6.There are cafes and restaurants……………………………………….. 7.He praises the Ukrainian……………………. 8.They say that you can never………………… a)from meal to meal is probably greater than anywhere else. b)confuse a breakfast with a dinner. c)cartedinners in every restaurant. d)national dishes. e)are being opened through­out the country. f)to suit every taste and purse. g)may be served in the dining sa­loon. h)order course by course, as you desire.

 

1.What can you say about Ukrainian hospitality? What are your mealtimes? What order of meals do you fol­low?

2.What is the difference between meals and mealtimes in Eng­land and Ukraine?

3.What is your favourite dish?

4.How would you lay the table for the guests? What about the menu?

5.What do you generally take for the first (second) course?

6.Do national Ukrainian dishes differ from those of English?

7.If we drink a toast to someone's health on a certain occasion, what do we usually say?

8.What is sold at the baker's (grocer's, butcher's, fishmonger's, confectionery)?

9.Are you a great eater?

10.If your hostess asks you whether you would like another cup of tea, what would you reply (a) if you wanted one; (b) if you didn't want one?

Exercise 10. Translate the following sentences into English using the words and expressions of the topic under consideration.

1.Тобі більше подобаються безалкогольні напої чи алкогольні? – Я надаю перевагу безалкогольним напоям, особливо лимонаду із льодом. 2. Де тут можна швидко поїсти? – Там, за рогом, є маленький ресторанчик, де подають дуже смачну смажену рибу та свіжі салати з овочів. 3. Коли я минулого літа був у Німеччині, я постійно їв сосиски й пив пиво. 4. Рік тому я ще дуже любив гамбургери і жирне м'ясо, але зараз я розумію, що від них товстішаєш. 5. Я запитую тебе про вечерю, а ти розповідаєш мені про фільм, який подивилася годину тому. Хіба не знаєш, що соловейка казками не нагодуєш? 6. Вчора, в той час, коли ми обідали, прийшов дідусь і зіпсував нам апетит. 7. Ти замовляєш так багато страв! А хто ж сплачує? – Я пригощаю. 8. Передайте мені сіль, будь-ласка. 9. Страва надзвичайно смачна. Мені дуже подобається індичка, фарширована апельсинами і мигдалем. – Так, це наша фірмова страва. 10. Що є у меню? – У ньому багато страв, але давай замовимо овочевий салат з майонезом, білий хліб, копчену курку, плавлений сир, сосиски з гірчицею та бісквітний пиріг. – Я бачу, що ти зголоднів. – Я непросто зголоднів. Я помираю з голоду. 12. Ну, я вже ситий. Креветки були смачними. Рахунок, будь-ласка. 13. Вчора ти з’їв так багато печива й шоколадних цукерок! Ти ж помреш від обжерливості. 14. Я хотів би перекусити. – Давай замовимо бутерброди з сиром, ковбасою, помідорами та майонезом. 15. У дитинстві мати змушувала мене їсти спаржу, кріп і петрушку. 16. П’ять років тому мій завод почав виробляти шампанське, віскі та ігристе вино. 17. Давай додамо до торта мускатного горіха. – Добре, і не забудь про мигдаль.

Let’s have a look at some English grammar! ☺

 

THE ARTICLE / АРТИКЛЬ

/ це службова частина мови, яка вживається перед іменником або іменниковим словосполученням і уточнює значення іменника, а також смисл усього речення, але власного окремого значення не має і українською мовою не перекладається./

 

