Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Парламенты Украины и демократических стран мираТекст реферата Парламенты Украины и демократических стран мира

Страница: 2 из 21

функціонування, уникати внутрішніх конфліктів і чітко дотримуватися
свого регламенту, тобто своїх власних правил гри.
· Парламент повинен володіти всебічною інформацією про стан справ у
державі на тому ж рівні, що й виконавча влада, яка має у своєму
розпорядженні величезну інфраструктуру. Такої інфраструктури парламент
мати не може тому, очевидно, він повинен отримувати інформацію не
тільки від своїх служб, а й безпосередньо від виконавчої влади.
· Парламент повинен мати структури, які б забезпечували постійні
комітети, парламентарів аналітичними матеріалами з різних проблем
державного будівництва, політики, економіки, культури, освіти,
медицини, новітніх технологій.
Парламенти країн світу є однопалатними або двопалатними. Двопалатний
парламент є природнім для федеративних держав. Вважається, що верхня
палата (сенат) представляє інтереси суб’ єктів федерації.
Існують унітарні держави з двопалатними парламентами. У них верхня
палата традиційно є поміркованою і стримує революційні рішення нижньої
палати (палати представників). Часто депутати верхньої і нижньої палат
обираються за різними правилами. У багатьох країнах вони обираються на
різні терміни. Так, у США депутати нижньої палати обираються на два
роки, а верхньої — на шість.
На чолі палати стоїть голова, який в англомовних країнах називається
спікером. Він проводить засідання і має одного або двох заступників.
Голова парламенту або палати обирається депутатами, а в деяких країнах
призначається монархом. У США, наприклад, головою Сенату є
віцепрезидент, а для ведення засідань Сенат обирає тимчасового голову.
У багатьох країнах голова утримується від голосування, не бере участі
у дебатах, призупиняє членство у партії. В іших країнах, наприклад, у
США, він, навпаки, представляє партійну більшість.
У більшості країн парламентом, палатою керує колегіальний орган
(президія, правління, бюро). Це, як правило, нечисленний орган, але є
країни, де він дуже громіздкий Італія — 16 осіб (кожна з двох
палат), Франція — 22 (Національні збори) і 20 (Сенат).
Колегіальні органи — це робочі органи палат, які не мають права
приймати будьякі рішення замість палати як під час сесії, так і під
час канікул.
Крім колегіальних органів, деякі парламенти формують спеціальні
органи для підготовки порядку денного сесії: конференція голів
(Бельгія), рада старійшин (ФРН).
Всі депутати парламенту працюють у постійних комітетах відповідно до
свого фаху або своїх уподобань. Комітети відіграють провідну роль у
законотворчій роботі парламентів.
Роботу парламентів і постійних комітетів забезпечує апарат, який може
бути досить численним. Обслуговуючий персонал комітетів складається зі
службовцівфахівців та секретарів. Вони готують необхідні матеріали і
вирішують всі організаційні питання.
Парламенти можуть мати розгалужені дослідницькі служби і контрольні
служби, які забезпечують парламентарів необхідними аналітичними
матеріалами і матеріалами про ефективність діяльності виконавчої
влади.
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21