Читать онлайн работу по дисциплине: Государство и право

Реферат Фашистська диктатура в НімеччиніТекст реферата Фашистська диктатура в Німеччині

Страница: 2 из 13

спекуляцій землею.
18. Безжалісне карне покарання за злочин та введення смертної кари за
спекуляцію.
19. Звичайне римське право повинно бути змінене на "німецьке право".
20. Повна реорганізація національної системи освіти.
21. Держава повинна підтримувати материнство та заохочувати розвиток
молоді.
22. Заміна найманої професійної армії на національну армію; введення
загальної воїнської повинності.
23. Засобами масової інформації можуть володіти тільки німці.
24. Воля віросповідання, за виключенням релігій, небезпечних для
німецької раси; партія на зв ' язує себе якимнебудь виключним
віровченням, але веде боротьбу з єврейським матеріалізмом.
25. Сильна центральна влада, яка здатна ефективно здійснювати
законодавство.
У 1921 році складаються організаційні основи фашистської партії, що
заснована на так названому фюрерпринципі, необмеженій владі вождя
(фюрера). Головною метою створення партії стає поширення фашистської
ідеології, підготовка спеціального терористичного апарату для
придушення демократичних, антифашистських сил і, в кінцевому рахунку,
для захоплення влади. У 1923 році слідом за загальним страйком
німецького пролетаріату фашисти застосовують пряму спробу захоплення
влади ("пивний путч"). "Пивний путч" відбувся 8-9 листопада 1923 року
в Мюнхені. Хоча він і провалився, але певних політичних результатів
він все ж таки досяг. Мало кому відомий гітлерівський рух став відомий
не тільки Німеччині, але і усьому світові. Крім цього Гітлер засвоїв
важливий урок, щоб отримати серйозну перемогу, необхідно залучити на
свою сторону широкі прошарки населення та заручитися підтримкою як
можна більшої кількості фінансових і промислових магнатів. Тільки
таким чином можна було забезпечити собі дорогу до політичного олімпу
законними методами. Вже у 1928 році ця тактика дає свої перші плоди,
фашисти отримують 12 місць у рейхстазі.
Світова економічна криза, яка почалась у 1929 році, здобула особливу
гостроту у Німеччині. Криза вразила всі сфери економічного життя
країни. Промислове виробництво скоротилось майже у двічі. Кількість
безробітних сягнула 7,5 млн. чоловік. Різко погіршився стан не тільки
робітничого класу, але і середніх міських прошарків. Криза
промисловості перепліталась з кризою аграрною. Криза загострила
класову боротьбу в країні. У січні 1931 року відбувся страйк гірняків
Рура, в якому приймали участь майже 350 тис. робітників. У авангарді
робітників йшла Комуністична партія Німеччини (КПН). У 1930 році вона
опублікувала "Програму національного та соціального визволення
німецького народу". Хоча більша частина ще йшла за соціалдемократами,
авторитет КПН зростав. В умовах економічної кризи і зростаючої
класової боротьби пануючі класи Німеччини схилялись до думки, що
буржуазнодемократичні методи керування країною стають неможливими.
Ставка була зроблена на фашистську партію, яка мала офіційну назву
НСРПН. Активізувалась діяльність штурмових загонів гітлерівської
партії (СА), які разом з охоронними загонами (СС) являли собою апарат Страницы: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13