Запитання та завдання

1. Пояснити принцип дії хвилевідних дросельних фланців.

2. Пояснити принцип дії обертових зчленувань.

3. Зазначити застосування, переваги та недоліки змінних механічно керованих поглинаючих та граничних атенюаторів.

4. Пояснити принцип дії фазообертачів.

5. Пояснити принцип дії поляризаторів.

6. Пояснити принцип дії фільтрів типів хвиль.

7. Розрахуйте величину зазорів X і Y, а також довжину і хвильовий опір відрізка коаксіального хвилеводу дросельного фланця, який призначений для зчленування прямокутних хвилеводів з розмірами 72×;34 мм.

8. Розрахуйте діаметр круглого хвилеводу зчленування, що обертається та працює на хвилі E01, для середній частоти робочого діапазону 3 ГГц.

9. Розрахуйте максимально досяжний діапазон частот зчленування, що обертається, виконаного на трансформаторах типів хвиль вигляду , якщо розміри прямокутного хвилеводу зчленування, що обертається, а ×в =23×10 мм

10. Розрахуйте довжину граничного атенюатора, виконаного з круглого хвилеводу діаметром 20 мм, якщо на частоті 3 ГГц ослаблення коливань H11 повинне складати 90 дБ.

11. На скільки градусів зміниться фаза коливань на виході хвилеводу з розмірами 90×45 мм і завдовжки 200 мм, якщо замість повітря його заповнити полістиролом (ε = 2,25)? Частота сигналу рівна 2,1 ГГц.

12. Діелектрична пластина завдовжки 100 мм встановлена в хвилеводі з розмірами 48´24 мм. У яких межах можна змінювати фазу коливань, якщо при переміщенні пластини в поперечному перетині хвилеводу еквівалентна відносна діелектрична проникність змінюється від 1,05 до 1,37. Частота коливань рівна 4,55 ГГц.

13. Перетворювач поляризації, виконаний на основі діелектричної пластини, поміщеної в круглий хвилевід, перетворить лінійну поляризацію в кругову. Визначите довжину пластини пристрою, якщо коефіцієнт фаз хвиль, поляризованих паралельно пластині і перпендикулярно їй, відповідно рівні 0,775 і 0,235 рад/см.