Учебная работа по дисциплине Животноводство и зоотехника

Реферат Відтворення поголів’я свинейТекст реферата Відтворення поголів’я свиней

Страница: 2 из 15

тваринництва в господарстві зменшилася : як молока так і м’ яса.
Таблиця 2.4. Кращі свиноматки в ДПФ «Деметра» с. Кам’ янка
Кам’ янецьПодільському районі Хмельницької області за
продуктивністю
Показники Одиниця виміру Кличка та інвентарний номер матки
Багатоплідність гол. №5 3 №3 6 №2 2 №1 10 №1 0 14 13 15 12 13
Великоплідність кг. 9 8 9 7 8 Кількість поросят у гнізді місячного
віку гол. 10 10 10 10 10 Кількість поросят у гнізді двохмісячного віку
гол. 9 10 10 9 10 Збереження молодняку в двохмісячному віку % 90 100
100 90 100 Середня жива маса однієї голови поросят при відлученні кг.
15 15 14 15 14
Дані таблиці свідчать, що хоча всі свиноматки у господарстві досить
продуктивні, і по показниках вони перекривають одна одну.
Таблиця 2.5. Структура стада свиней в ДПФ «Деметра» с. Кам’ янка
Кам’ янецьПодільському районі Хмельницької області
Виробнича група 2007 рік 2008 рік Основні свиноматки 85 120 Ремонтний
молодняк 30 40 Свині на відгодівлю 400 800 Підсвинки 357 378
3. Організація відтворення поголів’ я свиней
3.1 Характеристика виробничих груп свиней
Характер продуктивності свиней, їх скороспілість, здатність до
відгодівлі, а також здоров'я тісно пов'язані з будовою тіла та
зовнішніми формами.
Зовнішні ознаки свиней мають важливе значення для вибору й оцінки
тварин при розведенні як показники міцності і здоров'я та напряму і
рівня продуктивності. При бонітуванні, тобто визначенні племінної
цінності свиней та їх виробничого призначення, виділяють три групи
порід:
перша – породи універсального напряму продуктивності (велика
біла, українська степова біла);
друга – породи м'ясного напряму продуктивності (полтавська
м'ясна, ландрас, уельська, дюрок, українська м'ясна, естонська
беконна, гемпшир, п'єтрен, спеціалізовані м'ясні типи);
третя – породи сального напряму продуктивності (миргородська,
українська степова ряба, велика чорна, північнокавказька).
Група свиней м'ясних порід характеризується видовженим тулубом,
розтягнутим в основному за раху
нок середньої частини. Довжина
тулуба у них значно перевищує обхват за лопатками. Холка, спина і
крижі неширокі, ребра некруті. Окороки полегшені й короткі. Голова і
ганаші легкі. Кінцівки досить високі. При відгодівлі до живої маси 100
– 120 кг від них одержують значно більше м'яса, ніж сала.
Група свиней сальних порід характеризується глибоким і широким
тулубом, крутими ребрами. Обхват
за лопатками у них дорівнює
довжині тулуба або навіть перевищує її. Холка, спина й крижі широкі,
окороки великі, добре виповнені, округлі, спускаються до скакальних
суглобів. Голова вкорочена, лоб широкий, ганаші м'ясисті, профіль
голови трохи увігнутий. Кінцівки короткі, широко поставлені, кістяк не
грубий. При відгодівлі вони швидко жиріють, а при забої від них
одержують більше сала, ніж м'яса.
Група свиней універсальних порід за будовою тіла і характером
продуктивності займає проміжне по
ложення між м'ясними й
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15