ƒосл—÷дженн€ —÷ пор—÷вн€нн€ споживчих "астивостей какао-порошку р—÷зних кра—„н походженн€, —„х митне офор

дипломна€ работа:  улинари€

ƒокументы: [1]   Word-105404.doc —траницы: Ќазад 1 ¬передƒипломна робота на тему:

ƒосл—÷дженн€ —÷ пор—÷вн€нн€ споживчих "астивостей какао-порошку р—÷зних кра—„н походженн€, —„х митне оформленн€

«м—÷ст


¬ступ

–озд—÷л –∆. ѕроблема насиченн€ ринку ”кра—„ни €к—÷сним

какао-порошком

1.1 –∆сторична дов—÷дка про какао

1.2 ’арактеристика св—÷тового ринку виробник—÷в какао

1.3 "астивост—÷ какао-порошку

1.4 ’арактеристика сировини дл€ виготовленн€ какао-порошку

1.5. ¬плив технолог—÷чних процес—÷в виробництва какао-порошку на його "астивост—÷

1.5.1 «б—÷р ферментац—÷€ та очищенн€ какао-боб—÷в

1.5.2 ќбсмаженн€ какао-боб—÷в

1.5.3 ƒробленн€ й пров—÷юванн€ какао-боб—÷в

1.5.4 —епаруванн€ дроблених какао-боб—÷в

1.5.5 ѕодр—÷бненн€ какао-крупки.  акао терте —÷ його теплова обробка

1.5.6 ѕереробка какао-тертого, розвиток аромату

1.5.7 јлкал—÷зац—÷€

1.5.8 —уш—÷нн€, обсмаженн€ —÷ пресуванн€ какао-тертого

1.5.9 ѕодр—÷бненн€ какао-макухи

—туп—÷нь подр—÷бненн€ какао-порошку.

1.6 ¬имоги нормативних документ—÷в до €кост—÷ —÷ безпечност—÷ какао-порошку

1.7 «агальн—÷ в—÷домост—÷ про випробувальну лаборатор—÷ю ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї та перспективи —„—„ розвитку

1.7.1 ¬—÷домост—÷ про випробувальну лаборатор—÷ю

1.7.2 √алузь д—÷€льност—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„

1.7.3 ќрган—÷зац—÷йна структура випробувально—„ лаборатор—÷—„

1.7.4 ¬—÷дпов—÷дальн—÷сть та повноваженн€

1.7.5 «абезпеченн€ об`—‘ктивност—÷ та достов—÷рност—÷ результат—÷в випробувань

1.7.6 ѕор€док прийманн€ зразк—÷в на випробуванн€

1.7.7 «в—÷туванн€ про результати

¬исновок до розд—÷лу 1

–озд—÷л –∆–∆. “оварознавча експертиза какао-порошку

2.1 ќрганолептичн—÷ методи досл—÷дженн€ €кост—÷ какао-порошку

2.2 ‘—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ методи досл—÷дженн€ €кост—÷ какао-порошку

2.2.1 ¬изначенн€ масово—„ частки вологи

2.2.2 ¬изначенн€ масово—„ частки жиру какао-порошку рефрактометричним методом

2.2.3 ¬изначенн€ ступен—÷ подр—÷бненн€ какао-порошку

2.2.4 ¬изначенн€ дисперсност—÷ какао-порошку

2.2.5 ¬изначенн€ активно—„ кислотност—÷ потенц—÷ометричним методом

2.2.6 ¬изначенн€ масово—„ частки золи

2.2.7 ¬изначенн€ ћасово—„ частки золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти з масовою часткою 10 %

2.2.8 ¬изначенн€ металомагн—÷тних дом—÷шок

2.3 –езультати проведенн€ експертизи какао-порошку

¬исновок до розд—÷лу 2

–озд—÷л –∆–∆–∆. ћитне оформленн€ какао-порошку

3.1 ѕор€док митного оформленн€

3.2 ѕерел—÷к необх—÷дних документ—÷в дл€ митного оформленн€ какао-порошку

3.3 ћетоди нетарифного регулюванн€

3.4 ¬изначенн€ коду за ” “«≈ƒ

3.5 Ќарахуванн€ митних платеж—÷в

3.6 ¬изначенн€ митно—„ вартост—÷

3.7 ¬изначенн€ кра—„ни походженн€ товар—÷в

3.8 Ќарахуванн€ мита

3.9 Ќарахуванн€ митних збор—÷в

3.10 Ќарахуванн€ ѕƒ¬

3.11 ¬икористанн€ вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„ (¬ћƒ) при митному оформленн—÷

3.12 ѕор€док заповненн€ ¬ћƒ

¬исновки до розд—÷лу 3

¬исновки

—писок використано—„ л—÷тератури

ƒодатоки


¬ступ


Ќа сьогодн—÷ важко у€вити наше житт€ без кондитерських вироб—÷в: смачних, привабливих за зовн—÷шн—÷м вигл€дом та корисних. ∆одне св€то не може об—÷йтис€ без тортика чи коробки запашних цукерок. « дитинства зна—‘мо що таке "шоколадї, не раз смакували чудод—÷йний какао-нап—÷й. Ќезм—÷нними складниками дл€ виробництва цих продукт—÷в —‘ какао-сировина.

 акао-терте, какао-масло та какао-порошок —‘ вин€тково —÷мпортною продукц—÷—‘ю.  ра—„ни-виробники перел—÷чено—„ продукц—÷—„ закуповують лише какао-боби. –«х постачальниками —‘ ѕ—÷вденно-—х—÷дна јз—÷€, республ—÷ка  от ƒтјў–∆вуар (кра—„на - основний постачальник какао-боб—÷в в св—÷т—÷), ≈квадор, остр—÷в ява, остр—÷в Ўр—÷-Ћанка.  акао-продукти в ”кра—„ну постачають переробн—÷ компан—÷—„, ф—÷рми з –ƒвропи та ѕ—÷вденно-—х—÷дно—„ јз—÷—„ (ѕольща, Ќ—÷меччина, –∆тал—÷€,  итай, ћалайз—÷€ —÷ т. —÷н.). —ировина —‘вропейських ф—÷рм вважа—‘тьс€ кращою завд€ки забезпеченню високотехнолог—÷чного р—÷вн€ виробництва та використанню какао-боб—÷в африканського походженн€ [24, 29].

 акао-порошок широко використовують €к нап—÷вфабрикат при виготовленн—÷ багатьох вид—÷в кондитерських вироб—÷в, а саме дл€ посипанн€ цукерок, карамел—÷, торт—÷в, т—÷стечок, при виробництв—÷ жирово—„ глазур—÷ —÷ т. —÷н. ќдне з основних призначень какао-порошку - - це приготуванн€ какао-напою.

јктуальн—÷сть дано—„ проблеми пол€га—‘ у в—÷дсутност—÷ в ”кра—„н—÷ виробничих потужностей дл€ виготовленн€ какао-порошку - незам—÷нно—„ сировини дл€ харчово—„ промисловост—÷ та продукту масового споживанн€. “ому темою роботи —‘ "ƒосл—÷дженн€ —÷ пор—÷вн€нн€ споживчих "астивостей какао-порошку р—÷зних кра—„н походженн€, —„х митне оформленн€ («а матер—÷алами випробувально—„ лаборатор—÷—„ харчово—„ продукц—÷—„ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї)ї.

«авданн€м роботи —‘:

а) анал—÷з на€вно—„ нормативно—„ бази, що регламенту—‘ вимоги до какао-порошку;

б) вивченн€ метод—÷в експертизи какао-порошку;

в) досл—÷дженн€ €кост—÷ какао-порошку р—÷зних виробник—÷в;

г) оформленн€ митних документ—÷в.

–озд—÷л –∆. ѕроблема насиченн€ ринку ”кра—„ни €к—÷сним

какао-порошком


1.1 –∆сторична дов—÷дка про какао


–озвиток виробництва какао, шоколаду й цукерок з какао-продукт—÷в стало прот€гом стол—÷ть прим—÷тним €вищем.

ƒерево какао (Theobroma cacao L.) саме по соб—÷ незвичайне, його культивуванн€ обмежене районами проростанн€ —÷ —„хн—÷х кл—÷матичних умов. ѕроцес виробництва шоколаду почина—‘тьс€ в м—÷i€х вирощуванн€ какао-боб—÷в (нас—÷нн€ дерева какао) —÷ зак—÷нчу—‘тьс€ на кондитерських п—÷дпри—‘мствах, що виробл€ють шоколад.

—учасний розвиток промислового виробництва шоколаду стало можливим завд€ки де€ким —÷сторичним под—÷€м, оск—÷льки продукти —÷з шоколаду, €к—÷ споконв—÷чно отримували дл€ харчуванн€ аборигени ÷ентрально—„ јмерики, навр€д чи були б прийн€т—÷ сучасним споживачем. “ак, до початку XIX ст. був в—÷домий т—÷льки дуже жирний шоколадний нап—÷й, що отримували —÷з ц—÷льних какао-боб—÷в, цукру й спец—÷й. ¬ 1828 р. голландець ¬ан ’ойтен (Van Houten) винайшов прес дл€ переробки какао-боб—÷в, за допомогою €кого з какао-боб—÷в видал€ли частину какао-масла, у результат—÷ чого виходив какао-порошок —÷з вм—÷стом какао-масла близько 23%. «авд€ки цьому нап—÷й стало легше готувати й в—÷н м—÷г краще засвоюватис€ орган—÷змом. ” той же час при обробц—÷ вив—÷льн€лос€ какао-масло (натуральний рослинний жир), що дозвол€ло виготовл€ти р—÷дкий шоколад, €кий можна було заливати у форми й використовувати дл€ покритт€ —÷нших кондитерських вироб—÷в. ¬ 1840 р. в јнгл—÷—„ ‘рай (Fry), а п—÷зн—÷ше  едбер—÷ (Cadbury) виготовили шоколадн—÷ плитки.

–∆нша значима под—÷€ в—÷дбулас€ у Ўвейцар—÷—„ - в 1876 р. ƒен—÷ель ѕетере (Daniel Peters) придумав молочний шоколад. ѕодр—÷бнен—÷ какао-боби зм—÷шувалис€ —÷з цукром —÷ сухими речовинами молока, у результат—÷ чого виходив молочний шоколад, що у той час був основою шоколадно—„ —÷ндустр—÷—„. ћолочний шоколад  едбер—÷ з'€вивс€ на початку XX ст., що послужило прикладом дл€ багатьох —÷нших виробник—÷в. « тих час—÷в попул€рн—÷сть молочного шоколаду виросла буквально астроном—÷чно, а з розвитком високопродуктивних формувальних машин, €к—÷ знизили соб—÷варт—÷сть шоколаду, в—÷н став доступний практично вс—÷м.

 оли виробництво шоколаду т—÷льки починало розвиватис€, необх—÷дна була технолог—÷€ переробки молока, що дозвол€ло пол—÷пшити смако-ароматичн—÷ "астивост—÷ молочного шоколаду й зб—÷льшити терм—÷н його придатност—÷ при збер—÷ганн—÷. ƒл€ цього американець ћ—÷лтон ’ерши (Milton Hershey) застосував спец—÷альну обробку натурального коров'€чого молока, а  едбер—÷ придумав технолог—÷чний процес KRAMPT.

¬ 1894 р., продавши св—÷й б—÷знес по виготовленню карамел—÷, ’ерши створив фабрику з виробництва шоколаду. ѕ—÷сл€ безл—÷ч—÷ експеримент—÷в в—÷н придумав "асний метод виробництва молочного шоколаду й побудував фабрику в одному —÷з с—÷льських район—÷в ѕенс—÷льван—÷—„, де були добре налагоджен—÷ виробництво й поставка натурального коров'€чого молока.

Ѕезпосередн—‘ в—÷дношенн€ до шоколаду мають —÷ швейцарц—÷. ¬ 1945 р. була заснована јсоц—÷ац—÷€ швейцарських виробник—÷в шоколаду (Chocosuisse), що у сво—‘му виданн—÷ "Ўоколог—÷€" (Chocologie) в—÷дсл—÷дкову—‘ його —÷стор—÷ю й розвиток. ” ньому наведен—÷ —÷мена в—÷домих людей, так чи —÷накше пов'€заних з виробами —÷з шоколаду, - «ухард (Suchard, 1797-1884),  айле (Cailler, 1796-1852), Ўпрунгл—÷ (Sprungli, 1816-1897), Ћ—÷м—÷т (Limit, 1885-1909).

јнр—÷ Ќестле (Henri Nestle, 1814-1890) прийшов у шоколадну —÷ндустр—÷ю п—÷зн—÷ше й займавс€ б—÷льше переробкою молока. Ѕез його технолог—÷—„ одержанн€ згущеного молока ƒениель ѕетерс (Daniel Peters) н—÷коли б не винайшов молочного шоколаду.

÷—÷каво в—÷дзначити, що шоколадна —÷ндустр—÷€ зв'€зана з багатьма ф—÷лантропами й гуман—÷стами. ‘рай (Fry),  едбер—÷ й –оунтр—÷ (Rowntree) були квакерами. ≈л—÷забет ‘рай, в—÷дома сусп—÷льна д—÷€чка, походить —÷з родини, що побудувала в 1728 р. першу в јнгл—÷—„ фабрику з виробництва шоколаду. ћ—÷лтон ’ерши був за переконанн€ми менон—÷том —÷ заснував в 1909 р. —÷снуючий дотепер притулок дл€ сир—÷т [25, 29].


1.2 ’арактеристика св—÷тового ринку виробник—÷в какао


ƒерево какао (Theobroma cacao L) родом з густих троп—÷чних л—÷с—÷в на берегах јмазонки, де воно вироста—‘ в умовах п—÷вт—÷н—÷, тепла й п—÷двищено—„ вологост—÷. –—÷д Theobroma включа—‘ приблизно двадц€ть вид—÷в рослин (с—÷мейство Sterculiaceae), але комерц—÷йну ц—÷нн—÷сть ма—‘ лише Theobroma cacao. ¬важа—‘тьс€, що дерево какао природним шл€хом поширилос€ на зах—÷д —÷ на п—÷вн—÷ч до √айани, ћексики а п—÷зн—÷ше потрапило на  арибськ—÷ острови. “ак з'€вилис€ два нових п—÷двиди, €к—÷ ћорр—÷с (Morris) класиф—÷кував €к Criollo —÷ Forastero (п—÷зн—÷ше Forastero був под—÷лений ще на к—÷лька р—÷зновид—÷в). “рет€ група одержала назву Trinitano. ¬она —‘ результатом схрещуванн€ Criollo —÷ Forastero —÷ в дик—÷й природ—÷ не зустр—÷ча—‘тьс€.

