Сучасна українська 26 страница

 

 

залізниця

колія; залізнична колія круті заходи важкі умови суворий контроль твердий диск

 

завідувач (відділу,

канцелярії) зачіпати гідність заборгованість за ... зацікавлена особа зайти (загнати) в безвихідь

(у глухий кут) виріб на замовлення рекомендований лист укласти договір (угоду) застава майна заступник директора готівкою

заздалегідь висловлювати

подяку вартий уваги зволікається можливість зловживати службовим

становищем зловживання службових осіб

 

спадати

уникнути небезпеки надлишки площі изощренньїй ход изьшать из обращения изисканний слог имевшиеся возможности

витончений хід вилучати з обігу вишуканий стиль наявні можливості


имущество, подлежащее разделу майно, що підлягає розділу


исключительное право испитательний срок истец

источник финансирования

виняткове право випробний строк (термін) позивач

джерело фінансування


 


каждьіе пол-литра каждий в отдельности каждий день какие-либо интересьі как указьівалось више капризная погода капризний человек комиссия по вопросам

щопівлітра кожний зокрема щодня

будь-які інтереси як зазначалося вище примхлива погода вередлива людина комісія з питань ...


комиссия по делам несовершен- комісія у справах неповно-


нолетних комиссия по иностранним делам

комиссия по разоружению комиссия по составлению

резолюции коренной пересмотр косвенние причини косвенние виводи которие следуют из ...

літніх

комісія закордонних справ

комісія у справі роззброєння комісія для складання

до того йдеться

резолюції докорінний перегляд посередні (непрямі) причини побічні висновки що випливають із ...


Л


ликвидация неисправности лица не в состоянии

( неспособни) лицевой счет лицом к лицу личное дело

личность неординарная

усунення несправності особи неспроможні

особовий рахунок віч-на-віч особиста справа особистість неординарна


м


маркировка товара материально ответственное лицо

материальное поощрєние между тем

мери по предупреждению мусоропровод маркування товару матеріально відповідальна особа

матеріальне заохочення тим часом

заходи запобігання;

запобіжні заходи сміттєпровід


Н


надлежащим образом на должном уровне названньїй в дальнейшем

назвать по фамилии назвать по отчеству на иждивении (иметь) наличние деньги наложение взисканий наложеними платеж намерение сторони нанести ущерб (урон) на оснований на протяжении двух лет на прошлой неделе наследственное имущество наследство получить на следующий день научное заведение находить отображение находить предмет находить решение

надолужити прогаяне довідуватися за відсутності про всяк випадок,

на будь-який випадок належним чином на належному рівні що далі називається (пойменований) назвати на прізвище назвати по батькові на утриманні (мати) готівка

накладання стягнень післяплата намір сторони завдати шкоди на підставі

упродовж двох років минулого тижня спадкове майно одержати спадщину наступного дня наукова установа діставати відображення знаходити предмет віднайти рішення (вирішення)

находиться в архиве находиться в помещении находиться в стакане

(в документе) на худой конец не возьму в толк немедленно сообщить необходимо учитивать неоплачиваемие поступления неопровержимое

доказательство неотложная помощь неотложное дело неотьемлемая часть не по плечу

нижеподписавшиеся сторони низменние намерения ни под каким видом

 

оборотние средства оборудовать площадку

обосновать необходимость обоюдное согласие обоюдньсй ущерб образ действия образ мисли образ правлення образом (главним)

- (коренньїм)

~ (надлежащим) ~ (насильственним)

- (некоторим) ~ (обманним)

~ (обикновенним) ~ (равним)

- (решительним) ~ (таким)

~ (частним)

знаходитися в архіві перебувати у приміщенні міститися у склянці (у документах) у найгіршому разі не збагну

негайно повідомити треба враховувати безоплатні надходження неспростовний

(незаперечний) доказ невідкладна допомога нагальна справа невід'ємна частина не під силу

сторони, що нижче підписалися

ниці наміри

нізащо; ні в якому разі

О

обігові кошти устаткувати (опорядити)