Визначення артиклів Definition ♦ В англійській мові вживаються неозначений артикль/the indefinite article, який перед словом, що починається із голосної, має форму an , а також означений артикль/the definite article the. ♦ Неозначений артикль a/anпоходить від форми староанглійського числівника one і надає іменнику значення один із багатьох, якийсь, будь-який. ♦ Означений артикль theпоходить від форми вказівного займенника that і надає іменнику значення той, той самий, про який ішла мова. ♦ Якщо перед іменником артикль відсутній, умовно вважається, що такий іменник вживається із "нульовим артиклем''/zeroarticle. "Нульовий" артикль також пов'язаний із значенням і смислом усього речення, як означений та неозначений артиклі, тобто відсутність артикля перед іменником також надає йому певного значення.
Основні значення та функції артиклів 1) Артиклі вживаються для того, щоб показати, що мова йде про об'єкти або предмети, відомі, як мовцю/тому, хто пише, так і слухачу /читачу – означенийартикль, або невідомі обом - неозначенийартикль. Артиклі також вказують, чи мова йде про предмет узагальнено чи конкретно. 2) Артикль належить до так званих детермінантів (визначників), які включають також присвійні та вказівні займенники. Якщо перед іменником стоїть присвійний або вказівний займенник, артикль перед таким іменником не вживається. the ♦ Означений артикль the(=we know which one/s) вживається як із злічуваними іменниками у однині та множині,так й із незлічуваними іменниками,що позначають предмет/особу, виділених з класу однорідних предметів/осіб. Виділення того чи іншого предмета особи із класу однорідних може відбуватися одним із таких шляхів: а) повторенням, тобто авживається , коли іменник вперше згадується, і the,коли цей іменник згадується повторно, She's got two children: a boy and a girl. The boy's fourteen and the girl is eight. б) коли предмет/особа є єдиним у своєму родіабо конкретизується ситуацією, The sun was shining brightly. The captain gave instructions to thecrew. (на кораблі один каштан і певна команда) в) коли предмет/особа конкретизується контекстом,у такому випадку іменник має так зване обмежувальне означення/the limiting attribute, виражене: 1) прикметником у найвищому ступені (an adjective in the superlative degree), e.g. I'm theoldest child in my family, або словами next, first, last, same, e.g. We went to thesame school. Can I have thenext pancake? This is thelast day of vacations.   2) порядковим числівником (an ordinal numeral), e.g. My room is on the second floor. 3) прийменниковою групою (найпоширенішою є група із прийменника ofіз іменником, що виражає належність= the of-phrase), The walls of the room are light green. 4) дієприкметниковим зворотом або підрядним означальним реченням, The boy running across the street is my brother. The novel I'm reading now is very interesting.   Неозначений артикль a/an вживається перед злічуваним іменником у однині з метою класифікації, коли цей іменник позначає професію, національність або вірування, e.g. My son is a police officer. The author of the article is an American. Mr. Lian Donnell is a Catholic. У множині перед подібними іменниками вживається "нульовий" артикль(пропуск артикля), They are X talented scholars. We are X Christians. (X = позначення пропуску будь-якої граматичної форми, тут – артикля) NB!для позначення національності також може вживатися прикметник, перед яким артикль не вживається, The author of the article is an American/American. My grandpa is a Ukrainian/Ukrainian. Неозначений артикль a/an вживається перед злічуваним іменником у однині, коли цей іменник згадується у мовленні вперше, або є одним із йому подібних, Do you want to watch a video? We watched a video about wildlife (один із подібних).
