∆—÷ноч—÷ класичн—÷ стрижки з оформленн€м в зач—÷ску на довгому волосс—÷

дипломна€ работа: ѕромышленность, производство

ƒокументы: [1]   Word-201263.doc —траницы: Ќазад 1 ¬перед

«м—÷ст


¬ступ

1. “ворча частина

1.1 ƒосл—÷дженн€ сучасних напр€мк—÷в моди

1.2 ’арактеристика —÷ обгрунтуванн€ базово—„ модел—÷ в—÷дпов—÷дно до теми дипломно—„ роботи

1.3 –озробка сучасно—„ модел—÷ стрижки та зач—÷ски

2. “ехнолог—÷чна частина

2.1 ¬изначенн€ початкових даних та розробка технолог—÷чно—„ посл—÷довност—÷ виконанн€ зач—÷ски, стрижки, фарбуванн€

2.2 ќбгрунтуванн€ вибору та характеристика парфюмерно-косметичних засоб—÷в необх—÷дних дл€ виконанн€ даних роб—÷т

2.3 ќбгрунтуванн€ вибору та характеристика —÷нструмент—÷в —÷ пристосувань, необх—÷дних дл€ виконанн€ роб—÷т

¬исновки

—писок використаних джерел


¬ступ


Ѕагато ж—÷нок мр—÷ють в—÷дростити довге волосс€, вважаючи, що ц€ зач—÷ска не вимага—‘ додатково—„ обробки. ƒл€ довгого волосс€ стрижки н—÷бито не обов'€зков—÷: можна —÷ в хв—÷ст з—÷брати, —÷ вузлом закрутити, —÷ в косу заплести - просто, зручно, красиво —÷ в перукарню ходити не потр—÷бно.

“ут —‘ нюанс, про €кий часто говор€ть стил—÷сти, розбираючи тему "∆—÷ноч—÷ стрижки дл€ довгого волосс€ї. ¬они стверджують: догл€нут—÷ довг—÷ волосс€ здатн—÷ прикрасити будь-€ку ж—÷нку, в той час €к тьм€н—÷, безформн—÷, пос—÷чен—÷ "патлиї ще н—÷кого не прикрашали. ÷е взагал—÷ акс—÷ома. јле догл€нут—÷ волосс€ - це не просто чист—÷, блискуч—÷, здоров—÷ локони. ƒовгому волоссю також потр—÷бен надати хорошу форму. —аме вдала ж—÷ноча стрижка дл€ довгого волосс€ покаже ваш—÷ волосс€ п—÷д вс—÷й крас—÷: по-новому загра—‘ кол—÷р, посилитьс€ блиск, зб—÷льшитьс€ обс€г. ƒо того ж стрижка дл€ довгого волосс€ зробить ваш образ б—÷льш модним —÷ п—÷дкреслить вашу —÷ндив—÷дуальн—÷сть.

—амий проста стрижка €к спос—÷б надати довгому волоссю —÷нший вид - обзавестис€ р—÷вною, густий чубчиком. ƒовжина вашого волосс€ в—÷д цього не постражда—‘, але загальний вигл€д зм—÷нитьс€ досить значно. ѕо-перше, в—÷н стане б—÷льш актуальним, адже пр€м—÷, густ—÷ чубчика - модний акцент у стрижках 2009 року. ѕо-друге, р—÷вна л—÷н—÷€ чубчика прикову—‘ погл€д до особ—÷, п—÷дкреслю—‘ оч—÷, створю—‘ зак—÷нчений образ. ÷е важливе завданн€ дл€ ж—÷ночо—„ стрижки, особливо при довгому волосс—÷, €к—÷ повинн—÷ прикрасити обличч€. ѕ—÷дказка: €кщо вам треба в—÷зуально п—÷дкоригувати форму обличч€, доповн—÷ть чубок "драбинкоюї - п—÷дстриж—÷ть в—÷дпов—÷дним чином волосс€ близько особи, залишивши основну масу волосс€ незайманою.

¬и вже здогадалис€, що "драбинкиї та "сходинкиї €к —÷ ран—÷ше актуальний вигл€д ж—÷ночого стрижки дл€ довгого волосс€. ќсобливо дл€ "асниць тонкого волосс€, €ким не вистача—‘ обс€гу. —туп—÷нчаст—÷ ж—÷ноч—÷ стрижки на довге волосс€ приваблив—÷ —÷ сво—‘ю р—÷зноман—÷тн—÷стю (можна зробити "ƒрабинкуї на всю довжину, а можна - т—÷льки в особи), —÷ вар—÷ативн—÷стю укладок (можна укладати локони к—÷нчиками всередину або назовн—÷).

ќриг—÷нальний образ вам додасть новинка серед ж—÷ночих стрижок дл€ довгих волосс€, що назива—‘тьс€ граф—÷чн—÷ "клаптеваї стрижка: по всьому обс€гом волосс€ з—÷стригали пасма р—÷зно—„ довжини. —трижка доповню—‘тьс€ ч—÷тко—„ чубчиком. “акий вар—÷ант дл€ довгого волосс€ привабливий р—÷зноман—÷тт€м р—÷шень по укладанню. ћожна вид—÷лити пасма окрем—÷, "¬—÷дпрасован—÷ї —„х випр€мл€чем дл€ волосс€; можна п—÷дкручуванн€ локони в р—÷зних напр€мках за допомогою плойки, використовуючи насадки р—÷зного д—÷аметра.

якщо волосс€ не дуже довг—÷, можна спробувати додати —„м додатковий обс€г, по—‘днуючи р—÷знор—÷внев—÷ стрижки на р—÷зних частинах голови. Ќаприклад, сучасним вар—÷антом ж—÷ночо—„ стрижки дл€ довгого волосс€ стане "шапочкаї у особи —÷ "драбинкаї ззаду —÷ з бок—÷в.

√овор€чи про модн—÷ ж—÷ночих стрижках дл€ довгого волосс€, варто також пом—÷тити, що на пр€мих волосс—÷ середньо—„ довжини також в—÷дм—÷нно вигл€да—‘ стрижка "кареї, €ка особливо йде "асниц€м темного волосс€. ÷€ ж—÷ноча стрижка на довгому волосс—÷ дозвол€—‘ експерименти: хочете - зроб—÷ть "кареї з р—÷вними к—÷нц€ми; бажайте створити б—÷льш романтичний образ - тод—÷ нехай к—÷нчики будуть пострижен—÷ сходинками.


1. “ворча частина


1.1 ƒосл—÷дженн€ сучасних напр€мк—÷в моди


¬иконати красиву сучасну зач—÷ску - справу непросту. –∆ роль перукар€ в створенн—÷ загально—„ гармон—÷—„ л—÷н—÷й з врахуванн€м —÷ндив—÷дуальност—÷ кл—÷—‘нта —‘ часом вир—÷шальною.  ожна людина уда—‘тьс€ до послуг перукар€ спод—÷ваючись на те, що в—÷н на основ—÷ сво—„х знань —÷ вимог сучасно—„ моди, профес—÷йного досв—÷ду —÷ особистого смаку створить витончену зач—÷ску. —аме по цьому профес—÷ю перукар€ повинн—÷ вибирати люди з творчою натурою —÷ досить розвиненим естетичним смаком. √овор€ть, що чисте волосс€ - це вже зач—÷ска. ƒодамо: особливо, коли це волосс€ довге. ƒ—÷йсно, що може бути красив—÷ше за природн—÷, блискуч—÷ локони, що розв—÷ваютьс€ за в—÷тром? јле не варто обмежуватис€ лише таким укладанн€м. ƒовге волосс€ - це неос€жний прост—÷р дл€ фантаз—÷—„ —÷ пал—÷тра безл—÷ч—÷ доступних образ—÷в, в—÷д скромниц—÷-в—÷дм—÷нниц—÷ до ж—÷нки вамп. ƒовге волосс€ н—÷коли не вийде з моди, зм—÷н€тьс€ лише тенденц—÷—„ укладань в—÷дпов—÷дно сезону. ѕри вибор—÷ т—÷—‘—„ або —÷ншо—„ зач—÷ски сл—÷д керуватис€ завдовжки, об'—‘мом волосс€, —„х структурою, —÷ залежно в—÷д природних даних —÷ п—÷дбиратимутьс€ можлив—÷ вар—÷анти укладанн€. ѕриродн—÷сть завжди буде актуальною, —÷ д—÷вчата н—÷коли не перестануть носити просто розбещений волосс€. ¬т—÷м, вигл€дати вони можуть по-р—÷зному. ћожна створити гладке укладанн€, випр€мивши волосс€ праскою, можна п—÷дсушити волосс€, нанести на них трохи легкого мусу —÷ ледве стискувати волосс€ при сушц—÷. “акий вар—÷ант, а-л€  ейт ћосс послужить в—÷дм—÷нним прикладом легко—„ розпатлано—„, що дода—‘ родзинку модному образу. ƒругий вар—÷ант укладанн€ розбещених локон—÷в - легк—÷ хвил—÷ або туг—÷ш—÷ кучер—÷. ¬ологе волосс€ можна заплести в косу або дек—÷лька к—÷сок, розпустившись —„х п—÷сл€ висиханн€, ви отрима—‘те легк—÷ хвил—÷. Ќе потр—÷бно робити —„х дуже тугими або запл—÷тати надто багато к—÷с, аби уникнути непотр—÷бно—„ нарочитост—÷. ўе прост—÷ше створити таке недбале укладанн€, закрутивши волосс€ на верх—÷вц—÷ в пучок або два велик—÷ пучки, пот—÷м розпустити. ¬ цьому випадку можна об—÷йтис€ без засобу укладанн€, аби уникнути ефекту злиплих пасм. ¬—÷д профес—÷йних знань, досв—÷ду —÷ ум—÷нн€ працювати з людьми майстра - перукар€ багато в чому залежить культура обслуговуванн€ кл—÷—‘нт—÷в. ÷—÷ прац—÷вники мають бути людьми творчого складу, волод—÷ти добрим смаком, бути чуйними, уважними —÷ чуйними по в—÷дношенню до кл—÷—‘нт—÷в. ƒуже важливим в профес—÷—„ перукар€ —‘ ум—÷нн€ анал—÷зувати швидко, знаходити —÷ндив—÷дуальний п—÷дх—÷д до кожного кл—÷—‘нта. «ач—÷ска - це форма, що дода—‘тьс€ волоссю стрижкою, завивкою, укладанн€м, —÷ филировкой «ач—÷ска може бути з природного —÷ штучного волосс€ з шиньйонами —÷ пасмами р—÷зних кольор—÷в. „асто —„—„ компонентами стають головн—÷ убори, стр—÷чки, намиста, прикраси. ¬игл€д —÷ форма зач—÷ски залежить в—÷д суб'—‘ктивних —÷ об'—‘ктивних причин. «ач—÷ска €к костюм —‘ витвором мистецтва. ѕри зм—÷н—÷ художн—÷х стил—÷в, напр€м—÷в в мистецтв—÷ м—÷н€—‘ вигл€д —÷ форму зач—÷ски. ” моду ув—÷йшла —÷ завоювала сво—„ п'—‘дестали ж—÷ноча стрижка довге волосс€. ¬она зм—÷ню—‘тьс€, мало не кожен сезон, внос€ть до моди все нов—÷ —÷ нов—÷ силуети: короткий чубок, подовжена потилиц€ або навпаки. —кладне забарвленн€ ориг—÷нальне укладанн€. «араз силует довго—„ зач—÷ски набува—‘ усе б—÷льш ч—÷тких л—÷н—÷й. ” будь-€кому вигл€д—÷ перукарського мистецтва ви€вл€—‘тьс€ вплив сучасних метод—÷в, в—÷дбува—‘тьс€ удосконаленн€ перукарсько—„ справи по€ва нових —÷нструмент—÷в —÷ пристосувань, —÷ засоб—÷в догл€ду за волосс€м. Ќовинок в перукарськ—÷й справ—÷ з'€вл€—‘тьс€ дуже багато: засоб—÷в дл€ укладанн€ волосс€ лаки, гел—÷, п—÷нки, мус —÷ крему.  рем - фарби з одночасним догл€дом за волосс€м —÷ при цьому виходить великий, €скравий —÷ ст—÷йкий кол—÷р волосс€. “ак само з'€вл€—‘тьс€ дуже багато засоб—÷в в—÷дт—÷нк—÷в, причому потр—÷бно в—÷дм—÷тити, що в —„х склад вход€ть натуральн—÷ компоненты.

≈ксперименти —÷з зач—÷скою - це завжди в—÷рна ознака внутр—÷шн—÷х зм—÷н. ћи п—÷зна—‘мо св—÷т, знайомимос€ з новими людьми, в—÷дкрива—‘мо дл€ себе дивн—÷ твори мистецтв, ставимо перед собою мал—÷ —÷ велик—÷ ц—÷л—÷, прагнемо до нових перемог —÷ поступово ста—‘мо —÷ншими. Ќе дивл€чись на те, що ми, на в—÷дм—÷ну в—÷д перв—÷сних людей, б—÷льше не потребу—‘мо волосс€ дл€ захисту в—÷д холоду —÷ удар—÷в, волосс€ €к —÷ ран—÷ше ма—‘ величезне значенн€ дл€ нашого зовн—÷шнього вигл€ду —÷ самовоспри€ти€.