майданчик обґрунтувати необхідність обопільна угода обопільні збитки поводження напрям думки система урядування головніше, головне, найбільше докорінно, грунтовно належно, як слід, як годиться ґвалтовно, примусово, насильно якоюсь мірою ошукавши

звичайним способом, звичайно

так само, теж

рішуче, твердо

так, таким чином, у такий

спосіб, отже, отож, приватно

обратить в шутку обратиться по адресу обставлять помещение

обстоятельства дела

( изложить) обстоятельства побочньїе обстоятельства стесненние общественное мнение общественние отношения обязанности, возложенние на... одобрить проект оказивать влияние оказивать помощь оказивать сопротивление вказаться безрезультатним оплатить понесенние расходи определение расходов по ... определенний срок определиться в следующих

вопросах оприходовать наличньїе органи самоуправления освещать вопроси основаним для прекращения

контракти оставить в покое остаточная стоимость ответчик по делу отдавать отчет (в чім) отдавать предпочтение отделка квартири отпуск по болезни отстраниться от дел оттиск печати отчет о ...

отчетная документация отчисления в пользу отчисления доходов оценить по достоинству отчуждаемая квартира

повернути на жарт звернутися за адресою меблювати (умеблювати)

приміщення подати факти справи

побічні речі, побічність скрутні обставини громадська думка суспільні відносини обов'язки, покладені на ... схвалити проект впливати

надавати допомогу чинити опір

виявитися безрезультатним відшкодувати витрати визначення витрат щодо ... визначений термін визначитися з таких

питань оприбуткувати готівку органи самоврядування висвітлювати питання підстави припинення

контракту дати спокій залишкова вартість відповідач у справі усвідомлювати віддавати перевагу оздоблення квартири відпустка через хворобу відійти від справ відбиток печатки звіт про ... звітна документація відрахування на користь відрахування прибутків належно оцінити квартира, що відчужується


п


первинная документация перевести (перечислить)

на счет перечисленньїе документи письменное соглашение платить неустойку по вине ..

по вашему усмотрению по взаимному (обоюдному)

согласию по вине

повод для отказа по вопросам по воскресеньям повредить зрение повредить злектросеть

по всем вопросам повторно потребовать подведение итогов подвергаться опасности поддержать предложение по делам служби подлежать регистрации по договоренности по долгу служби по заказу

подписка на газети и журнали подписка о невиезде подразумеваемий адрес под стать подьездной путь по закону

по имеющимся сведениям

по инициативе

по контракту

по крайней (меньшей) мере

покупатель обязан

полномочное собрание первинна документація переказати на рахунок

перелічені документи письмова угода сплачувати недодержку

з вини ... на ваш розсуд за обопільною згодою

із провини

привід для відмови

із питань

щонеділі; кожної неділі ушкодити зір зіпсувати (пошкодити)

електромережу з усіх питань удруге вимагати підбиття підсумків наражатися на небезпеку підтримати пропозицію у службових справах підлягати реєстрації за домовленістю зі службового обов'язку на замовлення передплата на часописи підписка про невиїзд гадана адреса до пари під'їзна колія

згідно із законом; за законом

за наявними даними

з ініціативи

за контрактом

принаймні

покупець зобов'язаний повноважні збори

пользоваться авторитетом

пользуясь случаем, яхотел би...

по многим причинам

по направлению к городу

по настоянию

по негодности

по необходимости

понести потери (убитки)

по нинешним временам

по обикновению

по определению суда

по поручению

по праздничним дням

по предложению

по приглашению

по причте чего

порча имущества

по семейним обстоятельствам

послать сообщение

послесловие к произведению

по случаю потери

пособие по безработице

пособие наглядное

пособие учебное

по собственному усмотрению

по совместительству

по согласию сторон

по соображениям

по специальности

по списку

поставить на вид

поставляемая продукция поступила информация поступить в техникум поступить согласно

инструкции потребляемие средства правительство считает право залога

мати повагу, бути поважаним

принагідно я хотів би ...