Уживання артиклів із словосполученнями для позначення часу
1.У словосполученнях з Іменниками, що означають пори року, назви місяців, днів тижня у однині артикль не вживається. Артиклі не вживаються особливо, коли мається на увазі місяць, день, пора року "попередній або наступний перед цим". ♦ Якщо перед відповідним іменником у однині стоїть описове означення, перед ним вживається неозначений артикль а: ♦ Якщо після такого іменника вживається підрядне речення, він визначається означеним артиклем the: in winter, on Monday See you in April/on Thursday Where were you lastSunday? We're leaving next June. a very cold winter, We're having avery wet August. It was theSeptember after we went to the seaside. The spring of 2001 the Monday before the holiday the winter when we had all that snow He worked very hard in thesummer that year.
2.Назви вживаються без артикля у загальному значенні, з означеним артиклем, коли мається на увазі певне свято . Уживання неозначеного артикля можливо, якщо мовець має на увазі одне із подібних свят. I adore Christmas. Americans eat turkey at Thanksgiving. She saw her friend again the Easterafter their last meeting. It was an EasterI’ll never forget.
3.3 іменниками, що позначають такі частини дня, як midday, night, sunset, dawn артикль не вживається. 3 іменниками morning, evening, afternoon, вживається означений артикль theу словосполученнях: Словосполучення "зранку до вечора" вживається без артикля, але у сполученні "з самого ранку до самого вечора" іменники визначаються означеним артиклем. They reached the camp at sunset. It was very hot at midday. at night, by night/day in/during thenight, the day/the morning, theevening, theafternoon from morning till night/evening from thevery morning till thevery evening
УЖИВАННЯ АРТИКЛІВ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ
Означений артикль theвживається з наступними групами власних назв:
1.Назвами океанів, морів, річок (names of the oceans, seas, rivers): The Atlantic ocean, the Pacific ocean, the Mediterranean Sea, the Thames, the Mississippi
2.Групами островів, гірських масивів, пустель (names of groups of islands, mountain chains, deserts) the British Isles, the Rocky Mountains, the Сarpathians, the Sahara
3.З більшістю назв музеїв, картинних галерей, кінотеатрів, театрів, готелів (with most names of museums, art galleries, movie-theaters/cinema- houses, theaters, hotels) the British Museum, the National Picture Gallery, the Odeon, the Playhouse, the Grand Hotel
Артикль не вживаєтьсяз наступними групами власних назв:
1.Назвами континентів, країн (за деякими виключеннями), штатів, міст, вулиць, площ, озер, окремих гір: Europe, Asia, Italy, China, California, Chicago, Oxford Street, Willow Road, Lake Michigan, Everest, Kilimanjaro
NB: назви країн, які вміщують загальні іменникиunion, republic, state, вживаютьсяз означеним артиклем. Деякі окремі назви країн та міст вживаються з означеним артиклем. the United States of America, theUnited Kingdom, the People's Republic of China, theNetherlands, thePhilippines, theHague
2.Іменами, прізвищами людей. Титул як частина імені вживається без артикля: NB: Перед прізвищем родини вживається означений артикль: У певних випадках перед іменами людей можливо вживання артиклів: Peter, Mr. Johnson, Peter Johnson, Aunt Margaret, Lady Sylvia the Johnsons, the Smiths There is a Sue who works at our café (= a person called Sue = там Сью, яка працює…) A Mr. White wants to see you (= якийсь пан Уайт) The Margaret I know has a car (= та Маргарет, яку я знаю)
       