¬олосс€ тј‘ мабуть, найвиразн—÷ша —÷ красив—÷ша деталь нашо—„ зовн—÷шност—÷. «ач—÷ски, €к—÷ ми носимо, —‘ в—÷ддзеркаленн€м сучасних сусп—÷льних настро—„в. ћода на зач—÷ски м—÷н€—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно до зм—÷н соц—÷альних —÷ культурних тенденц—÷€ в конкретному сусп—÷льств—÷. Ѕудь-€к—÷ послуги з укладанн€, забарвленн€, завивц—÷ волосс€ повинн—÷ неодм—÷нно грунтуватис€ на глибокому розум—÷нн—÷ процес—÷в зростанн€ волосс€, —„х структури —÷ х—÷м—÷чного складу. ¬олосс€, €к —÷ люди, можуть мати р—÷зний кол—÷р, форму —÷ розм—÷ри.


1.2 ’арактеристика —÷ обгрунтуванн€ базово—„ модел—÷ в—÷дпов—÷дно до теми дипломно—„ роботи —трижка " аскадї на довге волосс€


¬олосс€: до плечей —÷ нижче. –∆нструменти: пр€м—÷ ножиц—÷, филировочные ножиц—÷ або бритва. ¬икону—‘тьс€ на сухе або вологе волосс€. ѕеред стрижкою волосс€ краще змочити, з ними буде не впоратис€. ¬олосс€ треба ретельно розчесати. —переду вид—÷лити пасмо, €ким задають бажану довжину. ƒовжина цього пасма тј‘ це довжина найкоротшого волосс€ в стрижц—÷. ¬олосс€ можна заколоти в два пучки, в один або взагал—÷ не заколювати. ÷е залежить в—÷д —„х густини —÷, природно, в—÷д майстерност—÷ перукар€. ѕот—÷м в—÷дч—÷сують пасма прод—÷лами, паралельними передн—÷й л—÷н—÷—„ зростанн€. «вол—÷кають —„х паралельно п—÷длоз—÷, тобто горизонтально. «ахоплюють волосс€ контрольного пасма —÷ зр—÷зають на тому ж р—÷вн—÷. –ухаючись у напр€мку до потилиц—÷, треба в—÷дч—÷сувати вс—÷ пасма вперед —÷ так же горизонтально, паралельно п—÷длоз—÷. ѕасма зр—÷зають на одному р—÷вн—÷, виконуючи прийом, аналог—÷чний прийому пасмо на пасмо. “ак п—÷дстригають все волосс€. «ак—÷нчивши стрижку, треба розчесати волосс€ по напр€му зростанн€, зробити окантовку —÷ прочесати всю голову не один раз. ‘—÷л—÷ровку виконують пр€мими ножиц€ми, тримаючи —„х строго к—÷нчиками вгору —÷ паралельно волоссю. ‘—÷л—÷ровку на довге волосс€ можна робити на всю довжину робочого полотна ножиць. ѕри ц—÷й стрижц—÷ також можна застосувати слайсинг. ћожна закрутити к—÷нц—÷ волосс€ на крупн—÷ б—÷гуд—÷ або змастити —„х воском або гелем.

—тильна стрижка "—троката стр—÷чкаї

¬олосс€: нижче за плеч—÷. –∆нструменти: пр€м—÷ ножиц—÷, фольга, кисть.

÷е пр€ме каре дл€ довгого волосс€ або волосс€ середньо—„ довжини, розфарбоване п—÷д хутро. “аку зач—÷ску сл—÷д виконувати на св—÷тлому або осв—÷тленому волосс—÷. ¬она вимага—‘ з—÷браност—÷, акуратност—÷ —÷ досв—÷ду у фарбуванн—÷ волосс€. ‘арбувальний склад сл—÷д тримати на волосс—÷ не б—÷льше 30 хвилин. якщо волосс€ не дуже густе, треба вид—÷лити зону горизонтальним прод—÷лом на р—÷вн—÷ верху вуха. ѕри густому волосс—÷ стрижку починають також, €к каре. ѕот—÷м в нижн—÷й зон—÷ треба зробити окантовку волосс€ пр€мим зр—÷зом, створюючи р—÷вну л—÷н—÷ю. ƒал—÷, вид—÷л€ючи пасма вертикальними прод—÷лами, стрижать все волосс€ до вертикального прод—÷лу. ¬олосс€ в особи п—÷дстрига—‘ ковзаючим зр—÷зом, створюючи л—÷н—÷ю окантовки. ¬олосс€ треба висушити так, €к вони повинн—÷ лежати в зач—÷i—÷. —бризнуть поверхн€ волосс€ лаком —÷ дати висохнути волоссю. «а допомогою аппликатора по вс—÷й поверхн—÷ волосс€ треба нанести фарбувальний препарат вибраного в—÷дт—÷нку широкими горизонтальними смугами. “ак само аппликатором м—÷ж смугами провод€ть тонк—÷ смужки св—÷тл—÷шого кольору, чим ран—÷ше. ¬итримати час —÷ змити фарбник. ”кладанн€ стрижки виконують брашингом, звол—÷каючи волосс€, аби отримати гладку, р—÷вну поверхню. ƒл€ створенн€ зач—÷ски можна також використовувати електрощипц—÷ - "праскиї.

—трижка "Ѕермудський трикутникї

¬олосс€: нижче за плеч—÷, пр€м—÷. –∆нструменти: пр€м—÷ ножиц—÷. ≈та ж—÷ноча стрижка в—÷др—÷зн€—‘тьс€ €скраво-вираженим трикутником, €кий пом—÷тний ззаду —÷ збоку. ѕасма на прод—÷л—÷ забарвлюють в св—÷тл—÷ший тон, н—÷ж основний кол—÷р волосс€. —початку треба вид—÷лити на потилиц—÷ горизонтальним прод—÷лом пасмо, в—÷дч—÷сувати все волосс€ вниз —÷ виконати окантовку волосс€, створюючи кут. „им гостр—÷ше буде кут, тим €скрав—÷ше вийде стрижка.  райн—‘ п—÷дстрижене волосс€ ма—‘ бути завдовжки до плечей (не коротше). ѕот—÷м стрижать волосс€ попр€дно на пальц€х з невеликою в—÷дт€жкою на себе, вид—÷л€ючи пасма горизонтальними прод—÷лами, до верхньо—„ точки вух. ƒал—÷ горизонтальний прод—÷л треба продовжити на в—÷ск—÷, в—÷дч—÷сувати все волосс€ вниз —÷ добудувати л—÷н—÷ю окантовки на скрон€х, повторюючи напр€м стрижки, заданий в потиличн—÷й зон—÷. ѕродовжують стригти волосс€ на пальц€х з невеликою в—÷дт€жкою на себе, вид—÷л€ючи пасма горизонтальними прод—÷лами. —трижать все волосс€ до вертикального прод—÷лу. ѕот—÷м треба в—÷дч—÷сувати все волосс€ по зростанню —÷ доопрацювати л—÷н—÷ю окантовки по вс—÷й голов—÷. ¬ич—÷сують частину волосс€ на обличч€ —÷ виконують овальну окантовку залежно в—÷д кута стрижки, необх—÷дно—„ довжини чубка —÷ побажань кл—÷—‘нта. ѕот—÷м треба доопрацювати градуюванн€ волосс€ в стрижц—÷. ƒл€ цього, вид—÷л€ючи пасма вертикальними прод—÷лами, зубчастим зр—÷зом прибирають невеликий кут, градуюючи к—÷нчики. ¬олосс€ треба висушити. ѕот—÷м по вертикальному прод—÷лу до верх—÷вки вид—÷лити невелик—÷ ромби зигзагопод—÷бними прод—÷лами.  ожен ромб розд—÷лити на дв—÷ частини прод—÷лом, паралельним будь-€к—÷й з його стор—÷н.  ожну отриману половинку ромба, використовуючи фольгу, треба забарвити у вибраний св—÷тлий в—÷дт—÷нок. ¬итрима—‘те час —÷ змийте фарбник. ѕр€мими ножиц€ми, ковзаючим зр—÷зом зробити филировку отриманих св—÷тлих пасм, надаючи —„м форму гострих трикутник—÷в.

—тильна стрижка "ѕолум'€ї

¬олосс€: нижче за плеч—÷. –∆нструменти: пр€м—÷ ножиц—÷, фольга, кисть.

—трижку використовують дл€ створенн€ овально—„ окантовки в особи —÷ злегка градуйованих пасм потилично—„ зони. «авершу—‘ образ забарвленн€, при €кому к—÷нчики волосс€ €к би св—÷т€тьс€ чистим €скравим кольором —÷ схож—÷ на €зики полум'€. ќсновний кол—÷р волосс€ - червоний. ¬се волосс€ треба розд—÷лити прод—÷лом в—÷д вуха до вуха. „им ближче до особи знаходитиметьс€ його центр, тим менш густим буде чубок. ѕот—÷м в особи вид—÷л€ють пасмо —÷ в—÷дч—÷сують його на обличч€. ¬иконують овальну окантовку волосс€ в особи. ÷е пасмо буде контрольним дл€ вс—÷—‘—„ т—÷м'€но—„ зони. ѕот—÷м, вид—÷л€ючи пасма горизонтальними прод—÷лами, треба в—÷дч—÷сувати —„х на обличч€ —÷ зр—÷зати на р—÷вн—÷ контрольного пасма. “ак п—÷дстригають всю т—÷м'€ну зону. ѕо краю зростанн€ волосс€ в потиличн—÷й зон—÷ вид—÷л€ють пасмо —÷ зр—÷зають його на потр—÷бному р—÷вн—÷. ¬иробл€ють сполучну стрижку волосс€ в потиличн—÷й зон—÷. ѕот—÷м треба з'—‘днати п—÷дстрижене пасмо на прод—÷л—÷ в—÷д вуха до вуха —÷ лише що п—÷дстрижене пасмо внизу потилично—„ зони. —трижку пасм потилично—„ зони виробл€ють вертикальними прод—÷лами в—÷д центру до скронь. –озчесати волосс€ по зростанню —÷ виконати коректуванн€ неточностей окантовки ковзаючим зр—÷зом. ѕ—÷сл€ стрижки треба висушити волосс€ феномом. ѕриготуйте блондоран —÷ фольгу. –озд—÷л€ючи волосс€ на пасмочки, виконати осв—÷тленн€ к—÷нчик—÷в волосс€ на фольз—÷. —клад треба витримати на волосс—÷ близько 50 хвилин —÷ змити осв—÷тлювача. ¬исушити волосс€. Ќа всю голову нанести фарбник червоного кольору, починаючи з потилично—„ зони. „ас витримки фарбника приблизно 35 хвилин. «мити фарбу, вимити голову шампунем, використовуючи бальзам, укласти волосс€ в зач—÷ску.

—тильна стрижка "Ћевї

¬олосс€: нижче за плеч—÷. –∆нструменти: бритва. ≈легантна ж—÷ноча стрижка викону—‘тьс€ бритвою, вимага—‘ перукарсько—„ майстерност—÷ —÷ акуратност—÷. яскраве ориг—÷нальне забарвленн€ отримують простим фарбуванн€м чотирьох пасм на фольгу. —початку треба вид—÷лити чубок, визначити —„—„ довжину —÷ зр—÷зати бритвою, злегка филиру€ к—÷нц—÷ пасма. «а чубком треба вид—÷лити наступне пасмо, в—÷дч—÷сувати разом —÷ зр—÷зати, ор—÷—‘нтуючись на чубок. ѕ—÷д час стрижки робл€ть в—÷дт€жку пасма до особи —÷ злегка филируют —„—„, починаючи з середини. “ак треба стригти вс—÷ пасма до прод—÷лу в—÷д вуха до вуха через верх—÷вку. ѕот—÷м треба вид—÷лити пасмо по краю зростанн€ в скронев—÷й зон—÷. ¬—÷дч—÷сувати —„—„ до особи, в—÷дт€гнути вниз —÷ стригти, починаючи з довжини чубка —÷ зак—÷нчуючи на необх—÷дн—÷й довжин—÷ скронь. «а цим пасмом треба вид—÷лити наступну, в—÷дч—÷сувати з попередньою до особи —÷ стригти, злегка филиру€. “аким чином, п—÷дстригають всю зону до прод—÷лу в—÷д вуха до вуха. ¬се волосс€ потилично—„ зони треба в—÷дч—÷сувати вниз —÷ подровн€ть на потр—÷бному р—÷вн—÷. ѕот—÷м вид—÷лити нижн—‘ пасмо по краю зростанн€ на потилиц—÷ —÷ проф—÷лювати, починаючи з середини пасма. ¬ид—÷лити наступне пасмо над нею, в—÷дч—÷сувати —„х разом п—÷д кутом 60¬∞ —÷ филировать з середини пасма. «ак—÷нчують стрижку пасма на р—÷вн—÷ попередньо—„ методом п—÷дс—÷чки. “ак п—÷дстригають всю потиличну зону до прод—÷лу в—÷д вуха до вуха. ƒл€ забарвленн€ треба приготувати осв—÷тлюючу фарбу, фольгу —÷ кисть. —початку треба вид—÷лити пасмо по самому зростанню волосс€ —÷ в—÷дч—÷сувати його на обличч€. ¬ид—÷лити наступне за нею пасмо товщиною 1 см дов—÷льно—„ ширини. ѕ—÷дкласти п—÷д пасмо аркуш фольги —÷ нанести на пасмо осв—÷тлюючу фарбу товстим шаром. —крутити фольгу. “реба в—÷дч—÷сувати наступне пасмо на фольгу —÷ вибрати пасмо за нею товщиною 1 см т—÷—‘—„ ж ширини. ¬ такий спос—÷б забарвлюють чотири пасма на пром—÷жку в—÷д лоба до верх—÷вки. ¬итримати час (близько 50 хвилин) —÷ змити фарбник. Ќейтрал—÷зувати фарбник шампунем. ¬иконати укладанн€ волосс€ феномом, п—÷дкручуванн€ на потилиц—÷ к—÷нчик—÷в волосс€ назовн—÷.