–∆нд—÷анц—÷ май€ з п—÷вострова ёкатан, а також мексиканськ—÷ ацтеки вирощували дерево какао задовго до його поширенн€ в –ƒвроп—÷. ¬ождь ацтек—÷в ћонтесума ухвалив регул€рно вживати в —„жу сум—÷ш, що називали "чоколатль". ƒл€ —„—„ готуванн€ нас—÷нн€ какао розминали, а пот—÷м до них додавали воду, ма—„с —÷ спец—÷—„. —клад ц—÷—‘—„ сум—÷ш—÷ пов'€заний —÷з древн—÷м пов—÷р'€м ацтек—÷в, що дерево какао ма—‘ божественне походженн€. «годом шведський ботан—÷к Ћ—÷нней дав цьому роду рослин, включаючи види какао, назва Theobmma, тобто "—„жа бог—÷в".

јцтеки вважали цей нап—÷й афрод—÷з—÷аком. Ќа стародавн—÷х зображенн€х можна бачити €к чаш—÷ —÷з шоколадом подавали на вес—÷льних церемон—÷€х, а при двор—÷ ћонтесуми його ц—÷нували за наданн€ "любовних сил". ” –ƒвропу какао-боби потрапили з  олумбом (правда, спочатку €к €кась дивина). ѕершим —‘вропейцем, хто розп—÷знав комерц—÷йну ц—÷нн—÷сть какао-боб—÷в дл€ виробництва нового напою, був його сп—÷вв—÷тчизник  ортес, що послав —„х в –∆спан—÷ю разом з рецептами готуванн€ шоколаду.

–∆спанц—÷ додали до —÷нгред—÷—‘нт—÷в цукор, —÷ нап—÷й став попул€рним. ¬они ж почали вирощувати дерева какао на остров—÷ “рин—÷дад, намагаючись збер—÷гати в секрет—÷ методи —„хнього культивуванн€ й спос—÷б готуванн€ напою. ƒерева какао росли й на островах ¬ест-–∆нд—÷—„, —÷ на ‘—÷л—÷пп—÷нах, а пот—÷м стали вирощуватис€ в –∆ндонез—÷—„ й на ÷ейлон—÷ (нин—÷ Ўр—÷-Ћанка), куди —„х завезли голландц—÷.

ќсновними постачальниками какао-боб—÷в приблизно до 1900 р. були ѕ—÷вденна јмерика й острови ¬ест-–∆нд—÷—„. «годом дерево какао було завезено в «ах—÷дну јфрику, де природн—÷ умови ви€вилис€ наст—÷льки спри€тливими, що виробництво незабаром дос€гло дуже великих обс€г—÷в. «ах—÷дна јфрика дотепер забезпечу—‘ основн—÷ поставки какао-боб—÷в у св—÷т—÷, хоча впливовим постачальником стр—÷мко ста—‘ —÷ Ѕразил—÷€. ƒо великих експортер—÷в какао-боб—÷в в—÷днос€тьс€ також ћалайз—÷€ й Ќова √в—÷не€, €к—÷ поступово нарощують виробництво. ” «ах—÷дн—÷й јфриц—÷ —÷стотно росте обс€г виробництва в  от ƒ'–∆вуар—÷ (Ѕерег —лоново—„  —÷стки).

Ќа рисунку 1.1 показан—÷ основн—÷ м—÷i€ вирощуванн€ какао-боб—÷в.


–исунок 1.1 - ћ—÷i€ вирощуванн€ какао-боб—÷в.


Ќа рисунку 1.2 зображено д—÷аграму, що характеризу—‘ частки кра—„н у виробництв—÷ какао-боб—÷в.

–исунок 1.2 - —в—÷товий баланс кра—„н виробник—÷в какао.


“енденц—÷—„ росту культивуванн€ дерева какао наведен—÷ в табл. 1.1.

ѕ—÷сл€ того €к —÷спанц—÷ завезли в –ƒвропу шоколадний нап—÷й, у середин—÷ XVII в. в—÷н поширивс€ в –∆тал—÷—„, √олланд—÷—„ й ‘ранц—÷—„. „ерез де€кий час про нього дов—÷далис€ англ—÷йськ—÷ аристократи, про що св—÷дчить Pepys Diary (1664 р.). ” той час шоколад коштував досить дорого й був по кишен—÷ лише багатим. ¬ XVIII в. ситуац—÷€ зм—÷нилас€ й шоколад (в—÷рн—÷ше, продукти на основ—÷ какао) став виробл€тис€ в промисловому масштаб—÷. ‘абрика ‘рай в англ—÷йському Ѕр—÷стол—÷ почала виготовл€ти шоколад в 1728 р., але шоколадн—÷ плитки й —÷нш—÷ кондитерськ—÷ вироби, покрит—÷ шоколадом, з'€вилис€ лише в XIX ст. [24-29].


“аблиц€ 1.1 - —в—÷тове виробництво какао-боб—÷в, 1997/98-2006/07, тис. метричних тонн.


1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

јфрика

 амерун

96

82

107

106

124

120

122

106

198

120

√абон и  онго

7

6

6

8

6

5

6

4

8

5

√ана

397

320

268

250

285

258

225

178

159

174

≈кватор—÷альна √в—÷не€

12

6

7

8

5

8

8

10

8

8

 отƒ'–∆вуар

231

230

304

312

379

403

457

355

405

545

Ћ—÷бер—÷€

3

3

3

4

4

4

4

5

6

6

Ќ—÷гер—÷€

217

166

207

137

172

156

183

156

115

150

—ан-“оме и ѕринс—÷п—÷

8

6

6

8

7

8

8

8

7

3

—ь—‘рра-Ћеоне

6

6

7

7

11

10

8

10

9

10

“ого

18

14

17

13

15

16

11

10

16

11

«а—„р

4

4

5

4

4

4

5

4

4

4

–∆нш—÷

4

5

4

7

9

3

3

6

9

9

¬сього по јфриц—÷

1003

848

941

864

1021

995

1040

852

849

1045

÷ентральна —÷ ѕ—÷вденна јмерика

Ѕразил—÷€

258

234

283

314

294

349

314

336

302

405

Ѕол—÷в—÷€

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 олумб—÷€

26

29

29

31

30

39

42

40

41

40

 оста-–—÷ка

6

8

9

10

8

4

5

5

5

5

≈квадор

63

72

75

90

98

81

85

55

55

100

ћексика

33

24

33

38

34

30

41

42

40

42

ѕанама

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ѕеру

3

4

5

4

4

5

9

12

10

10

¬енесуела

15

15

18

17

17

14

17

17

16

15

–∆нш—÷

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

¬сього по ÷ентральн—÷й —÷ ѕ—÷вденн—÷й јмериц—÷

410

392

458

510

491

528

520

514

476

624

¬ест-–∆нд—÷€

 уба

1

1

2

3

1

2

1

2

3

4

ƒом—÷н—÷канська республ—÷ка

30

30

30

33

27

32

40

40

39

33

√ренада

3

2

2

3

2

3

2

2

2

2

√а—„т—÷

3

3

3

4

2

2

3

3

3

3

ямайка

1

2

1

2

1

2

2

3

3

3

“рин—÷дад —÷ “обаго

3

4

4

3

2

3

2

2

2

2

¬сього по ¬ест-–∆нд—÷—„

41

42

42

48

35

44

50

52

52

47

јз—÷€ —÷ ќкеан—÷€

–∆ндонез—÷€

3

3

4

7

7

8

10

12

15

16

ћалайз—÷€

17

21

23

26

32

43

60

65

50

100

ѕапуа Ќова √в—÷не€

32

27

30

30

31

28

30

29

28

30

‘—÷л—÷пп—÷ни

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

Ўр—÷-Ћанка

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

¬ануату

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«ах—÷дне —амоа

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

–∆нш—÷

-

-

-

1

1

5

5

6

7

6

¬сього по јз—÷—„ —÷ ќкеан—÷—„

60

59

84

73

79

93

115

120

138

160

«агальне св—÷тове виробництво

1514

1341

1505

1495

1626

1660

1725

1538

1515

1876


1.3 "астивост—÷ какао-порошку


 акао-боби повн—÷ антиоксидантних пол—÷фенол—÷в, €к—÷ скорочують ризик серцевих захворювань. ÷ей х—÷м—÷чний компонент присутн—÷й у вс—÷х фруктах, однак особливо високою концентрац—÷—‘ю й активн—÷стю в—÷др—÷зн€—‘тьс€ саме в какао.

”живанн€ какао дуже корисно дл€ головного мозку. ” бобах какао м—÷ститьс€ дуже корисна речовина - антиоксидант флаванол, що пол—÷пшу—‘ кровооб—÷г мозку. ¬—÷дпов—÷дно до досл—÷дженн€, флаванол може бути використаний у л—÷куванн—÷ хвороб, зв'€заних з—÷ слабким кровотоком у судинах головного мозку. Ќе все какао м—÷стить достатню к—÷льк—÷сть флаванола. ÷е пов'€зане з тим, що даний антиоксидант нада—‘ напою г—÷ркий смак, тому при виробництв—÷ його часто видал€ють.

 акао ефективно дл€ зниженн€ кров'€ного тиску, какао допомага—‘ п—÷дсилювати приплив кров—÷ до мозку й к—÷нц—÷вок.

 акао багатий б—÷лком, кл—÷тковиною, в—÷там—÷нами, фол—÷—‘вою кислотою, м—÷нералами, а за вм—÷стом зал—÷за й цинку його взагал—÷ можна назвати рекордсменом серед вс—÷х продукт—÷в. –∆ нарешт—÷, какао багате на пурини, €к—÷ —‘ складовою частиною нукле—„нових кислот —÷ забезпечують збер—÷ганн€ й передачу генетично—„ —÷нформац—÷—„, а також беруть участь у б—÷осинтез—÷ б—÷лк—÷в.

 акао-порошок, пор€д з какао-маслом —÷ тертим какао, в—÷д—÷гра—‘ важливу роль у виробництв—÷ кондитерських вироб—÷в, у тому числ—÷ у виробництв—÷ шоколаду, молочно—„ й шоколадно—„ глазур—÷, мас прал—÷не, начинки дл€ вафель —÷ прошарку дл€ печива, у виробництв—÷ пр€ник—÷в й цукрового печива, а також широко використову—‘тьс€ у виготовленн—÷ кремо-збивних мас —÷ крем—÷в дл€ обробки торт—÷в —÷ т—÷стечок, обсипки цукерок також при виробництв—÷ жирово—„ глазур—÷ й —÷н. јле основне призначенн€ какао-порошку - готуванн€ напою какао. „им др—÷бн—÷ш—÷ частки порошку та чим довше утримуютьс€ вони у п—÷дв—÷шеному стан—÷ в напо—„, тим вище €к—÷сть напою [18, 17, 22].

¬ останн—÷ роки какао-порошок став активно використовуватис€ й дл€ виробництва нових продукт—÷в, що з'€вилис€ на ринку - це шоколадн—÷ пасти й шоколадн—÷ напо—„, у тому числ—÷ "Nesquik" —÷ "Colacao".

 акао-порошок на товарн—÷ сорти не под—÷л€ють.

—клад какао-порошку наведено в таблиц—÷ 1.2


“аблиц€ 1.2 - —клад какао-порошку 10-12% жирност—÷ (грам на 100 г).


Ќатуральний

√олландський

„ервоний √олландський

„орна ѕерлина

∆»–» (а)

11

11

11

11

¬ода

4

4

4

4

Ѕ–∆Ћ » (б)

23

22

21

21

“еобром—÷н

2.5

2.5

2.5

2.5

 офе—„н 0.5

0.4

0.4

0.4

-

ѕол—÷г—÷дроксфеноли

11

11

11

11

 рохмаль

13

12

11

11

÷укор

3

2.5

2

2

–ечовина кл—÷тинних мембран

23

23

23

23

ќрган—÷чн—÷ кислоти

3

3

3

3

«ола

6

8.5

11

11

ћ–∆Ќ≈–јЋ» (в)

¬а

¬а

¬а

¬а

 ал—÷й

2000

4000

4500

3100

Ќатр—÷й

40

40

40

130

 альц—÷й 150

150

150

150

-

ћагн—÷й

500

500

500

500

«ал—÷зо

20

20

20

20

‘осфор

600

600

600

600

’лор

40

40

40

40

—ульфат (у вигл€д—÷ SO3)

150

150

150

150


а) какао склада—‘тьс€ з наступних тригл—÷церид—÷в:

“ринасичений. 1-1,4 %

ћононенасичений..64-77 %

ƒ—÷ненасичений. 15-27 %

ѕол—÷ненасичений 6-8 %

б) грубий б—÷лок, перел—÷чений з урахуванн€м азоту в—÷д екстрактивних речовин

в) в мг на 100 г


1.4 ’арактеристика сировини дл€ виготовленн€ какао-порошку


ќсновною сировиною дл€ виробництва какао-порошку —‘ какао-боби - нас—÷нн€ плод—÷в какао-дерева (рисунок 1.3), що вироста—‘ в троп—÷чних районах земно—„ кул—÷.

«а походженн€м какао-боби п—÷дрозд—÷л€ють на три групи: американськ—÷, африканськ—÷, аз—÷атськ—÷. „асто назва того або —÷ншого сорту какао-боб—÷в зб—÷га—‘тьс€ з назвою кра—„ни, де —„х культивують. “ак, до африканського в—÷днос€тьс€ так—÷ сорти: √ана,  амерун, Ќ—÷гер—÷€, јнгола,  от-ƒ'–∆вуар та —÷н.; до американських -  уба, Ѕай€, √ренада, јрр—÷ба, “рин—÷дад —÷ —÷н.; до аз—÷атських - ява, ÷ейлон —÷ —÷н.

«а сво—„ми €к—÷сними ознаками ус—÷ какао-боби под—÷л€ютьс€ на дв—÷ групи: споживч—÷ й благородн—÷. ѕерш—÷ в—÷др—÷зн€ютьс€ €скраво вираженим г—÷рким, терпким —÷ кислим смаком. ƒо них в—÷днос€тьс€ вс—÷ африканськ—÷ сорти какао-боб—÷в —÷ американський сорт Ѕай€ (Ѕразил—÷€). Ўл€хетн—÷ сорти какао-боб—÷в в—÷др—÷зн€ютьс€ вираженим смаком —÷ при—‘мним ароматом. ƒо них в—÷днос€тьс€ американськ—÷ й аз—÷атськ—÷ сорти. « огл€ду на смаков—÷ особливост—÷ окремих сорт—÷в какао-боб—÷в, при —„хн—÷й переробц—÷ склада—‘тьс€ сум—÷ш —÷з р—÷зних сорт—÷в, щоб створити певний смак —÷ аромат (букет) шоколаду. ўоб пол—÷пшити смак, аромат —÷ кол—÷р какао-боб—÷в —÷ в—÷докремити в—÷д них плодову м'€коть, —„х п—÷ддають на плантац—÷€х ферментац—÷—„ й суш—÷нню.

–исунок. 1.3 - ѕлоди какао дерева.