УЖИВАННЯ АРТИКЛІВ ІЗ ПЕВНИМИ ГРУПАМИ ІМЕННИКІВ
1. З імен­никами, що прийоми їжі 1.1.Іменники breakfast, lunch, dinner,supper, як правило, вживаються без артикля: 1.2.Якщо ці іменники вживаються із обмежувальним означенням, вираженим підрядним реченням, перед ними ставиться артикль the: 1.3.Якщо ці іменники мають описове означення, виражене прикметником, перед ними ставиться артикль а : 1.4. Іменник meal вживається з артиклями theабо а згідно правил для злічуваних іменників: Breakfast is at 7:30, so don’t be late. The breakfast we had at the restaurant was delicious. We enjoyed a delicious dinnerat the restaurant yesterday. The meal was served at 7:00. It was a delicious meal.
2.З назвами музичних інструментів та назвами видів спорту 2.1.Перед назвами музичних інструментів у однині вживається артикль the, коли мова йде про гру на інструменті або у загальному розумінні. У американському варіанті артикль може опускатись. 2.2.Назви видів спорту є незлічуваними іменниками, тому вони вживаються без артикля: She can play the pianovery well. The violin is really very difficult. She can play pianowell. =(AE) to play football/ tennis/ badminton/chess
3.З іменниками Television/radio 3.1 .Перед іменником television у значенні форма розваги /entertainment артикль не вживається: 3.2.Перед іменником television у значенні приймач/а television set вживається артикль the або а як з іншими злічуваними іменниками:   3.3.3 іменником radio звичайно вживається артикль the:   Would you like to watch TV now? What's on TV tonight? NB: watch television Look! The parrot is on theTV! He turned on the television/the radio. There was a televisionon the shelf. I always listen to the radiowhile I'm doing my English grammar homework. NB: listen to the radio/hearit on the radio
4.З іменниками-назвами професій і посад 4.1.Перед іменником, що позначає назву професії або посаду, звичайно вживається артикль a/an (особливо, якщо іменник у однині у функції іменної частини складного іменного присудка): 4.2. Іменник, що позначає єдину посаду в певній організації, вживається без артикля: He's a manager and she's an instructor. She is Headof the Department. He's Deanof this School of Foreign languages
5.З назвами хвороб 5.1. Назви хвороб звичайно позначаються незлічуваними іменниками у британському варіанті англійської мови, навіть хвороби, які закінчуються на -s, і вживаються без артикля; але з деякими поширеними хворобами можливе вживання артикля the: 5.2.Назви незначних розладів здоров'я позначаються злічуваними іменниками, тобто вживаються з артиклем а: Однакіменники зубний біль=toothache, біль у вусі=earache, біль у шлунку = stomachache, біль у спині=backache у британському варіанті англійської мови (BE) частіше вживаються без артикля (тобто як незлічувані іменники), а в американському варіанті (АЕ) з артиклем, коли вони позначають конкретний випадок хвороби: There's a lot of fluaround. If you already had measles, you can get it again. Have you had appendicitis? I think the child has got (the)mumps /(the)flu). нежить=а cold; хворе горло=а sore throat; головний біль= a headache. She's getting toothache (BE)/atoothache (AE)
6.З іменниками, що позначають частини тіла 6.1 Перед іменниками-частинами тіла, як правило, вживається відповідний присвійний займенник, а не артикль the. Коли такий іменник входить до складу словосполучення з прийменником, яке відноситься до додатка, перед ним вживається артикль the: The little boy broke hisarm while running. He put hishands in his pockets. The animal landed on his legs. Can you look me in theeye? She hit him in the stomach.Compare: He felt pain in his stomach.
7.З іменниками-назвами газет і журналів ♦ Назви газет, як правило вживаються з артиклем the: ♦ Назви журналів можуть вживатися як з артиклем, так і без нього: The USA Today, TheTimes, TheGuardian, TheObserver Times (an American magazine), New Scientist
8.З іменниками, що позначають види транспорту У сталих словосполученнях by car/bus/boat/bycicle/plane/taxi/train/ship/subway/ on foot перед іменниками, що позначають види транспорту, артикль не І вживається: ♦ Коли іменники car/bus/boat/bycicle/plane/taxi/train/ship позначають фізичні об'єкти, артикль вживається як з іншими злі чуваними іменниками: Не went to the seaside by trainlast week. Would you like to go on footor by taxi? They 've got anew car. The caris very big. The train was very slow.
9.Перед іменниками в окличних реченнях У окличних реченнях: 1. уживається артикль а перед злічуваним іменником у однині: 2. не вживається артикль перед злічуваним іменником у множині або незлічуваним іменником: What alovely dress! It was such ahappy day! What lovely X dresses!What X bad weather!What X nonsense!What X luck!They were such X happy days!
10.З іменниками weather, news З іменниками weather, news вживається означений артикль the. Якщо перед цими іменниками стоїть описове означення, артикль не вживається (окрім прикметника latest, перед яким завжди вживається the): What's the weatherlike today? The weather is fine. I don't like rainy weather. What's thenews? Have you heard the news? She told me the (latest) news. This is exciting news!No news is good news.
ПОШИРЕНІ ВИРАЗИ БЕЗ АРТИКЛЯ
Деякі іменники, що означають установи, наприклад, school, hospital, prison, court, town, work, а також деякі інші іменники, що означають певні місця, наприклад, market, bed, sea, class, home можуть вживатися без артикля, коли мова йде про звичайну мету використання/призначення цього місця /установи, а не про конкретну будівлю/місце. Коли мається на увазі конкретна будівля/місце, перед таким іменником вживається означений артикль the:
ІМЕННИК БЕЗ АРТИКЛЯ АРТИКЛЬ THE
Bed in bed (sleeping/resting) go to bed, get our of bed I'm usually in bed till 9. sit on the bed, make the bed The bed felt very uncomfortable.
Church in/at church, go to church (to a service) The church was magnificent.
School School starts at 8 о 'clock (school activities) The school is in the centre of the town (the school building)
Prison He was sent to prison. Vegetables were delivered to the prison twice a week.
Court appear in court explain to the court
Home at home, go/соте home in the house
Hospital in hospital (as a patient), BE in the hospital, AE taken to hospital at the hospital
Market take something to market in/at the market
Sea at sea (sailing), go to sea (as a sailor) at the seaside, nearly the sea
Town in town, go to town, leave town in the town centre
University at university (studying), go to university (to study) at/to the university is also possible in AE
Work go to work, leave work, at work go to the office/the firm/the factory