1.3 –озробка сучасно—„ модел—÷ стрижки та зач—÷ски


ѕосл—÷довн—÷сть при виконанн—÷ зач—÷ски "ѕлетена корзинка"

«апрошую кл—÷—‘нтку в кр—÷сло. ћию руки з милом, насухо витираю рушником дл€ рук. ѕокриваю плеч—÷ кл—÷—‘нтки серветкою —÷ перев—÷р€ю шк—÷ру голови —÷ волосс€ на захворюванн€. ѕ—÷сл€ того, €к € впевнилас€ що шк—÷ра голови —÷ волосс€ здоров—÷. Ќакриваю на плеч—÷ рушник —÷ мию голову з нахилом голови вперед. «мочую р€сно волосс€ теплою водою, наливаю в долоню трохи шампуню, розтираю м—÷ж долон€ми —÷ р—÷вном—÷рно наношу на волосс€.

«биваю в густу п—÷ну —÷ р€сно змиваю водою. ¬—÷джимаю волосс€ в—÷д води —÷ витираю волосс€ рушником. ћокрий рушник кладу в бачок з брудною б—÷лизною. —ажу кл—÷—‘нтку в кр—÷сло, кладу на плеч—÷ серветку —÷ намотую —„—„ навколо ши—„, пот—÷м накриваю пеньюар —÷ ще одн—÷—‘ю серветкою. —ущу волосс€, випр€мл€ючи його за допомогою фена.

 1. ѕод—÷л€ю волосс€ на прод—÷л посередин—÷ в—÷д довжини чола до потилиц—÷.

¬олосс€ л—÷воруч в—÷д прод—÷лу закр—÷плюю затискачем. Ќач—÷сую волосс€ справа, в—÷д верх—÷вки до основи ши—„.

 1. ѕрот€гую греб—÷нь з тонким наконечником кр—÷зь пасма л—÷воруч, в—÷д лоба до верх—÷вки, —÷ вит€гаю чотири пасма наверх.

3.”тримую локони у лоба одн—÷—‘ю рукою, а —÷нш—÷ пасма - —÷ншою рукою.

4. ”кладаю пасмо у лоба назад, а три —÷нш—÷ пасма утримую зверху. «акр—÷плюю у пишно—„ основи шпильками.

5. –азчесую —÷нш—÷ локони вниз поверх закр—÷пленого шпильками пасма.

6. ѕрот€гую греб—÷нь з тонким наконечником, щоб п—÷дн€ти локони нижче л—÷н—÷—„ укладанн€.

7. ѕодн—÷маю чотири локони греб—÷нцем вгору, а решту волосс€ розч—÷сую вниз.

8. ѕрот€гую локон у чола назад —÷ закр—÷плюю шпильками у пишно—„ основи. –озч—÷сую —÷нш—÷ локони вниз поверх закр—÷пленого шпильками пасма.

9. «нову прот€гую греб—÷нь, щоб п—÷дн€ти локони.

10. ѕродовжую укладати волосс€ на л—÷в—÷й сторон—÷ таким же чином. «акр—÷пл€ю плет—÷нн€ р€дом невидимок у краю пишно—„ основи.

11. ѕерехожу до укладанн€ справа. ¬олосс€ на чубчику закр—÷плюю зажимом, а —÷нш—÷ пасма зач—÷сую назад.

12.Ќакручую волосс€ на палець, щоб укласти у форм—÷ черепашки, - вона буде приховувати р€д невидимок.

13. «акр—÷плюю черепашку шпильками, залишивши к—÷нц—÷ розпущеним над верхньою л—÷н—÷—‘ю мушл—÷.

14. –азчесую волосс€ вгору так, щоб воно л€гло гладкою хвилею на мак—÷вц—÷.

15. –азчесую чубок назад —÷ вкладаю за правим вухом.

2. “ехнолог—÷чна частина


2.1 ¬изначенн€ початкових даних та розробка технолог—÷чно—„ посл—÷довност—÷ виконанн€ зач—÷ски, стрижки, фарбуванн€


¬олосс€: будь-€ко—„ текстури —÷ густини (краще не сильно в'юнк—÷). ¬олосс€ вологе. –∆нструменти: пр€м—÷ ножиц—÷, бритва, греб—÷нець. ƒовгому волоссю, також €к —÷ коротким, потр—÷бно надати красиву форму, аби вони не справл€ли враженн€ розбещених к—÷с, а вигл€дали саме €к стильна —÷ сучасна зач—÷ска. ƒовге волосс€, особливо густе —÷ жорстке, погано слуха—‘тьс€, вислиза—‘ з рук —÷ тому под—÷бне —аме тому робота з довгим волосс€м вимага—‘ тривал—÷шого часу, н—÷ж, зда—‘тьс€ на перший погл€д. —ильно зволожене чисте волосс€ ретельно розчеш—÷ть. ѕотр—÷бно пам'€тати, що мокре волосс€ потр—÷бно розч—÷сувати з особливою обережн—÷стю, оск—÷льки вони легше рвутьс€. ѕеред початком стрижки волосс€ треба розд—÷лити прод—÷лом, проход€щим в—÷д вуха до вуха через верх—÷вку, волосс€ на зони: фронтально-т—÷м'€ну —÷ потиличну. ¬сю масу волосс€ надоподн€ть вгору —÷ заколоти на верх—÷вц—÷, аби вони не заважали працювати. –обота почина—‘тьс€ з окантовки. ƒл€ цього в—÷дд—÷л€ють прод—÷лом паралельно л—÷н—÷—„ зростанн€ волосс€ пасмо на всю ширину потилиц—÷. “овщина пасма залежить в—÷д густини волосс€ —÷ може бути в—÷д 1 до 3 див. “реба ретельно розчесати це пасмо. ¬она повинна гладко лежати уздовж спини. ѕот—÷м зр—÷зати волосс€ по бажан—÷й л—÷н—÷—„.

ѕотр—÷бно постаратис€, аби ц€ горизонтальна л—÷н—÷€ була абсолютно р—÷вною. ƒл€ цього зручн—÷ше почати стригти з центрально—„ частини пасма, що в—÷дч—÷су—‘. ѕот—÷м рухатис€ в ту або —÷ншу сторону. ƒ—÷йшовши до к—÷нц€ завушно—„ област—÷, перейти на —÷ншу сторону —÷ зр—÷зати волосс€ по напр€му в—÷д краю до центру. ѕерше п—÷дстрижене пасмо —‘ контрольним дл€ вс—÷—‘—„ стрижки —÷ визнача—‘ довжину основно—„ маси волосс€. Ћ—÷н—÷€ зр—÷зу —‘ окантовкою стрижки. —трижка волосс€ вс—÷—‘—„ зони продовжу—‘тьс€ за схемою будь-€ко—„ стрижки каре. ѕр€ди волос в—÷дд—÷л€ютьс€ горизонтальними прод—÷лами, нач—÷суютьс€ на попередн—‘ пасмо —÷ зр—÷заютьс€ на одному з нею р—÷вн—÷. –обота викону—‘тьс€ пр€мими ножиц€ми. «р—÷з тј‘ пр€м—÷й. Ќаступний етап тј‘ стрижка волосс€ скронево-б—÷чних зон. –ан—÷ше п—÷дстрижене волосс€ можна прибрати, аби вони не заважали працювати. ¬олосс€ ц—÷—‘—„ зони почина—‘ стригти з центрально—„ частини. ѕот—÷м треба вид—÷лити пасмо —÷ в—÷дт€гнути його вперед по дуз—÷ невеликого рад—÷усу. «р—÷зати волосс€ по у€вн—÷й л—÷н—÷—„, проход€щей на невелик—÷й в—÷дстан—÷ в—÷д —÷мен—÷ строгий вертикально. ѕродовжують стригти всю цю зону, вид—÷л€ючи пасма так само —÷ зр—÷заючи —„х по т—÷й же вертикальн—÷й л—÷н—÷—„. ѕасма зр—÷зають прийомом пойнтинг. ѕот—÷м потр—÷бно плавно перейти до стрижки волосс€ потилично—„ —÷ скронево-б—÷чних зон.

¬олосс€ звол—÷кають п—÷д кутом 90. –ухатис€ треба по колу голови методом пасмо на пасмо. Ћ—÷н—÷€ зр—÷зу паралельна контуру голови. ƒовжина пасм визнача—‘тьс€ л—÷н—÷—‘ю окантовки. ѕасма зр—÷зають з одночасною филировкой к—÷нц—÷в волосс€ (зр—÷з зубчиками). ѕот—÷м переход€ть до стрижки чубка. ¬икону—‘тьс€ вона за звичайною технолог—÷—‘ю стрижки чубк—÷в. ѕ—÷сл€ виконанн€ основних операц—÷й стрижки потр—÷бно зробити филировку. –«—„ можна виконати бритвою або пр€мими ножиц€ми в техн—÷ц—÷ ковзанн€ (слайсинг). ѕри робот—÷ бритвою волосс€ ма—‘ бути вологим. Ћезо бритви ма—‘ бути притиснуте до волосс€ навзнаки —÷ лише в к—÷нц—÷ руху, на л—÷н—÷—„ зр—÷зу трохи в—÷дхил€—‘тьс€ в—÷д л—÷н—÷—„ волосс€, аби зр—÷зати пасмо. „им гостр—÷ше бритва, тим €к—÷сний робота. ѕри виконанн—÷ прийому слайсинг, треба п—÷дсушити волосс€ феномом —÷, тримаючи ножиц—÷ паралельно волоссю к—÷нчиками вниз, зробити филировку. јби надати стрижц—÷ потр—÷бну форму, треба за допомогою кругло—„ щ—÷тки —÷ фену п—÷дкручуванн€ к—÷нц—÷в пасм всередину.


2.2 ќбгрунтуванн€ вибору та характеристика парфюмерно-косметичних засоб—÷в необх—÷дних дл€ виконанн€ даних роб—÷т


—ьогодн—÷ багато пров—÷дних ф—÷рм випуска—‘ цю продукц—÷ю. Ѕагатьом в—÷дом—÷ матер—÷али таких ф—÷рм, €к тјёSchwarzkopfтјЁ; тјёLтјўorealтјЁ; тјёLondaтјЁ; тјёWellaтјЁ; тјёBrelilтјЁ;тјёBesтјЁ;C:EHKOтјЁ;та багато —÷нших.

Ќайкраще використовувати засоби одн—÷—‘—„ ф—÷рми. “ому що засоби р—÷зних ф—÷рм заснован—÷ на р—÷зних формулах —÷ можуть дати не передбачуваний результат.

Ќа сучасному етап—÷ найб—÷льш попул€рною —÷ €к—÷сною —‘ продукц—÷€ ф—÷рми тјёSchwarzkopfтјЁ - ц€ ф—÷рма належить сьогодн—÷ до числа ведучих в м—÷жнародному масштаб—÷ виробник—÷в косметичних засоб—÷в по догл€ду за волосс€м.

ѕрофес—÷йн—÷ засоби ц—÷—‘—„ ф—÷рми допомагають майстрам -перукар€м, п—÷дтримувати волосс€ сво—„х кл—÷—‘нт—÷в блискучим та здоровим, допомагають створити задуману зач—÷ску, робити —„х гарними та ст—÷йкими, але головним у використанн—÷ засоб—÷в, —‘ —„х виб—÷р з ухваленн€м —÷ндив—÷дуальних особливостей шк—÷ри та волосс€.

