Контрольна робота з історії української журналістики (українською мовою)

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Журналистика

Содержание

1. Напрямки розвитку української преси на Західній Україні (1860-1905рр.)
2. Народження української народовської преси («Вечерниці», «Мета», «Нива», «Русалка»)
3. Публіцистика Тараса Шевченка
4. Часопис «Русь» та журнал «Правда» у справі піднесення національної культури
5. Журнал «Основа» як перший всеукраїнський суспільно-політичний і літературно-художній журнал

Введение

В ці десятиліття українська преса на Західній Україні розвивається з новою силою. Завдяки участі видатних наддністрянських літературних і наукових діячів (М. Драгоманов, І. Нечуй-Левицький та ін.) преса позбувається свого вузького провінційно-галицького характеру й набуває рис соборності. В цих же часописах наддністрянська преса розгалуджується і спеціалізується; витворюються окремі типи преси щодо періодичності й фаху — з”являються щоденні газети, часописи гумористичні, присвячені справам духовенства, торгівлі, сільському господарству, праву, педагогіці, дітям і т. д. З 1 січня 1880 р. у Львові починає виходити щоденник «ДЂло», на півроку раніше у Станіславі з”являється господарсько-промисловий часопис «Господарь и Промышленник», а з 1886 р. У Львові тричі на місяць виходить сільськогосподарський «Провідник Рільничих Кружків»; у 1888 р. в Рогозні на Буковині засновується також господарський часопис «Добри Поради»; починаючи з 1889 р. у Львові виходить «Часопись Правнича, МЂсячник...


Объем: 15

Год выполнения и защиты - 2009