ВАРИАНТ 10

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Статистика

Содержание

1. Значення вибіркового спостереження у правовій статистиці. Обчислення необхідної кількості одиниць вибіркового спостереження.
2. Статистичне вивчення взаємозв`язків. Регресивно-кореляційний аналіз у судовій статистиці.
3. У країні в 1998 р. було скоєно 5760 злочинів, у 2003 р. – 21535. Обчислити середній річний абсолютний приріст і темп приросту кількості злочинів за період з 1998 по 2003 р.
4. Інформація про місто наведена в таблиці:
Визначити:
1) вид ряду динаміки;
2) середньорічні рівні рядів динаміки;
3) коефіцієнт злочинності.

Введение

1. Значення вибіркового спостереження у правовій статистиці. Обчислення необхідної кількості одиниць вибіркового спостереження.

Основною формою збору інформації з різноманітних питань юриспруденції є державна статистична звітність правоохоронних та інших юридичних установ.
Звітність включає найважливіші показники правової діяльності.
Віддавна було привабливим не вивчати всі одиниці сукупності, а відбирати лише частину, за якою можна було б зробити висновки про властивості сукупності в цілому. З XVII ст. почав розвиватися й удосконалюватися метод вибіркового спостереження. Нині цей метод набув поширення й у правовій статистиці.
Оскільки дійсність швидко змінюється і на актуальні питання відповіді в офіційній статистичній звітності немає, юридична наука і практика систематично потребують інформації, що відображає цю дійсність. Таку інформацію можна одержати вибірковим спостереженням.
Вибіркове спостереження — науково обґрунтований вид...


Объем: 17

Год выполнения и защиты - 2009