‘—÷рма Schwarzkopf Profess—÷onal пропону—‘ високо€к—÷сн—÷ косметичн—÷ продукти й аксесуари дл€ перукарень, а також повний асортимент продукц—÷—„ дл€ продажу в салон—÷.

ƒл€ модел—÷ зач—÷ски пропону—‘тьс€ шампунь ф—÷рми тјё Schwarzkopf тјЁ- BC Bonacure Color Save Shampoo - це здорове волосс€ та шк—÷ра голови, а також високий —÷м—÷дж майстра —÷ салона в €кому в—÷н працю—‘. ¬ипуска—‘тьс€ безл—÷ч шампун—÷в, буквально дл€ вс—÷х тип—÷в волосс€. –ƒ шампун—÷ посилююч—÷ кол—÷р волосс€. ƒо складу р€ду шампун—÷в вход€ть кондиц—÷онери. —писок —÷нгред—÷—‘нт—÷в шампуню, що робл€ть волосс€ блискучим —÷ слухн€ним, допомагають усувати недол—÷ки.

Ўампун—÷ з кондиц—÷онером м—÷ст€ть один чи б—÷льш компонент—÷в призначених дл€ зм'€кшенн€ волосс€, доданн€ —„м блиску пишност—÷ —÷ слухн€ност—÷.

Ћ—÷кувальн—÷ шампун—÷ - м—÷ст€ть спец—÷альн—÷ засоби, усувають лупу чи —÷нш—÷ захворюванн€ волосс€ —÷ шк—÷ри голови. «вичайно, добре д—÷ють на пофарбоване чи тоноване волосс€.

Ўампунь дл€ нормального волосс€ - повинен бути м'€ким.

Ўампунь дл€ тонкого волосс€ - такий шампунь назива—‘тьс€ об'—‘мним, тому що в—÷н м—÷стить речовини, €к—÷ додають волоссю тверд—÷сть, зм—÷цнюють волосс€ —÷ тому волосс€ не горнетьс€ одне до одного.

ƒл€ жирного волосс€ - у цих шампун€х не повинно бути речовин €к—÷ навантажують волосс€, добавками повинн—÷ бути речовини €к—÷ зав'€зують жир.

ƒл€ волосс€, що с—÷четьс€ - до складу такого шампуню повинен входити ланол—÷н чи лецитин. ¬олосс€ ста—‘ гладким й еластичним.

ƒл€ модел—÷ зач—÷ски пропону—‘тьс€ шампунь дл€ пофарбованого волосс€ ф—÷рми "Schwarzkopfї.

ƒл€ текстуруванн€ волосс€, та полегшенн€ подальшо—„ роботи, використову—‘тьс€ п—÷на сильно—„ ф—÷ксац—÷—„ "Osisї. ѕ—÷на живить структуру волосс€, не ма—‘ в соб—÷ алкоголь. ƒовгий час збер—÷га—‘тьс€ надана форма, а волосс€ при цьому не склею—‘тьс€. ѕ—÷на наноситьс€ на волосс€ просушене рушником, а пот—÷м викону—‘тьс€ укладка феном.

ѕри укладц—÷ використову—‘мо щ—÷тку: ун—÷версальну, ворс з натурально—„ щетини, завд€ки цьому волосс€ не електризу—‘тьс€ —÷ не пошкоджу—‘тьс€( н—÷мецька ф—÷рма ComRIR є 760050 Germany).

—уш—÷нн€ волосс€ зд—÷йсню—‘тьс€ феном. ¬они бувають р—÷зно—„ потужност—÷, дл€ ц—÷—‘—„ процедури використову—‘мо фен ф—÷рми тјё–јRLUXтјЁ потужн—÷сть €кого 1600 ¬т. ¬—÷н швидко та €к—÷сно висушу—‘ волосс€, ма—‘ кнопку митт—‘вого охолодженн€ дл€ кращого закр—÷пленн€ укладки, та переключенн€ швидкостей, потужност—÷, що дуже зручно —÷ важливо дл€ швидко—„ прац—÷ майстра.

ƒл€ того, щоб под—÷лити волосс€ на д—÷л€нки, використову—‘мо греб—÷нець з м—÷лкими зубц€ми н—÷мецько—„ ф—÷рми тјёћондеотјЁ. «авд€ки греб—÷нцю з хвостиком у вигл€д—÷ вилки ц—÷—‘—„ ж ф—÷рми, можна зд—÷йснювати туп—÷руванн€ волосс€, а хвостиком можна зд—÷йснювати корекц—÷ю др—÷бних недол—÷к—÷в у к—÷нцев—÷й операц—÷—„.

ƒл€ к—÷нцево—„ ф—÷ксац—÷—„ зач—÷ски застосову—‘тьс€ лак - спрей "Osis SessionтјЁ. ÷е чудова продукц—÷€, що догл€да—‘ за волосс€м —÷ п—÷дтриму—‘ його красу та еластичн—÷сть.

¬елику роль при використанн—÷ тих чи —÷нших операц—÷й по обробц—÷ волосс€ грають —÷нгред—÷—‘нти та пристро—„, €к—÷ використову—‘ в процес—÷ майстер. ¬—÷д ум—÷нн€ майстра в—÷рно та рац—÷онально використовувати кожний вид перукарського —÷нструменту, залежить швидк—÷сть та €к—÷сть роботи.

—тр—÷мкий техн—÷чний прогрес не обмина—‘ й галузь перукарського мистецтва. ѕрактично кожен р—÷к пров—÷дн—÷ виробники матер—÷ал—÷в дл€ перукарського б—÷знесу пропонують нов—÷ види фарб, л—÷н—÷—„ по догл€ду за волосс€м, шампун—÷, л—÷кувальн—÷ препарати. “ому сучасний майстер - перукар повинен уважно сл—÷дкувати за вс—÷ма св—÷товими нововведенн€ми. ѕ—÷двищувати св—÷й профес—÷йний р—÷вень. ѕриймати участь у сем—÷нарах та майстер - класах.

Ѕ—÷льш повну —÷нформац—÷ю можна отримати на виставках. —аме на спец—÷ал—÷зованих виставках можна д—÷знатис€ та побачити св—÷тов—÷ новинки у сфер—÷ перукарського мистецтва.


2.3 ќбгрунтуванн€ вибору та характеристика —÷нструмент—÷в —÷ пристосувань, необх—÷дних дл€ виконанн€ роб—÷т


ƒл€ роботи перукарев—÷, €к —÷ будь-€кому —÷ншому фах—÷вцев—÷, потр—÷бн—÷ ц—÷лий р€д —÷нструмент—÷в. –«х можна розд—÷лити на 3 групи залежно в—÷д призначенн€:

 1. –∆нструменти дл€ розч—÷суванн€ волосс€.
 2. –∆нструменти дл€ стрижки.
 3. –∆нструменти дл€ завивки —÷ укладанн€ волосс€.

√реб—÷нц—÷

√реб—÷нець тј‘ найпоширен—÷ший —÷ необх—÷дн—÷ший —÷нструмент. Ѕез не—„ неможливе виконанн€ жодно—„ операц—÷—„ по обробц—÷ волосс€. √реб—÷нц—÷ бувають металев—÷ —÷ неметал—÷чн—÷.

ћеталев—÷ греб—÷нц—÷ найб—÷льш ст—÷йки до д—÷—„ п—÷двищено—„ температури, що дуже важливе при гар€ч—÷й завивц—÷ волосс€ щипц€ми. ÷—÷ греб—÷нц—÷ не рекоменду—‘тьс€ використовувати при х—÷м—÷чн—÷й завивц—÷ —÷ забарвленн—÷ волосс€, оск—÷льки вживан—÷ при цьому препарати вступають у вза—‘мод—÷ю з оксидами металу. ¬ результат—÷ частина препарату, що прореагувала з оксидом металу, не може впливати на волосс€. —клад дл€ завивки ста—‘ слабк—÷шим, в—÷н €к би розбавл€—‘тьс€ т—÷—‘ю частиною препарату, €ка вступила в реакц—÷ю з оксидом металу. ћеталев—÷ греб—÷нц—÷ часто мають задирки —÷ тому вимагають ретельн—÷шо—„ перев—÷рки перед вживанн€м. Ќеметал—÷чн—÷ греб—÷нц—÷ зазвичай виготовл€ють з нейлону, капрону —÷ —÷нших матер—÷ал—÷в. ÷—÷ греб—÷нц—÷ мають —÷стотний недол—÷к тј‘ плавл€тьс€ —÷ деформуютьс€ в—÷д п—÷двищено—„ температури.

–екоменду—‘мо, набуваючи греб—÷нц€, звернути увагу на наступне:

- матер—÷ал, з €кого виготовлений греб—÷нець, ма—‘ бути ст—÷йким до д—÷—„ х—÷м—÷чних речовин;

- греб—÷нець не повинен деформуватис€ в—÷д гар€чо—„ води;

- ма—‘ бути в—÷дшл—÷фована, оск—÷льки задирки на зубах можуть пошкодити зовн—÷шн—÷й лускатий шар волосс€, а також шк—÷ру волос€ного покриву;

- ма—‘ бути виготовлена з матер—÷алу, не здатного нагромаджувати електричн—÷ зар€ди;

- ма—‘ бути виготовлена з пружного матер—÷алу, аби не розривати —÷ не висмикувати сплутан—÷ волос при розч—÷суванн—÷ (повинна амортизувати);

√реб—÷нець склада—‘тьс€ з обушка —÷ зуб—÷в.  —÷нц—÷ греб—÷нц—÷в можуть бути р—÷зними —÷ зак—÷нчуватис€ або ручкою, або хвостиком. ‘орми греб—÷нц—÷в, що виготовл€ютьс€, залежать в—÷д —„х призначенн€, тому греб—÷нц—÷ можна умовно розд—÷лити на чотирьох тип—÷в (ƒодаток ¬ мал. 1):

1. –∆з звичайною ручкою.

2. –∆з загостреною ручкою (хвостиком);

3.  омб—÷нован—÷ греб—÷нц—÷ (на робоч—÷й поверхн—÷ половина р—÷дких —÷ половина частих зуб—÷в);

4. « однор—÷дним розташуванн€м зуб—÷в (лише з р—÷дкими або лише з частими зубами).

√реб—÷нц—÷ —÷з звичайною ручкою зручн—÷ дл€ використанн€ при забарвленн—÷ —÷ розч—÷суванн—÷ волосс€. —ередн€ довжина греб—÷нц—÷в 18-20 див.

√реб—÷нц—÷ —÷з загостреною ручкою (хвостиком) призначен—÷ дл€ д—÷ленн€ волосс€ на пасма —÷ розч—÷суванн€ при накручуванн—÷ на б—÷гуд—÷, коклюшки —÷ так дал—÷. «уби греб—÷нц—÷в мають бути частими, такими, що поступово стоншуютьс€ в—÷д п—÷дстави до к—÷нц—÷в, а к—÷нц—÷ зуб—÷в злегка закругленими, аби виключалас€ небезпека пошкодженн€ шк—÷ри голови при розч—÷суванн—÷. ƒовжина таких греб—÷нц—÷в зазвичай не перевищу—‘ 18тј‘20 див. ¬они також зручн—÷ при укладанн—÷ волосс€: такими греб—÷нц€ми додають модел—÷ остаточну форму —÷ оформл€ють локони.  омб—÷нован—÷ греб—÷нц—÷ призначен—÷ дл€ розч—÷суванн€, тупировани€, нач—÷суванн€ —÷ прич—÷суванн€ волосс€. ƒовжина греб—÷нц—÷в цього типа 15-20 див. „им б—÷льше довжина греб—÷нц€, тим вище —„—„ зуби м товще п—÷дстава (обушок). ‘орма комб—÷нованих греб—÷нц—÷в конусопод—÷бна, причому у вужч—÷й частин—÷ конуса розташован—÷ част—÷ зуби.

ƒан—÷ греб—÷нц—÷ можуть бути великими —÷ др—÷бними:

- крупн—÷ комб—÷нован—÷ греб—÷нц—÷ призначен—÷ дл€ такого розч—÷суванн€, де не вимага—‘тьс€ велико—„ точност—÷ розпод—÷лу волосс€;

- др—÷бн—÷ греб—÷нц—÷ використовуютьс€ дл€ розч—÷суванн€ волосс€ при операц—÷€х, де потр—÷бна велика точн—÷сть розпод—÷лу волосс€.

√реб—÷нц—÷ з однор—÷дним розташуванн€м зуб—÷в бувають конусопод—÷бн—÷ —÷ пр€м—÷ —÷, €к правило, тако—„ ж довжини, €к —÷ комб—÷нован—÷.

—пособи триманн€ греб—÷нц—÷в

—пособ—÷в —÷сну—‘ багато. ѕропону—‘мо розгл€нути лише часто вживан—÷ в перукарськ—÷й справ—÷ (ƒодаток ¬ мал. 2).

