Учебная работа по дисциплине Государство и право

Реферат Римское частное правоТекст реферата Римское частное право

Страница: 2 из 21

laikpiu. Teisininku darbai turejo tiesioginio teises šaltinio
statusa. I a. išsiskyre 2 teises mokyklos – prokulieciu ir
sabinieciu. 2/3 Digestu – Ulpiano ir Pauliaus veikalai.
5. . Romenu teises recepcija
Vak. R. imperija zlugo 476 m., o Rytu (Bizantija) išsilaike iki
1453 m. Todel R.t. veike dviem kryptimis. Zlugus valstybei paprastai
galios netenka ir jos teise. R. t. ivyko negirdetas istorijoje dalykas
– Vak. imp. teritorijoje atsiradusios valstybes daugiau ar
maziau pasisavino R.t. Tas daug šimtmeciu trukes procesas
vadinamas R.t. recepcija. Atgaivinant R.t. didziausias nuopelnas tenka
1088 m. isteigtam Bolonijos untetui. Tu laiku R.t. tyrinetojai
apsiribodavo trumpais tam tikru nuostatu paaiškinimais arba
komentarais (glosos). Šios krypties atstovai – glosatoriai.
Jie labiau domejosi dogma. Praktikiniams klausimams daugiau demesio
skyre postglosatoriai. Vokietijos zemese XI a. ji buvo pripazinta
veikiancia teise. Napoleono kodeksas (1804 m.) paskelbe, jog R.t.
negalioja, taciau jis pats buvo R.t. sistemos produktas.
6. . Teisiu igyvendinimas ir gynimas
Teisiu igyvendinimas – tai konkretaus subjekto galimybe savo
veiksmais realizuoti tuos savo interesus, kurie neprieštarauja
teisei. Seniausiais laikais normalus teises gynimo budas buvo
savigyna, buvo pagristas savivale – barbariškas. Veliau tai
pradejo reguliuoti valstybe. Klasikiniu ir postklasikiniu periodu
savigyna buvo leidziama tik butinosios ginties ribose. Savigynos ribos
buvo nustatytos Marko Aurelijaus ir kitu IV a. pabaigos imperatoriu
konstitucijose. XII lent. istatymas reglamentuoja teismo, kaip
valstybes organo, ginancio ir prievarta igyvendinancio subjektyvines
teises, valdingus igalinimus. Isteigta rekuperatoriu kolegija –
ju veikla tiesiogiai susieta su bylu nagrinejimo procesu ir priimtu
sprendimu vykdymu. R. valstybeje subjektyviniu teisiu gynimas remiasi
teises pazeidimo faktu, t.y. asmuo, manantis, kad jo teise igyvendinti
kazkas trukdo, turi teise pateikti ieškini. R.t. teige, kad ne
subjektyvines teises pazeidimo faktas buvo teises gynimo pagrindas. R.
poziuriu apie subjektyvine teise galima kalbeti tik tada, jei ji buvo
uztikrinta ieškinine gynyba. Subjekt. teises gynimo formule:
“ieškinys – subjektyvine teise”. Nera
ieškinio, nera ir teises.
7. . Ieškinio savoka ir rušys
Ieškinys (actio) buvo pagrindine subjektyvines teises
egzistavimo prielaida. Digestuose ieškinys apibreziamas kaip
asmens teise igyvendinti jam priklausanti reikalavima teismine tvarka.
Formuliarinio proceso laikpiu pretorius turejo teise suteikti
ieškinine gynyba reikalavimams, kurie atsirado iš naujai
susiformavusiu santykiu, remdamasis gera valia ir teisingumu, bet ne
civiline teise. Ieškiniai: daiktiniai (actio in rem), asmeniniai
(actio in personam), suskirstymo pagrindas – ginco dalykas.
Daiktiniai gyne nuosavybes, servituti,
Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21