Модернiзацiя КГШП 63 МН.

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая дипломная работа по дисциплине Машиностроение

Содержание

ВСТУП __
1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ КГШП __
2 АНАЛІЗ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ КГШП ЗУСИЛЛЯМ 63 МН __
3 ПРОЕКТУВАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ __
3.1 Аналіз кінематики кривошипно-повзунного механізму __
3.2 Розрахунок потужності приводного електродвигуна __
3.3 Розрахунок моменту інерції й проектування маховика кривошипної
машини __
3.3.1 Побудова кінематичної схеми привода __
3.3.2 Визначення моменту інерції маховика __
3.4 Розрахунок фрикційної муфти включення __
3.5 Розрахунок дискового гальма __
3.6 Розрахунок головного робочого вала __
4 РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ШТАМПОВОГО ПРОСТОРУ __
4.1 Розрахунок шатуна на стискання та вигин __
4.2 Розрахунок питомих зусиль в опорах __
4.3 Розрахунок зусилля зрізу ексцентрикової втулки механізму зміни
закритої висоти преса __
5 МАРШРУТНА КАРТА МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ КРИШКИ
ШАТУНА __
6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА __
6.1 Організаційно-технична частина __
6.2 Опис машини __
6.3 Аналіз ринка __
6.4 Ціна реалізації базової та нової машини __
6.5 Вартість капіталовкладень в основні виробничі фонди підприємства,
де буде встановлена машина __
6.6 Фонд часу роботи нової машини __
6.7 Собівартість річного випуску продукції __
6.7.1 Об’єм річного випуску продукції __
6.7.2 Собівартість річного випуску продукції в базовому варіанті __
6.7.3 Собівартість річного випуску продукції в новому варіанті __
6.8 Розрахунок ціни й чистого прибутку річного випуску продукції __
6.9 Складання техніко-економічних показників проекту __
6.9.1 Різниця повної річної собівартості випуску продукції або
економічна ефективність ∆СП.ГОД, грн __
6.9.2 Різниця в приведених витратах або економічний ефект від
модернізації ΔСПРИВ, грн. __
6.9.3 Строк окупності коштів, вкладених у модернізацію ТОК.МОД, років __
6.9.4 Середньомісячна зарплата допоміжного робітника __
7 ОХОРОНА ПРАЦІ __
7.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів __
7.2 Вимоги безпеки до кривошипного горячештампувального пресу
зусиллям 63МН __
7.3 Захист від теплових випромінювань __
7.4 Захист від шуму й вібрації __
7.5 Пожежна безпека __
7.6 Розрахунок звукоізоляції кабіни спостереження __
8 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА __
ВИСНОВОК __
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ __

Введение

У наш час дуже великий перелік деталей виготовляється в промисловості методами обробки матеріалів тиском. Виконується він на різному устаткуванні (гідравлічних, кривошипних, гвинтових пресах, молотах, ГКМ і так далі).
Кривошипні горячештампувальні преса в цьому переліку займають особливе місце в машинобудуванні. На них виготовляють як дрібні деталі, так і великі (колінчаті вали, шатуни, шестірні й так далі). Їх відрізняє висока продуктивність, легкість механізації та автоматизації, висока точність штампування, відносна простота в експлуатації. Разом з тим у цих пресів існує ряд недоліків, таких як складність виготовлення й проектування, можливість заклинювання повзуна преса, труднощі в налагодженні.
У даному проекті представлені основні розрахунки кривошипного горячештампувального преса номінальним зусиллям 63 МН, механізм регулювання закритої висоти якого розташований у повзуні.
У проекті наведені розрахунки основних вузлів і деталей (проектувальний і...


Объем: A4-89, A1-10

Год выполнения и защиты - 2009