 акао-боби знаход€тьс€ в м'€кот—÷ плода какао-дерева по 30-50 шт., мають мигдалепод—÷бну форму, довжину близько 2,5 см. Ѕ—÷б склада—‘тьс€ з твердого €дра, утвореного двома с—÷м'€дол€ми, зародка (паростка) —÷ твердо—„ оболонки (какаовелли).  акао-боби св—÷жез—÷браних плод—÷в не волод—÷ють смаковими —÷ ароматичними "астивост€ми, характерними дл€ шоколаду —÷ какао-порошку, мають г—÷рко-терпкий присмак —÷ бл—÷де забарвленн€. ƒл€ пол—÷пшенн€ смаку —÷ аромату —„х п—÷ддають на плантац—÷€х ферментац—÷—„ —÷ сушц—÷.

ќсновними компонентами сухо—„ речовини какао-боб—÷в —‘ жири, алкало—„ди - теобром—÷н, кофе—„н в (у незначних к—÷лькост€х), б—÷лки, вуглеводи, дубильн—÷ —÷ м—÷неральн—÷ речовини, орган—÷чн—÷ кислоти, ароматичн—÷ з'—‘днанн€ —÷ —÷н. ∆ир (какао-масло) м—÷ститьс€ в к—÷лькост—÷ 52-56 % сухих речовин. ѕри температур—÷ 25¬Ї— масло какао тверде —÷ крихке, а при 32¬Ї- р—÷дке, тому в рот—÷ воно плавитьс€ без залишку. “еобром—÷н (—7 Ќ8 ќ2 N4) та кофе—„н (—6 Ќ10 ќ2 N4) - алкало—„ди, мають г—÷ркий смак. ¬они збуджуюче д—÷ють на центральну нервову систему та серцевий мтјў€з.

ƒубильн—÷ речовини надають бобам специф—÷чний г—÷ркий, терпко-втјў€жучий смак та забарвленн€. ¬ €др—÷ —„х м—÷ститьс€ 4-7 % .

јроматичн—÷ речовини, €к—÷ вход€ть в склад какао-боб—÷в грають велику роль в створенн—÷ специф—÷чного аромату какао-продукт—÷в. ÷е летюч—÷ сполуки €к—÷ зникають п—÷д час сушки та об смаженн€ какао-боб—÷в —÷ при обробц—÷ шоколадно—„ маси, що добре вплива—‘ на €к—÷сть продукц—÷—„. ¬ажколетюч—÷ сполуки розчинюютьс€ в какао-масл—÷ та обумовлюють аромат шоколаду.

¬ процес—÷ технолог—÷чно—„ обробки з какао-боб—÷в отримують основн—÷ нап—÷вфабрикати: какао-терте, масло какао —÷ какао-макуха.  акао-терте —÷ масло какао з цукровою пудрою використовують дл€ приготуванн€ шоколаду; з какао-макухи отримують какао-порошок.

“ехнолог—÷€ отриманн€ какао-порошку —‘ складним багатоступ—÷нчатим технолог—÷чним процесом [22, 24, 27].


1.5. ¬плив технолог—÷чних процес—÷в виробництва какао-порошку на його "астивост—÷


1.5.1 «б—÷р ферментац—÷€ та очищенн€ какао-боб—÷в

“ехнолог—÷чна схема переробки какао-боб—÷в на основн—÷ нап—÷вфабрикати наведена в додатку ј.

«б—÷р какао-боб—÷в зд—÷йснюють ручним способом, зазвичай два рази прот€гом року: основний урожай у жовтн—÷ - лютому —÷ пром—÷жний - у травн—÷ - червн—÷. —в—÷жоз—÷бран—÷ какао-боби мають г—÷рко-терпкий смак —÷ бл—÷де забарвленн€ (б—÷лувато-ф—÷олетове). ƒл€ дозр—÷ванн€ какао-боби п—÷ддаютьс€ ферментац—÷—„ (складуванн€ насипом у бурти) —÷ суш—÷нню , п—÷сл€ чого —„х обсмажують, щоб при подальш—÷й переробц—÷ зберегти смаков—÷ €кост—÷ —÷ необх—÷дн—÷ ф—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ "астивост—÷ (легке в—÷дд—÷ленн€ шкарлупи в—÷д €дра —÷ т.д.).

‘ерментац—÷€ какао-боб—÷в.

‘ерментац—÷€ —‘ первинною стад—÷—‘ю обробки св—÷жих какао-боб—÷в. ѕри ферментац—÷—„ в—÷дбуваютьс€ зм—÷ни в пульп—÷ й с—÷м'€дол€х, пов'€зан—÷ з д—÷—‘ю фермент—÷в. ƒл€ ферментац—÷—„ св—÷ж—÷ боби, —÷з плодовою м'€коттю, що пристала до —„хньо—„ поверхн—÷, складають у дерев'€н—÷ €щики, земл€н—÷ €ми або насипають у купи, зверху вкривають брезентом або шаром лист€ банан—÷в, щоб зберегти тепло, що вид—÷л€—‘тьс€ в процес—÷ ферментац—÷—„. Ѕ—÷ох—÷м—÷чн—÷ процеси при ферментац—÷—„ прот—÷кають насамперед у пульп—÷ п—÷д д—÷—‘ю м—÷кроорган—÷зм—÷в, дл€ €ких пульпа €вл€—‘ собою живильне середовище.

ѕ—÷сл€ ферментац—÷—„ какао-боби п—÷ддають суш—÷нню. —уш—÷нн€ може в—÷дбуватис€ природним шл€хом (сон€чне суш—÷нн€) або нагр—÷тим пов—÷тр€м при температур—÷ 40¬∞—. ѕ—÷д час суш—÷нн€ видал€—‘тьс€ в—÷д 60 до 40 % вологи, тривають процеси аеробно—„ стад—÷—„ ферментац—÷—„ - головним чином окислюванн€ пол—÷фенол—÷в п—÷д впливом пол—÷фенолоксидази, що супроводжу—‘тьс€ зменшенн€м г—÷ркого й в'€зкого смаку й посиленн€м коричневого забарвленн€ боб—÷в. ѕриродне суш—÷нн€ на земл€них майданчиках вважа—‘тьс€ найкращим, але при висок—÷й в—÷дносн—÷й вологост—÷ пов—÷тр€ ускладню—‘тьс€.

Ќедотриманн€ пост—÷йних умов суш—÷нн€ не дозвол€—‘ стаб—÷л—÷зувати €к—÷сть товарних какао-боб—÷в. “ому в закуплен—÷й сировин—÷ може м—÷ститис€ б—÷льша або менша к—÷льк—÷сть повн—÷стю або частково ф—÷олетових какао-боб—÷в, що не може не позначатис€ на смаку одержуваних вироб—÷в. ѕ—÷сл€ суш—÷нн€ товарн—÷ какао-боби мають волог—÷сть 6-7 %. “аким чином, ферментац—÷€ й суш—÷нн€ св—÷жих боб—÷в —‘ необх—÷дною й важливою стад—÷—‘ю —„хньо—„ первинно—„ обробки, у результат—÷ €ко—„ зм—÷ню—‘тьс€ структура, оболонка —÷ €дро стають б—÷льше твердими й тенд—÷тними, що дозвол€—‘ транспортувати —÷ складувати какао-боби. «авд€ки низьк—÷й вологост—÷ вони можуть збер—÷гатис€ тривалий час без ознак псуванн€.  р—÷м того, пол—÷пшу—‘тьс€ смак —÷ аромат.

ѕ—÷сл€ ферментац—÷—„ й суш—÷нн€ какао-боби пакують в м—÷шки, —÷ в так—÷й тар—÷ вони надход€ть на фабричн—÷ склади. ѕереважно застосовують тарне збер—÷ганн€ боб—÷в у св—÷тлих, добре вентильованих прим—÷щенн€х. —клади повинн—÷ бути побудован—÷ —÷з зал—÷зобетону або цегли з оштукатуреними ст—÷нами, асфальтовими або плитковими п—÷длогами —÷ в—÷ддален—÷ в—÷д виробничих прим—÷щень. ѕ—÷д час збер—÷ганн€ какао-боб—÷в повинн—÷ бути забезпечен—÷ умови збереженн€ —„хн—÷х товарних €костей, виключен—÷ псуванн€ —÷ зараженн€ боб—÷в м—÷кроорган—÷змами й комахами-шк—÷дниками. ќптимальними умовами збер—÷ганн€ —‘ температура 18-20¬∞— и в—÷дносна волог—÷сть пов—÷тр€ 70%. ” таких умовах какао-боби можуть збер—÷гатис€ тривалий час без пог—÷ршенн€ €кост—÷ [27].

ќчищенн€ сирих какао-боб—÷в.

” кра—„ни, де переробл€ютьс€ сир—÷ какао-боби, вони надход€ть у в—÷дносно чистому вид—÷, з невеликим залишком п—÷ску на поверхн—÷, волокон в—÷д м—÷шк—÷в —÷ др—÷бних кам—÷нц—÷в. «араженн€ какао-боб—÷в шк—÷дниками вдалос€ —÷стотно зменшити завд€ки жорсткост—÷ контролю в м—÷i€х збору й на складах.

јпарат дл€ очищенн€ зд—÷йсню—‘ безл—÷ч операц—÷й - прос—÷ванн€, очищенн€ щ—÷тками, пов—÷тр€не очищенн€ й сепаруванн€ з використанн€м магн—÷тного сепаратора, що дозвол€—‘ видалити волокна джутових м—÷шк—÷в, кам—÷нц—÷ й п—÷сок, гальку, проростки й незр—÷л—÷ какао-боби (рисунку 1.5).

ƒр—÷бн—÷ кремн—÷—‘в—÷ частки, не вилучен—÷ в процес—÷ очищенн€, при —„хньому ви€вленн—÷ в к—÷нцевому продукт—÷ можуть стати великою проблемою; кр—÷м того, вони на 0,3% п—÷двищують вм—÷ст нерозчинно—„ золи, а також викликають зношуванн€ устаткуванн€.

Ќеприпустиме потрапл€нн€ в стад—÷—„ обсмаженн€ й наступного виробництва незр—÷лих какао-боб—÷в —÷ проростк—÷в, однак —„х можна використовувати в сум—÷ш—÷ з —÷ншими в—÷дходами дл€ шнекового пресуванн€ при виробництв—÷ какао-масла.

ѕил, що утворю—‘тьс€ п—÷д час очищенн€, сильно м—÷кроб—÷олог—÷чно забруднений, —÷ хоча б—÷льша його частина в—÷дд—÷л€—‘тьс€ в циклон—÷, устаткуванн€ дл€ очищенн€ рекоменду—‘тьс€ розм—÷щати в окремому прим—÷щенн—÷.


–исунок 1.5 - ѕосл—÷довн—÷сть операц—÷й у процес—÷ очищенн€.

1 - сепаратор —÷з с—÷тчастими ф—÷льтрами й асп—÷рац—÷йним каналом. Ќа ситах в—÷дд—÷л€ютьс€ велик—÷ дом—÷шки (наприклад проростки) —÷ п—÷сок. ¬ асп—÷ратор—÷ в—÷дд—÷л€ютьс€ волокна, жилки й —÷нший легкий матер—÷ал; 2 - у магн—÷тному сепаратор—÷ в—÷дд—÷л€ютьс€ металев—÷ частки; 3 - апарат дл€ видаленн€ кам—÷нн€, що працю—‘ за принципом псевдозр—÷дженого шару —÷з пневматичною асп—÷рац—÷—‘ю. ” ньому в—÷дд—÷л€ютьс€ камен—÷ й —÷нш—÷ металев—÷ й важк—÷ частки. –обоче пов—÷тр€ п—÷дда—‘тьс€ сепарац—÷—„ в циклон—÷.


1.5.2 ќбсмаженн€ какао-боб—÷в

ќбсмаженн€ використовують при обробц—÷ багатьох харчових продукт—÷в дл€ доданн€ —„м в—÷дпов—÷дного аромату. ÷е особливого роду теплова обробка типу вар—÷нн€, але з меншою к—÷льк—÷стю води, хоча в де€ких сучасних системах обсмаженн€ застосовують —÷ вар—÷нн€.

 акао-боби обсмажують дл€ розвитку —÷стинного шоколадного аромату, уже присутнього у форм—÷ прекурсор—÷в, що виникли в результат—÷ правильно—„ ферментац—÷—„ й суш—÷нн€ з—÷браних какао-боб—÷в.

” ход—÷ обсмаженн€ ферментованих —÷ висушених какао-боб—÷в в—÷дбуваютьс€ наступн—÷ зм—÷ни:

а) какао-боби втрачають вологу;

б) оболонка какао-боб—÷в в—÷дд—÷л€—‘тьс€;

в) €дра какао-боб—÷в або какао-крупка, що зв—÷льн€—‘тьс€ при дробленн—÷ €дра какао-бобу, стають б—÷льше пухкими й звичайно темн—÷ють;

г) в—÷дбува—‘тьс€ розкладанн€ ам—÷нокислот —÷ денатурац—÷€ б—÷лк—÷в. Ќатуральн—÷ цукри, що редукують, при розпад—÷ ам—÷нокислот практично повн—÷стю руйнуютьс€;

д) втрата летючих кислот —÷ —÷нших речовин знижу—‘ кислотн—÷сть —÷ г—÷ркоту какао-боб—÷в. ” летючих речовинах було ви€влено багато сполук - альдег—÷ди, кетони, фурани, п—÷разини, спирти, складн—÷ еф—÷ри. Ќайменше п—÷ддан—÷ зм—÷нам жири, пол—÷феноли й алкало—„ди.

—туп—÷нь зм—÷н залежить в—÷д тривалост—÷ й температури обсмаженн€, а також в—÷д швидкост—÷ втрати вологи. ”мови обсмаженн€ сильно р—÷зн€тьс€ залежно в—÷д застосовуваного устаткуванн€ й типу одержуваного продукту. “еплова обробка €к альтернатива обсмаженн€ може проходити у два етапи. —початку провод€ть суш—÷нн€, п—÷ддаючи какао-боби низькотемпературному нагр—÷ванню, у ход—÷ €кого висушу—‘тьс€ й в—÷дд—÷л€—‘тьс€ оболонка какао-боб—÷в, але суш—÷нн€ не робить практично н—÷€кого ефекту на €дро какао-бобу, тому що температура не перевищу—‘ 100 ¬∞—. ѕ—÷сл€ початково—„ теплово—„ обробки проводитьс€ б—÷льш сильне нагр—÷ванн€ - до 125-130 ¬∞—. “ака температура потр—÷бна дл€ подальшого виробництва €к шоколаду або какао-порошку, так —÷ какао-масла. ” де€ких ростерах порц—÷онно—„ д—÷—„ температура може бути до 150 ¬∞— и вище.

Ќа практиц—÷ незабаром з'€сувалос€, що непр€ме нагр—÷ванн€ ма—‘ певн—÷ переваги, тому що да—‘ б—÷льш р—÷вном—÷рне обсмаженн€ й виключа—‘ п—÷дгор€нн€ оболонки какао-боб—÷в, однак под—÷бн—÷ системи були досить екстравагантн—÷ в тому, що стосувалос€ пального.

