Моніторинг результатів навчання учнів математики на прикладі курсу алгебри 9 класу

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Математика

Содержание

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………...........c.3
Розділ 1. Моніторинг якості математичної підготовки учнів
загальноосвітніх шкіл з математики
§1. Методологічні засади освітнього моніторингу………………..……….….....c.8
§2. Технологія моніторингу якості базової математичної підготовки
учнів......................................................................................................................c.12
§3. Діагностичний пакет для проведення моніторингових досліджень базової
математичної підготовки учнів 4-5 класів........................................................c.16
Розділ 2 Моніторингові дослідження в процесі навчання курсу алгебри
9 класу
§1. Методичні особливості курсу алгебри 9 класу
1. Аналіз програми курсу алгебри 9 класу за змістом
та вимогами до учнів...........................................................................................с.24
2. Календарно-тематичне планування з врахуванням моніторингових
досліджень для учнів 9 класу...........................................................................с.30
3. Основні етапи моніторингу...............................................................................с.33
§2. Організація та дидактичне забезпечення моніторингових досліджень на
різних етапах навчального процесу в курсі алгебри 9 класу
1. Вхідний моніторинг..........................................................................................с.35
2. Поточний моніторинг.......................................................................................с.37
3. Підсумковий моніторинг..................................................................................с.44
Розділ 3 Сучасні інформаційні технології як засіб підтримки
моніторингових досліджень процесу навчання математики
§1.Основи створення та використання електронних навчальних
посібників ...........................................................................................................с.49
§2.Електронний посібник „Моніторинг результатів навчання
математики в загальноосвітній школі”............................................................с.54
Висновки........................................................................................................................c.61
Література......................................................................................................................c.63

Введение

Вступ
Актуальність проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів не викликає сумнівів. Це визнано в нормативних документах, у цьому впевнені всі, хто намагається вдосконалити освіту, зробити її якісною і доступною.
Введення в Україні сучасних технологій підсумкової атестації випускників, передбачених проведенням експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів, підготовки навчальних закладів до участі в міжнародних порівняльних дослідженнях стану освіти, впровадження в життя ідеї стандартизації потребують широкого застосування моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів.
Однак найголовнішим аргументом на користь широкого впровадження моніторингу навчальних досягнень учнів є необхідність забезпечити кожного учня уявленням про стан його навчальної підготовки і надати йому допомогу в коригуванні цього стану відповідно
Реформування освіти в Україні передбачає створення високоефективного механізму забезпечення якості...


Объем: 64

Год выполнения и защиты - 2009