1. √реб—÷нець тримають в прав—÷й руц—÷ обушком до долон—÷. ¬еликий палець право—„ руки упира—‘тьс€ в середню частину греб—÷нц€ внутр—÷шньо—„ сторони в—÷д майстра, а останн—÷ пальц—÷ п—÷дтримують греб—÷нець з —÷ншого боку. ќсновну роль при цьому способ—÷ триманн€ греб—÷нц€ грають великий, вказ—÷вний —÷ середн—÷й пальц—÷. Ѕез—÷менний —÷ м—÷зинець допомагають виконувати т—÷ або —÷нш—÷ рухи греб—÷нцем.

2. √реб—÷нець звернений до долон—÷ не обушком, а зубами. ÷им способом триманн€ греб—÷нц€ користуютьс€ дл€ проч—÷суванн€ —÷ тупировки внутр—÷шньо—„ сторони пр€ди волос.

3. √реб—÷нець розташову—‘тьс€ в прав—÷й руц—÷ майже так само, €к —÷ при першому способ—÷, але м—÷зинець знаходитьс€ з того боку, де великий палець. ÷е да—‘ можлив—÷сть найм—÷цн—÷ший утримувати греб—÷нець м виконувати потр—÷бн—÷ рухи в будь-€ких напр€мах. ƒаний спос—÷б незам—÷нний при укладанн—÷ волосс€ хвил€ми, а саме: при завивц—÷ волосс€ щипц€ми.

4. √реб—÷нець тримають л—÷вою рукою, причому одна з торцевих стор—÷н —„—„ упира—‘тьс€ в долоню. –«—„ тримають двома пальц€ми тј‘ великим —÷ вказ—÷вним. ¬еликий палець розташову—‘тьс€ уздовж обушка, а вказ—÷вний навпроти, на зубах. ÷ей спос—÷б триманн€ греб—÷нц€ використову—‘тьс€, в основному, при стрижц—÷.

5. ¬еликий —÷ вказ—÷вний пальц—÷ розташовуютьс€ уздовж площин греб—÷нц€, причому обушок упира—‘тьс€ в нап—÷вз—÷гнутий середн—÷й палець. ÷им способом триманн€ греб—÷нц€ користуютьс€ найчаст—÷шим при виконанн—÷ чолов—÷чих стрижок, а саме: потиличних —÷ скроневих д—÷л€нок.

ў—÷тки

ў—÷тки застосовують дл€ прич—÷суванн€ —÷ укладанн€ волосс€, а також масажу шк—÷ри голови —÷ кор—÷нн€ волосс€. «алежно в—÷д призначенн€ вони бувають р—÷зно—„ форми.

ў—÷тка склада—‘тьс€ з пластмасового або дерев'€ного корпусу з ручкою (ƒодаток ¬ мал. 3). ” корпус щ—÷тки у вигл€д—÷ невеликих пучк—÷в вмонтована натуральна або штучна щетина, а в масажних щ—÷тках тј‘ металев—÷ зуби. ўетини по довжин—÷ р—÷зн—÷, що да—‘ можлив—÷сть легко вводити щ—÷тку у волосс€ —÷ краще проч—÷сувати —„х вщент, нав—÷ть €кщо волосс€ дуже густе —÷ щ—÷льне.

¬ процес—÷ роботи м—÷ж зубами греб—÷нц—÷в —÷ щетиною щ—÷ток скупчуютьс€ р—÷зн—÷ забрудненн€ у вигл€д—÷ др—÷бних частинок пилу, жиру —÷ —÷н. “ому щ—÷тки необх—÷дно систематично очищати водою —÷ милом.

Ќожиц—÷

Ќожиц—÷ складаютьс€ з трьох частин: двох однакових половинок —÷ гвинта, що скр—÷плю—‘ —„х.  ожна половинка ножиць склада—‘тьс€ з полотна, важел€ —÷ к—÷льц€. Ќа полотн—÷ ножиць —‘ к—÷нц—÷, тиснуло —÷ робоч—÷ поверхн—÷ (сторони полотна, що трутьс€). ѕолотно —‘ головною частиною ножиць. ƒл€ стрижки волосс€ необх—÷дно мати спец—÷альн—÷ ножиц—÷ (ƒодаток ¬ мал. 4).

¬они в—÷др—÷зн€ютьс€ в—÷д звичайних, використовуваних в побут—÷, витончен—÷шою обробкою, кращими сортами стал—÷, що йдуть на —„х виготовленн€, а також найвищою точн—÷стю шл—÷фовки робочих поверхонь.

–озр—÷зн€ють два основн—÷ види ножиць тј‘ пр€м—÷ —÷ зубчаст—÷. ѕр€м—÷ ножиц—÷, у свою чергу, бувають з гострими —÷ тупими к—÷нц€ми, з хвостиком в к—÷льц€ —÷ без хвостика. ¬они розр—÷зн€ютьс€ також завдовжки тј‘ середн€ довжина ножиць дл€ перукарських роб—÷т 170 - 180 мм.

ќсновне призначенн€ пр€мих ножиць тј‘ стрижка волосс€ голови, бороди —÷ вус—÷в.

«убчаст—÷ ножиц—÷ застосовують дл€ филировки волосс€. ѕри р—÷дкому —÷ тонкому волосс—÷ необх—÷дност—÷ у вживанн—÷ зубчастих ножиць не виника—‘. ј ось €кщо волосс€ дуже густе, —„х потр—÷бно розр€дити (простригти) поступово до к—÷нц—÷в, тобто филировать. «убчаст—÷ (филировочные) ножиц—÷ розр—÷зн€ютьс€ висотою зуба, його формою, а також тим, що одн—÷ мають зубц—÷ на двох полотнах, а —÷нш—÷ лише на одному.

ѕрийоми роботи з ножиц€ми

ѕ—÷д час стрижки волосс€ ножиц—÷ тримають в прав—÷й руц—÷. ѕри цьому —„х розвертають так, щоб гол—÷вка гвинта, що скр—÷плю—‘ дв—÷ половинки ножиць, була обернена у б—÷к кл—÷—‘нта.

Ќожиц—÷ тримають в руц—÷ таким чином (ƒодаток ¬ мал. 5), у верхн—‘ к—÷льце вставл€ють без—÷менний палець, а в нижнее тј‘ великий. Ќе сл—÷д глибоко вставл€ти пальц—÷ в к—÷льц€ ножиць, оск—÷льки працювати ними буде незручно.  —÷льц€ ножиць розташовують на перших фалангах пальц—÷в, середн—÷й —÷ вказ—÷вний пальц—÷ тримають на верхньому важел—÷ ножиць. “аким чином, в робот—÷ ножиц€ми беруть участь вс—÷ пальц—÷ руки, окр—÷м м—÷зинц€. ¬ раз—÷, €кщо на ножиц€х —‘ хвостик, то м—÷зинець розташову—‘тьс€ на н—÷м —÷, отже, в робот—÷ беруть участь вс—÷ пальц—÷ руки. ќсновне навантаженн€ при цьому викону—‘ великий палець, а останн—÷ служать €к би опорою.

Ѕритви

¬икористовуютьс€ небезпечн—÷ —÷ безпечн—÷ бритви. Ѕезпечн—÷ бритви призначен—÷ лише дл€ гол—÷нн€ або лише дл€ стрижки —÷ филировки волосс€ (филировочные бритви).

Ѕезпечн—÷ бритви

Ѕритви дл€ стрижки —÷ дл€ гол—÷нн€ волосс€ розр—÷зн€ютьс€ лише зовн—÷шн—÷м вигл€дом. –ƒдина в—÷дм—÷нн—÷сть в —„х пристро—„ пол€га—‘ в тому, що филировочна€ бритва ма—‘ запоб—÷жну греб—÷нку (пластинку) —÷з зубц€ми, а бритва дл€ гол—÷нн€ тј‘ запоб—÷жну пластинку без зубц—÷в. ‘—÷л—÷ровочна€ бритва призначена дл€ стрижки волосс€. —вою назву вона отримала тому, що нею зручно виробл€ти филировку волос, тобто потоншенн€ пр€ди волос до к—÷нц—÷в. ¬с—÷ детал—÷ бритви виготовлен—÷ з металу —÷ пластичних мас. Ѕритва склада—‘тьс€ з чотирьох основних частин: ручки, запоб—÷жн—÷й греб—÷нц—÷, леза, кр—÷пильного гвинта —÷ що штифт—÷в-направл€ють (ƒодаток ¬ мал. 6). –учка бритви склада—‘тьс€ з тримача —÷ пластини, на €к—÷й кр—÷питьс€ запоб—÷жна греб—÷нка з лезом. Ќа пластин—÷ —‘ отв—÷р з р—÷зьбленн€м дл€ кр—÷пильного гвинта —÷ два пази дл€ входу тих, що штифт—÷в-направл€ють запоб—÷жно—„ греб—÷нки, за допомогою €ких ф—÷ксуютьс€ (закр—÷плюютьс€) лезо бритви —÷ сама запоб—÷жна греб—÷нка на пластин—÷. –—÷жуч—÷ кромки леза виступають з кожного боку пластини на 4-5 мм. «апоб—÷жна греб—÷нка ма—‘ з двох стор—÷н зубц—÷, центральний отв—÷р дл€ кр—÷пильного гвинта —÷ два що штифта-направл€ють. «убц—÷ греб—÷нки бувають кос—÷ —÷ пр€м—÷, звичайна не б—÷льше 7-9 шт. з кожного боку. Ўир—÷на запоб—÷жно—„ греб—÷нки разом —÷з зубц€ми на 6-8 мм б—÷льше ширини леза. ¬иступаюч—÷ за р—÷жучу кромку леза зубц—÷ запоб—÷жно—„ греб—÷нки робл€ть бритву безпечною. ѕри п—÷дготовц—÷ до роботи лезо над—÷вають на два що штифта-направл€ють, ѕрикладають запоб—÷жну греб—÷нку з лезом до пластини ручки так, щоб т—÷, що штифти-направл€ють ув—÷йшли до паз—÷в на пластин—÷, —÷ пот—÷м укручують кр—÷пильний гвинт. Ѕезпечн—÷ бритви, €к —÷ будь-€кий —÷нший р—÷жучий —÷нструмент, вимагають пост—÷йного в—÷дходу —÷ обер—÷ганн€ в—÷д попаданн€ вологи.

ѕризначен—÷ —÷ дл€ стрижки, —÷ дл€ гол—÷нн€ волосс€. як—÷сть бритви залежить в—÷д сорту стал—÷, з €ко—„ вона виготовлена, тому на виробництво бритв йдуть кращ—÷ сорти стали. ѕри використанн—÷ небезпечно—„ бритви необх—÷дно дотримувати запоб—÷жн—÷ засоби. Ќебезпечн—÷ бритви складаютьс€ з двох основних частин тј‘ ручки —÷ клинка, €к—÷ сполучен—÷ м—÷ж собою заклепкою. –учка небезпечно—„ бритви, виготовлена з пластичних мас або з дерева, служить одночасно —÷ футл€ром дл€ обер—÷ганн€ жала клинка в—÷д затуплени€. ¬она склада—‘тьс€ з двох половинок, скр—÷плених на к—÷нц€х заклепками.  линок небезпечно—„ бритви склада—‘тьс€ з робочого полотна, шийки —÷ хвостика. Ќа робочому полотн—÷ бритви розр—÷зн€ють жало, спинку (обушок), голову —÷ п'€ту. —пинкою, або обушком, називають протилежну в—÷д жала сторону робочого полотна бритви. ѕ'€тою робочого полотна бритви називають ту частину —„—„ р—÷жучо—„ кромки, €ка граничить з шийкою клинка, а гол—÷вкою тј‘ протилежну, передню частину клинка. «алежно в—÷д форми робочого полотна розр—÷зн€ють бритви з глибокою —÷ др—÷бною рад—÷усом вытачкой. „им глибше рад—÷ус вытачка, тим тонше р—÷жуча кромка, —÷ навпаки тј‘ бритва з др—÷бною рад—÷усом вытачкой ма—‘ товщу р—÷жучу кромку. Ѕритва з тонкою р—÷жучою кромкою легше п—÷дда—‘тьс€ правц—÷ —÷ р—÷дше вимага—‘ заточуванн€, а бритву з товщою р—÷жучою кромкою дуже важко правити, —÷ вона вимага—‘ част—÷шо—„ крапки.

‘орма гол—÷вки клинка бува—‘ пр€мою —÷ овальною. ¬—÷дм—÷нн—÷сть у форм—÷ клинка, гол—÷вки, а також ширин—÷ робочого полотна бритв дозвол€—‘ п—÷дбирати найб—÷льш зручну бритву дл€ виконанн€ т—÷—‘—„ або —÷ншо—„ операц—÷—„ при стрижц—÷ або гол—÷нн—÷:

- бритви з широким робочим полотном клинка дуже зручн—÷ при гол—÷нн—÷ голови, дл€ гол—÷нн€ бороди —„х застосовують р—÷дше;

- бритви з вузьким робочим полотном дуже зручн—÷ також дл€ стрижки волосс€;

- бритви з овальною гол—÷вкою менш небезпечн—÷. ѕри гол—÷нн—÷ особи сл—÷д користуватис€ лише ними;

- бритви з пр€мою гол—÷вкою призначен—÷ дл€ окантовки волосс€ в скронь, за вушною раковиною, а також дл€ п—÷дправленн€ вус—÷в.

