Социология как наука о обществе (определение, законы, категории)

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Социология

Введение

Поняття “соціологія” введене до наукового вжитку французьким філософом Огюстом Контом ( 1708- 1857 ) у 30-х роках ХІХ ст. Соціологію він мислив як науку , тотожну суспільствознавству, яке об’єднувало в собі всі галузі знань про суспільство. Філософія Конта отримала назву “ позитивізм “ . проголошена ним “позитивна філософія “ зводилася до простого нагромадження загальних висновків окремих наук. Цей самий принцип поширювався Контом і на соціологію, роль якої він вбачав у спостереженні, описі й систематизації фактів, процесів суспільного життя. Філософське їх осмислення принципово заперечував як “ схоластику “ та “ метафізику “.
Точка зору Конта на соціологію панувала до кінця ХІХ ст. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у наукових дослідженнях суспільства поряд з економічними , демографічними, правовими та іншими аспектами став виокремлюватися й соціальний. Відповідно звужувався предмет соціології, обмежуючись вивченням соціальних сторін суспільного розвитку .

...


Объем: 11

Год выполнения и защиты - 2009