Сучасна українська 25 страница


мета, ціль мати на меті, мати за ціль ціль, мішень улучити в ціль, у мішень


напрям діяльності, поглядів
напрямок вітру, руху
об'єм приміщення, рідини, повітря
  (у кубічних одиницях)
обсяг бюджету, книги (кількість, межі, величина)
розмір столу, майдану, предмета (довжина, висота)
основи математики, моралі (засади, підвалини)
фундамент будівлі, споруди
основа слова, трикутника, доповіді
особина птаха, риби, комахи (тварина)
лице чисте, відкрите, усміхнене (обличчя)
особа офіційна, стороння, третя
особистість талановита, творча, непересічна
пам'ятка архітектури, літератури
пам'ятник М. Грушевському
підписка під відозвою, про невиїзд
передплата на часописи, періодику
покажчик прилад, напис, знак
показник доказ, свідчення, дані
повістка до суду
порядок денний
правління Спілки композиторів (філателістів)
управа міська, районна
вправа фізична, математична
працівник культури, освіти, науки
робітник будови, заводу, шляховий
співробітник Співпрацівник (колега по роботі)
пригода непередбачена, прикра (-ий) (подія, випадок,
  інцидент), стати в пригоді — бути потрібним
нагода з нагоди повернення (можливість, шанс, момент)
прогін між двома точками (проміжок)
прогин поверхні, площини, конструкції
результат підрахунку, спостережень, досліду
наслідок біди, пожежі, невправності
розбіжність думок, переконань
розходження швів, площин
ступінь учений, порівняння, відображення, гами, ладу
степінь формальний, точки (у математиці)
щабель зростання, опускання (етап, стадія), сходів


 

 

звуковий, радіаційний неба, малюнка невиправна, значна (збитки, втрати) праці, грошей, зусиль (жаль, прикро, марно) для сміття, товару письмового столу


скринька поштова, невеличка
скриня з посагом, велика

стан санітарний, облоги, невагомості, справ, речей;

газоподібний, твердий; духовний, родинний становище внутрішнє, матеріальне, скрутне; нелегальне,

рівноправне, службове
положення географічне, тіла, речі, предмета_________


абразивний абразійний (-а)

Відмінності слововживання прикметників

диск, інструмент, комбінат
процес, печера, платформа__


адаптований адоптований (-а)


зір, організм

хлопчик, дитина (усиновлений)


великий високий (-а) значний вагомий (-а, -е) здоровий


камінь, блок, об'єм

стовп, чоловік, шргла

за обсягом твір

здобуток, перемога, досягнення

працівник (не хворий)


вітрова вітряний (-а) вітряний (-а)


ерозія, установка, сила день, ніч, погода двигун, лишай, віспа


властивий

притаманний

характерний

воєнний (-а, -і) військовий (-а, -е)


кому-чому? кому-чому? для кого-чого?

стан, тактика, промисловість, події трибунал, стрій, обов'язок, однострій, прапор, подвиг, присяга, навчання (у значенні іменника —підійшов військовий)

гостинии гостинний

громадські громадянська (-і) цивільний (-і) суспільний (-а, -е, -і)

дійовий (-а, -е)

діючий (-а,-е) чинний (-а, -е) діяльний (-а, -е) діловий (-а, -і) діловитий


двір

господар

організації (не державні) свідомість, війна, права одяг, речі (не військовий) спосіб життя, наука, становище, відносини (загальні, колективні) засіб, вплив, виховання, дійова особа (учасник дії, вистави), дійова особа (здатна активно діяти) ґейзер, армія, модель, устаткування закон, розклад, постанова, законодавство працівник, життя (активний, енергійний)

лист, розмова, пропозиція, папери вигляд, вираз обличчя


запущений (-а) занедбаний (-е) задавнена

інший другий


супутник, ракета двір, підприємство хвороба

варіант, іншим способом (не таким) варіант (після першого, або якщо їх два)


корисливий (-а) корисний

круглий (-а, -е, -і) цілий (-а, -е)

наступний (-а) подальший (-а, -е) навчальний (-а) академічний


чоловік, мета

продукт (той, що приносить користь),

період, час, вантаж, простір (спец.)