¬ тепер—÷шн—÷й час —÷сну—‘ багато моделей ростер—÷в пер—÷одично—„ та безперервно—„ д—÷—„. Ќайб—÷льш виг—÷дн—÷ - безперервно—„ д—÷—„. ¬они споживають менше палива, пошкоджують менше какао-боб—÷в —÷ передають менше какао-масла з €дра какао-бобу в його оболонку. ” б—÷льшост—÷ апарат—÷в безперервно—„ д—÷—„ —‘ вбудована система охолодженн€, що почина—‘ д—÷€ти по зак—÷нченн—÷ циклу обсмаженн€. ” додатку Ѕ наведен—÷ принципи д—÷—„ де€ких ростер—÷в.

 акао-боби з р—÷зних м—÷iь вирощуванн€ (√ана,  от ƒ'–∆вуар, ћалайз—÷€, Ѕразил—÷€), але одного сорту (Forastero) р—÷зн—÷ за розм—÷ром, вм—÷стом вологи й складом оболонки какао-боб—÷в, у зв'€зку —÷з чим практично неможливо забезпечити —÷деальн—÷ умови обсмаженн€ одним —÷ тим же типом ростера.

Ќаск—÷льки процес обсмаженн€ завершений, на кожному п—÷дпри—‘мств—÷ вир—÷шують за запахом подр—÷бненого зразка €дра какао-бобу, зв—÷р€ючись —÷з показниками прилад—÷в про дос€гненн€ необх—÷дно—„ тривалост—÷ й температури. ÷е, безсумн—÷вно, вимага—‘ в—÷д оператора певного профес—÷онал—÷зму. ѕ—÷сл€ р—÷вном—÷рного перем—÷шуванн€ парт—÷—„ сирих какао-боб—÷в обс€гом, прим—÷ром, 50 т —÷ дос€гненн€ однаково—„ —„хньо—„ €кост—÷ проводитьс€ первинне обсмаженн€, а пот—÷м дл€ дано—„ к—÷лькост—÷ визначають часовий —÷ температурний режим.

ћетоди контролю обсмаженн€ вивчалис€ ћ. √. –—÷дом, що д—÷йшов висновку, що важливе значенн€ ма—‘ контроль сп—÷вв—÷дношенн€ вм—÷сту вологи й р—÷вноважно—„ в—÷дносно—„ вологост—÷ (–¬¬).

ƒл€ визначенн€ –¬¬ беруть г—÷дрометричну пробу. ядро какао-бобу пер—÷одично вит€гають —÷з ростера, механ—÷чно швидко подр—÷бнюють —÷ пом—÷щають у закриту —‘мн—÷сть, п—÷сл€ чого проба готова до анал—÷зу.

Ўкала –¬¬, запропонована –—÷дом, представлена в таблиц—÷ 1.3.


“аблиц€ 1.3 - —п—÷вв—÷дношенн€ "¬м—÷ст вологи/–¬¬ї

–¬¬, %

¬м—÷ст вологи, %

70

7

48

4

38

3

24

2

12

1


ѕоказники –¬¬ зн€т—÷ при температур—÷ 25 ¬∞—.

–¬¬ в 40% —÷ вище вказу—‘ на дуже легкий р—÷вень обсмаженн€, 28-30% - середн—÷й р—÷вень, що прийн€тий в б—÷льшост—÷ операц—÷й, а 20% означа—‘ досить сильне обсмаженн€.

÷ю таблицю можна використовувати лише €к зас—÷б контролю при дан—÷й технолог—÷чн—÷й операц—÷—„. —мак —÷ аромат какао-боб—÷в при р—÷зному устаткуванн—÷ й технолог—÷€х може в—÷др—÷зн€тис€.


1.5.3 ƒробленн€ й пров—÷юванн€ какао-боб—÷в

Ќайц—÷нн—÷шою частиною какао-бобу —‘ €дро - його оболонка йде у в—÷дходи виробництва й не ма—‘ особливо—„ ц—÷нност—÷. «авданн€ кожного виробника - €кнайкраще в—÷докремити оболонку какао-боб—÷в за допомогою устаткуванн€ дл€ дробленн€ й пов—÷тр€ного сепаруванн€.

ѕри ручному сепаруванн—÷ типовий склад сирого какао-бобу —÷з вм—÷стом вологи 6,5% —‘ наступним: €дро какао-бобу - 87,1%, оболонка какао-бобу - 12,0%, паросток - 0,9%. ¬м—÷ст вологи в сир—÷й оболонц—÷ какао-бобу може дос€гати 8-10%, а в сирому €др—÷ какао-бобу - 4-5%.

ѕ—÷сл€ обсмаженн€ вм—÷ст вологи в €др—÷ какао-бобу знижу—‘тьс€ до 1,5-3% (залежно в—÷д ступен€ обсмаженн€), а в його оболонц—÷ - приблизно до 4%. «агальн—÷ втрати вологи сирого какао-бобу можуть бути близько 5%, —÷ €кщо припустити, що оболонка какао-бобу в процес—÷ в—÷€нн€ в—÷дд—÷л€—‘тьс€ повн—÷стю, загальна втрата маси складе 17%. “аким чином, вих—÷д обсмажених €дер какао-боб—÷в складе 83%. ќск—÷льки технолог—÷—„ пров—÷юванн€ далек—÷ в—÷д досконалост—÷, можливий дом—÷шок оболонки в какао-крупц—÷ становить 1-1,5%, що означа—‘ чистий вих—÷д €дра какао-бобу менш 82%.

1.5.4 —епаруванн€ дроблених какао-боб—÷в

ќсновний принцип, за €ким зд—÷йсню—‘тьс€ сепаруванн€, залежить в—÷д р—÷зниц—÷ щ—÷льност—÷ €дра какао-бобу —÷ оболонки. ” сепарац—÷йному устаткуванн—÷ використовують дв—÷ операц—÷—„: прос—÷ванн€ й пов—÷тр€не сепаруванн€. «а допомогою обсмаженн€ або часткового висушуванн€ какао-боб—÷в —„хн€ оболонка в—÷дд—÷л€—‘тьс€, п—÷сл€ чого какао-боби злегка подр—÷бнюють, уникаючи при цьому утворенн€ др—÷бних фракц—÷й —÷ пилу. ” сучасному устаткуванн—÷ використовують рамн—÷ сита з отворами р—÷зних розм—÷р—÷в на дек—÷лькох р—÷вн€х, причому сито —÷з самими великими отворами перебува—‘ зверху. ‘рагменти оболонки какао-боб—÷в в—÷ддал€ютьс€ пневмов—÷дсмоктувач з кожного сита, а фрагменти, що залишилис€, €дра какао-боб—÷в направл€ютьс€ на лотки, встановлен—÷ з бок—÷в. —ита не засм—÷чуютьс€ завд€ки в—÷брац—÷—„ й спец—÷альн—÷й систем—÷ очищенн€. ƒр—÷бн—÷ пилов—÷ частки збираютьс€ в систем—÷ циклон—÷в, розташовано—„ п—÷сл€ сепаратора. ћетою сепаруванн€ —‘ под—÷л двох основних фракц—÷й: €дер какао-боб—÷в (какао-крупки) з м—÷н—÷мальним вм—÷стом какаовелли —÷ зародк—÷в, —÷ часток оболонки какао-бобу, €к—÷ також сортують —÷ очищають в—÷д дом—÷шок €дер. «роблена промисловим способом какао-крупка може м—÷стити 1,5% часток какаовелли й невелику к—÷льк—÷сть зародк—÷в. ѕри виробництв—÷ какао-продукт—÷в надтонкого помелу саме частки оболонки й зародк—÷в дають осад у напо—„.

ѕринципова схема сепаратора Bauermeister приведена на рисунку 1.6.


–исунок 1.6 - ѕринцип д—÷—„ сепаратора.

1 - в—÷бросито дл€ в—÷дд—÷ленн€ зламаних какао-боб—÷в; 2 - дробилка з ударними вальц€ми; 3 - в—÷бросито й подача пов—÷тр€.


ѕроцес сепаруванн€ вимага—‘ регул€рного й ретельного контролю. Ќа€вн—÷сть какаовелли в какао-крупц—÷ й какао-крупки в какаовелл—÷ варто перев—÷р€ти к—÷лька раз—÷в у день. “акож необх—÷дно регул€рно перев—÷р€ти вм—÷ст какао-масла в какао-крупц—÷ в р—÷зних точках на виход—÷, тому що ц—÷ дан—÷ дозвол€ють судити про сп—÷вв—÷дношенн€ часток какаовелли й какао-крупки (виход€чи з того, що вм—÷ст какао-масла в какао-крупц—÷ - 54%, а в какаовелл—÷ - 2,5%).

якщо технолог—÷чний контроль зд—÷йсню—‘тьс€ недостатньо, частка готово—„ какао-крупки може знизитис€ до 80% (зам—÷сть 83-84%). ¬становлено, що кожний в—÷дсоток втрат какао-крупки да—‘ подорожчанн€ продукц—÷—„ на 1,25%.  р—÷м того, вм—÷ст фрагмент—÷в какаовелли в какао-крупц—÷ б—÷льше 1,5% може серйозно в—÷дбитис€ на €кост—÷ вироб—÷в.

Ќадлишок др—÷бних фрагмент—÷в какао-крупки або какаовелли приводить до неповного виходу. ѕри розм—÷р—÷ часток 2 мм —÷ менш машина не може визначити р—÷зницю м—÷ж какао-крупкою й какаовеллою, у зв'€зку —÷з чим велике значенн€ мають технолог—÷—„ обсмаженн€ й дробленн€ какао-боб—÷в. ѕри хороших технолог—÷€х обсмаженн€ й сепаруванн€ частка часток какао-крупки розм—÷ром б—÷льше 3 мм повинна становити 85-90%.

 акаовелла представл€—‘ невелику комерц—÷йну ц—÷нн—÷сть. якщо врахувати, що св—÷товий урожай какао-боб—÷в становить близько 1 200 000 т. у р—÷к, то частка какаовелли становить до 140 000 т.

Ќа де€ких п—÷дпри—‘мствах какаовеллу використовують €к додаткове паливо, а також €к наповнювач дл€ пластмас.  акаовелла може служити компонентом добрив завд€ки вм—÷сту в н—÷й азоту, кал—÷ю й фосфору, а також орган—÷чн—÷й природ—÷, що спри€—‘ утворенню гумусу.

ƒовгий час вважалос€, що какаовелла не представл€—‘ харчово—„ ц—÷нност—÷ дл€ людини, будучи практично не перетравлюваною через високий вм—÷ст целюлози, однак в останн—÷ роки харчову кл—÷тковину стали ц—÷нувати €к корисний дл€ травленн€ зас—÷б.

ƒе€к—÷ продукти сепаруванн€, описан—÷ вище, п—÷ддають впливу шнекового (гвинтового) пресу, видал€ючи при цьому часточки какао-масла. ¬ отриманих вижимках вм—÷ст жиру може бути знижений до 8%.

«алишковий жир, що м—÷стить малу частку жиру оболонки, можна екстрагувати —÷ використовувати у виробництв—÷ де€ких вид—÷в шоколаду й кондитерських вироб—÷в. «нежирен—÷ вижимки —÷з залишками оболонок, €к правило, знищують, але —÷нод—÷ —„х використовують у добривах або дл€ екстрагуванн€ теобром—÷ну.


1.5.5 ѕодр—÷бненн€ какао-крупки.  акао терте —÷ його теплова обробка

–∆сну—‘ багато машин, що переробл€ють какао-крупку в какао терте. ядро какао-бобу (какао-крупка) ма—‘ кл—÷тинну структуру, що м—÷стить какао-масло, при цьому на частку какао-масла припада—‘ близько 55% складу. ” процес—÷ подр—÷бненн€ ст—÷нки кл—÷ток руйнуютьс€, тепло в—÷д терт€ розплавл€—‘ какао-масло, розм—÷р часток —÷нших нежирових компонент—÷в зменшу—‘тьс€ й сум—÷ш поступово ста—‘ б—÷льш текучою. ¬'€зк—÷сть какао тертого залежить в—÷д ступен€ обсмаженн€ какао-крупки перед подр—÷бненн€м, а також в—÷д вм—÷сту в какао-крупц—÷ вологи.

Ѕ—÷лки какао-крупки в р—÷зн—÷й ступен—÷ руйнуютьс€ п—÷д час обсмаженн€, а в процес—÷ подр—÷бненн€ може зменшитис€ вм—÷ст вологи.

ѕрот€гом багатьох рок—÷в устаткуванн€ €вл€ло собою жорнов—÷ млини —÷з трьома парами посл—÷довно розташованих горизонтальних кам'€них жорнов—÷в. ” кожн—÷й пар—÷ жорнов—÷в один (нижн—÷й) був ф—÷ксованим, а —÷нший (верхн—÷й) - обертавс€. —туп—÷нь помелу —÷ вих—÷д можна було регулювати шл€хом вибору в—÷дстан—÷ м—÷ж жорновами.

—учасн—÷ млини дл€ виробництва какао тертого оснащен—÷ горизонтальними валками, розташованими в три р€ди. ѕовн—÷стю або частково мелена какао-крупка надходить у центр верхнього валка —÷ перша фракц—÷€ помелу какао тертого з'€вл€—‘тьс€ на окружност—÷ валка. ¬она направл€—‘тьс€ в центр другого валка, з €кого какао терте переходить на трет—÷й валок млина дл€ остаточного перемелюванн€. ўоб уникнути перегр—÷ву какао тертого передбачене охолодженн€ валк—÷в млина, а в—÷дстань м—÷ж ними може точно регулюватис€. “ак—÷ тривалков—÷ млини можуть переробл€ти до 1000 кг какао-боб—÷в за годину —÷ робити при цьому какао терте дуже тонкого помелу (99%)..

–∆нший метод здр—÷бнюванн€ пов'€заний з використанн€м ударних або штифтових млин—÷в, змонтованих над тривалковим млином.

ћ—÷шалка оберта—‘тьс€ з в—÷дносно невеликою швидк—÷стю, тому що в —÷ншому випадку в—÷дбува—‘тьс€ зношуванн€ кульок, лопат м—÷шалки —÷ —‘мност—÷.  ульки виготовл€ють —÷з надм—÷цно—„ стал—÷, —÷ при дотриманн—÷ задано—„ швидкост—÷ й конструкц—÷—„ забрудненн€ какао тертого металевими частками буде дуже мале. ” додатку ¬ наведен—÷ —÷нш—÷ модел—÷ млин—÷в.


1.5.6 ѕереробка какао-тертого, розвиток аромату

¬иробництвом какао тертого усе б—÷льше займаютьс€ в кра—„нах, де вирощують какао-боби, у зв'€зку —÷з чим одержувач какао тертого звичайно недостатньо —÷нформований про постачальник—÷в —÷ €к—÷сть вих—÷дних какао-боб—÷в.

