Бухгалтерський облік


Закон >> Безопасность жизнедеятельности

Київська Державна Академія Водного Транспорту

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ

Студентки МО - 4

Питання контрольної роботи

1. Підприємницький пил

2. Закон України про обов’язкове державно соціальне страхування від нещасних випадків на підприємстві і профілактика захворювань які приводять до втрати трудової діяльності.

3. Предмет задачі і методи охорони праці

1. Підприємницький пил

Основні питання, що застосовуються в Гігієнічній класифікації

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища та трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі Ії професійної діяльності.

Шкідливий виробничій фактор –

2. Закон України про обов’язкове державно соціальне страхування від нещасних випадків на підприємстві і профілактика захворювань які приводять до втрати трудової діяльності.

3. Предмет задачі і методи охорони праці

Охорона праці – це система правових, соціально - економічних, організаційно – технічних, санітарно – гедонічних та лікувально – профілактичних заходів і засобів, спрямованих на забезпечення здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Основою законодавства України про охорону праці є Конституція України, яка гарантує громадянам право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом та система законодавчих актів України, спрямованих на реалізацію цього конституційного права.

Основними законодавчими актами цієї системи є закон України „Про охорону праці”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону здоров’я ”, „Про використання ядерної енергії та радіаційний захист ”, „Про пожежну безпеку”, „Про цивільну оборону”, Кодекс про працю України та інші.

В системі законодавчих актів основну роль належить закону „Про охорону праці”, який визначає саме поняття охорони праці як соціальної категорії й регулює відносини між роботодавцем і працівниками з питання безпеки праці.

До кола обов’язків роботодавця (керівника) підприємства входить організація навчання, перевірка знань і проведення інструктажу з питань охорони праці для всіх працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи, в тому числі й у випадках переведення працівників на іншу роботу на тому самому підприємстві. Крім того в перше в законодавчій практиці України власникові поставлено за обов’язок забезпечити навчання працівників прийомів та методів надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки під час виникнення аварій.