Журналізація бухгалтерських документів і проведення Складання оборотної відомості і балансу


Реферат >> Астрономия


з предмету: “Бухгалтерський облік”

на тему:

“Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу”.

Мета: Закріпи теоретичні знання студентів.

Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання.

Хід виконання роботи.

Завдання:

  • на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення;

  • скласти початковий баланс із наведених даних вище;

  • проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід;

  • скласти оборотну відомість;

  • відкрити синтетичні рахунки;

  • скласти баланс на кінець періоду.

Вихідні дані.

За станом на початок звітнього періоду баланс складає слідуючі дані:

Основні засоби

42600

109

Матеріали

11700

201

Запасні частини

2100

207

Основне виробництво

16700

23

Каса

40

301

Розрахунковий рахунок

16200

311

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

1700

372

Статутний фонд

65540

401

Прибутки і збитки

20000

441

Розрахунки по оплаті праці

3400

661

Розрахунки з постачальниками

2100

631

На підприємстві відбулися такі господарські операції:

Найменування господарської операції

Сума

Д-т

К-т

1

Одержано в касу грошові кошти з розрахункового рахунку для виплати зарплати працівникам підприємства.

3400

301

311

2

Видано з каси зарплату працівникам підприємства.

3400

661

301

3

За розпорядження вищих керівних органів безкоштовно передано іншому підприємству основні засоби вартістю:

2700

401

109

4

Перераховано з розрахункового рахунку з банку постачальника з погашенням їхньої заборгованості

2100

631

311

5

Відпущено зі складу підприємства на виробництво продукцію на суму:

2000

23

201

6

Згідно з фінансовим планом прибуток в сумі 12000 спрямовано на збільшення оборотніх коштів підприємства і приєднано до статутного фонду.

12000

441

401

7

За розпорядженням вищої керівної організації підприємство безкоштовно одержало від іншого підприємства основних засобів на суму:

8500

207

631

8

Заприбутковано на склад підприємства запасні частини, одержаних від постачальників на суму:

1500

207

631

9

Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів на суму:

1700

30

372

Д-т

А 109

К-т

Д-т

А 201

К-т

Д-т

А 207

К-т

Сальдо

42600

3) 2700

оборот 2700

Сальдо

11700

5) 2000

оборот 2000

Сальдо

2100

оборот –

7) 1500

оборот 1500

сальдо 48400

оборот –

сальдо 9700

8) 1500

оборот 1500

сальдо 3600

Д-т

А 23

К-т

Д-т

А 301

К-т

Д-т

А 311

К-т

Сальдо

16700

оборот –

Сальдо

40

2) 3400

оборот 3400

Сальдо

16200

1) 3400

4) 2100

оборот 5500

5) 2000

оборот 2000

сальдо 18700

1) 3400

9) 1700

оборот 5100

сальдо 1740

оборот –

сальдо 10700

Д-т

А 372

К-т

Д-т

П 401

К-т

Д-т

П 441

К-т

Сальдо

1700

9) 1700

оборот 1700

3) 2700

оборот 2700

Сальдо

65540

6) 12000

оборот 12000

Сальдо

20000

оборот –

6) 12000

7) 8500

оборот 20900

сальдо 83340

оборот –

сальдо 800

Д-т

П 661

К-т

Д-т

П 631

К-т

2) 3400

оборот 3400

Сальдо

3400

4) 2100

оборот 2100

Сальдо

2100

оборот –

сальдо 0

8) 1500

оборот 1500

сальдо 1500

Номер

рахунку

Сальдо початкове

Обороти

Сальдо кінцеве

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

109

42600

-

8500

2700

48400

-

201

11700

-

-

2000

9700

-

207

2100

-

1500

-

3600

-

23

16700

-

200

-

18700

-

301

40

--

5100

3400

1740

-

311

16200

-

-

5500

10700

-

372

1700

-

-

1700

0

-

401

-

65540

2700

20500

-

83340

441

-

20000

12000

-

-

8000

661

-

3400

3400

-

-

0

631

-

2100

2100

1500

-

1500

91040

91040

37300

37300

92840

92840

БАЛАНС

Номер

рахунку

Актив

Номер

рахунку

Пасив

109

4840

401

83340

201

9700

441

8000

207

3600

661

0

23

18700

631

1500

301

1740

311

10700

372

0

92840

92840