Читать онлайн работу по дисциплине: Естествознание

Реферат ДобриваТекст реферата Добрива

Страница: 2 из 6

кількість сірки досить для рослин, однак у малогумусних підзолистих
піщаних ґрунтах її небагато, тому сульфатні форми добрив тут більш
ефективні, чим хлорідні. Сірку в ґрунт вносять також з органічними
добривами, із простим суперфосфатом.
Зміст заліза (Fe2O3) у ґрунтах коливається від 1-11%. У легенях під
механічному складу ґрунтах його менше, ніж у важких.
Залізо в ґрунті знаходиться у формі фероалюмосилікатів, окису і
закису заліза і їх гідратів. Недолік заліза для рослин густо
виявляється на карбонатних чи надто вапнованих ґрунтах, де воно
знаходиться у важкодоступному стані.
3. Добрива
Добрива це неорганічні й органічні речовини, застосовувані в
сільському господарстві і рибальстві для підвищення врожайності
культурних рослин і рибопродуктивності ставків. Вони бувають:
мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення
мікроорганізмів з метою підвищення родючості ґрунтів).
4.1. Мінеральні добрива , добуті з чи надр промислово отримані
хімічні сполуки, містять основні елементи харчування (азот, фосфор,
калій) і важливі для життєдіяльності мікроелементи (мідь, бор,
марганець і ін.).
Мінеральні добрива підрозділяють на прості (одинарні, однобічні,
однокомпонентні) і комплексні. Прості мінеральні добрива містять
тільки одні з головних елементів харчування. До них відносяться
азотні, фосфорні, калійні добрива і мікродобрива. Комплексні добрива
містять не менш двох головних живильних елементів. У свою чергу,
комплексні мінеральні добрива поділяють на складні, складнізмішані і
змішані.
Азотні добрива. Виробництво азотних добрив базується не синтезі
аміаку з молекулярного азоту і водню. Азот одержують з повітря, а
водень із природного газу, нафтових і коксових газів. Азотні добрива
являють собою білий чи жовтуватий кристалічний порошок (крім ціанаміду
калію і рідких добрив), добре розчинні у воді, чи не поглинаються
слабко поглинаються ґрунтом. Тому азотні добрива легко вимиваються, що
обмежує їхнє застосування восени як основне добриво. Більшість з них
володіє високої гігроскопічністю і вимагає особливого упакування і
збереження. У таблиці №1 приведені дані про склад із властивостях
основних азотних добрив.
По випуску і використанню в сільському господарстві найголовніші з
цієї групи аміачна селітра і сечовина, що складають близько 60% всіх
азотних добрив.
Азотні добрива використовують під усі сільськогосподарські культури.
Таблиця №1
Добриво Хімічний
склад Зміст
азоту, % Форма
азоту Вплив
на ґрунт Гігроскопічність Натрієва
Селітра NaNO3 Не менш 16 Нітратна Підщелачиває Слабка Аміачна
селітра NH4NO3 34 Нітратна
і амонійна Підкисляє Дуже
сильна Кальцієва
селітра Ca(NO3)2 Не менш 17,5 Нітратна Підщелачиває Дуже
сильна Аміак
рідкий NH3 82 Амонійна Підкисляє Дуже
сильна
Фосфорні добрива. Фосфор один з найважливіших елементів харчування
рослин, тому що входить до складу білків. Якщо азот у ґрунті може
поповнюватися шляхом фіксації його з повітря, то фосфати тільки
внесенням у ґрунт у виді добрив. Головні Страницы: 0 1 2 3 4 5 6