Ó÷åįķą’ šąįīņą ļī äčńöčļėčķå Äåķüćč č źšåäčņ

Šåōåšąņ ProcentiŅåźńņ šåōåšąņą Procenti

Ńņšąķčöą: 2 čē 3

arī banka grib nopelnīt. Bet lai nopelnītu ir jāpiesaista klienti.
Tāpēc bankas veido dažādākās kampaņas, atlaides un daudzus citus
pasākumus, kas varētu veicināt bankas izaugsmi.
Unibanka piedāvā:
1. Maģistra kredītu.
2.Hipotēku kredītu.
3.Būvniecības kredītu.
u.c.
1. Maģistra kredīts.
Maģistra kredīts paredzēts studiju maksas segšanai strādājošiem, kas
studē maģistrantūrā, augstākā līmeņa profesionālajā studiju programmā
vai doktorantūrā, kuru regulārie ikmēneša ienākumi vismaz trīs mēnešus
tiek pārskaitīti uz kontu Unibankā.
Aizdevuma apjoms
Minimālā aizdevuma summa ir atbilstoša maksai par vienu studiju
semestri, maksimālā – par vienu studiju gadu.
Procentu likmes:
Ja Jūs esat Studenta Bankas lietotājs, tad procentu likme ir tikai
0.9% mēnesī jeb 11% gadā.
Ja Jūs Studenta banku vēl neizmantojat, procentu likme ir 1% mēnesī
jeb 12% gadā.
Tā kā izmantošanas laiks ir neilgs (6 mēneši) un summas nelielas, tad
kredīta sadārdzinājums ir niecīgs. Piemēram, par kredītu vienam
semestrim:
Summa LVL 260, termiņš 6 mēneši aizdevuma procenti sastāda aptuveni 9
latus.
Summa LVL 500, termiņš 6 mēneši aizdevuma procenti sastāda aptuveni
18 latus.
Komisijas maksa:
Vienīgā komisijas maksa ir par Maģistra kredīta pieprasījuma
izskatīšanu:
Studenta Bankas lietotājiem LVL 2.
Pārējiem – LVL 3.
2. Hipotēku kredīts:
Hipotēku kredīts piemērots, lai Jūs varētu:
1. iegādātiesvai remontēt nekustamo īpašumu;
2.saņemt naudu citiem mērķiem.
Aizdevumu Jūs varat saņemt latos, ASV dolāros un eiro.
Minimālā aizdevuma summa Ls 3000 vai tās ekvivalents citā valūtā.
Aizdevuma summa var sasniegt 85% no nekustamā īpašuma tirgus
vērtības. Aizdevuma summa ir atkarīga no termiņa.
Aizdevuma termiņš var būt no 2 līdz 40 gadiem.
Aizdevuma procentu likmes Hipotēku kredītam var būt divējādas pēc
Jūsu izvēles:
1. fiksēta likme (tiek noteikta 2 gadu periodam),
2.mainīga likme (tiek noteikta reizi 3 mēnešo s).
3. Būvniecības kredīts:
Aizdevuma valūta:
Aizdevumu Jūs varat saņemt latos, ASV dolāros vai Eiro.
Minimālā aizdevuma summa:
LVL 3000 vai tās ekvivalents citā valūtā.
Aizdevuma apjoms:
Izsniedzamā Būvniecības kredīta summa līdz pat 75 % no būvobjekta
nākotnes vērtības.
Aizdevuma termiņš
Maksimālais Būvniecības kredīta termiņš ir 1 gads. Pēc objekta
nodošanas ekspluatācijā Būvniecības kredīta tiek pārformēts par
Hipotēku k
redītu ar atmaksas termiņu līdz pat 40 gadiem.
Procentu likmes
Procentu likmes ir divējādas pēc Klienta izvēles:
1. mainīga ar iespēju mainīties kredīta līgumā atrunātos laika
periodos saskaņā ar 3 mēnešu UNIBOR, LIBOR likmes svārstībām
2. fiksēta – nemainīga līdz Būvniecības kredīta pārformēšanai
par Hipotēku kredītu vai darbības izbeigšanās dienai (maksimāli 1
gads)
Klients maksā procentus no faktiski izmantotās Būvniecības kredīta
summas.
Līzings un to procenti.
Izcelsme – no angļu valodas
Ńņšąķčöū: 0 1 2 3