СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ

СПИСОК ТЕРМІНІВ

Експлуатація антенно-фідерних трактів та перспектива

розвитку антен ...................................................................................... 331

10.1. Основні фактори, що впливають на надійність антенно-фідерних

трактів в процесі експлуатації .......................................................... 331

10.2. Методи вимірювання та контролю параметрів антенно-фідерних

трактів ................................................................................................ 333

10.3. Сучасний стан антен та проблеми їх розвитку ............................... 335

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................ 346

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.................................................................. 349


РТС − радіотехнічна система
ЕМЕ − електромагнітна енергія
ЕМХ − електромагнітна хвиля
ЕМП − електромагнітне поле
НВЧ − надвисокі частоти
КСХ − коефіцієнт стоячої хвилі
КБХ − коефіцієнт біжучої хвилі
ККД − коефіцієнт корисної дії
УН − узгоджувальне навантаження
МСЛ − мікросмужкова лінія
РПП − радіопередавальний пристрій
РПрП − радіоприймальний пристрій
ГР − газорозрядник
УКХ − ультракороткі хвилі
ХС − характеристика спрямованості
ВКХС − векторна комплексна характеристика спрямованості
ДС − діаграма спрямованості
ШДС − ширина діаграми спрямованості
ФХ − фазова характеристика
ПХ − поляризаційна характеристика
ЧХ − частотна характеристика
КСД − коефіцієнт спрямованої дії
КП − коефіцієнт підсилення
ЕРС − електрорушійна сила
ЕПА − ефективна площа антени
КВП − коефіцієнт використання площі
АР − амплітудний розподіл
ФР − фазовий розподіл
АФР − амплітудно-фазовий розподіл
РАР − рівномірний амплітудний розподіл
КАР − косинусоїдальний амплітудний розподіл
АБХ − антена біжучих хвиль
СТА − статична теорія антен
АВ − активний вібратор
ПВ − пасивний вібратор
ХЩА − хвилеводно-щілинна антенна
АПХ − антена поверхневих хвиль
ДХ − довгі хвилі
СХ − середні хвилі
КХ − короткі хвилі
РА − рупорна антена
РПА − рупорна пірамідальна антена
ДА − дзеркальна антена
ЛА − лінзова антена
ФАР − фазована антенна решітка
АФАР − активна фазована антенна решітка
КЧЧ − куточастотна чутливість
РСН − рівносигнальний напрямок
РФН − рівнофазний напрямок
АСР − антена з синтезованим розкривом
СФАР − самофокусуюча фазована антенна решітка
ІАР − інваріантна антенна решітка

 


 

– векторна комплексна характеристика спрямованості;

– характеристика спрямованості;

– фазова характеристика спрямованості;

– нормована характеристика спрямованості;

– поляризаційна характеристика спрямованості;

– діаграма спрямованості;

– нормована діаграма спрямованості;

– коефіцієнт спрямованої дії;

− коефіцієнт підсилення;

– коефіцієнт згасання,

– коефіцієнт фази (хвильове число),

– коефіцієнт розповсюдження;

– відносна діелектрична проникність,

– відносна магнітна проникність,

– питома провідність,

– коефіцієнт корисної дії,

– довжина хвилі,

– амплітудно-фазовий розподіл в неперервній системі випромінювачів;

– амплітудний розподіл в неперервній системі випромінювачів;

– фазовий розподіл в неперервній системі випромінювачів;

– діюча висота (довжина);

– фазовий розподіл в дискретній системі випромінювачів;

– коефіцієнт використання площі;

– амплітудний розподіл в дискретній системі випромінювачів;

– ефективна площа антени;

– активний опір;

– реактивний опір;

– комплексний опір;

– коефіцієнт відбиття в перерізі навантаження;

– хвильовий опір;

– активний вхідний опір;

– реактивний вхідний опір;

– комплексний вхідний опір;

– фазова швидкість електромагнітних хвиль у фідері (середовищі);

– групова швидкість електромагнітних хвиль у фідері (сере-довищі);

– швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі;

– напруженість електричного поля;

Егр – гранична напруженість електричного поля

– напруженість магнітного поля;

– густина потоку потужності;

– потужність випромінення;

– потужність у навантаженні;

– гранична потужність;

– амплітуда струму;

– амплітуда напруги;

Кс – коефіцієнт стоячих хвиль;

Кб – коефіцієнт біжучих хвиль;

– добротність резонатора;

, – погонні індуктивність, ємність;

– матриця розсіювання;