ћашинки дл€ стрижки волосс€

≈лектричн—÷ машинки

≈лектричн—÷ машинки дл€ стрижки волосс€ складаютьс€ з колекторного електричного двигуна, гол—÷вки, комплекту зм—÷нних нож—÷в, живл€чого шнура з штепсельною вилкою, пластмасового корпусу (ƒодаток ¬ мал. 9).

ѕри користуванн—÷ електричною машинкою, €к —÷ будь-€ким —÷ншим електропобутовим приладом, потр—÷бно дотримувати запоб—÷жн—÷ засоби: не брати машинку мокрими руками, не включати в мережу з напругою, €ка б—÷льше або менше розрахована дл€ дано—„ машинки, —÷ так дал—÷. ƒо електромереж—÷ машинка п—÷дключа—‘тьс€ за допомогою живл€чого шнура з штепсельною вилкою. ќстанн€ забезпечена пристро—‘м дл€ придушенн€ рад—÷оперешкод, що виникають при робот—÷ електродвигуна. Ќа гол—÷вц—÷ машинки —‘ вимикач. јби включити машинку, необх—÷дно пересунути кнопку вимикача у напр€мку до ручки, а дл€ виключенн€ тј‘ у зворотний б—÷к. ѕластмасовий корпус електромашинки склада—‘тьс€ з трьох стандартних частин:

- корпусу, в €кому розташований електродвигун (корпус —‘ одночасно ручкою машинки, при стрижц—÷ волосс€ в—÷н пом—÷ща—‘тьс€ в долон—÷ право—„ руки);

- гол—÷вки машинки, в €к—÷й розташований механ—÷зм редуктора (черв'€к, шестерн€ —÷ так дал—÷);

- пластмасового штуцера з—÷ вставленою в нього пружиною, що обер—÷га—‘ живл€чий шнур в—÷д перелому. ћ—÷ж пластмасовим штуцером —÷ корпусом машинки розташована металева шайба з к—÷льцем дл€ п—÷дв—÷ски машинки на гачок.

 омплект зм—÷нних нож—÷в ма—‘ р—÷зну товщину нижн—÷х пластинок —÷ тому в—÷дпов—÷дно р—÷зн—÷ номери. Ќайб—÷льшого поширенн€ набули зм—÷нн—÷ нож—÷ в—÷д нульового до третього номера. як —÷ в ручних машинках, нульовим номером позначають електричн—÷ машинки, що мають нижню пластинку найменшо—„ товщини, а трет—÷м тј‘ машинки з нижньою пластинкою найб—÷льшо—„ товщини. ƒл€ кр—÷пленн€ зм—÷нних нож—÷в на гол—÷вц—÷ розташован—÷ два що штифта-направл€ють, на €ких по колу —‘ пази дл€ ф—÷ксац—÷—„ зм—÷нних гол—÷вок.

Ѕ—÷гуд—÷

Ѕ—÷гуд—÷ тј‘ найпоширен—÷ше пристосуванн€ дл€ укладанн€ волосс€. «а допомогою б—÷гуд—÷ виробл€—‘тьс€ оформленн€ локон—÷в, €к—÷ —‘ основою майже вс—÷х сучасних зач—÷сок. ¬ даний час у продажу представлено дек—÷лька р—÷зновид—÷в б—÷гуд—÷:

1. ѕорожнистий металевий цил—÷ндр з великою к—÷льк—÷стю отвор—÷в, притискною планкою —÷ гумкою (ƒодаток ¬ мал. 10).

ѕоверхн€ б—÷гуд—÷ гладка. ќтвори на корпус—÷ б—÷гуд—÷ призначен—÷ дл€ виходу пари води при сушц—÷ волосс€. « одного боку б—÷гуд—÷ —‘ спец—÷альний отв—÷р, в €кий вставлена гумка. «а допомогою гумки —÷ корпусу б—÷гуд—÷ кр—÷питьс€ притискна планка, €ка ма—‘ проф—÷ль робочо—„ поверхн—÷ б—÷гуд—÷ —÷ при накручуванн—÷ волосс€ розташову—‘тьс€ уздовж ос—÷ обертанн€ б—÷гуд—÷. ў—÷льне прил€ганн€ притискно—„ планки до робочо—„ поверхн—÷ б—÷гуд—÷ необх—÷дне дл€ затиску к—÷нц—÷в волосс€ накручуваного пасма. ѕризначенн€ гумки пол€га—‘ в тому, аби закр—÷плювати б—÷гуд—÷ в накрученому положенн—÷. « ц—÷—‘ю метою на протилежному в—÷д м—÷i€ кр—÷пленн€ гумки к—÷нц—÷ б—÷гуд—÷ —‘ виступи, що утримують гумку в заданому положенн—÷.

ќсновний недол—÷к б—÷гуд—÷ даного типа тј‘ залом на волосс—÷ в—÷д притискно—„ планки —÷ гумки.

2. ѕорожнистий металевий цил—÷ндр з отворами, без притискно—„ планки. ÷—÷ б—÷гуд—÷ бувають €к з гумкою, так —÷ без не—„. «а в—÷дсутност—÷ гумки роль ф—÷ксуючого пристрою гра—‘ спец—÷альна шпилька.

Ўпилька —‘ стержнем завдовжки 6-8 див. ќдин к—÷нець шпильки витончений дл€ полегшенн€ введенн€ його у волосс€.  —÷нець шпильки тј‘ гладкий —÷ закруглений, аби не ушкоджувати шк—÷ру голови при введенн—÷ шпильки у волосс€. Ќа —÷ншому к—÷нц—÷ шпильки знаходитьс€ потовщенн€, €ке перешкоджа—‘ проскакуванню шпильки в отвори робочо—„ поверхн—÷ б—÷гуд—÷ при юс ф—÷ксац—÷—„ в накрученому положенн—÷

3. ѕластмасовий цил—÷ндр з поверхнею, покритою Ўипом висотою в—÷д 1 до 5 мм. Ўип дозвол€—‘ р—÷вн—÷ше розпод—÷лити пасмо волосс€ на робоч—÷й поверхн—÷ б—÷гуд—÷. ” накрученому положенн—÷ б—÷гуд—÷ цього типа досить добре тримаютьс€ на будь-€к—÷й довжин—÷ волосс€ при ф—÷ксац—÷—„ шпилькою.

4. Ѕ—÷гуд—÷, обт€гнут—÷ оксамитом. «авивка за допомогою даного тиру б—÷гуд—÷ трима—‘тьс€ довго. ¬олосс€ при цьому не ма—‘ залом—÷в. «авитки р—÷вн—÷, велик—÷.

5. ѕластмасовий цил—÷ндр з насадкою з др—÷бно—„ щетини на поверхн—÷ б—÷гуд—÷ (з липучкою). ÷—÷ б—÷гуд—÷ бувають р—÷зних розм—÷р—÷в. –«х рекоменду—‘тьс€ використовувати "асниц€м короткого волосс€.

6. Ѕ—÷гуд—÷-пап—÷льотки. –ƒ подовженими тонкими цил—÷ндрами з дротом усередин—÷, за рахунок €ко—„ вони згинаютьс€. ÷—÷ б—÷гуд—÷ дуже прост—÷ у вживанн—÷; тонке пасмо волосс€ накручують —÷ пот—÷м б—÷гуд—÷ згортають.

7. ѕластмасов—÷ сп—÷ральн—÷ б—÷гуд—÷. –ƒ довгими стержн€ми з р—÷зьбленн€м (довжина близько 10 см). ѕр€ди волос накручуютьс€ так, щоб вони розм—÷щувалис€ в прор—÷зах. ѕри використанн—÷ б—÷гуд—÷ даного типа не утворю—‘тьс€ залом—÷в волосс€, що псу—‘ зач—÷ску, тј‘ в цьому —„х перевага.

ћеталев—÷ б—÷гуд—÷

‘ах—÷вц—÷ вважають, що на металев—÷ б—÷гуд—÷ найефективн—÷ше накручувати волосс€ п—÷сл€ х—÷м—÷чно—„ завивки. «—÷ткненн€ вже скрученого х—÷м—÷чною дорогою волоса з металом дода—‘ велику ст—÷йк—÷сть завитку. –∆сну—‘ три види металевих б—÷гуд—÷: др—÷бн—÷, середн—÷, велик—÷. ѕриродно, чим коротше волосс€, тим тонше мають бути б—÷гуд—÷.

ѕластмасов—÷ б—÷гуд—÷

 рупн—÷ пластмасов—÷ б—÷гуд—÷ з шпилькою призначен—÷ дл€ завивки пр€мого волосс€, др—÷бн—÷ш—÷ - дл€ накрутки коротких —÷ середньо—„ довжини волосс€. “им же, у кого зовс—÷м короткий волос, та ще —÷ неслухн€ний, можна порадити б—÷гуд—÷ з "йоршиком" - гострий "Ўип", виступаючий на поверхн—÷ б—÷гуд—÷, краще утриму—‘ волосс€ в потр—÷бному стан—÷. –ƒдина незручн—÷сть при завивц—÷ за допомогою б—÷гуд—÷ цього вигл€ду - при розкручуванн—÷ волосс€ ч—÷пл€—‘тьс€ за "йоршик", —÷ зн€тт€ б—÷гуд—÷ в—÷дбува—‘тьс€ трохи хворобливо.

√умов—÷ б—÷гуд—÷

÷—÷ б—÷гуд—÷, на в—÷дм—÷ну в—÷д металевих —÷ пластмасових, мають не зовс—÷м круглу форму, а трохи плескат—÷ з бок—÷в. ¬ результат—÷ завитки виход€ть нер—÷вними, теж €к би плескатими. якщо ви р—÷дко користу—‘тес€, б—÷гуд—÷ —÷ рука у вас не "набита", краще в—÷д гумових в—÷дмовитис€. “ут потр—÷бна вправн—÷сть —÷ ум—÷л—÷ руки майстра. ќтже в домашн—÷х умовах гумов—÷ б—÷гуд—÷ краще зам—÷нити на металевих або пластмасових.

“ермоб—÷гуд—÷

Ѕагато ж—÷нок в—÷ддають перевагу термоб—÷гуд—÷.  оли нема—‘ часу сушити мокре волосс€, накручене на звичайн—÷ б—÷гуд—÷, п—÷д феномом, виручають термобигуди. Ќа процедуру завивки вируша—‘ 15-20 хвилин. як сказано в —÷нструкц—÷—„ до набору термобигуди, —„х на дек—÷лька хвилин сл—÷д опустити в кипл€чу воду, аби розплавивс€ параф—÷н. ƒал—÷ накручу—‘мо на б—÷гуд—÷ сухе волосс€, —÷ у м—÷ру охолодженн€ параф—÷ну вони (волосс€) набуватимуть жадано—„ хвил€стост—÷. ѕравда, отриманий результат вас може не задовольнити - локони п—÷сл€ завивки на термобигуди виход€ть слабкими, така завивка погано трима—‘тьс€. “ому, €к вважають фах—÷вц—÷, на термобигуди бажано накручувати густий слухн€ний волос. “од—÷ завиток, отриманий в—÷д нагр—÷того параф—÷ну, триматиметьс€ довше.

Ѕ—÷гуд—÷- липучки

ќдними з кращих б—÷гуд—÷ можна назвати "липучки". ÷е новинка, багато наших ж—÷нок про них ще не чули. ¬они не мають н—÷ гумок, н—÷ шпильок. ¬орсиста поверхн€ б—÷гуд—÷ щ—÷льно трима—‘ волос, кр—÷м того, на в—÷дм—÷ну в—÷д бигуди-"ершика", волос до "липучки" при розкручуванн—÷ не ч—÷пл€—‘тьс€, а зн—÷ма—‘тьс€ легко. ўе одна г—÷дн—÷сть б—÷гуд—÷ цього вигл€ду - вони личать дл€ волосс€ будь-€ко—„ довжини.

Ѕ—÷гуд—÷-шпилька

ўе одна новинка - б—÷гуд—÷-шпилька. ѕризначен—÷ вони дл€ завивки довгого пр€мого волосс€, кожне пасмо €кого накручу—‘тьс€ на б—÷лу еластичну смужку губки, п—÷сл€ чого сама губка скручу—‘тьс€ разом з волосс€м. ѕ—÷сл€ п—÷вгодинно—„ сушки п—÷д феномом пр€ме волосс€ перетворю—‘тьс€ на пружн—÷ локони. “ак—÷ б—÷гуд—÷ прост—÷ у вживанн—÷ —÷ не ушкоджують волосс€, €к, наприклад, металев—÷ —÷ бигуди-"ершик".