стіл, форма, колесо, кільця

рік, доба; скло, склянка (не розбита)

рік, тиждень, нарада

розвиток, перспектива, робота, життя

заклад, посібник, план, графік, звіт

час, навантаження


нормальні

звичайні_________

двосторонній (-я, -і) двобічна взаємна (-е)


стосунки люди

договір, угода, контакти (обопільні) поверхня

згода, приязнь, рішення


оборотний зворотний (-а) капітал, механізм бік, адреса


оснований заснований (-а, -е)


на праці, на успіхах

заклад, напрям, школа, виробництво

 

 

особливий (-а)


рахунок, справа (від «особа»)
присутність, автомобіль, думка (приват-
на, власна)
погляд, справа (своєрідна)_________


попередній

передчасний____

правильний (-а, -і) вірний (-а, -е, -і) певний (-а, -е, -і) слушний (-а, -е, -і) редакторський (-а) редакційний


звіт, розрахунок, варіант сніг, сміх, виступ

дріб, фіґура, риси обличчя собі, кінь, служба, кохання, друзі сракт, хода, око, рухи приклад, думка, зауваження

виступ, авторитет, порада колектив, працівник


робітничий робочий

розметаний розметений наступний (-а, -е) подальший (-а, -е) нез'ясований (-а, -е) нез'ясовне


клас, клуб \ одяг, час, день, план вибухом, вітром двір, майданчик

день, звіт, година, півріччя, проект у цьому ряду, доля, робота, навчання

азакт, питання (яке не з'ясували) почуття, хвилювання (яке не можна з'ясувати)


стійкий (-а) тривкий (-а)


водостійкий шар ґрунту, вогнестійкий
матеріал, морозостійка рослина
матеріал, вогнетривка цегла______


стінний стіновий


календар, годинник, розпис матеріал, камінь


тактичні тактовні


навчання, випробування слухачі, зауваження


тісний (-а, -е, -і) щільний (-е, -і)


комір, кімната, взуття, стосунки прилягання, шари атмосфери


цегельний (-е) цегляний (-а)

цілісна

цільна________

чисельний (-а) численний (-а, -і)


завод, виробництво

мур, стіна_______

картина подій особистість

показник, аналіз, перевага натовп, маніаЬестація, випадки (багаторазові)


шкірний (-і, -е) шкіряний (-а) покрив, захворювання плащ, промисловість


Відмінності слововживання дієслівних форм

 

