ПОВОРОТИ

Поворотні секції у хвилеводах служать для зміни напрямку хвилеводного тракту. Конструктивно ці секції являють собою відрізки хвилеводів з фланцями на кінцях.

Хвилеводні повороти та згини наведені на рис. 2.4. Вони являють собою нерегулярності.

При вказаних розмірах та формах будуть мінімальні відбиття. У прямокутному хвилеводі з хвилею повороти та згини можуть виконуватись в Е та H площинах. Крім того, повороти можуть бути простими (рис. 2.4, а, б) та подвійними (рис. 2.4, в, г). При простих поворотах . При подвійному повороті відбиття від двох нерегулярностей частково компенсується, тому будуть меншими КСХ . Згини розносять на відстань, що дорівнює .

Хвилеводна скрутка служить для розвороту хвилеводу навколо осі. КСХ при використанні скрутки дорівнює − Кс=1,1.

Для поворотів хвилеводу можна також використовувати гнучкий гофрований хвилевід (рис. 2.5). Для того, щоб відбиття були незначні, висота ребер не повинна перевищувати .

Згини мікросмужкових ліній наведені на рис. 2.6.

Для зменшення відбиття розміри згинів повинні задовольняти умовам: для кутового згину (рис. 2.6, а) , а для плавного
(рис. 2.6, б) величина дорівнює або є кратною .