Учебная работа по дисциплине Деньги и кредит

Реферат Суть та значення грошового обігуТекст реферата Суть та значення грошового обігу

Страница: 2 из 2

кредитною активністю комерційних ба н ків через дію грошового
мультиплікатора. У чому ж полягає ефект мультиплік а тора? Його
формула відома
m= (1 + d) / (r + d) ,
де m грошовий мультиплікатор;
d відношення готівки до депозитів;
r відн о шення резервів до депозитів.
Одразу зазначимо вихідне припущення, яке спрощує справжню картину:
різниця між різними видами депозитів нівелюється. Величина d залежить,
як правило, від переваг населення у розподілі коштів між готівкою та
депозитами, на які впливає багато факторів, якот: зміна рівня
споживання, форм платежів і різновидів вкл а дів , відсотками за
вкладами тощо. Величина r знаходиться під визначальним впливом
установлених ЦБ норм обов′'3f язикових резервів, а також
імовірних нам а гань комерційних банків мати надлишкові резерви.
Ці резерви можуть змінюватися в результаті коливань залучених банківс
ь ких резервів, відсоткової ставки за позиками. З огляду на це як d ,
так і r не є вел и чинами постійними і такими що у повні визначаються
політикою ЦБ. Фішер у цьому плані наголошує, що величина
мультиплікатора грошей не є сталою і її н е можливо точно передбачити.
Харківський Інститут Управління
Доклад
на тему: Суть та значен ня грошового обігу
Виконав: студент
Групи МК-21
Драгунов Андрій Леонідович
Харків 2005
Страницы: 0 1 2