ІV курс VІІ семестр

З практичних занять

Коротко-тематичний план

дисципліна: «Медсестринство в хірургії»

спеціальність: «Сестринська справа»

№ п/п Тема Кільк. год. Сам. роб. Консул. Література
1. Розділ 3. Медсестринство в спеціальній хірургії. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. - - О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 235-244, О.М. Кіт «Медсестринство в хірургії»  
2. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. - -
3. Догляд за хворими із захворюваннями та ушкодженнями голови. - -
4. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. - - О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 244-250, О.М. Кіт «Медсестринство в хірургії»
5. Догляд за хворими з хірургічним захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. - - О.Ю. Усенко «Хірургія», с. 255-266
6. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. - -
7. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. - -
8. Прямий вимір знань.      
  Всього: 44 год