Читать онлайн работу по дисциплине: Геология

Реферат Інтрузивний магматизм (укр)Текст реферата Інтрузивний магматизм (укр)

Страница: 2 из 7

інтрузив, що залягає в синкліналях і мульдах. Розміри лополітів в
діаметрі можуть досягати десятків кілометрів, а потужність —
багатьох сотен метрів. Як правило, лополіти розвинуті в платформених
структурах, побудовані породами основного складу і формуються в умовах
тектонічного розтягу і опускання. Розподіл у часі подібних плутонів
наведено нижче
Район розповсюдження Вік, млрд. років Комплекс Вічіта, Оклахома, США
0,55 Габбровський комплекс лополіту, Дулут 1 1,1 Лополіт Седбері,
Канада 1,4 Плутони рапаківі, Балтійський щит 1,65 Рапаківі і
гранофірові граніти, Україна 1,8 Бушвельдський комплекс норитів і
первинних гранітів, Африка 2 Лаколіти являють собою грибовидні тіла,
що свідчить про сильний гідростатичний тиск магми, що перевищує
літостатичний в момент її вторгнення. Зазвичай лаколіти відносяться до
малоглибинних інтрузивів. Багатьом інтрузивним масивам, які описуються
як лаколіти, наприклад, в районі Мінеральних Вод на Північному
Кавказі, або на Південному узбережжі Криму — Аю Даг, Кастель та
ін., властиві згідні контакти тільки у верхній, антиклинальній
частині. Їх більш глибокі контактові зони вже рвані і в цілому форма
їх тіла нагадує редьку хвостом донизу, тобто магматичний діапір , а
не лаколіт.
Існують й інші менш розповсюджені форми інтрузивних тіл. Факоліт
— лінзовидні тіла, які розташовуються у склепіннях
антиклінальних складок, вібповідно до вміщуючих порід. Гарполіт
— серпоподібний інтрузив, по суті, різновид факоліту. Хоноліт
— інтрузив неправильної форми, що утворився в найбільш
послабленій зоні вміщуючих порід, ніби ‘ заповнюючий’
пустоти у товщі. Бісмаліт — грибоподібний інтрузив, схожий на
лакколіт, але ускладнений циліндричним жменеподібним підняттям, ніби
штампом у центральній частині. Всі ці інтрузиви, як правило,
малоглибинні і розвинуті у складчатих областях.
Широкого розповсюдження набули штоки , стовпоподібні інтрузиви
ізометричної форми з крутими контактами, площею менше 100 — 150
кв. км.
Батоліти
Подібні до штоків, але більші за розмірами тіла наз. батолітами .
Батоліти — це найбільші глибинні ( абіссальні інтрузиви, як і
багато штоків ), або плутонічні, гранітні масиви, площа яких перевищує
100 кв.км.Вони являють собою тіла крупнозернистих інтрузивних
магматичних порід, які приурочені до ядер сучасних гір або уцілівших
від розмиву залишків древніх гірських систем. Щодо віку, то батоліти
відомі від раннього докембрію ( декілька мільярдів років тому ) до
міоцену ( приблизно від 25 до 13 млн. років тому ), але можуть
існувати й пізніші, як раз через свою молодість ще не розкриті
ерозією.
Розміри . Батолітам властиві дуже великі розміри. Система батолітів
безперервно простягається, наприклад, по всій довжині Анд від миса
Горн до Панами на відстань близько 8000 км. З них три одиничних
масива, один в Перу і два в Чілі, розкриваються на відрізках довжиною
більше 1300 км кожний. Батоліт Берегового хребта Британської Колумбії
має близько 2000 км у Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7