ВАРІАНТ 6

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Статистика

Содержание

1. Середні величини: суть, застосування у правовій статистиці. Середня арифметична проста та зважена.
2. Ряди динаміки: суть, види, характеристики у правовій статистиці.
3. Обчислити середньорічну кількість засуджених і середнє лінійне відхилення, а також інші показники варіації середньої.
4. За даними таблиці визначити структуру засуджених за віком.
Проаналізувати динаміку засуджених за скоєння злочинів. Зробити висновки.
5. Висновки
6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Введение

Середньою величиною у статистиці називається узагальнююча характеристика сукупності однотипних явищ з будь-якої варіаційної ознаки, що показує рівень ознаки, розрахований на одиницю сукупності. Разом із методом групувань середні величини у статистиці є одним з основних методів опрацювання й аналізу масових даних.
Значення середніх величин у тому, що вони:
 допомагають в аналізі, даючи змогу кількісно охарактеризувати найважливіші закономірності суспільного життя, що проявляються у зростанні середньої продуктивності праці, зниженні середнього рівня злочинності, середніх витрат сировини та матеріалів, електроенергії та ін.;
 широко застосовуються у практиці планування виробничо-господарської діяльності підприємств, фірм, банків та інших господарських одиниць. Планові завдання складаються на основі середніх норм виробітку, витрат сировини, матеріалів, електроенергії тощо;
 необхідні для вивчення взаємозв'язків між досліджуваними...


Объем: 18

Год выполнения и защиты - 2009