«атискач—÷ дл€ укладанн€ волосс€

ƒл€ укладанн€ волосс€ окр—÷м б—÷гуд—÷ застосовують спец—÷альн—÷ затиски, або кл—÷пси. «атиски складаютьс€ з двох затискних лапок заклепки —÷ пружини. Ќа кожн—÷й лапц—÷ затиску —‘ подовжена частина тј‘ робоча поверхн€ —÷ укорочена частина, службовка дл€ в—÷дкритт€ затиску. «алежно в—÷д ц—÷лей вживанн€ можна вид—÷лити двох основних тип—÷в затиск—÷в тј‘ велик—÷ —÷ мал—÷. ¬они розр—÷зн€ютьс€ лише розм—÷рами: середн€ довжина великих 10-12 см, малих 5-6 див. –обоча поверхн€ лапок (в—÷д к—÷нц€ до заклепки) у великих 9-10 см, в малих 4-й см; укорочена частина тј‘ у великих 1,5-2 см, в малих 0,8-1 див.

 оклюшки дл€ х—÷м—÷чно—„ завивки волосс€

 оклюшки дл€ горизонтально—„ х—÷м—÷чно—„ завивки по пристрою однотипн—÷ —÷ розр—÷зн€ютьс€ лише розм—÷рами (ƒодаток ¬ мал. 12). ¬иготовл€ютьс€ вони з дерева або пластмаси. ƒовжина коклюшок в—÷д 6 до 10 див. ƒ—÷аметр середньо—„ частини коклюшки в 1,5-2 рази менший, н—÷ж д—÷аметр середньо—„ частини близько 3 мм, найтовщих, тј‘ 10тј‘12 мм.

‘ен

ƒл€ укладанн€ волосс€ окр—÷м р—÷зних б—÷гуд—÷ широко використову—‘тьс€ побутовий електрофен. ¬—÷н швидко висушу—‘ волосс€ —÷ допомага—‘ укласти —„х в зач—÷ску будь-€ко—„ складност—÷ за допомогою насадок, що додаютьс€ до нього.

‘ен —‘ конструкц—÷—‘ю з електровентил€тора —÷ нагр—÷вальних елемент—÷в, ув'€знених в пластмасовому корпус—÷. ≈лектровентил€тор склада—‘тьс€ з малогабаритного потужного електродвигуна —÷ насаджено—„ на його в—÷сь крильчатки. Ќагр—÷вальний елемент розташований в гол—÷вц—÷ корпусу —÷ —‘ сп—÷раллю, накрученою на жорсткий ф—÷гурний сердечник, виготовлений з —÷золюючого матер—÷алу. ƒл€ включенн€ в електромережу ручний фен забезпечений живл€чим шнуром з штепсельною вилкою. Ќа корпус—÷ фену —‘ перемикач. ѕри включенн—÷ вентил€тора —÷ нагр—÷вального елементу пот—÷к пов—÷тр€, що йде в—÷д крильчатки, обт—÷ка—‘ нагр—÷вальн—÷ елементи, нагр—÷ва—‘тьс€ —÷ виходить з сопла корпусу гар€чимо. «а допомогою цього потоку пов—÷тр€ —÷ виробл€—‘тьс€ укладанн€ —÷ сушка волосс€. ƒл€ виконанн€ р—÷зних операц—÷й при сушц—÷ або укладанн—÷ волосс€ —‘ спец—÷альн—÷ насадки, €к—÷ можна легко м—÷н€ти п—÷д час роботи. Ќаконечники п—÷дрозд—÷л€ютьс€ на види: у форм—÷ греб—÷нц€, щ—÷тки, плойки, сопла.

Ќаконечник у форм—÷ греб—÷нц€ —‘ порожнистою трубкою —÷з зубц€ми. ƒовжина наконечника близько 18 див. ƒ—÷аметр трубки зазвичай не перевищу—‘ 1,5 см, а довжина зубц—÷в 2 див. ¬ кожно—„ п—÷дстави зубц€ в трубц—÷ —‘ отв—÷р, через €кий пов—÷тр€ний пот—÷к проходит в зубц—÷. ÷€ насадка призначена дл€ виконанн€ р—÷зних операц—÷й, починаючи в—÷д сушки довгого волосс€, к—÷нчаючи остаточним оформленн€м зач—÷ски —÷ усуненн€м невеликих дефект—÷в. «а допомогою такого наконечника волоссю дода—‘тьс€ пишна хвил€ста форма. Ќаконечник у вигл€д—÷ щ—÷тки призначений дл€ укладанн€ короткого —÷ середнього по довжин—÷ волосс€. “ак само €к —÷ наконечник у форм—÷ греб—÷нц€, наконечник-щ—÷тка ма—‘ отвори в п—÷дстав, через €к—÷ пов—÷тр€ний пот—÷к пр€му—‘ на волосс€. ƒаною насадкою сл—÷д користуватис€ обережно, тому що накручуванн€ на не—„ волосс€ б—÷льш н—÷ж на один зворот може привести до —„х заплутуванн€. Ћокон, виконаний насадкою-щ—÷ткою, ма—‘ рихлу, об'—‘мну форму.

Ќасадка-плойка —÷ насадка-б—÷гуд—÷ рекомендуютьс€ дл€ укладанн€ довгого волосс€ локонами, а також завивки середнього —÷ короткого волосс€. Ќасадка-сопло призначена дл€ сушки волосс€ в—÷дкритим струменем гар€чого пов—÷тр€. «ручне сопло дл€ сушки окремих пасм —÷ д—÷л€нок пасм, наприклад, дл€ п—÷дсушуванн€ кор—÷нн€ волосс€ при виконанн—÷ "ст—÷йкиї, що зб—÷льшу—‘ зрительно пишноту зач—÷ски (волосс€ в—÷д корна оберта—‘тьс€ в положенн€, перпендикул€рне до шк—÷ри, —÷ висушу—‘тьс€ на 1-1,5 см в—÷д корен€).

—опло бува—‘ кутове —÷ пр€ме. ѕри його вибор—÷ необх—÷дно врахувати, що сопло кутове зручно дл€ самост—÷йного укладанн€ волосс€, пр€ме сопло призначене дл€ укладанн€ —÷з сторонньою допомогою.

ƒезинфекц—÷€ —÷нструмент—÷в

ƒл€ того, щоб —÷нструменти не стали джерелом зараженн€, —„х необх—÷дно пер—÷одично знезаражувати. –∆сну—‘ два види знезараженн€ тј‘ стерил—÷зац—÷€ —÷ дезинфекц—÷€. —терил—÷зац—÷€ тј‘ це найефективн—÷ший спос—÷б знищенн€ бактер—÷й за допомогою високо—„ температури. ƒл€ цього використовують судину-автоклав, що щ—÷льно закрива—‘тьс€. ƒезинфекц—÷€ тј‘ це знищенн€ бактер—÷й за допомогою спец—÷альних розчин—÷в тј‘ дезинфектантов. ќдн—÷ з них волод—÷ють лише бактерицидними "астивост€ми (знищують бактер—÷—„), —÷нш—÷ тј‘ фунг—÷цидними (знищують грибки), трет—÷ тј‘ волод—÷ють обома €кост€ми.

” салонах дл€ дезинфекц—÷—„ використовуютьс€ наступн—÷ розчини:

- спирт етиловий (не нижче 70);

- хлорам—÷н (0,5%-ный);

- хлорне вапно (дл€ дезинфекц—÷—„ прим—÷щень);

- перекис водню (3-6%-нал);

- спиртний наст—÷й йоду.

јби повн—÷стю знезаразити —÷нструменти, —„х необх—÷дно занурити в розчин. ѕеред зануренн€м вс—÷ предмети сл—÷д очистити в—÷д волосс€, крему, масла —÷ т. п., оск—÷льки —÷нструменти, що п—÷дл€гають стерил—÷зац—÷—„, мають бути чистими —÷ сухими. «араз в багатьох салонах використовуютьс€ стерил—÷затори з ультраф—÷олетовим опром—÷ненн€м, €к—÷ знезаражують поверхню —÷нструмент—÷в прот€гом 30 хвилин. якщо в процес—÷ роботи кл—÷—‘нт буде поранений, треба постаратис€, аби не сталос€ з—÷ткненн€ шк—÷ри рук з його кров'ю, а —÷нструменти сл—÷д промити водою —÷ добре продезинф—÷кувати. ƒл€ дезинфекц—÷—„ ран застосову—‘тьс€ розчини йоду, перекис водню, етиловий спирт.  ровоспинн—÷ засоби спри€ють швидкому згортанню кров—÷. ” салонах дл€ цього використову—‘тьс€ галун, €кий —‘ насиченими розчинами с—÷рчанокислого амон—÷€. √оту—‘тьс€ галун таким чином: у невелику —‘мн—÷сть з перекисом водню невеликими порц—÷€ми всипаютьс€ кристали с—÷рчанокислого амон—÷€ до того моменту, поки кристали не перестануть розчин€тис€, тобто доки розчин не стане насиченим.

¬имоги до прим—÷щень —÷ б—÷лизни

¬с—÷ прим—÷щенн€ необх—÷дно прибирати в переб—÷гу робочого дн€. ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ робочого дн€ виробл€—‘тьс€ вологе прибиранн€. ќдин раз в м—÷с€ць перукарн€ повинна закриватис€ на сан—÷тарну обробку, вс—÷ прим—÷щенн€ при цьому обробл€ють 0,5 % розчином хлорам—÷ну.

ѕри робот—÷ використову—‘тьс€ €к одноразова, так —÷ багаторазова б—÷лизна (рушники, серветки, пеньюари). ќдноразов—÷ п—÷сл€ використанн€ сл—÷д викидати. Ѕагаторазова б—÷лизна повинна п—÷ддаватис€ пранню —÷ обробц—÷ 0,5 % розчином хлорам—÷ну.

¬имоги до обслуговуванн€

ћитт€ голови. ѕеред митт€м голови необх—÷дно чисто вимити раковину, п—÷дготувати шампунь, серветку —÷ рушник. ѕ—÷сл€ митт€ волосс€ ретельно обпол—÷ску—‘мо, промакиваем рушником.

«абарвленн€. ќсновною сан—÷тарною вимогою до вс—÷х вживаних фарбник—÷в —‘ абсолютна безпека дл€ здоров'€ людини. ѕриготуванн€ фарб перукарем заборонене так, €к це може привести до про€ву алерг—÷чно—„ реакц—÷—„. «абарвленн€ проводити лише в рукавичках.

’—÷м—÷чна завивка. ¬икористовувати лише пластмасовий посуд. —тежити за станом шк—÷ри. ѕри попаданн—÷ розчину на рану можливе сильне пал—÷нн€. ќбов'€зково використовувати рукавички. «аборонено виконанн€ б—÷льше трьох завивок в переб—÷гу зм—÷ни.

—трижка. ѕеред обслуговуванн€м кл—÷—‘нта необх—÷дно мити руки, накривати кл—÷—‘нта пеньюаром. якщо при стрижц—÷ поранена шк—÷ра, необх—÷дно припинити роботу —÷ надати допомогу в обробц—÷ спиртом або йодом.

–обоче м—÷iе перукар€

–обоче м—÷iе ма—‘ бути обладнане вс—÷м необх—÷дним дл€ виконанн€ роб—÷т. ”статкуванн€ склада—‘тьс€ з туалетного столу з тумбочками —÷ €щиками, дзеркала, кр—÷сла. ƒуже поважно, аби перукарське кр—÷сло було ст—÷йким —÷ зручним дл€ кл—÷—‘нта —÷ перукар€.

ѕерукарське кр—÷сло може бути з одним важелем, €ким майстер поверта—‘ сид—÷нн€, —÷ з трьома р—÷зними важел€ми.  р—÷сло з трьома важел€ми зручн—÷ше, оск—÷льки великим важелем майстер п—÷дн—÷ма—‘ сид—÷нн€ догори на необх—÷дну висоту, середн—÷м опуска—‘ сид—÷нн€, а меншим важелем поверта—‘ сид—÷нн€ в будь-€ку сторону.

