Реалізація дидактичних принципів модульного навчання в умовах рівневої диференціації

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Математика

Содержание

Зміст

Вступ.....................................................................................................3
Розділ I. Модульна технологія навчання.
§1. Принципи модульності в сучасній вітчизняній освіті......................5
§2. Алгоритм засвоєння знань в модульній технології.......................10
2.1. Сприймання.............................................................................12
2.2. Розуміння.................................................................................13
2.3. Запам’ятовування....................................................................17
2.4. Узагальнення і систематизація..............................................21
2.5. Застосування............................................................................27
2.6. Повторення..............................................................................30
§3. Принцип системного підходу та модульності у засвоєнні знань...32
Розділ II. Реалізація принципів модульного навчання в процесі вивчення теми “Квадратні рівняння.”……………………………...35
§1. Методичний аналіз теми “Квадратні рівняння” на основі програми з математики та підручника Г. П. Бевза “Алгебра 7 –9 ”................................38
§2.Вивчення теми “Квадратні рівняння” в умовах модульної технології.............................................................................................................42
§3. Особливості організації контрольно-рефлексивного міні-модуля в умовах рівневої диференціації..........................................................................56
§4. Експериментальне дослідження проблеми......................................68
Розділ III. Використання персонального комп’ютера для організації контрольно-рефлексивного міні-модуля.
§1. Розробка власної комп’ютерної програми для тестової перевірки знань учнів..........................................................................................................72
§2. Принципи побудови систем тестування ........................................76
Висновки.............................................................................................79
Список використаної літератури...................................................81

Введение

Вступ
Сучасний досвід будівництва Української держави висвітлює цілу низку проблем, розв'язання яких вимагає добре підготовлених спеціалістів в усіх сфе¬рах життя. Відомо, що розвиток країни визна¬чається її інтелектуальними силами, тому реформа освіти повин¬на створити якнайсприятливіші умови для розвою інтелекту дер¬жави, тобто дати можливість кожній дитині досягти освітніх вер¬шин відповідно до своїх природних здібностей і життєвих намірів.
Деяке реформування освіти проведено. Зокрема, переструктуровано середню спеціальну і вищу школи, заповнюється розрив між цими структурними ланками освіти новими типами шкіл (ліцеї, гімназії тощо), яким ще потрібно утвердити своє місце в освітній системі.
Творенням нових типів шкіл потрібно ліквідувати одну з основ¬них вад загальноосвітньої ланки освітньої системи, яка полягає в орієнтації навчання на абстрактного середнього учня. У таких умо¬вах здібний випускник середньої школи, як правило, недостатньо готовий до...


Объем: 80

Год выполнения и защиты - 2009