Расширение предприятия за счет постройки цеха по переработки мяса

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Технология

Содержание

Зміст

Вступ

1. Техніко – економічне обґрунтування проекту

2. Організаційно-технологічна частина:
2.1. уточнення продуктивності виробництва та асортименту продукції
2.2. технологічні схеми виробництва продукції
2.2.1. технологічна схема виробництва варених ковбас, сосисок та сардельок
2.2.2. технологічна схема виробництва напівкопчених ковбас
2.2.3. технологічна схема виробництва варено-копчених ковбас
2.2.4. технологічна схема виробництва сирокопчених ковбас
2.2.5. технологічна схема виробництва сирокопченої корейки із свинини
2.2.6. технологічна схема виробництва варених продуктів із свинини
2.3. Розрахунок сировини та готової продукції
2.4. Підбір і розрахунок технологічного обладнання
2.5. Опис технологічних процесів
2.5.1. Описання технологічного процесу виробництва варених ковбас, сосисок,
та сардельок
2.5.2. Описання технологічного процесу виробництва напівкопчених ковбас
2.5.3. Описання технологічного процесу виробництва варено-копчених ковбас
2.5.4. Описання технологічного процесу виробництва сирокопченої ковбаси
2.5.5. Описання технологічного процесу виробництва копченостей
2.5.6. Підготовка допоміжних матеріалів. Підготовка солі, цукру, спецій 2.6. Організація хіміко-технологічного, ветеринарно-виробничого контролю та контролю якості сировини та готової продукції
2.6.1. Вимоги до сировини та допоміжних матеріалів
2.6.2. Контроль технологічних режимів
2.6.3. Контроль якості готової продукції. Органолептичні та фізико-хімічні показника якості варених ковбас, сосисок, сардельок повинні відповідати вимогам ГОСТ 23670-79
2.7. .Утилізація відходів
2.8. Розрахунок виробничих площ
2.9. Розрахунок робочої сили

3. Інженерна частина
3.1. Інженерно-технічне забезпечення підприємства
3.2. Автоматичний контроль й регулювання виробничих процесів

4. Життєдіяльність об'єкту та охорона навколишнього середовища
4.1. Безпека праці та промислова санітарія
4.2. Пожежна безпека
4.3. Охорона навколишнього природного середовища

5. Економічна частина
5.1. Розрахунок виробниої програми підприємства
5.2. Розрахунки показників з праці
5.3. Розрахунок собівартості одиниці продукції
5.4. Прибуток, рентабельність, ефективність

Введение

Вступ

М’ясна промисловість на сьогоднішній день – це велика кількість підприємств, а також маленьких цехів, які розраховані на невелику потужність.
Для того, щоб приблизити переробку до джерела сировини, створити благо приємні умови для постачання населенню високоякісні м’ясні продукти, створюють невеликі підприємства потужністю від 2 до 10 т за зміну.
Науково - технічний прогрес в м’ясній галузі на даний період відповідає сучасним вимогам, помітні рішучі зміни в покращенні технології, техніки. Особливо це помітно в області виробництва, а також при заміні ручної праці на механізовану. Все це впливає на якість продукції.
Збільшення виробництва високоякісних традиційних і нових харчових продуктів, впровадження і розвиток принципово нових інтенсивних технологій можливо тільки при широкому використанні результатів фундаментальних наук, досліджень в біології, які реалізують сучасні технічні і технологічні рішення.
Ковбасні вироби і...


Объем: 102

Год выполнения и защиты - 2009