Социальный конфликт за Дарендорфом

Вид работы и учебная дисциплина

Готовый доклад по дисциплине Социология

Введение

Соціальний конфлікт , як пише Р . Дарендорф, це будь – яке співвідношення між елементами котрі можна характеризувати через об”єктивні (латинентні) та суб”єктивні (явні) суперечності .
Основною причиною розгортання соціальних конфліктів, як вважає Р. Дарендорф, є нерівномірність розподілу влади серед різних соціальних груп .

В будь- якій системі з структурними ролями будуть виділятися дві ролі : тих хто керує і тих хто підпорядкований . Носії керівних ролей об”єктивно зацікавленні в збереженні існуючого стану , натомість і ті хто підпорядкований мають не меншу заінтересованість у розподілі влади та авторитету .Поляризація протилежних інтересів призводить до конфлікту , що призводить до перерозподілу влади та авторитету , зміни ролей учасників . Однак в подальшому відбувається конкуренція за...


Объем: 6

Год выполнения и защиты - 2009