Читать онлайн работу по дисциплине: Животноводство и зоотехника

Реферат Епізоотологічні особливості грипу птахів в УкраїніТекст реферата Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

Страница: 2 из 20

(патологоанатомічний розтин), гістологічні (гістоструктура тканин
курячих ембріонів), серологічні (дослідження в РГА, РЗГА та ІФА),
вірусологічні (ізоляція, ідентифікація та культивування вірусів на
культурі клітин), молекулярнобіологічні (ідентифікація та
молекулярногенетична оцінка вірусу в ПЛР), імунологічні (бактерицидна
та лізоцимна активність сироватки крові), статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчена епізоотична
ситуація щодо поширення грипу
птахів, обумовленого різними штамами
вірусу грипу на території України. Встановлено, що на формування
стаціонарних осередків неблагополуччя значно впливає видовий склад
птахів, що мешкають на цій території. Високопатогенний вірус грипу
виділено від птахів видів Phalacrocorax carbo , Anas platyrhynchos ,
Anser albifrons , Fulica atra , які мешкають у водних та біляводних
біотопах. Птахи п’ ятого виду ( Turdus philomelos ) надають
перевагу сухій рівнинній місцевості, а для місць гніздування шостого
виду ( Sturnus vulgaris ) не обов’ язкова наявність великих
водоймищ. Вперше встановлена циркуляція високопатогенного вірусу грипу
H 5 N 1 у птахів на території України і доведена відсутність мутацій з
адаптації вірусу до рецепторів епітеліальних клітин верхніх дихальних
шляхів людини, до яких вірус грипу є тропним. Визначені та нанесені на
карти епізоотичного стану районів півдня України природні водні
осередки, де від птахів були виділені штами вірусу H 5 N 1
високопатогенного грипу птахів. Встановлено тривале виживання
(протягом року) високопатогенного вірусу H 5 N 1 в природному осередку
неблагополуччя на південній косі узбережжя Азовського моря (патогенний
вірус H 5 N 1 виявлено у мотилі та бентосі). Експериментальними
дослідженнями доведена тривала циркуляція вірусу пташиного грипу H 5 N
1 в організмі холоднокровних (мотиль, п’ явка, риба).
Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень
використані при розробці “
Національної програми по ліквідації
спалахів високопатогенного грипу птахів та хвороби Ньюкасла”.
Створені карти поширення грипу птахів на території України, що
збігаються із шляхами міграції перелітних птахів. Матеріали
дисертаційної роботи використані при розробці “Інструкції по
заходах боротьби з грипом птиці”, яка затверджена Державним
департаментом ветеринарної медицини України (наказ № 96 від
26.10.2005.) та Міністерством юстиції України (наказ № 1304/1158 від
31.10.2005). У Центральній державні лабораторії ветеринарної медицини
впроваджено діагностику грипу птахів методами полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР) при обов’ язковій детекції продуктів ампліфікації
в електрофорезному гелі та у реальному проміжку часу (ПЛР
“реалтайм”). При надгострому перебігу високопатогенного
грипу, який супроводжується масовою загибеллю птахів, з діагностичною
метою запропоновано, в першу чергу, застосовувати ПЛР та ПЛР
“реалтайм”.
Виділено високопатогенний штам вірусу грипу Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20