 

THE PAST INDEFINITE TENSE/ МИНУЛИЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС

S + VERB ed / irr. 2 FORM

Ствердження Заперечення Запитання
I saw Bob you he, she, it yesterday. we, you, they I did not (didn’t) You see Bob He, she, it yesterday We, you, they I see Did You Bob He, she, it yesterday? We, you, they
1. закінчена дія у минулому, яка не пов'язана з теперішнім: 2. With the past simple we often say when the action happened: Phrases with ago mean a finished time in the past: / saw Fred in town. / bought a new sweater yesterday. I sawthat film 2 days ago.
3. повторювані, регулярні дії, перелік подій у минулому: - Typical time expressions: last week / year/a week, month ago/that afternoon/the other day, week/ in l 1999/once І played football when I wasa boy. I smoked ten cigarettes a day till I gave up.  
4. y розповідях про минулі події, казках, оповіданнях: Once upon a time a girl wentinto a wood and got lostthere.
5. Для уточнення специфічних деталей: коли, де, яким чиномпевна дія трапилася у минулому: Where did you go? When did you see her? I saw her ages ago.

 

THE PAST CONTINUOUS TENSE / МИНУЛИЙ ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС

S sing + WAS + VERB + ing / S pl + WERE + VERB + ing

Ствердження Заперечення Запитання
I was playing chess You He, she, it at 5 p.m. We, you, theyyesterday I was not (wasn’t) You playing chess at He, she, it 5 p.m. yesterday We, you, they Was I playing chess You at 5 p.m. He, she, it We, you, they yesterday?
1.дія, що тривала у певний момент у минулому: At quarter to 10 I was walking home. She was watchingTV from 7 till 8 yesterday.
2.дія, що тривала певний період у минулому: Не was travelling to university by bus from Monday to Friday last week. I was workingall week. I was very tired.
3.має таке ж значення як the Present Continuous, пункт 3, але відносно минулого: Do you remember her? She wasalways losing things. Our teacher wasconstantly quoting Shakespeare.
4."Фонові події": минулий тривалий час вживається поруч із минулим простим у складнопідрядному реченні, де передає довшу "фонову" дію, а минулий простий час - коротшу дію, яка відбулася під час "фонової": She was washing her hair when the doorbell rang. I saw him when I was hurrying to the library.
5.при позначеннідії, що була заздалегідь запланована у минулому: / was on my way to the University. I wasmeeting my friend there ( I had arranged to meet him there).
6.на позначення «паралельних дій», коли дві дії одночасно тривали в минулому протягом певного періоду часу: Зазвичай вживається сполучник WHILE He was washing up, while she was cleaning the kitchen.   I was reading a book, while my mother was cooking in the kitchen.