Читать онлайн работу по дисциплине: Животноводство и зоотехника

Реферат Планування у тваринництвіТекст реферата Планування у тваринництві

Страница: 2 из 14

продукції у СТОВ “Промінь” висока. Вона збільшилася на 37 %.
Це свідчить про високий рівень витрат.
СТОВ “Промінь” збиткове. Збиток становить – 2,48 %, а
для забезпечення оптимального розвитку прибуток має становити 15-20%.
Трудові ресурси господарства являють собою особовий склад дорослих
робітників у працездатному віці.
Важливим завданням кожного господарства є найбільш повне і
раціональне використання на протязі року працездатних робітників з
урахуванням віку, статі, кваліфікацій та індивідуальних особливостей.
Про наявність та використання трудових ресурсів можна судити на
основі даних таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Трудові ресурси та їх використання в СТОВ “Промінь”
Показники 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2004 рік у % до 2002 р. 1.
Середньорічна чисельність працюючих, чол 305 277 250 82 2. Кількість
людгод відпрацьованих 1 прац. 923,5 1030,4 1060 115 3. Коефіцієнт
використання трудових ресурсів 0,5 0,6 0,6 0,6
Показники таблиці 1,3 свідчать, що господарство краще використовує
трудові ресурси. Кількість працівників зменшується, що дозволяє
забезпечити більш повне і раціональне використання у
сільськогосподарському виробництві.
Чисельність працівників в досліджуваний період зменшилася на 18%.
1.2 Спеціалізація СТОВ “Промінь” Лубенського району
Полтавської області

Однією із форм суспільного поділу праці є спеціалізація виробництва.
Спеціалізація сільськогосподарського виробництва – це
переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної
продукції. Розвиток цих галузей і виробництво відповідних продуктів
визначають виробничий напрям господарства. Процес спеціалізації
характеризується зосередженням засобів виробництва і робочої сили на
виробництві окремих видів товарної продукції з урахуванням природних і
економічних зон.
Визначимо спеціалізацію СТОВ "Промінь” на основі структури
товарної продукції.
Таблиця 1.4
Структура грошових надходжень від реалізації продукції СТОВ
“Промінь”

Види продукції 2002 рік 2003 рік 2004 рік тис. Грн. % тис. грн. %
тис. грн. % Продукція рослинництва
Зернові
цукрові буряки 295,6
260,4 24,1
21,1 263
206 20,4
16 604
244,5 37,5
15 Інша продукція 31,6 2,57 112 8,7 70 4,3 Разом 587,6 47,8 581 45
918,5 57 Продукція тваринництва
Вт.ч.
Молоко
яловичина
свині
інша прдукція 542,7
352,3
190,4
95,2
3,6 44,2
28,7
15,5
7,7
0,3 630
380
250
71
6 48,9
29,5
19,4
5,5
0,5 614
381
233
72
6 38
24
14
5
1 Разом 641,5 52,2 707 55 692 43 Всього 1229 100 1288 100 1610,5 100
З структури грошових надходжень від реалізації продукції в СТОВ
“Промінь” бачимо, що господарство спеціалізується як на
виробництві продукції рослинництва і тваринництва, 57 % грошових
надходжень по продукції рослинництва, а 43% тваринництва. Найбільша
частка у структурі грошових надходжень припадає на скотарство –
це 38%, з них 24% від реалізації молока, 14% -яловичини.
Отже господарство Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14