ƒе€к—÷ парт—÷—„ какао тертого, особливо малайз—÷йського й п—÷вденноамериканського походженн€, бувають кислими, —÷нш—÷ можуть бути димними, а —÷нод—÷, на жаль, нав—÷ть €вно пл—÷сн€вими. усунути пл—÷сн€ву проблематично, те ж стосу—‘тьс€ й погано ферментованих какао-боб—÷в, €к—÷ в ход—÷ наступно—„ обробки не можуть дати хороший продукт. “ому —÷снують методи по деароматизац—÷—„ какао тертого, видаленн€ небажаних аромат—÷в.

ѕросте нагр—÷ванн€ тонкого шару.

ƒаний метод, пол€га—‘ в нагр—÷ванн—÷ тонкого шару какао тертого в резервуар—÷ з паровою сорочкою при наверненн—÷ його на поверхню розташованого усередин—÷ резервуара нагр—÷того цил—÷ндра. ÷ей метод також застосовують дл€ темного шоколаду. ƒ—÷апазон застосовуваних температур - в—÷д 80 до 110¬∞—. –∆нод—÷ на практиц—÷ перед обробкою в какао терте додають 2-3% води. Ќебажан—÷ ароматичн—÷ з'—‘днанн€ випаровуютьс€ разом з парою води.

ќбсмаженн€ тонкого шару —÷з продувом.

” де€ких пристро€х був реал—÷зований принцип впливу на тонкий шар какао-тертого гар€чих поток—÷в пов—÷тр€ —÷ вологи. ÷ей метод був реал—÷зований ф—÷рмою Petzholdt у вигл€д—÷ агрегату Petzomat, що робить р—÷зну обробку тонких шар—÷в какао тертого.

¬акуумне обсмаженн€.

ўе одною системою дл€ обробки какао-тертого що дезодору—‘ й пастеризу—‘ —‘ установка PDAT/I (рисунок 1.9). ” н—÷й використана вакуумна технолог—÷€ й, кр—÷м того, розпилене какао терте обробл€—‘тьс€ газом з —÷нертними "астивост€ми (азотом або двоокисом вуглецю), що видал€—‘ —÷з системи кисень. ” ц—÷й установц—÷ какао терте п—÷ддають пастеризац—÷—„ —÷ знижують його кислотн—÷сть, а додаванн€м цукрового сиропу формують ароматичн—÷ "астивост—÷ (у ход—÷ реакц—÷—„ ћай€ра).

ќбсмаженн€ розпиленн€м може бути доповнена алкал—÷зац—÷—‘ю. як стверджу—‘тьс€, шл€хом в—÷дпов—÷дного керуванн€ процесом алкал—÷зац—÷—„ можна одержати р—÷зн—÷ кол—÷рн—÷ в—÷дт—÷нки какао-концентрату.


1.5.7 јлкал—÷зац—÷€

јлкал—÷зац—÷€ (обробка лугом) уперше була застосована ¬ан ’ойтеном (Van Houteri) в 1828 р., —÷ какао-продукти, оброблен—÷ таким чином, називали "алкал—÷зованнимї какао, "какао по-голландськиї або "розчиннимї. ќстанн—÷й терм—÷н не зовс—÷м в—÷рний, тому що алкал—÷зованн—÷ какао-продукти характеризуютьс€ не п—÷двищеною розчинн—÷стю, а б—÷льшою дисперсн—÷стю у вод—÷.

јлкал—÷зац—÷ю застосовують в основному дл€ зм—÷ни кольору, обробц—÷ розчинами або суспенз—÷€ми лугу (звичайно карбонат—÷в кал—÷ю або натр—÷ю) п—÷ддають какао-боби, какао-крупку, какао-терте або какао-порошок.

ћожуть застосовуватис€ й —÷нш—÷ луги - б—÷карбонати натр—÷ю й кал—÷ю, г—÷дрооксид кальц—÷ю й карбонат або г—÷дрооксид амон—÷ю. « них дл€ обробки какао-порошку краще п—÷дход€ть сполуки амон—÷ю, тому що надлишок ам—÷аку видал€—‘тьс€ теплом. –∆нш—÷ луги менше п—÷дход€ть дл€ звичайного виробництва какао-продукт—÷в.

јлкал—÷зац—÷€ вплива—‘ €к на кол—÷р, так —÷ на аромат какао-продукт—÷в, але чи стають вони краще, досить сумн—÷вно. ќдн—÷ вважають, що аромат при алкал—÷зац—÷—„ п—÷дсилю—‘тьс€, а —÷нш—÷, що при цьому втрача—‘тьс€ натуральний шоколадний аромат. –озходженн€ в погл€дах залежить, швидше за все, в—÷д сфери використанн€ какао-продукту - €к нап—÷й або €к —÷нгред—÷—‘нта дл€ шоколадних покритт—÷в або вип—÷чки.

” багатьох кра—„нах к—÷льк—÷сть застосовуваних луг—÷в й х—÷м—÷кат—÷в обмежу—‘тьс€ нормативними актами, чого не можна сказати про способи —„хнього застосуванн€. ѕрипустимий максимум вм—÷сту карбонату кал—÷ю (або —÷ншого лугу) звичайно становить 2,5-3 частини на 100 частин какао-боб—÷в. –∆нод—÷ визначають максимальний вм—÷ст золи в знежиреному какао-порошку.

” р€д—÷ кра—„н дл€ контролю рЌ —÷ наданн€ червонуватих в—÷дт—÷нк—÷в допуска—‘тьс€ додаванн€, п—÷сл€ обробки, харчових кислот, але в пор—÷вн€нн—÷ з д—÷—‘ю лужних розчин—÷в —„хн—÷й ефект дуже незначний.

’—÷м—÷чн—÷ процеси, що в—÷дбуваютьс€ при алкал—÷зац—÷—„, до к—÷нц€ не в—÷дом—÷. ¬—÷домо лише, що в—÷дбува—‘тьс€ не просто нейтрал—÷зац—÷€ в—÷льних жирних кислот. Ќа перетворенн€ пол—÷фенольних сполук вказу—‘ зм—÷на кольору й ф—÷зична зм—÷на розм—÷р—÷в часток какао-продукт—÷в. —постер—÷га—‘тьс€ також розкладанн€ де€ких б—÷лк—÷в.

ѕри алкал—÷зац—÷—„ €вно п—÷двищу—‘тьс€ р—÷вень рЌ, що дл€ б—÷льшост—÷ ферментованих какао-боб—÷в вар—÷ю—‘ в—÷д 5,2 до 5,6. ≈фект алкал—÷зац—÷—„ залежить в—÷д к—÷лькост—÷ використаного лугу, однак б—÷льш—÷сть алкал—÷зованих какао-крупок —÷ какао тертого характеризу—‘тьс€ рЌ 6,8-7,5, а в де€ких сорт—÷в какао (наприклад у так званого "чорного какаої) цей показник дос€га—‘ 8,5 —÷ вони звичайно використовуютьс€ дл€ п—÷гментац—÷—„ (дл€ них характерний дуже р—÷зкий аромат).

јлкал—÷зац—÷€ какао-крупки.

÷ей метод, розроблений, €к вважа—‘тьс€, у √олланд—÷—„, заснований на обробц—÷ ц—÷льно—„ какао-крупки.

—початку какао-крупку занурювали в баки з теплим лужним розчином до його повного проникненн€ в какао-крупку. ѕ—÷сл€ вимочуванн€ вологу какао-крупку обробл€ли в сушарках —÷ ростерах - це була дорога, складна й примхлива технолог—÷€.

” цей час —‘ устаткуванн€, що викону—‘ алкал—÷зац—÷ю, суш—÷нн€ й обсмаженн€ в ход—÷ безперервного процесу, причому машини сконструйован—÷ так, що тенд—÷тна волога какао-крупка не лама—‘тьс€, тим самим не викликаючи вид—÷ленн€ какао-масла, що може привести до серйозних проблем —÷з транспортерами.

Ќа рисунку 1.10 зображений апарат безперервно—„ алкал—÷зац—÷—„ BuhlerLBCT.  акао-крупц—÷, що занурена в лужний розчин, дл€ поглинанн€ р—÷дини необх—÷дно досить тривалий час, але в результат—÷ вона усмокту—‘ к—÷льк—÷сть р—÷дини, р—÷вна половин—÷ сво—‘—„ маси. ” систем—÷ Buhler какао-крупку обробл€ють п—÷д тиском, що забезпечу—‘ краще проникненн€ лугу за б—÷льш короткий час. ћожна також використовувати б—÷льш концентрован—÷ лужн—÷ розчини, а умови обробки забезпечують низький вм—÷ст м—÷кроорган—÷зм—÷в.

ƒл€ формуванн€ кольору й смаку к—÷нцевого продукту повинен дотримуватис€ р€д базових умов. Ќижче наведен—÷ результати експеримент—÷в при атмосферному тиску, €к—÷ незастосовн—÷ дл€ алкал—÷зац—÷—„ п—÷д тиском. ѕроте з них з ус—÷—‘ю очевидн—÷стю сл—÷д, дл€ запоб—÷ганн€ зм—÷н кольору й аромату, п—÷дтримувати певн—÷ технолог—÷чн—÷ параметри.

—туп—÷нь обсмаженн€. Ќизькотемпературне обсмаженн€ нада—‘ продукту червонуватий кол—÷р, а високотемпературне - темно-коричневий. ћи вже говорили про переваги низькотемпературно—„ обробки какао-боб—÷в з високим вм—÷стом вологи, що спри€—‘ по€в—÷ п—÷д час алкал—÷зац—÷—„ червонуватих в—÷дт—÷нк—÷в, а також полегшу—‘ проведенн€ м—÷крон—÷зац—÷—„ й —÷нших аналог—÷чних процес—÷в по в—÷дд—÷ленню оболонки в—÷д сирих какао-боб—÷в. ƒл€ збереженн€ червонуватих в—÷дт—÷нк—÷в температури при алкал—÷зац—÷—„ й суш—÷нн—÷ варто п—÷дтримувати в—÷дносно низькими (оптимальна температура 80 ¬∞—).

 —÷льк—÷сть —÷ концентрац—÷€ лугу.  —÷льк—÷сть —÷ концентрац—÷€ лугу у вод—÷ значно впливають на кол—÷р одержуваного какао цю залежн—÷сть вказано в таблиц—÷ 1.4.


“аблиц€ 1.4 - ¬плив к—÷лькост—÷ й концентрац—÷—„ лугу на кол—÷р одержуваного какао.

є п/п

K2CO3, фунт—÷в на 100 фунт—÷в какао-крупки

¬ода, фунти 100 фунт—÷в какао-крупки

 онцентрац—÷€ розчину K2CO3

рЌ какао

 ол—÷р

1

1,7

20

8,5

7,3

Ѕл—÷до-коричневий

2

1,7

30

5,6

7,1

“емно-коричневий

3

1,7

50

3,4

7,2

„ервоно-коричневий

4

2,5

20

12,5

7,6

яскраво-коричневий

5

2,5

30

8,3

7,7

Ќасичений червоно-коричневий

6

2,5

50

5,0

7,6

Ќасичений червоний


ѕриклади в—÷дт—÷нк—÷в кольору какао-порошку в залежност—÷ в—÷д ступен—÷ алкал—÷зац—÷—„ наведено на рисунку 1.11.


–исунок 1.11 - ¬—÷дт—÷нки кольору какао-порошку.


“ривал—÷сть алкал—÷зац—÷—„ залежить в—÷д часу, необх—÷дного дл€ повного усмоктуванн€ лужного розчину в какао-крупку. ÷ей процес займа—‘ звичайно б—÷л€ години й за цей час температура сум—÷ш—÷ дос€га—‘ 80 ¬∞—.

Ќа тривал—÷сть усмоктуванн€ впливають застосовуван—÷ тиск або розр—÷дженн€ (окремо або сп—÷льно).

јлкал—÷зац—÷€ какао тертого

јлкал—÷зац—÷€ какао тертого застосовувалас€ досить широко, однак у лужних суспенз—÷€х —÷ розчинах використовувалос€ набагато менше води, н—÷ж при алкал—÷зац—÷—„ какао-крупки. ” результат—÷ виходили какао-продукти п—÷счано-коричневатого кольору. якщо к—÷льк—÷сть розведеного лужного розчину була р—÷вна т—÷й, що застосовувалас€ при алкал—÷зац—÷—„ какао-крупки, то проблемою ставав в—÷дв—÷д води. ўоб —„—„ усунути, алкал—÷зоване какао-терте пропускають через пл—÷вковий нагр—÷вач, де тонкий шар какао-тертого п—÷ддають впливу температур, достатн—÷х дл€ випаровуванн€ води. “емпература його алкал—÷зац—÷—„ звичайно вища температури алкал—÷зац—÷—„ какао-крупки й може дос€гати 115 ¬∞—.

“ипов—÷ результати алкал—÷зац—÷—„ какао тертого наведен—÷ в таблиц€х 1.5 —÷ 1.6.

“аблиц€ 1.5 - –езультати алкал—÷зац—÷—„ какао тертого при пер—÷одичн—÷й технолог—÷—„ (лужний розчин додають у —‘мн—÷сть —÷з какао тертим —÷ пов—÷льно перем—÷шують прот€гом 8 год).

є п/п

K2CO3, фунт—÷в на 100 фунт—÷в какао тертого

¬ода, фунт—÷в на 100 фунт—÷в какао тертого

 онцентрац—÷€ розчину або суспенз—÷—„ K2CO3

pH какао

 ол—÷р

1

0,14

2,8

5,0

7,3

∆овтувато-коричневий

2

1,7

5,0

25,0

7,1

∆овтувато-коричневий

3

4,0

4,4

47,0

7,2

ќранжево-коричневий


“аблиц€ 1.6 - –езультати алкал—÷зац—÷—„ какао тертого при безперервн—÷й технолог—÷—„ (FLASH) (лужний розчин безупинно пода—‘тьс€ в тонкий шар, що руха—‘тьс€, какао тертого).

є п/п

K2CO3, фунт—÷в на 100 фунт—÷в какао тертого

¬ода, фунт—÷в на 100 фунт—÷в какао тертого

 онцентрац—÷€ розчину або суспенз—÷—„ K2CO3

pH какао

 ол—÷р

4

4,0

4,4

47,0

9,5

“емно-коричневий

5

1,7

16,0

10,0

7,0

——÷рувато-рожевий


ѕри так—÷й технолог—÷—„ одержуване какао терте ма—‘ червонуват—÷ в—÷дт—÷нки через б—÷льше висок—÷ концентрац—÷—„ лугу й температур. Ќасичен—÷сть коричневих в—÷дт—÷нк—÷в залежить в—÷д виду какао-боб—÷в, умов обсмаженн€ й температури алкал—÷зац—÷—„.

јлкал—÷зац—÷€ какао-макухи.

