Регулярні відрізкі лінії передачі

Чотириполюсники НВЧ

Запитання та завдання

Висновок

Властивості багатополюсників, зумовлені структурами поширюваних у них полів та зсувами фаз електромагнітних хвиль, зручно характеризувати хвильовими матрицями розсіювання та передачі.

1. Дати класифікацію багатополюсників.

2. Назвати властивості хвильових матриць розсіювання та передачі.

3. Пояснити фізичний зміст комплексних коефіцієнтів хвильових матриць розсіювання та передачі.

 

До чотириполюсників НВЧ, у першу чергу, відносяться відрізки регулярних ліній передачі, різні сплетення, вигини, скрутки, атенюатори, фазообертачі та ін. НВЧ елементи.

Лінії передачі спрямовують потік електромагнітної енергії в заданому напрямку. Хвилевідні, коаксіальні (жорсткі, гнучкі), смужкові та інші ЛП (див. рис. В.2) використовують для передачі сигналів від передавача до антени та від антени до приймача, а також для з’єднання блоків апаратури та їх вузлів. Відрізки цих ліній є основою конструкції багатьох приладів НВЧ – фільтрів, мостів, фазообертачів (ФО) та ін.

У дециметровому й сантиметровому діапазонах використовують хвилевідні, коаксіальні та смужкові ЛП, у міліметровому – переважно хвилевідні. У наш час провідні кабелі ліній дальнього зв’язку (з мідними жилами) інтенсивно замінюють волоконно-оптичними, основою яких є світловоди, збуджувані в інфрачервоному діапазоні.

Лінії передачі називають однорідними, якщо їх поперечний переріз заповнено однорідним середовищем, і регулярними, якщо форма, розміри й орієнтація їх поперечних перерізів незмінні за всією довжиною, а також електромагнітні властивості середовища, що заповнює їх, незмінні в поздовжньому напрямку. Матриці [S] (див.(1.20)) і [T] (1.21) регулярного та однорідного відрізка лінії передачі довжиною описують тільки набіг фази на довжині . Вимоги до даних відрізків таки ж як і до відповідних ЛП.