із багатьох причин

у напрямку до міста

на вимогу; за вимогою

через непридатність

за необхідності

зазнати втрат (збитків)

як на теперішній час

як правило; звичайно

за ухвалою суду

за дорученням

у святкові дні

за пропозицією

на запрошення

через що

псування майна

за сімейних обставин

надіслати повідомлення

післямова до твору

із приводу втрати

допомога у зв'язку

з безробіттям приладдя наочне посібник навчальний на власний розсуд за сумісництвом за згодою сторін із міркувань із фаху, за фахом за списком зробити зауваження

(зауважити) продукція, що постачається надійшла інформація вступити до технікуму учинити згідно з інструкцією

споживчі кошти уряд уважає заставне право

право на составление

контракти правящие круги предварительная договоренность предоставить возможность предоставить в распоряжение

предоставить место предоставить зто сделать

(кому) предоставленньїе льготи председатель (собрания) представленние материали предьявлять иск

предьявить обвинение предьявлять требования преимущественное право прибегать к суровим мерам привлечение партнера признать недействительним прийти в негодность прийти к взаимопониманию

( договоренности) прийти в себя прийти к решению прийти к согласию прийти к убеждению приличная сумма

приличние результати приличний (порядочний)

партнер приложить усилия принадлежащие нам ценности при наличии средств принимать в шутку принимать участив приносить неприятности принять во внимание

право з укладання контракту

владні (правлячі) кола попередня домовленість

надати змогу передавати до розпо­рядження дати місце

дозволити це зробити

(кому) подані пільги голова (зборів) надані матеріали справляти (подавати) позов,

позивати обвинувачувати ставити вимоги переважне право удаватися до суворих заходів залучення партнера визнати недійсним зробитися непридатним дійти взаєморозуміння

(домовленості), порозумітися отямитися; опритомніти вирішити

дійти згоди; порозумітися переконатися чимала (неабияка, велика) сума

(цілком) задовільні результати порядний партнер

докласти зусиль -' %-. цінності, що нам належать за наявності коштів сприймати як жарт брати участь завдавати прикростей узяти до уваги

принять к свєдєнию принять рєшитєльньїе мери приобрести право собственника приступить к обсуждению приходование гру за причиненние телесние

повреждения причитающаяся сумма пришла посилка проектно-сметная

документация проект приказа согласован производить оплату производственние отношения пропорционально доле пути следования пути сообщения

Р

радиотрансляционная сеть разногласия по вопросам разрешать спори разрушить до основания расторжение договори расчетний счет режим наибольшего

благоприятствия решающий голос руководствуясь

«Положением о ...»

С

самовольно решить самий високий сверх оплати свести на *нет> с готовностью с давних пор

себестоимость продукции серьезние просчети с занимаемой должности с красной строки

узяти до відома ужити рішучих заходів набути права власника розпочати обговорення прибуткування вантажу завдані тілесні ушкодження

належна сума

надійшов пакунок (посилка) проектно-кошторисна

документація проект наказу погоджено провадити оплату виробничі відносини пропорційно до паю дороги; шляхи шляхи сполучення

 

радіотрансляційна мережа розбіжності з питань розв'язувати суперечки зруйнувати дощенту розірвання договору розрахунковий рахунок (р/р) найсприятливіший режим

ухвальний голос керуючись

«Положенням про ...»

 

самочинно вирішити найвищий понад плату звести нанівець охоче; з охотою здавна

собівартість продукції серйозні недоліки із займаної посади із нового рядка


такі речі

далі виступатиме ось так, так, таким способом

(чином) кошторисна вартість Рада засновників дорадчий голос спільне підприємство узгодити (погодити) з ... сприяти роботі

созив учредительного собрания скликання установчих зборів


соответствовать условиям со сторони состоять на учете спори по вопросу спрос и предложение средства, направленние на .. срок действия ставить в известность

с удовольствием

с участием с учетом прибили существенние недостатки с целью предотвратить считается поступившим считать возможним считать целесообразним

відповідати умовам з боку

перебувати на обліку суперечки з питання попит і пропозиція кошти, що скеровуються на термін дії