ѕ—÷ддавати впливу лугу можна й какао-макуху, переважно крупнодроблену.  акао-макуху варто виробл€ти з добре ферментованих какао-боб—÷в у ход—÷ низькотемпературного обсмаженн€ й пресуванн€.  акао-макуха швидко всмокту—‘ лужний розчин, —÷ хоча це спри€—‘ ходу х—÷м—÷чних реакц—÷й, щоб уникнути утворенн€ вологого осаду або суспенз—÷—„ к—÷льк—÷сть води варто контролювати. —успенз—÷€ погано п—÷дда—‘тьс€ обробц—÷ й суш—÷нню. јлкал—÷зац—÷ю какао-макухи найкраще проводити в обертовому барабан—÷, що нагр—÷ва—‘тьс€, з розр—÷дженн€м; така установка кр—÷м гарного перем—÷шуванн€ на стад—÷—„ алкал—÷зац—÷—„ забезпечу—‘ ефективне суш—÷нн€ при низьких температурах. „ервонуват—÷ в—÷дт—÷нки в умовах високих температур у присутност—÷ пов—÷тр€ зникають.

÷е устаткуванн€ дозвол€—‘ робити чорний або "блекширскийї какао-порошок, що використовують дл€ п—÷гментац—÷—„.

ѕроцес характеризу—‘тьс€ б—÷льш високою температурою алкал—÷зац—÷—„, б—÷льшою к—÷льк—÷стю лугу (5-8%) —÷ б—÷льшою тривал—÷стю обробки. –—÷вень рЌ такого какао-порошку становить близько 8,5 (у какао, алкал—÷зованого звичайним способом, рЌ становить 6,8-7,5).

јлкал—÷зац—÷€ ц—÷льних какао-боб—÷в.

Ўл€хом додаванн€ лугу в барабанний ростер алкал—÷зац—÷—„ можна п—÷ддавати й ц—÷льн—÷ какао-боби. ƒл€ дос€гненн€ червонуватих в—÷дт—÷нк—÷в застосовують низьк—÷ температури. Ѕ—÷льша частина лугу усмокту—‘тьс€ оболонкою, що затриму—‘ просочуванн€ какао-боб—÷в.

” промисловост—÷ цей процес застосову—‘тьс€ досить р—÷дко.

ќбробка водою.

«авершуючи тему алкал—÷зац—÷—„, варто торкнутис€ обробки водою. якщо какао терте або какао-макуху п—÷ддати д—÷—„ води без участ—÷ лугу, в—÷дбудетьс€ де€ка реакц—÷€ без —÷стотно—„ зм—÷ни рЌ. ” тепер—÷шн—÷й час спостер—÷га—‘тьс€ тенденц—÷€ робити какао-продукти —÷з трохи б—÷льш червонуватими в—÷дт—÷нками, н—÷ж у натуральних або неалкал—÷зованих какао-продукт—÷в. ќбробка водою потр—÷бна дл€ отриманн€ пол—÷пшених кольор—÷в шоколадних покритт—÷в, дл€ виробництва €ких звичайно використовуютьс€ неалкал—÷зован—÷ какао-продукти.

« опису метод—÷в алкал—÷зац—÷—„ видно, що незважаючи на всю розма—„т—÷сть кол—÷рних в—÷дт—÷нк—÷в, що дос€гаютьс€ за допомогою алкал—÷зац—÷—„, виробников—÷ важко витримувати €кийсь певний стандарт. Ќеобх—÷дний суворий контроль у ход—÷ кожно—„ технолог—÷чно—„ операц—÷—„, однак —÷ в цьому випадку можуть спостер—÷гатис€ в—÷дхиленн€, тому дл€ одержанн€ необх—÷дних кол—÷рних в—÷дт—÷нк—÷в б—÷льш—÷сть виробник—÷в покладаютьс€ на зм—÷шуванн€ какао-порошк—÷в.

“ут не розгл€да—‘тьс€ розходженн€ м—÷ж сирими какао-бобами, оск—÷льки не ма—‘ великого зв'€зку м—÷ж видом какао-бобу, ступенем ферментац—÷—„ й одержуваним кольором какао-продукт—÷в у результат—÷ алкал—÷зац—÷—„. ÷е нагаду—‘ ситуац—÷ю з ароматом - виробников—÷ варто вибирати какао-боби за м—÷iем —„хнього походженн€ й застосовувати той метод, що да—‘ найб—÷льш стаб—÷льн—÷ результати.


1.5.8 —уш—÷нн€, обсмаженн€ —÷ пресуванн€ какао-тертого

–озгл€даючи р—÷зн—÷ умови, необх—÷дн—÷ дл€ виробництва какао-продукт—÷в певного кольору, особливо при алкал—÷зац—÷—„ какао-крупки, варто враховувати, що подальш—÷ суш—÷нн€, обсмаженн€, подр—÷бненн€ (дробленн€) —÷ пресуванн€ можуть також впливати на кол—÷р. ƒл€ збереженн€ червонуватого кольору необх—÷дна низькотемпературна обробка.

ѕресуванн€ какао тертого.

як—÷сний какао-порошок одержують за допомогою г—÷дравл—÷чного пресуванн€ тонко перемеленого какао тертого, зробленого з доб—÷рних —÷ добре перероблених какао-боб—÷в.

як —÷ —÷нше устаткуванн€, г—÷дравл—÷чн—÷ преси поступово модерн—÷зували, —÷ в тепер—÷шн—÷й час за допомогою автоматизованих прес—÷в можна б—÷льш точно контролювати вм—÷ст какао-масла в какао-макус—÷.

—поконв—÷чно преси були вертикальними й оснащувалис€ 4-6 чашками, розташованими одна над —÷ншою.  ожна така чашка €вл€ла собою сталевий порожн—÷й цил—÷ндр —÷з безл—÷ччю отвор—÷в у основ—÷. Ќад основою розташовувавс€ тканинний ф—÷льтр, чашка наповнювалас€ какао тертим, а ще один ф—÷льтр розм—÷щувавс€ зверху. ѕот—÷м поршень вичавлював з кожно—„ чашки какао-масло кр—÷зь ф—÷льтри по каналах навколо чашок, а пот—÷м - у —‘мност—÷.

“иск у пресах дос€гав 6000 фунт—÷в на кв. дюйм (б—÷льше 500 кг/см2), у велик—÷ преси могло завантажуватис€ 250 фунт—÷в (близько 100 кг) какао тертого. ¬м—÷ст какао-масла контролювали переважно за тривал—÷стю процесу - щоб отримати 22%-ний вм—÷ст какао-масла, було потр—÷бно близько 15 хв., —÷ 30 хв. - дл€ зменшенн€ вм—÷сту какао-масла в какао-макус—÷ до 14%.

ƒл€ дос€гненн€ меншого вм—÷сту какао-масла ц—÷ преси були недостатньо над—÷йн—÷ й економ—÷чн—÷. ” де€ких випадках вм—÷ст какао-масла контролювавс€ за обс€гом, але цей метод був недостатньо точним.

—учасн—÷ преси дозвол€ють отримувати оптимальн—÷ виходи в м—÷н—÷мальний терм—÷н, але при цьому варто враховувати р—÷зн—÷ обставини.

“емпература какао-тертого

Ќайкращ—÷ результати дос€гаютьс€ при температур—÷ какао тертого 95-105¬∞—. Ѕ—÷льш висок—÷ температури какао тертого привод€ть до зниженн€ €кост—÷ й сильно—„ ароматизац—÷—„ какао-масла без зб—÷льшенн€ його виходу.

¬м—÷ст вологи.

ƒуже важливий вм—÷ст вологи в какао-тертому. Ќа б—÷льшост—÷ п—÷дпри—‘мств дотримуютьс€ р—÷вн€ 1-1,5%, але на одному з них рекомендують 0,8%. ќптимальний вм—÷ст вологи становить 1,8%, що забезпечу—‘ максимальний вих—÷д какао-масла. ¬арто мати на уваз—÷, що при визначенн—÷ вм—÷сту вологи можлив—÷ помилки, у зв'€зку —÷з чим звичайно рекомендують використовувати нескладний метод його визначенн€, а саме толуолову дистил€ц—÷ю за методом ƒ—÷на-—тарка (Dean, Stark).

¬м—÷ст вологи й —÷нш—÷ розгл€нут—÷ тут фактори, включаючи розпод—÷л вологи в какао тертому, вза—‘мозалежн—÷.

—туп—÷нь коагул€ц—÷—„ б—÷лк—÷в.

«агальновизнано, що какао терте —÷з сильно обсмажених какао-боб—÷в краще п—÷дда—‘тьс€ пресуванню, а коагул€ц—÷€ б—÷лк—÷в найб—÷льш —÷мов—÷рна, €кщо обсмаженн€ провод€ть у два етапи - спочатку в низькотемпературному режим—÷ при досить високому вм—÷ст—÷ вологи, а пот—÷м при високих температурах.

√омоген—÷зац—÷€.

Ќер—÷вном—÷рний розпод—÷л вологи й —÷нших компонент—÷в какао-тертого може стати причиною багатьох проблем при пресуванн—÷. –∆нод—÷ в баку з какао тертим залишаютьс€ волог—÷ желепод—÷бн—÷ осади, €к—÷ виникають у ход—÷ алкал—÷зац—÷—„ або низькотемпературного обсмаженн€ й можуть викликати засм—÷чуванн€ живильних трубопровод—÷в преса.

–озм—÷р часток.

—учасн—÷ методи подр—÷бненн€, особливо —÷з застосуванн€м кулькових млин—÷в на останньому етап—÷ подр—÷бненн€, дозвол€ють отримати какао-терте —÷з др—÷бними частками.

—итовий тест демонстру—‘ 98%-не проходженн€ через 400-отв—÷рне сито, —÷ таке какао терте практично напевно викличе проблеми —÷з пресуванн€м (формуючи протитиск —÷ засм—÷чуючи ф—÷льтри). ѕод—÷бне какао-терте придатне дл€ виробництва шоколаду або какао-порошку надтонкого помелу, однак найефективн—÷ше пресуванн€ забезпечу—‘тьс€ какао тертим б—÷льшого помелу (наприклад з характеристиками проходженн€ через 200 - отв—÷рне сито в 98-99%).

ѕресуванн€.

ѕреси старого зразка забезпечували тиск при ф—÷льтруванн—÷ в 6000 фунт—÷в на кв. дюйм (близько 500 кг/см2), а в тепер—÷шн—÷й час цей тиск дос€га—‘ 12 000 фунт—÷в на кв. дюйм (б—÷льше 1000 кг/см2). √оловна перевага зб—÷льшенн€ тиску пол€га—‘ в б—÷льш швидкому пресуванн—÷, однак вих—÷д к—÷нцевого какао-масла особливо не зб—÷льшу—‘тьс€.


1.5.9 ѕодр—÷бненн€ какао-макухи

«др—÷бнюванн€ какао-макухи в тонкий какао-порошок повтјў€зане з де€кими проблемами, що не пов'€зан—÷ —÷з подр—÷бненн€м м—÷неральних речовин або орган—÷чних сполук типу цукру:

а) розм—÷р часток какао-порошку дос€га—‘тьс€ при подр—÷бненн—÷ какао тертого. «а допомогою млина тонкого подр—÷бнюванн€ можна лиш зменшити розм—÷р грудок какао-макухи, що утворилис€ при г—÷дравл—÷чному пресуванн—÷, —÷ тому дл€ виробництва €к—÷сного какао-порошку велике значенн€ ма—‘ тонке подр—÷бненн€ какао-тертого;

б) через на€вн—÷сть у какао-порошку какао-масла п—÷д час подр—÷бненн€ необх—÷дно використовувати пов—÷тр€не охолодженн€. якщо температура какао-порошку п—÷дн—÷метьс€ вище 34 ¬∞—, какао-масло розтопитьс€, що спричинить злипанн€ часток —÷ збо—„ в робот—÷ устаткуванн€;

в) охолоджуюче пов—÷тр€ повинно бути сухим (в—÷дносна волог—÷сть у млин—÷ - 50-60%). ¬ —÷ншому випадку какао-порошок вийде з високим вм—÷стом вологи й внасл—÷док розвитку цв—÷л—÷ на де€ких д—÷л€нках млина можуть виникнути проблеми м—÷кроб—÷олог—÷чного характеру. « —÷ншого боку, занадто сухе пов—÷тр€ може спри€ти акумул€ц—÷—„ на частках какао-порошку статично—„ електрики, що ускладнить роботу пакувальних машин. ÷€ проблема найчаст—÷ше виника—‘ в рег—÷онах —÷з сухим кл—÷матом.

ќчевидно, що пов—÷тр€ не повинно м—÷стити сторонн—÷х запах—÷в, тому що какао-порошок легко всмокту—‘ летуч—÷ ароматичн—÷ сполуки.

” млин—÷ какао-макуха п—÷дда—‘тьс€ дробленню двома дисками, один —÷з €ких оберта—‘тьс€ з дуже високою швидк—÷стю. ÷—÷ диски оснащен—÷ подр—÷бнюючими сталевими штифтами, розташованими так, що вони спри€ють потрапл€нню часток у зону перемелюванн€. ” конструкц—÷—„ млин—÷в передбачен—÷ порожн—÷ ст—÷нки, що забезпечують роботу системи охолодженн€. ѕо зак—÷нченн—÷ подр—÷бненн€ какао-порошок п—÷дхоплю—‘тьс€ пов—÷тр€ним потоком —÷ направл€—‘тьс€ в охолоджуючий трубопров—÷д.

ќхолоджуюча р—÷дина циркулю—‘ по трубах, що розташован—÷ у порожн—÷х ст—÷нках млина. –«хн€ довжина в—÷д млина до циклонного сепаратора залежить в—÷д системи охолодженн€ й парт—÷й какао-порошку, що проходить по трубках, обумовлюючи ступ—÷нь темперуванн€ какао-порошку й ф—÷ксац—÷ю його кольору.  —÷нцевий продукт в—÷дд—÷л€—‘тьс€ в—÷д пов—÷тр€но—„ маси в циклон—÷, —÷ пов—÷тр€ верта—‘тьс€ в систему рециркул€ц—÷—„.

—хема одн—÷—‘—„ з нов—÷тн—÷х систем подр—÷бненн€, охолодженн€ й стаб—÷л—÷зац—÷—„ порошку в потоц—÷ представлена на рисунку 1.13.

—туп—÷нь подр—÷бненн€ какао-порошку.

ѕ—÷сл€ дос€гненн€ потр—÷бного аромату й кольору какао-порошку наступною за важлив—÷стю його "астив—÷стю —‘ ступ—÷нь подр—÷бненн€, тому що при його розчиненн—÷ у вод—÷ або молоц—÷ велик—÷ частки швидко ос—÷дають, утворюючи небажаний осад. “ак—÷ частки також будуть пом—÷тн—÷ в молочних напо€х або в морозив—÷.

ѕри виробництв—÷ кондитерських —÷ хл—÷бобулочних вироб—÷в какао-порошок нада—‘ —„м при—‘мний шоколадний в—÷дт—÷нок, причому тонкоподр—÷бнен—÷ частки спри€ють кращому розпушенню й п—÷гментац—÷—„.