бажати виступити (хотіти, прагнути)
зичити успіху, щастя, здоров'я (бажати)
боліти душею за кого, що (уболівати,
  співпереживати)
хворіти на кір, на ґрип (нездужати)
везе людей, вантаж (хто, що)
удається виконати, розв'язати (що)
щастить (таланить) мені, вам (з ким, чим)
вести що, кого, до чого, куди
поводити себе (як)
вибирати з багатьох
обирати на посаду
викликати сміх, радість, оплески (позитив)
спричиняти біль, хворобу, нещастя (негатив)
випливати із вашого твердження випливає, що...
слідувати за нами по стежці
виходити із приміщення
відкрити рахунок, збори, очі (перен.)
розкрити книжку
розгорнути часопис
розплющити очі (прям.)
відчинити двері
відімкнути замок
відкоркувати пляшку
відмінити вихідні, заняття
скасувати закон
відмічати міткою (щось), реєструвати, фіксувати
  (щось, когось)
відзначати позначкою (зазначати щось), увагою (щось,
  когось), ювілей, свято
зауважувати з якогось приводу (указувати, доказувати)
відрізняти гривню від долара
розрізняти обриси берега
відстоювати певний час у черзі
обстоювати переконувати, захищати
вклонятися у пояс (перед ким)
ухилитися уліво (від чого)
вводити, включати до складу комісії
умикати двигун, електрику
уносити до порядку денного,гроші
(у) вразити присутніх (.здивувати)
уразити руку (поранити)
говорити переважно в усному мовленні
сказати  
висловитися  
підкреслити переважно в писемному мовленні
акцентувати  
зауважити  
зазначити  
указати  
уточнити  
наголосити  
грати роль (на сцені, у кіно)
відігравати значну, суттєву (неабияку) роль
губити документи, думку
утрачати ілюзії, рівновагу, свідомість
  (непритомніти, умлівати), пам'ять
гаяти, марнувати час
давайте мені зошити, заліковки
є пропозиція розпочати збори, голосувати
пропоную зробити перерву, свій варіант
прошу слова, допомоги, поради
дати доручення, пораду, їсти
надати допомогу, інформацію
подати думку, звістку, ініціативу
дзвонити у дзвони, у двері
телефонувати до міністерства
дістати освіту, високу оцінку, інформацію
набути навичок, досвіду
здобути перемогу
одержати, отримати платню, листа, книжки
добавити дитину (від «бавити»)
додати свої зауваження
додержувати слова, обіцянки
додержуватися курсу, поглядів
докладати зусилля
прикладати до рани ліки
     

домовитися про зустріч
договоритися до ранку
задавати запитання
ставити питання
піднімати з підлоги
підносити РУку
займати місце для когось
обіймати посаду завідувача кафедри
посідати призове місце в змаганні
заступати на посаду (звідколи)
зазнати збитків, утрат, прикрощів, поразки
понести речі, документи
дістати інформацію
заставити приміщення (чим)
примусити зробити (що)
звати Марією
звуть Марія
звільнити з посади
усунути з роботи (узагалі)
виключити зі складу студентів, зі школи
вимкнути електрику, двигун, світло
загасити свічку, полум'я
зв'язати мотузку, сітку
пов'язати факти, події, явища
здійснити проект
учинити (скоїти) злочин
зливаються у єдине ціле
пристають фіґури між собою; на пропозицію
зносити неприємність, образи
переносити вантаж, час зборів
зумовлювати бути причиною (чогось); створювати
  передумови
обумовлювати обмежувати певною умовою,
  застереженням
зустрічаються колеги, перехожі
трапляються помилки, недоліки, вислови, факти
стикаються атоми, дроти
кидатися зі звинуваченням
упадати в око, у гріх, в озеро, біля когось (кому)
любити матір, Батьківщину, свою роботу  
полюбляти плавати, читати, пиво, суниці  
кохати дівчину, хлопця  
міняти товар, марки, книжки  
змінювати ситуацію, колір, напрям, думку  
містить документ, цистерна  
має у складі делегація має у своєму складі...  
  до складу делегації входять...  
включає екскурсія включає відвідування музею  
  головуючий включає до списку  
мішати змішувати (щось із чимось)  
заважати працювати, відпочивати  
наносити бруду, снігу  
завдавати збитків, удару  
робити візит  
настає пора, період  
надходить (-дять) інформація, листи  
минає (-ють) час, години, роки  
настоювати настоянку на калині  
наполягати на своєму  
опанувати професію, мову (що)  
освоїти виробництво, родовище  
оволодіти почуттями (своїми), увагою (чиєюсь),  
  ситуацією, знаннями (чим)  
опиратися звинувачуванням  
упиратися у стіну  
спиратися на факти, плече  
оплатити проїзд, користування, послуги  
платити за проїзд, за користування  
переганяти з одного місця на інше  
випереджати у швидкості, рості й под.  
перерахувати в іншу валюту, ще раз (перелічити)  
перевести через дорогу, стрілки годинника,  
  час (змарнувати)  
перекласти текст, речі з місця на місце  
переказати гроші на рахунок, зміст розмови  
познайомитися зі співробітниками  
ознайомитися зі станом справ, з документами  
       