доводити до відома

(повідомляти) набирати чинності

залюбки, охоче, з охотою, радо,

з приємністю, з радістю за участю

з урахуванням прибутку суттєві недоліки з метою запобігти уважається таким, що надійшов уважати за можливе уважати доцільним (за доцільне)


 


текущии кран текущий момент

текущий счет точно известно точно определить

кран, що (який) тече сучасний (теперішній, нинішній) момент поточний рахунок достеменно відомо точно визначити

тщательно (внимательно)

искать тщательно (усердно)

проверить тщательно (аккуратно)

уложить

 

убитки, нанесенние

предприятию У головний кодекс удельний вес удерживаемая сумма удовлетворять требования удостоверяющая подпись уйти от ответственности уставной фонд утверждение отчета уперся на своем учебное пособие учет кадров учредитель организации учредительное собрание

 

хождение денежних средств хозяйственние расходи хорошее отношение хорошие отношения

 

цвет отделки

 

 

час от часу не легче частная собственность чем больше, тем лучще через два месяца встретимся через некоторое время через окно через порог

пильно шукати ретельно перевірити дбайливо укласти

 

У v

збитки, завдані підприємству

Кримінальний кодекс питома вага сума, що утримується задовольняти вимоги посвідковий підпис уникнути відповідальності статутний фонд затвердження звіту затявся на своєму навчальний посібник облік кадрів засновник організації установчі збори

X

обіг коштів господарські витрати добре ставлення гарні стосунки

ц

колір оздоблення

ч

щодалі (дедалі), то важче

приватна власність

що більше, то краще

за два місяці зустрінемося

(трохи) згодом

крізь вікно

через поріг


через силу чрезмерньїе усилия понад силу надмірні зусилля


щ


щеголеватий вид

 

щекотливое положение щелистая основа щепетильний характер

чепуристий, ошатний, елегант­ний, вишуканий, франтівський вигляд

дражливе (делікатне, ніякове) становище

щілиста (щіляста, шпарувата) основа

педантичний [скрупульозний, дріб'язковий (неґат.)] характер


 


жономньїе расходи


ощадливі (економні) витрати


зто в порядке вещей


це звичайна річ (як правило, зазвичай)


Ю


юбилейньїе торжества ютиться вместе ювілейні урочистості тулитися (міститися, мешкати, проживати) разом


 


явилась возможность

явилось причиной

явился мираж явиться к 10.00 язвительное замечание яркий цвет яростньїй взгляд яростньїй ветер яростньїй противник

трапилася (виникла, з'явилася)

можливість було (стало) причиною, спричинилося (до) постало марево прийти (бути) до 10.00 ущипливе зауваження яскравий колір розлючений погляд шалений вітер

завзятий (заповзятий, затятий, запеклий) супротивник (ворог)


       
   
 
 


 


А

абориген (тубілець)

авангард (передовий)

авгур (жрець)

ага (вельможа)

агент

агітація

агломерат

аглютинація (злипання) агбр (гроші) аграрний (земельний) агрегат

агресія (напад) аґрус (ягода) айсберг акваланг алгебра

алеґрето (муз.) алегрі (лотерея) алегро (муз.) алігатор (крокодил) ангажемент (запрошен­ня)

ангар (авіац.) ангіна (хвороба) андеґраунд (мистец.) аншлаг (мистец.) арґентит (геол.) арго (слєнґ) аргбнія (жоржина) аргумент (доказ) ар'єргард (позадній) асигнація (купюра)

Б

багаж

багет (рама) баґнет

бегонія (квітка) бергамот (груша) біґос (кул.) боргес (шрифт) бравнінґ (пістолет) бремсберг (техн.) бригада

брифінг (інструктаж)

бумеранг

бургомістр

бюргер (містянин)

В

вагон

вегетаріанство вегетація (ботан.) венгерка (чардаш) вігвам (інд. житло) віґбнь (лама) вінегрет (кул.) вульгаризм

Г

герцог (титул) гідальґо (дворянин) гугенот (протестант)

Ґ

габарит (шаблон) ґава (птах) гавдеамус (студ. гімн) гавот ( танок) гага (птах) Гагара (птах) Гагауз (нац.) газават (джихад) ґазда (господар)

