Exercise 14. Open the brackets using the verbs in the Present Indefinite Tense.

1. My working day (to begin) at seven o'clock. I (to get) up, (to switch) on the radio and (to do) my morning exercises. It (to take) me fifteen minutes. At half past seven we (to have) breakfast. My father and I (to leave) home at eight o'clock. He (to take) a bus to his factory. My mother (to be) a doctor, she (to leave) home at nine o'clock. In the evening we (to gather) in the living room. We (to watch) TV and (to talk).

2. My sister (to get) up at eight o'clock. 3. She (to be) a schoolgirl. She (to go) to school in the af­ternoon. 4. Jane (to be) fond of sports. She (to do) her morning exercises every day. 5. For breakfast she (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea. 6. After breakfast she (to go) to school. 7. It (to take) him two hours to do his homework. 8. She (to speak) French well.

 

Exercise 15. Open the brackets using the verbs in the Present Indefinite Tense.

 

1 Andrea Schatzmann, an exchange student from Switzerland, (to live) with the Connor family in San Francisco. She (to get) up at 7 am and (to take) a shower. She normally (not to have) break­fast. At half past seven she (to catch) the bus. Her first class (to start) at a quarter past eight. She al­ways (to have) lunch at 12 o'clock in the cafeteria. The cafeteria food (to be) OK and it (to be) cheap too. Her afternoon classes (to be) from 1.15 till 3.00 pm, so she (to be) at school all day. She usually (to have) dinner with the Connors at about 8.00. On Saturdays she (to have) lunch at the restaurant. Once a week, usually on Sunday mornings, she (to go) swimming. A few friends usually (to go) along, too. One of her friends has got a car, so he (to pick) them up and then he (to drive) them home. After swimming they often (to go) out for a pizza. On Saturday evenings she sometimes (to go) out with friends to u party or maybe to a concert. Sometimes she (to in­vite) friends to her house and they (to listen) to mu­sic and (to talk). Mr. and Mrs. Connor often (to take) them for a camping weekend to the seaside or to the mountains. From time to time she (to call) her family in Switzerland. They never (to talk) for very long because it (to be) expensive. She usually (to call) on Sundays because it (to be) cheaper then.

2. What time Andrea usually (to get) up? 3. When she (to catch) the bus? 4. She (to take) a shower in the morning? 5. She (to go) home for lunch? 6 When she (to go) swimming? 7. How she (to get) to the pool? 8. What she (to do) on Saturday evenings?

Exercise 16. Translate the sentences into English using the verbs in the Present Indefinite Tense.

(ЗВИЧАЙНО) 1. Я працюю. 2. Ми працюємо. 3. Вони не працюють. 4. Ви працюєте? — Так. 5. Він працює? - Ні. Він вчиться. 6. Мій брат не вчить­ся. Він працює. 7. Ти носиш окуляри? 8. Ви допома­гаєте людям? 9. Він любить читати казки? 10. Вона любить грати на скрипці? 11. Моя сестра не читає книжок. 12. Наша бабуся любить спати на дивані. 13. Ви любите відпочивати в кріслі? 14. Ми їмо і п'ємо на кухні. 15. Мій брат не любить читати га­зети. 16. Ми спимо у спальні. 17. Мій брат спить на дивані у вітальні. 18. Моя сестра вдягається перед дзеркалом. 19. Мій дядько пише книги. 20. Ми пишемо вправи у школі. 21. Я витрачаю свої ки­шенькові гроші на морозиво. 22. Він читає увесь час і не любить дивитися телевізор.

Exercise 17. Translate the sentences into English using the verbs in the Present Indefinite Tense.

1. Де ти живеш? — Я живу в Москві. 2. Коли в тебе канікули? — У січні. 3. Що тобі найбільше по­добається в школі? 4. Мій брат працює в лікарні. Він лікар. Він встає в двадцять хвилин на восьму. Він працює вранці і вдень. Увечері він не працює. Уве­чері він відпочиває. 5. Твоя сестра говорить фран­цузькою мовою? — Ні. Вона говорить німецькою мовою, а її чоловік говорить англійською мовою. 6. Коли ви встаєте? — Я встаю за чверть сьома. 7. Коли встає твій брат? — Він встає за двадцять восьма. — А твоя сестра також встає за двадцять восьма? — Ні. 8. Мій брат ходить у школу, а моя се­стра не ходить у школу. Вона ще не учениця. Вона встає о дев'ятій годині. 9. Він не миє руки перед їдою. 10. Цей хлопчик свистить у класі. 11. Він не грає ні на якому музичному інструменті. 12. Але хлопчик грає у футбол і любить дивитися мульти­плікаційні фільми. 13. Він любить шкільні кані­кули, особливо літні канікули. 14. День народжен­ня у хлопчика 31-го грудня. Тому він одержує багато подарунків.