Кризис родового строя и возникновение холопства на Руси конца Х- начала XI века