Государство и общество (Украина)

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Право

Введение

Терміном “держава” ми позначаємо особливий тип соціальних явищ, що характеризуються наступними рисами: а) відношенням влади і підпорядкування; б) монопольним використанням насильства тими, хто володіє владою; в) наявністю юридичного порядку; г) відносною сталістю; д) інституціональним виміром. Таким чином, держава - це не утворення, що знаходиться над суспільством і незалежне від нього, а визначений тип юридично регульованого соціального поводження, що існує в конкретних просторово-тимчасових умовах. Держава - це не фізичне явище, що може виявлено за допомогою органів почуттів, а соціальний факт, що припускає юридично нормована ієрархічна взаємодія його членів. Коли ми говоримо про державу, те маємо на увазі визначені відносини між людьми, юридично регульовані тими, хто уповноважений для цього.

Держава - це колективний феномен, що існує в конкретному просторово-тимчасовому контексті. Просторово-часовий характер держави обумовлюється тим фактом, що юридичний...


Объем: 12

Год выполнения и защиты - 2009