ѕ—÷дголовник кр—÷сла п—÷дтриму—‘ голову кл—÷—‘нта в зручному дл€ майстра положенн—÷. Ќаприклад, п—÷дголовник "подушкаї прикр—÷плений до металевого стержн€ з пружиною. ћайстер одн—÷—‘ю рукою натиску—‘ пружину, —÷нший опуска—‘ або п—÷дн—÷ма—‘ "подушкуї, встановлюючи —„—„ в потр—÷бному дл€ роботи положенн—÷. Ќайб—÷льш г—÷г—÷—‘н—÷чними —‘ металев—÷ н—÷кельован—÷ кр—÷сла з сид—÷нн€ми церати —÷ спинкою. ѕерукарське кр—÷сло сл—÷д встановлювати так, щоб св—÷тло падало на кл—÷—‘нта, а не на дзеркало.  л—÷—‘нт, що сидить в кр—÷сл—÷, ставить ноги на п—÷дн—÷жку (дерев'€ну або металеву), що встановлю—‘тьс€ м—÷ж тумбочками (або п—÷д умивальником). ѕ—÷дн—÷жка дозвол€—‘ прийн€ти кл—÷—‘нтов—÷ найб—÷льш зручне положенн€. ѕеред кожним дзеркалом встановлюють ст—÷нне дзеркало. ѕ—÷д дзеркалом (на тумбочках або кронштейнах) горизонтально розташовують подзеркальник - мармурова або покрита склом дерев'€на дошка, на €ку кладуть туалетне приладд€ —÷ необх—÷дн—÷ дл€ роботи —÷нструменти —÷ прилади. „асто м—÷ж тумбочками "аднують умивальника (фа€нсову раковину) —÷з стоком в канал—÷зац—÷йну трубу. якщо до тако—„ раковини п—÷двод€ть холодну —÷ гар€чу воду, то встановлюють зм—÷шувач.

якщо нема—‘ подзеркальника, то туалетне приладд€ кладуть на тумбочки, призначен—÷ виключно дл€ збер—÷ганн€ —÷нструмент—÷в —÷ б—÷лизни. ” верхньому висувному €щику право—„ тумбочки збер—÷гають —÷нструменти (ножиц—÷, бритви, машинки, греб—÷нки), в нижн—÷х двох в—÷дд—÷ленн€х - чиста продезинф—÷кована б—÷лизна (серветки, пеньюари —÷ так дал—÷). «бер—÷гати сторонн—÷ предмети в тумбочках заборон€—‘тьс€. “уалетне приладд€, —÷нструменти —÷ матер—÷али на подзеркальнике або тумбочках повинн—÷ завжди знаходитис€ на певних м—÷i€х, аби п—÷д час роботи майстер не втрачав часу на пошуки потр—÷бно—„ реч—÷. –∆нструменти —÷ матер—÷али рекоменду—‘тьс€ розташовувати на подзеркальнике в наступному пор€дку (справа на л—÷во): спиртний пальник, банка з ватою, банка з дезинф—÷куючим складом дл€ —÷нструмент—÷в, мильниц€, пудрениц€, пульверизатор, флакони з туалетною водою (х—÷нною —÷ бузковою водою, вежеталем), флакон з дезинф—÷куючим (кровоспинним) складом, вживаним при випадкових пор—÷зах шк—÷ри, наст—÷льний рем—÷нь дл€ правки бритв, ручне дзеркало, рем—÷нь, що висить (брезентовий). ѕредмети, що часто вживаютьс€, потр—÷бно класти ближче до майстра, на прав—÷й сторон—÷ туалету, що р—÷дше вживаютьс€ - на л—÷в—÷й сторон—÷.  ожен майстер в—÷дпов—÷да—‘ за сан—÷тарний стан робочого м—÷i€.

ћатер—÷али

¬с—÷ матер—÷али, що вживаютьс€ в перукарн€х, д—÷л€тьс€ на наступн—÷ групи:

1. ƒезинф—÷куюч—÷ засоби - 3%-ний розчин перекису водню, настойка йоду, 70-градусний спирт, 5%-ний розчин карболово—„ кислоти, хлорам—÷н. ¬с—÷х цих матер—÷ал—÷в набувають в готовому вигл€д—÷.

2. ѕарфюмерно-косметичн—÷ засоби: одеколон, туалетн—÷ води, пудра, мило, вазел—÷н, бр—÷ол—÷н, бриллиантин, ф—÷ксатуар, льн€не с—÷м'€, крем дл€ шк—÷ри.

3. —клади дл€ перманентно—„ завивки: сульф—÷т, бура.

4. ‘арби дл€ волосс€ - рослинн—÷ —÷ х—÷м—÷чн—÷ патентован—÷.

5. √осподарськ—÷ засоби: хлорне вапно, гас —÷ —÷н.


¬исновки


ƒовге, блискуче, догл€нуте волосс€ завжди було одн—÷—‘ю з прекрасних прикрас дл€ ж—÷нки будь-€кого в—÷ку. јдже довг—÷ стрижки —÷ сам—÷ по соб—÷ привертають увагу. Ќе в—÷рте тим, хто говорить, що довг—÷ стрижки не в мод—÷. ƒовг—÷ стрижки завжди будуть в мод—÷. Ѕагаточисельн—÷ досл—÷дженн€ показали, що у 80% чолов—÷к—÷в коротк—÷ стрижки асоц—÷юютьс€ з вимоглив—÷стю —÷ агрес—÷—‘ю. ј ось довг—÷ стрижки залишалис€ —÷ залишаютьс€ символом ж—÷ночност—÷, спокою —÷ пок—÷рливост—÷. ѕриродно, що б—÷льш—÷сть моделей —÷ актрис нос€ть довге волосс€. ј €кщо п—÷дкор€ютьс€ вол—÷ дизайнера або режисера —÷ робл€ть стрижку, то пот—÷м "повертають" довг—÷ стрижки. –ан—÷ше вважалос€, що раз волосс€ довге, то л—÷н—÷€ волосс€ ззаду ма—‘ бути р—÷вною або, в крайньому випадку, дек—÷лька закругленою. —учасна мода дикту—‘ нов—÷ в—÷€нн€. Ќа довге волосс€ можна легко зробити стрижку, що максимально полегшу—‘ житт€. «алишаютьс€ в мод—÷ филированные к—÷нц—÷, завд€ки €ким стрижка добре трима—‘ форму, а п—÷д поривами в—÷тру ста—‘ лише приваблив—÷ше. ѕерукар—÷ в один голос стверджують, що довг—÷ стрижки —‘ "максимал—÷стами": вони або вигл€дають прекрасно, або огидно.

“рет—÷й не дано. ƒобре довге волосс€ вигл€да—‘ лише коли вони вимит—÷ —÷ розчесали. ” цьому, звичайно, додаткова турбота, €ка л€га—‘ на плеч—÷ "асниць довгих стрижок. ƒовге волосс€, €к жодн—÷ —÷нш—÷ вимагають частого —÷ ретельного митт€. јдже вони забруднюютьс€ в—÷д з—÷ткнень з од€гом, вбирають вуличний пил, довг—÷ стрижки пост—÷йно поправл€ють руками. “ому мити довге волосс€ доводитьс€ досить часто, €к м—÷н—÷мум через день. ≈легантна краса блискучого густого довгого волосс€ виклика—‘ н—÷ме захопленн€. ѕроте н—÷що не да—‘тьс€ просто так, —÷ лише р—÷дк—÷ щасливц—÷ можуть похвалитис€ в—÷д природи розк—÷шною шевелюрою, останн—÷м же доводитьс€ докласти чимал—÷ зусилл€, аби зберегти красу —÷ здоров'€ довгого волосс€. ќстанн—÷м часом догл€ду за волосс€м потр—÷бно прид—÷л€ти все б—÷льше уваги. Ўвидше за все, це пов'€зано з тим, що масла зосереджен—÷ в кор—÷нн€ волосс€, тому к—÷нц—÷ зазвичай залишаютьс€ сухими. “аке нер—÷вном—÷рне зволоженн€ утрудн€—‘ догл€д за довгим волосс€м —÷ —„х укладанн€. ќдин з найважлив—÷ших аспект—÷в догл€ду за довгим волосс€м - виб—÷р правильного шампун€. ћожна п—÷д—÷брати шампунь дл€ жирного або сухого волосс€, а також комб—÷нований шампунь дл€ волосс€ обох тип—÷в.  р—÷м того, дл€ забарвленого волосс€ потр—÷бно п—÷д—÷брати шампунь, €кий не лише —„х зволожить, але —÷ збереже кол—÷р. ƒл€ догл€ду за довгим волосс€м також дуже важливий кондиц—÷онер.  ондиц—÷онер використову—‘тьс€ дл€ розгладженн€ —÷ запоб—÷ганн€ спутуванню волосс€, а також дл€ —„х зволоженн€ —÷ усуненн€ зайвих масел, €к—÷ накопичуютьс€ в копиц—÷ волосс€. —поконв—÷ку довге ж—÷ноче волосс€ асоц—÷ю—‘тьс€ з ∆—÷ночим Ќачалом. ѕричому асоц—÷ац—÷—„ ц—÷ виникають, напевно, на генетичному р—÷вн—÷. ” —Ўј був проведений експеримент: д—÷тей 4-5 рок—÷в попросили намалювати сво—„х мам. 95% юних американц—÷в змалювали ж—÷нок з довгим волосс€м.

ѕри цьому б—÷льш—÷сть намальованих родительниц насправд—÷ носили коротк—÷ стрижки. ” тому, що чолов—÷кам подоба—‘тьс€ довге струмуюче волосс€, переконан—÷ не лише психологи, вс—÷ ж—÷нки знають це —÷ старанно догл€дають сво—‘ волосс€, прагнучи додати —„м —÷ блиск, с€€нн€, красивий т€гар, —÷ густину. ј вже експерименти з кольором - р—÷дка ж—÷нка не випробовувала на сво—‘му волосс—÷ вс—÷ чудеса косметично—„ продукц—÷—„, в над—÷—„ перетворитис€. јле чолов—÷кам не просто подоба—‘тьс€ довге ж—÷ноче волосс€ - струмуюч—÷ локони викликають у представник—÷в сильно—„ п—÷длоги готовн—÷сть до плотських подвиг—÷в. ƒовжина —÷ структура волосс€ залежить в—÷д п—÷длоги. Ћюдська рослинн—÷сть залежить в—÷д гормонального фону. —аме в—÷н визнача—‘ густину, жорстк—÷сть —÷ нав—÷ть швидк—÷сть росту волосс€. Ќ—÷ дл€ кого не секрет, що дамськ—÷ локони зростають швидше тј‘ приблизно 0,35 мм в день. „олов—÷ча ж шевелюра в—÷дроста—‘ за добу всього лише на 0, 25 мм. “аким чином, ж—÷нка, що н—÷коли не в—÷дв—÷дувала перукарню теоретично може в—÷дростити волосс€ до дес€ти метр—÷в. ћаксимальн—÷ можливост—÷ чолов—÷ка обмежуютьс€ всього лише дев'€тьма метрами. јле на практиц—÷ такого майже не зустр—÷ча—‘тьс€: аж надто обт€жливо мати волосс€ тако—„ довжини.

ƒовге волосс€ уклада—‘тьс€ в р—÷зн—÷ зач—÷ски - завжди можна вибрати на св—÷й смак, але не треба дивитис€ —÷з заздр—÷стю на чуж—÷ коротк—÷ стрижки, заздривши легкост—÷ в—÷дходу. ¬—÷др—÷зувати волосс€ так легко, а ось виростити.


—писок використаних джерел


 1. ¬етров ј. ѕарикмахер-стилист. тј‘ –остов-на-ƒону: ‘еникс, 2003. - 254 с.
 2. √утир€ Ћ.√. —учасна перукарська справа. тј‘ ’арк—÷в: ‘ол—÷о, 1997. - 367 с.
 3.  лименко —. .  осметика —÷ здоровтјў€. -  .: Ќаука, 1999. - 298 с.
 4.  озлова –∆.¬. ѕерукарськ—÷ послуги. -  .: «нанн€, 1997. - 236 с.
 5.  онстантинов ј.¬. ѕарикмахерское дело. тј‘ ћ.: ¬ысша€ школа, 1999. - 227 с.
 6.  орн—‘в ¬.ƒ. ћоделюванн€ та художн—‘ оформленн€ зач—÷сок. -  .: «нанн€, 2001. - 294 с.
 7.  орн—‘в ¬.ƒ. ћы причесываем женщин. тј‘ ћ.: —тройиздат, 1999. - 315 с.
 8.  улешкова ќ.Ќ. “ехнологи€ и оборудование парикмахерских работ. тј‘ ћ.: јкадеми€, 2002. - 170 с.
 9.  упри€нова ».Ќ. —овременные прически: женские, мужские, детские. тј‘ ћ.: Ёксмапресс, 2002. - 211 с.
 10. Ћуканова ќ.¬. “ехнологи€ парикмахерских услуг. тј‘ –остов-на-ƒону: ћарт, 2002. - 309 с.
 11. Ћ€пич ј.ƒ. ѕарикмахерское мастерство. тј‘  .: Ѕуд—÷вельник, 2002. - 255 с.
 12. ѕанченко ќ.ј. ћелирование и прическа. тј‘ —ѕб.:  орона-принт, 2000. - 261 с.
 13. ѕанченко ќ.ј. ѕрическа. ”кладка. «авивка. тј‘ —ѕб.: ѕапирус, 1999. - 261 с.
 14. —иром€тникова –∆.—. –∆стор—÷€ зач—÷ски. тј‘  .: Ќаука, 2002. - 192 с.
 15. —мирнова Ћ.¬. ”роки парикмахерского искусства. тј‘ —ѕб.: ѕарителы, 2002. - 304 с
—траницы: Ќазад 1 ¬перед