ƒе€к—÷ види тонкомеленого какао-порошку при розчиненн—÷ в молоц—÷ й вод—÷ здатн—÷ утворювати пласт—÷вц—÷. “акою "астив—÷стю найчаст—÷ше волод—÷—‘ какао-порошок, отриманий при пресуванн—÷ шнековим пресом (через руйнуванн€ структури кл—÷тин п—÷д час переробки), що може бути пов'€зане також з р—÷внем рЌ (звичайно рЌ какао-порошку дор—÷вню—‘ 5,5) або —÷з вм—÷стом кальц—÷ю, особливо у випадку застосуванн€ чутливих до кальц—÷ю стаб—÷л—÷затор—÷в.

–∆сну—‘ два основних методи визначенн€ ступен€ подр—÷бненн€: осадженн€ й ситовий метод (гранулометричний) [25, 29].


1.6 ¬имоги нормативних документ—÷в до €кост—÷ —÷ безпечност—÷ какао-порошку


Ќормативним документом, що норму—‘ органолептичн—÷, ф—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ показники, та показники безпечност—÷ какао-порошку —‘ ƒ—“”4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї [9]. «а органолептичними показниками какао-порошок повинен в—÷дпов—÷дати вимогам зазначеним в таблиц—÷ 1.7.

“аблиц€ 1.7 - ќрганолептичн—÷ показники какао-порошку.

Ќазва показника

’арактеристика

ћетод контролюванн€

«овн—÷шн—÷й вигл€д

ѕорошок в—÷д св—÷тло-коричневого до темно-коричневого кольору, не допуска—‘тьс€ тьм€ний с—÷рий в—÷дт—÷нок

«г—÷дно з √ќ—“ 5897

—мак та запах

¬ластивий даному продукту, без сторонн—÷х присмак—÷в та запах—÷в

«г—÷дно з √ќ—“ 5897


«а ф—÷зико-х—÷м—÷чними показниками какао-порошок повинен в—÷дпов—÷дати нормам, зазначеним в таблиц—÷ 1.8.


“аблиц€ 1.8 - ‘—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ показники какао-порошку.

Ќазва показника

Ќорма

ћетод контролюванн€

ћасова частка вологи. %, не б—÷льше, в т ч. п—÷д час збер—÷ганн€ упакованого какао-порошку б—÷льше н—÷ж м—÷с€ць

7,5

«г—÷дно з √ќ—“ 5900

ћасова частка жиру, %, не б—÷льше

«г—÷дно з розрахунковим вм—÷стом за рецептурами 3,0

«г—÷дно з √ќ—“ 5899

—туп—÷нь подр—÷бненн€ - залишок на шовковому сит—÷ є 38 зг—÷дно √ќ—“ 4403 та на металевому сит—÷ є 016 зг—÷дно з √ќ—“ 6613, %, не б—÷льше

1,5

ѕ—÷д час розтиранн€ м—÷ж пальц€ми не повинно бути крупинок

«г—÷дно з √ќ—“ 5902

ƒисперсн—÷сть - к—÷льк—÷сть м—÷лких фракц—÷й, %, не менше

90,0

«г—÷дно з ƒ—“” 4391

ѕоказник рЌ, не б—÷льше

7,1

«г—÷дно з √ќ—“ 5898

ћасова частка золи. %, не б—÷льше:

- в какао-порошку, не обробленому вуглекислими лугами

- в какао-порошку, обробленому вуглекислими лугами


6,0

9,0


«г—÷дно з √ќ—“ 5901

«г—÷дно з √ќ—“ 5901

ћасова частка золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти з масовою часткою 10 %, %, не б—÷льше

0,2

«г—÷дно з √ќ—“ 5901

ћасова частка феродом—÷шок (частки не б—÷льше 0,3 мм в найб—÷льшому розм—÷р—÷), %,не б—÷льше

0,0003

«г—÷дно з √ќ—“ 5901


¬м—÷ст токсичних елемент—÷в у какао-порошку не повинен перевищувати гранично допустим—÷ концентрац—÷—„, передбачен—÷ —анѕиЌ 42-123-4089 —÷ зазначен—÷ в таблиц—÷ 1.9.


“аблиц€ 1.9 - ¬м—÷ст токсичних елемент—÷в какао-порошку.

Ќазва токсичного елементу

√ранично допустим—÷ р—÷вн—÷, мг/кг, не б—÷льше

ћетод контролюванн€

—винець

1,0

√ќ—“ 26932

 адм—÷й

0,5

√ќ—“ 26933

ћиш'€к

1,0

√ќ—“ 26930

–туть

0,1

√ќ—“ 26927

ћ—÷дь

50,0

√ќ—“ 26931

÷инк

70,03

√ќ—“ 26934

ћ—÷котоксини: афлатоксин ќ≤1

0.005

ƒ—“” ≈N 12955


¬м—÷ст пестицид—÷в у какао-порошку не повинен перевищувати р—÷вн—÷, передбачен—÷ ћЅ¬ є 5061.

«а м—÷кроб—÷олог—÷чними показниками какао-порошок повинен в—÷дпов—÷дати вимогам, передбаченим у таблиц—÷ 1.10.


“аблиц€ 1.10 - ћ—÷кроб—÷олог—÷чн—÷ показники какао-порошку.

Ќазва показника

ƒопустимий р—÷вень

ћетод контролюванн€

 —÷льк—÷сть мезоф—÷льних аеробних та факультативно-анаеробних м—÷кроорган—÷зм—÷в,  ”ќ в 1 г, не б—÷льше

1,0¬Ј105

«г—÷дно з √ќ—“ 26972

Ѕактер—÷—„ групи кишкових паличок (кол—÷ форми), в 1 г, не б—÷льше

0,01

«г—÷дно з √ќ—“ 26972

ѕатогенн—÷ м—÷кроорган—÷зми, в т.ч. сальмонела, в 1 г, не б—÷льше

25,0

«г—÷дно з ƒ—“” 4391

ѕл—÷сен—÷,  ќ” в 1 г, не б—÷льше

1,0¬Ј102

«г—÷дно з √ќ—“ 26972


1.7 «агальн—÷ в—÷домост—÷ про випробувальну лаборатор—÷ю ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї та перспективи —„—„ розвитку


1.7.1 ¬—÷домост—÷ про випробувальну лаборатор—÷ю

¬ипробувальна лаборатор—÷€ харчово—„ продукц—÷—„ —‘ структурним п—÷дрозд—÷лом ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї, акредитована в Ќац—÷ональному агентств—÷ з акредитац—÷—„ ”кра—„ни на техн—÷чну компетентн—÷сть та незалежн—÷сть ( атестат акредитац—÷—„ є 20238) заснована у 1994 роц—÷.

ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї —‘ самост—÷йною, незалежною у ф—÷нансовому та юридичному в—÷дношенн—÷ орган—÷зац—÷—‘ю, що не виробл€—‘ продукц—÷ю та не нада—‘ послуги, €к—÷ включен—÷ у галузь акредитац—÷—„ випробувально—„ лаборатор—÷—„. ƒиректор ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї несе повну юридичну та ф—÷нансову в—÷дпов—÷дальн—÷сть за д—÷€льн—÷сть випробувально—„ лаборатор—÷—„ з ч—÷тким розмежуванн€м в—÷дпов—÷дальност—÷ м—÷ж директором ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї та начальником випробувально—„ лаборатор—÷—„ щодо п—÷дготовки та проведенн€ випробувань з метою сертиф—÷кац—÷—„, техн—÷чного нагл€ду, держнагл€ду —÷ об`—‘ктивност—÷ результат—÷в випробувань. ƒ—÷€льн—÷стю випробувально—„ лаборатор—÷—„ керу—‘ —„—„ начальник, €кий несе повну в—÷дпов—÷дальн—÷сть за результати роботи випробувально—„ лаборатор—÷—„. Ќачальнику випробувально—„ лаборатор—÷—„ нада—‘тьс€ печатка ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї дл€ засв—÷дченн€ його п—÷дпису на протоколах випробувань.

‘ункц—÷—„, права, обов`€зки, в—÷дпов—÷дальн—÷сть та —÷нш—÷ аспекти д—÷€льност—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ визначен—÷ у "ѕоложенн—÷ про випробувальну лаборатор—÷ю харчово—„ продукц—÷—„ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї, що затверджене директором ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї.

—вою д—÷€льн—÷сть випробувальна лаборатор—÷€ проводить на принципах господарчого розрахунку зг—÷дно договор—÷в, укладених —÷з замовниками.

¬ипробувальна лаборатор—÷€ розташована в прим—÷щенн—÷ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї за адресою:

33028, м. –—÷вне, вул.«амкова,31

“елефон 26-14-01, тел/факс 26-14-01.


1.7.2 √алузь д—÷€льност—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„

¬ випробувальна лаборатор—÷€ акредитована у галуз—÷ випробувань ф—÷зико-х—÷м—÷чних, токсиколог—÷чних, м—÷кроб—÷олог—÷чних та рад—÷олог—÷чних показник—÷в продукц—÷—„ харчуванн€ та с—÷льського господарства.

¬ипробуванн€ продукц—÷—„ викону—‘тьс€ за дорученн€м органу з сертиф—÷кац—÷—„, служби держнагл€ду за додержанн€м стандарт—÷в, норм —÷ правил, а також за за€вками окремих орган—÷зац—÷й та приватних ос—÷б.

¬ипробуванн€ провод€тьс€ за номенклатурою та видами випробувань, €к—÷ наведен—÷ в додатку до атестату акредитац—÷—„ ( галузь акредитац—÷—„).

ћетоди випробувань, що в—÷днос€тьс€ до галуз—÷ акредитац—÷—„, наведен—÷ у форм—÷ 2.2 ѕаспорту випробувально—„ лаборатор—÷—„.


1.7.3 ќрган—÷зац—÷йна структура випробувально—„ лаборатор—÷—„

‘ункц—÷ональна орган—÷зац—÷йна схема випробувально—„ лаборатор—÷—„, де наведено вза—‘мозв'€зок випробувально—„ лаборатор—÷—„ з —÷ншими п—÷дрозд—÷лами та в—÷дд—÷лами ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї, наведена в додатку √.

¬ипробувальну лаборатор—÷ю очолю—‘ начальник, призначенн€ та зв—÷льненн€ €кого зд—÷йсню—‘тьс€ зг—÷дно наказу директора.

Ќачальник випробувально—„ лаборатор—÷—„ у питанн€х, €к—÷ пов`€зан—÷ з проведенн€м випробувань, керу—‘тьс€ нормативними документами на продукц—÷ю, що зазначена в галуз—÷ акредитац—÷—„, нормативними документами, "ѕравилами обов`€зково—„ сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„тјЁ, "ѕоложенн€м про випробувальну лаборатор—÷ю тјЁ, "Ќастановою з €кост—÷тјЁ.

« адм—÷н—÷стративних питань та розпор€дку прац—÷ начальник випробувально—„ лаборатор—÷—„ керу—‘тьс€ наказами та розпор€дженн€ми директора ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї —÷ знаходитьс€ в його безпосередньому п—÷дпор€дкуванн—÷.

ƒан—÷ щодо персоналу випробувально—„ лаборатор—÷—„ наведен—÷ в "ѕаспорт—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„тјЁ форма 8.

ѕрац—÷вники випробувально—„ лаборатор—÷—„ виконують сво—„ функц—÷—„ в процес—÷ проведенн€ випробувань ( в—÷дб—÷р зразк—÷в, прийманн€, —÷дентиф—÷кац—÷—„, ре—‘страц—÷€, обл—÷к та збереженн€, п—÷дготовка, завданн€ на випробуванн€, проведенн€ випробувань зг—÷дно нормативних документ—÷в на продукц—÷ю та на методи випробувань), забезпечують збер—÷ганн€ документац—÷—„ в арх—÷в—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„, обл—÷к та актуал—÷зац—÷ю нормативних документ—÷в, забезпечують працездатн—÷сть випробувального обладнанн€ та засоб—÷в вим—÷рювально—„ техн—÷ки, зд—÷йснюють внутр—÷шн—÷й контроль системи €кост—÷.

ѕовноваженн€ та в—÷дпов—÷дальн—÷сть прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„ встановлен—÷ посадовими —÷нструкц—÷€ми.

ѕри виконанн—÷ сво—„х функц—÷—„ випробувальна лаборатор—÷€ вза—‘мод—÷—‘ з наступними п—÷дрозд—÷лами ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї:

а) бухгалтерсько-економ—÷чним в—÷дд—÷лом - плануванн€ обс€гу роб—÷т, виконанн€ бухгалтерського обл—÷ку;

б) в—÷дд—÷лом кадр—÷в - п—÷двищенн€ квал—÷ф—÷кац—÷—„ кадр—÷в, п—÷дб—÷р кадр—÷в;

в) службою —÷нженерко-господарського забезпеченн€ - забезпеченн€ необх—÷дними матер—÷алами та обладнанн€м, електроенерг—÷—‘ю, теплом, ремонт прим—÷щень;

г) групою нормативно—„ документац—÷—„ та —÷нформац—÷—„ - забезпеченн€ техн—÷чною та нормативною документац—÷—‘ю;

д) метролог—÷чними в—÷дд—÷лами - пов—÷рка засоб—÷в вим—÷рювально—„ техн—÷ки, атестац—÷€ випробувального обладнанн€.


1.7.4 ¬—÷дпов—÷дальн—÷сть та повноваженн€

¬—÷дпов—÷дальн—÷сть та повноваженн€ кер—÷вництва.

Ќачальник випробувально—„ лаборатор—÷—„ в—÷дпов—÷да—‘ за :

а) формуванн€ —÷ впровадженн€ пол—÷тики випробувально—„ лаборатор—÷—„ в сфер—÷ €кост—÷;

б) дотриманн€ вс—÷х вимог Ќастанови з €кост—÷, процедур, —÷нструкц—÷й, робочих документ—÷в;

в) визначенн€ ц—÷лей д—÷€льност—÷ —÷ подальшого розвитку випробувально—„ лаборатор—÷—„;

г) плануванн€ €кост—÷;

д) контроль за виконанн€м процедур д—÷ючо—„ системи управл—÷нн€ €к—÷стю з метою ф—÷ксац—÷—„ порушень —÷ в—÷дхилень дл€ зд—÷йсненн€ коригувальних д—÷й;

е) проведенн€ анал—÷зу функц—÷онуванн€ системи управл—÷нн€ €к—÷стю та —„—„ удосконаленн€;

—‘) забезпеченн€ ресурсами;

ж) управл—÷нн€ д—÷€льн—÷стю —÷ розпод—÷лу повноважень —÷ в—÷дпов—÷дальност—÷;

з) узгодженн€ план—÷в та граф—÷к—÷в проведенн€ випробувань, граф—÷к—÷в внутр—÷шн—÷х перев—÷рок;

—÷) контроль документ—÷в за результатами випробувань.