Газель (поет, форма) газ еля (антилопа) газон

гайда (сопілка) гал (наріст) ґалаґан галантерея галантний (чемний) галера (судно) ґалерея (коридор) галета (кул.) ґаліон (судно) ґаліфе (штани) ґалл (нац.) галон (од. виміру) галоп (танок) гальорка галюцинація гамаша (панчоха) гамбіт (шахм.) Гангстер (бандит) ґандж (хиба, вада) ґанок

гаолян (сорґо) ґараж

гарантія (порука) ґарда

гардемарин (чин) Гардероб (шифоньєр) гардина

гарнізон (залога) Гарнір (кул.) гарнітур гарнітура гарсон (офіціант) гастроль ґатунок (сорт) гаучо (пастух)

ґвалт (крик) гвардія

гвер (рушниця) гвинт

ґедзь (комаха) гейзер

гейм (спорт.) Гейша ґелґотати генерал (чин) Генератор

Генерація (покоління) Геній

генітив (грам.) Геноцид (знищення) герань (квітка) ґердан (прикраса) Герундив (гранат.) гестапо

ґестка (част. сорочки) ґето

гетри (панчохи) ґешефт (зиск) ґирлиґа (ключка) гібон (мавпа) Гід (проводир) гільдія (спілка) Гільйотина гінея (гроші) гіпюр (тканина) Гірлянда (вінок) гладіатор (раб-боєць) Гладіолус (квітка) Глазур (полива) ґласе (тканина) глей

глетчер (льодовик) глід (рослина) ґлінтвайн (вино) глісер (судно) глобус

глорія (ореол) глянс (блиск) глясе (напій) Гніт (стрічка) гном (міф. карлик)

гну (антилопа) гобелен (килим) гбгель-мбгель гой (неєврей) ґол

голка (пшениця) голкіпер (воротар) гольф (гра) ґонґ (литавра) гондола (човен) ґонт (драниця) Горжетка (шарф) ґорйла (мавпа) готика (стиль) Гофре (складки) гравер (різьбяр) Гравій (жорства) Гравітація (тяжіння) Градація (поступо­вість) Градус Гранат

Гранд (титул)

Грандіозний

Граніт

Гран-прі

Грант

Гранула

ґрасувати (витопту­вати) ґрати

Граф (титул) грація

Гренадер (вояк) ґречний (чемний) гризлі (ведмідь) грильяж (кул.) грим гримаса

ґринджоли (сани) грип (хвороба) гриф (напис, рукоятка) грог (напій) гроно (кетяг) гросбух (економ.) грот (печера; вітрило)

гротеск грум (слуга) ґрунт (земля) гувернантка ґуд бай ґудзик

ґудзь (вузол) ґудрон (смола) гулий (безрогий) гульден (гроші) ґуля (шишак) Гуляш (кул.) гума

ґуральня (винокурня)

гурман (ласун)

гуру (дух. учитель)

ґуталін (мастило)

гутаперча

ґюйс (прапор)

ґяур (немусульманин)

д

дегенерат (виродже­нець) деградація (занепад) дегустація

делегат (представник) демпінг (скидання) джигіт (вершник) джиґун (залицяльник) джунглі

дзйґа (фуркало) дзиґар (годинник) динго (собака) диригент доґ(собака) Драга

драґоман (перекладач)

драгун

дриґати

Е

егоїзм

екстравагантний елегантний ембарго (заборона)

є

єґер

Ж

жаргон (сленґ) жйґа (танок) жонглер

З

зиґзаґ зонґ (муз.)

І

іґлу (крижаний дім)

ігнорувати (нехтува­ти)

іґрек (мат.)

інавгурація (посвячен­ня)

інгредієнт (складник) інгресія (проникнення) інгуш (нац.) індиго (фарба) індульгенція (прощен­ня)

інкогніто (приховано) інсургент (повстанець) інтеграція (об'єднання) інтрига (підступ) іригація (зрошення).