до лікаря, до комори

листи, вітання, телеграми, повідомлення

потрапляти у двері, у ворота, на сцену

попадати у тональність, ногою в чобіт

уцілити у мішень, у ворога (улучити)

опинятися удома, біля дороги


працювати

трудитися

робити

представляти

уявляти являти

репрезентувати

прибуває

приходить

надходить (-ять)

настає

спадає

вступає


на посаді, інженером

на благо, на ниві просвіти

справу, висновки

до нагороди, нового співробітника, на сцені,

у творі (кого, що) майбутнє, перспективи собою (що, кого)

продукцію, вироби, інтереси фірми____

потяг, вода

гість, колеґа, натхнення інформація, дані, товари пора, період

на думку, припущення, здогад до технікуму


привести коня, до перемоги, до успіху, у рух (що)
призвести до нещастя, до втрат, до знищення
навести приклад, порівняння
приймати зі столу, з дороги (прибирати); пропозицію
брати (узяти) участь, із собою, до себе
ужити заходів
набувати певної форми
прийти до (кого, куди)
дійти висновку
приносити повідомлення
завдавати клопоту, прикростей, жалю
прочитати книжку, доповідь
зачитати розпорядження, наказ (оголосити)
прошу будь ласка
прошу допомоги
проявляти плівку
виявляти увагу, повагу
чинити опір, спротив
виказувати незгоду

путати надівати пута
плутати поняття, терміни (помилятися)
рахувати до ста, гроші, дні
уважати за потрібне, своїм обов'язком
гадати на картах, про інше, думку (припускати,
  передбачати)
розповсюджувати речі, газетна (окремі предмети)
поширювати інформацію, досвід (збільшуватися
  в обсязі, просторі)
розраховувати час, кінцевий результат
сподіватися на вас, на удачу, на успіх
слідувати музикантові, за таксі
слухати колег, поради, музику
служити у війську
слугувати матеріалом, відправною точкою
співпадають площини, поверхні, отвори
збігаються думки, погляди
стати у чергу
заступити на чергування
стежити за звіром
слідкувати за текстом
сягати у висоту, у довжину, у глибину
досягати межі, мети, місця, успіху, швидкості
осягати розумом
доходити віку, старості
торкатися рукою, плечем (кого-чого, до кого-чого)
стосуватися справи, життя
(не) обходить мене ця справа
відноситися вітром (куди)
ставитися до справи, до вас, до мене
належати до класу, до виду; підприємству, мені
триває засідання, конкурс, перерва
продовжується у зв'язку з, до 20 грудня, ще на тиждень,
  лінія, дорога
являється мені твій образ
являє собою складний процес, густу рідину
є діловий лист є обличчям фірми

Словничок скорочених слів та словосполучень1


 

абетка абет.

абонентська скринька а/с авіаційний алюміній авіаль автобіографія автобіогр. автоматизована система

- інформації АСІ

- контролю (керування) АСК

- управління АСУ автоматизована телефонна стан­ція АТС

автоматизований автоматиз. ~ банк даних АБД

- технологічний комплекс АТК автор авт.

автореферат автореф. авторське свідоцтво а. с. авторський аркуш авт. арк. агрономічний агр. агропромисловий комплекс АПК адаптація адапт.

Російсько-український словничок типових мовних зворотів

А


арендние отношения арендодатель

 

без задержки

без зазрения совести *

безналичний расчет

без снисхождения

без стеснения

без удержу

бесплатно вгадать

бесполезний труд

беспрепятственно допускать

благотворительний вечер

брать обязательства бросать на произвол судьби бивший (директор) бистродвигающийся

бить в родстве

бить на хорошем счету

бить не вправе

 

в административном порядне ввести в состав ввиду вишеизложенного

ввиду того, что

вводить в заблуждение вводить в убиток в двух словах

орендні відносини орендодавець

Б

негайно; без затримки без докорів сумління безготівковий розрахунок без поблажливості не соромлячись без упину безоплатно видати марна праця

