For your notes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Now, learn the following words by heart! J

family parents father (daddy, dad) mother (mummy, mum) children child, kid son daughter sibling brother sister twins grandfather, granddad grandmother, granny great-grandfather great-grandmother uncle aunt nephew niece cousin husband wife parents-in-law   in-laws   father-in-law     mother-in-law brother-in-law sister-in-law   son-in-law daughter-in-law orphan married родина батьки батько мати діти дитина син донька брат чи сестра брат сестра близнюки дідусь бабуся прадід прабабуся дядько тітка племінник племінниця двоюрідний брат/сестра чоловік дружина батьки чоловіка /дружини родичі чоловіка /дружини батько чоловіка/ дружини мати чоловіка/дружини брат чоловіка/дружини сестра чоловіка/дружини зять невістка сирота одружений, заміжня single   divorced to marry to divorce divorcee to propose (to sb.) wedding engagement bridegroom bride nearest and dearest adult teenager elder infant, kid baby to bring up (children) to adopt stepfather stepmother stepson stepdaughter widower widow well-bred jolly kind a member of the family intermarriage (international marriage)     heir hereditary progeny relatives direct descendant flesh and blood неодружений, незаміжня розлучений, розлучена одружуватися розлучатися розлучений (на) освідчитись (комусь) весілля заручини наречений наречена найближчі родичі дорослий підліток літня людина мала дитина немовля виховувати (дітей) усиновляти вітчим мачуха пасинок пасербиця удівець удова добре вихований веселий добрий член сім’ї людина, яка одружилася або вийшла заміж за іноземця спадкоємець родовий, спадковий потомство родичі прямий нащадок найближчі родичі

!!! Study the following expressions of the topic under consideration.

What is your name? What do you do? I have a senior position. I'm an engineer. Peter is a teacher of English. Ann is a schoolgirl. His sister is a student. My parents are musicians. I work as an interpreter. She works as an accountant. She makes calculations on the computer. He is a violinist She is a pianist. He works at the University. They are fond of music. How old are you? I am 25. What is your mother's name? What is your friend's hobby? My friend's hobby is tennis. My sister's hobby is cooking. My brother's hobby is chess. Are you married? I am single. John is my colleague. He is from Great Britain. His son wants to be a de­signer. What does he look like? He is slender (slim). She is tall. He looks like his elder brother. He takes after his father. She is a pretty girl. She has a straight (turned up) nose. She is dark-haired. She is attractive. They are retired (on pension). We are four. (There are four of us in the family). She is blue-eyed. She is hot-headed. John is good-natured. He is a hard-working person. He is an easy-going person. He has fair hair (dark hair). Does Nelly go to school? Does she study French? She does not study French. She studies English. They are in the tenth form. They are leaving school. He is a student of Kyiv university. I'm going to apply to a college. Peter Johnson gives lectures at the University. He also takes classes (seminars). I suppose he is graduating from the University this year. Як вас звати? Хто ви за фахом? Я обіймаю високу посаду. Я - інженер. Петро викладач англійської мови. Aнна - школярка. Його сестра - студентка. Мої батьки - музиканти. Я працюю перекладачем. Вона працює бухгалтером. Вона робить підрахунки на комп’ютері. Він - скрипаль. Вона - піаністка. Він працює в університеті. Вони люблять музику. Скільки вам років? Мені 25 років. Як звати вашу маму? Яке улюблене заняття вашого друга? Мій друг захоплюється тенісом. Улюблене заняття моєї сестри - готування їжі. Мій брат захоплюється шахами. Ви одружені? Я неодружений. Джон - мій колега. Він з Великої Британії. Його син хоче стати дизайнером. Як він виглядає? Він худорлявий (стрункий). Вона висока. Він схожий на старшого брата. Він схожий на свого батька. Вона вродлива дівчина. У неї прямий (кирпатий) ніс. У неї темне волосся. Вона приваблива. Вони на пенсії. Нас четверо в родині. У неї блакитні очі. Вона запальна. У Джона лагідний характер. Він працьовитий. З ним легко спілкуватися. У нього світле (темне) волосся. Неллі ходить до школи? Вона вивчає французьку мову? Вона не вивчає французьку мову. Вона вивчає англійську мову. Вони в десятому класі. Вони закінчують школу. Він студент Київського університету. Ямаю намір подати заяву до коледжу. Пітер Джонсон читає лекції в університеті. Він також проводить заняття (семінари). Я гадаю, він закінчує університет цього року.