К

кавалергард (вояк) кеґль (висота шрифту) кеглі (гра) кемпінг кенгуру

колега (товариш) конгломерат (скупчен­ня)

конгрегація (об'єднан­ня)

конгрес (збори) контингент (сукуп­ність) кон' юнгація (з'єднання)

коригувати (виправля­ти)

котангенс (мат.) краги (розтруби в ру­кавичок) крекінг

л

лагуна (затока) ларго (муз.) ларингіт (хвороба) легальний (дозволений) легато (муз.) легенда

леґінь (парубок) легіон (безліч) легітимний (законний) ліга (спілка) лінгвістика лозунг (гасло)

М

магістр (учен. ступінь) магістраль (голов. на­прям) магістрат

магнат- (вельможа) магнолія (квітка) мадригал мамалиґа (кул.) манґо (рослина) марґінес (берег, край) менінгіт (хвороба) миґи (жести) міграція

мігрень (хвороба) мінезинґер (поет-спі-

вак) міноґа

мітинг (зібрання) могікани (індіанці) морґ (міра землі) мустанґ (кінь)

Н

навігація (мореплав­ство) негатив (протилежний) негліже

негоціант (торговець) ноґаєць (нац.) нуґа (кул.)

О

облігація (зобов'язання) орангутанг (мавпа) оригінал (не копія)

п

пагода (храм) пеиджинґ персона ґрата пігмей (карлик) пігмент (фарба) пігулка (таблетка) пілігрим (паломник) пінгвін

пінґ-пбнґ (гра) пірога (човен) плагіат (привласнення) прагматизм прерогатива (перевага) прогрес (розвиток) пролонгування пропаганда пудинг (кул.) пфеніг (гроші)

Р

рагу (кул.) ранґ (розряд) регалія (відзнака) регата (спорт.) регбі (гра) регент (дириґент) регіон (район) регістр (муз.) регламент (порядок) реглан (фасон одягу) регтайм (муз.) регулювати резиґнація (самопо­жертва)


рейтинг (оцінка) рейхстаг (у Німеччині) ремиґати (відригувати) риксдаг (у Швеції) ринг (спорт.) рислінг (виноград)

с

саґа (оповідь) саґо (крупи) сангвінік свінґ (муз.) сегмент (відрізок) сигара сигарета сигнал

сленг (жарґон) смог (туман) смокінг (фасон одягу) сновигати сорго (рослина) спагеті (кул.) стагнація (застій) стеньга (частина щогли) стерлінг (гроші) сугестія (вплив) сурогат (замінник)

т

тайга

тангенс (мат.)

танго (танок) тигель (посудина) тобоґан (сани) тбґа (одяг) томагавк (сокира) тренінг (режим) тріангуляція (мат.) тунгус (нац.)

У

уйгур (нац.)

Ф

фагот (муз.) фаланга (анатом.) фантанґа (муз.) фарингіт (хвороба) фата-морґана (міраж) фіґа (інжир) фіґлі-міглі фігляр (блазень;

птах) фігура філігрань

флагман (головний) фламінго (птах) флігель (крило) флюґарка (човен) флюгер (погодник) форшлаг (муз.) фрагмент (частина)

фрегат (судно) фуга (муз.) фуганок фугас (снаряд) фугато (муз.)

X

хуга (завірюха) хурдига (сніговій)

. ц

цуг

ш

швагер і шваґрб (шу­рин) шилінг (гроші) шлагбаум шляґер (гіт) шпаргалка шпінгалет штанга

ю

юнга

Я

ягдташ (мисливська

сумка) ягуар


Антропоніми з літерою Ґ


 

Авґустин Авоґадро Аґнон Аґрйпа

Аліґ'єрі Дайте Альгірдас Арагбн Армстронґ

 

 

Баґратйди

Бегін

Бергман

Берегову а

Беринґ

Буркґардт

В

Вагнер

Вайґель

Вашингтон

Вега Лопе де

Веллінгтон

Верґілій

Вбльфґанґ

 

 

Габсбург Геґель Гемінгвей Гюго

 

 