безперешкодно допускати доброчинний (благодійний)

вечір брати зобов'язання кидати напризволяще колишній (директор) швидкобіжний, швидкий,

швидкісний бути родичем мати добру репутацію не мати права

 

адміністративним порядком увести до складу зважаючи (з огляду) на

викладене вище через те, що; зважаючи на те,

що

уводити в оману призводити до втрат двома словами

верительная грамота веское основание в затруднении в знак (благодарности) взискать с ответчика видавший види влечь за собой влиятельние круги вне всякого сомнения внедрение в производство внеочередной созив внешнеторговая организация

вовлекать в работу во вред во главе

возбудить уголовное дело возглавлять Совет возмещение ущерба воспользоваться предложением в остальной части во что би то ни стало в порядне исключения в порядке, принятом общим собранием в пределах своих полномочий в преддверии переговоров временно отстраніїть все желающие в силу изложенного вследствие зтого в случае

~ необходимости

~ неуплати в соответствии с в состоянии опьянения в строгом смисле слова

в строке, в строку всю дорогу рассказивал

вірча грамота

вагома підстава

у скрутному становищі

на знак (подяки, вдячності)

стягнути з відповідача

бувалий

тягти за собою

впливові кола

поза всяким сумнівом

упровадження у виробництво

позачергове скликання

зовнішньоторговельна

організація залучати до роботи на шкоду на чолі

порушити кримінальну справу очолювати Раду відшкодування збитків скористатися пропозицією у решті

за всяку (будь-яку) ціну як виняток

у порядку, ухваленому загальними зборами

у межах своїх повноважень

напередодні переговорів

тимчасово усунути

усі охочі (усі, хто бажає)

зважаючи на викладене

унаслідок цього

на випадок

за необхідності

при несплаті

згідно з; відповідно до

у нетверезому стані

у точному значенні (цього) слова

у рядку, рядком

на протязі всієї дороги розповідав

в течение недели в тот же момент в тот же срок в целях предотвращения винести благодарность виписка из протоколи виплата ссуди виплатить долг

протягом (упродовж) тижня

тієї ж миті

у той самий термін

із метою запобігання

скласти подяку

витяг із протоколу

сплата позики

сплатити борг


 


гвоздь программи глубокоуважаемий господин .. годовой отчет

горюче-смазочние материали государственная пошлина окраса програми вельмишановний пане ... річний звіт

паливно-мастильні матеріали державне мито (держмито)


 


дальнейшее использование

двойное гражданство действующее

законодательство дело в том денежние средства день ото дня депонированний счет держаться в стороне дисциплинарное взискание для вида (видимости) для приличия для своєю удовольствия добровольная основа добрий по характеру договор о жилищном найме докладная записка долевая собственность должен бить должностное лицо дополнительное соглашение до потери сознания

подальше використання

(н. д. — використовування) подвійне громадянство чинне законодавство

річ у тім кошти

із кожним днем

депонований рахунок

триматися осторонь

дисциплінарне стягнення

для годиться; про людське око

заради пристойності

собі на втіху

добровільна засада

добрий (за) вдачею

договір про наймання житла

доповідна записка

пайова власність

має бути

урядовець

додаткова угода

до нестями

доработать рукопись дорожное происшествие дочернее предприятие до настоящего времени (до сих пор)

 

железная дорога железнодорожний путь жесткие мери жесткие условия жесткий контроль жесткий диск

 

заведующий (отделом,

канцелярией) задевать достоинство задолженность за ... заинтересованное лицо зайти (загнать) в тупик

заказное изделие заказное письмо заключить договор залог имущества заместитель директора за наличньїе деньги заранее виражать

благодарность заслуживающий виймання затягивается возможность злоупотреблять служебним

положением злоупотребление служебньїх лиц

И

идти на убиль избавиться от опасности излишки площади

доопрацювати рукопис дорожня пригода дочірнє підприємство до цього часу