Ґабен Ґабріель

Ґаламаґа

Ґалілей

Ґалуа

Ґальвані

Ґама

Ґанді

Ґарбо

Ґаргантюа

Ґарибальді

Ґарнеґа

Ґаррік

Ґарсія Лбрка

Ґаусс

Ґваріні

Ґварнері

Ґе

Ґеббельс

Ґевара Че

Ґедимін

Іейнсборо

Ґелсворсі

Ґебрг

Ґерега

Ґерінг

Ґерманік

Ґершвін

Ґете

Ґжйцький

Ґіббс

Ґізель

Ґінзбург

Ґіннес

Ґлаубер

Ґлієр

Ґлюк

Ґоген

Ґодар

Ґойя

Ґблдінг

Ґолль Шарль де

Ґоломега

Ґольдоні

Ґомулка

Ґонкур

Ґор

Ґордон

Ґбтфрид

Ґотьє

Ґбцці

Ґоць

Ґрант

Ґрасс

Ґреко Ель

Ґретхен

Ґрімм

Ґріґ

Ґріммельсгаузен

Ґріффіт

Ґрбсман

Ґудзій

Ґудзь

Ґумільов

Ґурібн Бен

Ґун6(

Ґустав

Ґутенберг

Ґуттузо

Ґуцков

 

 

Даглас

Дега ^

Дейнега

Джевага

Джигарханян

Дюринґ

Е

Йллінгтон

Енгельс

Енґр

 

Зйґмунд Зйґфрид Зінґер

 

 

Іслам-Ґірей

 

 

Калігула

Кваренґі

Квіслінґ

Кіплінґ

Кбйзерлінг

Л

Лаґерквіст

Лаґерлеф

Лагранж

Ладйга

Лесинг

Лоенґрин

Ломага

Лонгфелло

Людвіг

М

Маґеллан Маргарйта Меннінґ Меринґ Мопассан Ґі де

Н

Найти нґейл Недригайло


 

Огінський блдінґтон Ольґерд Ортеґа

 

п

Паґанїні Пантаґрюель Папарйґа Пер Ґюнт

 

 

Реґа

Реґіна

Ремйґа

Рентген

Ріґолетто

Родрйто

 

Сатан

Садига

Салйга

Сарагат

Сарамаґа

Сеґовія

Сиґізмунд

Стаунінг

 

 

Таґбр Тадйґа Тензінґ Турґенєв

 

 

Уленшпіґель Тіль

 

Фейхтвангер

Фігаро

Філдінґ

Флемінґ

Фраґонар

Фурдиґа

 

 

Цвайг Цвигун

Ч

Чингіс-хан

ш

Шагал Шмйґа

Шпрінґер Штеліга

Ю

Юнг Юрдйга

 

 

Ягайло і Яґело

Ягеллони

Яго

Ядвіґа

Янґ

Яннінґс Ярига


Словничок власних географічних назв


Авдії'вка

Аддис-Абеба

Адигея

Адріанополь

Адріатика

Актюбинськ

Александрїя (Єгипет)

Александровськ-Сахалі'нський

Алексєєвка (Ро­сія)

Алжир

Альметьєвськ

Амврбсіївка

Америка

Анадир

Ангарськ

Ангола

Ангілья

Андижан

Антананаріву

Антарктида

Антарктика

Антиґуа

Аоминь

Араґбн

Аргентина

Арктика

Артемівськ

Ассирія

Асунсьйон

Атлантика

Аттика

Афганістан

Африка

Ашґабад

Аюдаґ

Багдад

Балаклія

Балтика

Балтійськ

Бангладеш

Баранрвичі

Барвінкове

Баренцове море

Батурин

Белград

Бенгалія

Бердичів

Берингове море

Бессарабія

Бєлгород

Біла Калитва

Біла Церква

Білгород-Дніс-тровський

Біле море Біловезька Пуща Білокам'янськ Біломбрсько-Бал-тійський канал Білопілля Білорусь Біляївка Бірки (Україна) Бірмінгем Біробіджан Благовєщенськ Бобринець Богодухів Болдіно Бологе Болонья Бориспіль Боркі (Росія)