Ќачальник випробувально—„ лаборатор—÷—„ ма—‘ повноваженн€:

а) користуватис€ печаткою ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї дл€ засв—÷дченн€ його п—÷дпису на протоколах випробувань щодо сертиф—÷кац—÷—„;

б) конф—÷денц—÷йно листуватис€ з Ќац—÷ональним органом з сертиф—÷кац—÷—„, органами з сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„, ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї ;

в) призначати сво—„м розпор€дженн€м уповноваженого з €кост—÷ за системою управл—÷нн€ €к—÷стю випробувально—„ лаборатор—÷—„;

г) визначати напр€мки розвитку випробувально—„ лаборатор—÷—„, доводити вимоги до персоналу випробувально—„ лаборатор—÷—„;

д) анал—÷зувати функц—÷онуванн€ системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

е) управл€ти ресурсами випробувально—„ лаборатор—÷—„.

”повноважений з €кост—÷ п—÷дпор€дкований безпосередньо заступнику директора ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї, —÷ в—÷дпов—÷да—‘ за:

а) впровадженн€ системи управл—÷нн€ €к—÷стю, п—÷дтримку —„—„ належного функц—÷онуванн€ у випробувальн—÷й лаборатор—÷—„;

б) виконанн€ наведених у Ќастанов—÷ з €кост—÷, процедурах та —÷нструкц—÷€х системи управл—÷нн€ €к—÷стю вимог та розпор€джень;

в) плануванн€ —÷ контроль проведенн€ внутр—÷шн—÷х аудит—÷в ;

г) координац—÷ю роб—÷т з актуал—÷зац—÷—„ документац—÷—„ системи управл—÷нн€ €к—÷стю випробувально—„ лаборатор—÷—„;

д) орган—÷зац—÷ю та проведенн€ коригувальних та запоб—÷жних д—÷й;

е) роботу з рекламац—÷€ми та пропозиц—÷€ми;

—‘) наданн€ зв—÷т—÷в уповноваженому з €кост—÷ ƒѕ "–—÷внестандарт-метролог—÷€ї з питань функц—÷онуванн€ та ефективност—÷ системи управл—÷нн€ €к—÷стю випробувально—„ лаборатор—÷—„;

”повноважений з €кост—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ ма—‘ повноваженн€:

а) —÷нформувати уповноваженого з €кост—÷ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї, найвище кер—÷вництво про функц—÷онуванн€ системи управл—÷нн€ €к—÷стю у випробувальн—÷й лаборатор—÷—„ та необх—÷дн—÷сть —„—„ вдосконаленн€;

б) планувати та орган—÷зовувати проведенн€ внутр—÷шн—÷х перев—÷рок системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

в) орган—÷зовувати проведенн€ щор—÷чних перев—÷рок системи управл—÷нн€ €к—÷стю дл€ пост—÷йного забезпеченн€ —„—„ ефективност—÷, в—÷дпов—÷дност—÷ вимогам нормативних документ—÷в та проголошен—÷й пол—÷тиц—÷ в сфер—÷ €кост—÷;

г) готувати дл€ кер—÷вництва пропозиц—÷—„ удосконаленн€ системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

д) розгл€дати, узгоджувати —÷ надавати кер—÷вництву дл€ затвердженн€ зм—÷ни до документ—÷в системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

е) розсл—÷дувати та визначати причини виникненн€ нев—÷дпов—÷дностей;

—‘) вимагати в—÷д ус—÷х прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„ знанн€ та виконанн€ вимог документ—÷в системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

ж) готувати дл€ кер—÷вництва пропозиц—÷—„ щодо застосуванн€ засоб—÷в адм—÷н—÷стративного впливу до прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„ за систематичн—÷ порушенн€ вимог документац—÷—„ системи управл—÷нн€ €к—÷стю.

¬—÷дпов—÷дальн—÷сть прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„.

¬—÷дпов—÷дальн—÷сть прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„ за забезпеченн€ окремих процедур системи управл—÷нн€ €к—÷стю визнача—‘тьс€ посадовими та технолог—÷чними —÷нструкц—÷€ми.

 ожен сп—÷вроб—÷тник при прийманн—÷ на певну посаду "асним п—÷дписом та датою п—÷дтверджу—‘:

а) знанн€ сво—„х посадових обов`€зк—÷в, повноважень, в—÷дносин п—÷дпор€дкованост—÷ та п—÷дзв—÷тност—÷ у систем—÷ управл—÷нн€ €к—÷стю випробувально—„ лаборатор—÷—„;

б) знанн€ пол—÷тики в сфер—÷ €кост—÷;

в) знанн€ та обов'€зок додержанн€ вимогам документац—÷—„ системи управл—÷нн€ €к—÷стю;

г) в—÷дпов—÷дальн—÷сть за обл—÷к, збер—÷ганн€ документац—÷—„ та забезпеченн€ необх—÷дно—„ конф—÷денц—÷йност—÷.


1.7.5 «абезпеченн€ об`—‘ктивност—÷ та достов—÷рност—÷ результат—÷в випробувань

ѕопередженн€ негативних вплив—÷в, €к—÷ можуть запод—÷€ти шкоди об`—‘ктивност—÷ та достов—÷рност—÷ результат—÷в випробувань, забезпечуютьс€ наступними заходами:

а) дотриманн€ та контроль умов в прим—÷щенн—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ при проведенн—÷ випробувань, що в—÷дпов—÷дають вимогам методик випробувань, сан—÷тарним нормам —÷ правилам, вимогам безпеки прац—÷ та охорони навколишнього середовища;

б) - збер—÷ганн€ документ—÷в, €к—÷ мають конф—÷денц—÷йний характер, у шафах —÷з замками;

в) обмеженн€ присутност—÷ сторонн—÷х ос—÷б у випробувальн—÷й лаборатор—÷—„, контакт—÷в з персоналом випробувально—„ лаборатор—÷—„;

г) р—÷вном—÷рним степенем обт€женост—÷ кожного сп—÷вроб—÷тника;

д) контроль знанн€ та дотриманн€ сп—÷вроб—÷тниками випробувально—„ лаборатор—÷—„ вимог стандарт—÷в та —÷нших Ќƒ на методи випробувань, процедур, —÷дентиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„ та посадових —÷нструкц—÷й;

е) контроль та перев—÷рка ре—‘страц—÷—„ первинних вим—÷рювань, розрахункових та —÷нших даних;

—‘) виконанн€ контролю за станом випробувального обладнанн€;

ж) перев—÷рка документ—÷в з результатами випробувань перед —„х затвердженн€м;

з) виключенн€ втручанн€ у д—÷—„ прац—÷вник—÷в випробувально—„ лаборатор—÷—„ ос—÷б чи орган—÷зац—÷й, що зац—÷кавлен—÷ в тих чи —÷нших результатах випробувань. ѕрац—÷вник випробувально—„ лаборатор—÷—„, в раз—÷ учиненн€ на нього тиску, повинен спов—÷стити про це начальника випробувально—„ лаборатор—÷—„ [16, 19,20].


1.7.6 ѕор€док прийманн€ зразк—÷в на випробуванн€

ѕрийманн€ зразк—÷в у випробувальн—÷й лаборатор—÷—„ зд—÷йсню—‘тьс€ за чотирма напр€мками:

а) сертиф—÷кац—÷йн—÷;

б) з метою державного нагл€ду за вимогами стандарт—÷в, норм —÷ правил;

в) зразки, що в—÷д—÷бран—÷ прац—÷вниками ”правл—÷нн€ у справах захисту прав споживач—÷в;

г) за договорами з п—÷дпри—‘мствами, п—÷дпри—‘мц€ми та ф—÷зичними особами.

Ќа випробуванн€ приймаютьс€ т—÷льки —÷дентиф—÷кован—÷, належним чином маркован—÷, упакован—÷ та опломбован—÷ зразки.

Ќа випробуванн€ приймаютьс€ зразки —÷з супроводжувальною документац—÷—‘ю - р—÷шенн€, гарант—÷йний лист, акт в—÷дбору, акт передач—÷.

ѕрийманн€ зразк—÷в зд—÷йсню—‘тьс€ шл€хом сп—÷вставленн€ на€вного стану зразка (його к—÷лькост—÷, в—÷дпов—÷дност—÷ пакуванн€, пломбуванн€, тощо ) —÷з даними акту в—÷дбору, перев—÷рки супроводжувально—„ документац—÷—„ (на€вн—÷сть ус—÷х рекв—÷зит—÷в та п—÷дпис—÷в).

ќбтјў—‘м зразк—÷в, необх—÷дний дл€ випробувань, визнача—‘тьс€ у к—÷лькост—÷: зг—÷дно вимог нормативних документ—÷в на в—÷дб—÷р проб конкретного виду продукц—÷—„ (перел—÷к нормативних документ—÷в на методи в—÷дбору, прийманн€ проб наведений у форм—÷ 2 "ѕаспорту випробувально—„ лаборатор—÷—„тјЁ) або "Ќорм в—÷дбору зразк—÷в (проб) харчових продукт—÷в, продовольчо—„ сировини —÷ тютюнових вироб—÷в на сертиф—÷кац—÷ютјЁ, додатку до "ѕравил обовтјў€зково—„ сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„, продовольчо—„ сировини —÷ тютюнових вироб—÷втјЁ.

ѕростежуван—÷сть зразк—÷в продукц—÷—„ забезпечу—‘тьс€ кодуванн€м —„х, номером, за €ким ре—‘струютьс€ ц—÷ зразки у журналах обл—÷ку. –е—‘страц—÷ю, кодуванн€ зд—÷йсню—‘ в—÷дпов—÷дальний виконавець, зг—÷дно розпор€дженн€ начальника випробувально—„ лаборатор—÷—„.

¬с—÷ ре—‘страц—÷йн—÷ номери проставл€ютьс€ на зразках письмово (маркером, склографом) ч—÷тко, однозначно, на видному м—÷i—÷ упаковки, тари з урахуванн€м подальшого збереженн€ запису в—÷д стиранн€. ÷им ре—‘страц—÷йним номером марку—‘тьс€ спец—÷альна —‘мн—÷сть —÷з п—÷дготовленою пробою до випробувань.

¬казаний ре—‘страц—÷йний номер супроводжу—‘ зразок на прот€з—÷ вс—÷х етап—÷в випробувань, а також у робочих журналах, протоколах, зразках-св—÷дках, зв—÷тах.

«разки продукц—÷—„, €к—÷ не потребують спец—÷ально—„ пробоп—÷дготовки п—÷сл€ прийманн€ та кодуванн€ поступають на випробуванн€.

ѕ—÷дготовка зразк—÷в продукц—÷—„ зд—÷йсню—‘тьс€ зг—÷дно вимог нормативних документ—÷в на методи п—÷дготовки проб до випробувань. ѕри цьому використову—‘тьс€ допом—÷жне обладнанн€, €ке знаходитьс€ у спец—÷ально в—÷дведеному робочому м—÷i—÷.

—ертиф—÷кац—÷йн—÷ випробуванн€.

—ертиф—÷кац—÷ю визначають €к д—÷ю, €ка п—÷дтверджу—‘ за допомогою знаку або сертиф—÷ката в—÷дпов—÷дн—÷сть виробу вимогам, визначеним стандартом або техн—÷чними умовами. «а допомогою сертиф—÷кату трет€ сторона да—‘ письмову гарант—÷ю, що продукц—÷€ (процес, послуга) в—÷дпов—÷да—‘ заданим вимогам.

ѕор€док зд—÷йсненн€ сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„ встановлений ƒ—“” 3413 - 96 "—истема сертиф—÷кац—÷—„ ”кр—≈ѕ–ќ. ѕор€док проведенн€ сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„". ÷ей стандарт встановлю—‘ загальн—÷ вимоги щодо пор€дку зд—÷йсненн€ сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„, процес—÷в та послуг.

—ертиф—÷кац—÷ю продукц—÷—„ в систем—÷ ”кр—≈ѕ–ќ провод€ть вин€ткового органи —÷з сертиф—÷кац—÷—„, а у раз—÷ —„х в—÷дсутност—÷ - орган—÷зац—÷—„, що виконують функц—÷—„ орган—÷в —÷з сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„ за дорученн€м ƒержспоживстандарту ”кра—„ни.

«а€вник пода—‘ за€вку до акредитованого органу —÷з сертиф—÷кац—÷—„. ќрган —÷з сертиф—÷кац—÷—„ розгл€да—‘ за€вку —÷ спов—÷ща—‘ за€вника про сво—‘ р—÷шенн€, де серед р—÷зних в—÷домостей, необх—÷дних за€вников—÷, вказу—‘ €к—÷ органи —÷з сертиф—÷кац—÷—„ та випробувальн—÷ лаборатор—÷—„ може вибрати за€вник

ќрган —÷з сертиф—÷кац—÷—„ пломбу—‘ надан—÷ зразки на сертиф—÷кац—÷йн—÷ випробуванн€ та склада—‘ в—÷дпов—÷дний акт. —клада—‘тьс€ також акт про передачу зразк—÷в в—÷д ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї у випробувальну лаборатор—÷ю.

¬ипробуванн€ продукц—÷—„ з метою сертиф—÷кац—÷—„ провод€тьс€ випробувальною лаборатор—÷—‘ю (центром), що акредитована в —истем—÷ на право проведенн€ вид—÷в випробувань, €к—÷ передбачен—÷ нормативними документами на продукц—÷ю, або на право проведенн€ випробувань ц—÷—‘—„ продукц—÷—„.

ѕор€док проведенн€ сертиф—÷кац—÷—„ наведений на рисунку 1.14.


–исунок 1.14 - ѕор€док проведенн€ сертиф—÷кац—÷—„.


«а€вник нада—‘ зразки (проби) продукц—÷—„ дл€ випробувань та техн—÷чну документац—÷ю на них. —клад техн—÷чно—„ документац—÷—„ встановлю—‘тьс€ органом —÷з сертиф—÷кац—÷—„.

 —÷льк—÷сть зразк—÷в дл€ випробувань та правила —„х в—÷дбору встановлюютьс€ органом —÷з сертиф—÷кац—÷—„.

Ќа сертиф—÷кац—÷йн—÷ випробуванн€ приймаютьс€ зразки продукц—÷—„, €к—÷ в—÷д—÷бран—÷ представником органу по сертиф—÷кац—÷—„ (або за його дорученн€м —÷ншими представниками), мають акт в—÷дбору зразк—÷в або супроводжуютьс€ јктом передач—÷ зразк—÷в, р—÷шенн€ за за€вкою.

«разки, €к—÷ над—÷йшли на випробуванн€ з метою сертиф—÷кац—÷—„ ре—‘струютьс€ у журнал—÷ з пом—÷ткою "—тјЁ;

«а позитивних результат—÷в протоколи випробувань передаютьс€ органу —÷з сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„ —÷ в коп—÷—„ - за€внику.

” раз—÷ отриманн€ негативних результат—÷в хоча б по одному з показник—÷в випробуванн€ з метою сертиф—÷кац—÷—„ припин€ютьс€, —÷нформац—÷€ про негативн—÷ результати пода—‘тьс€ за€внику та органу —÷з сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„, €кий скасову—‘ за€вку.

ѕовторн—÷ випробуванн€ можна провести т—÷льки п—÷сл€ поданн€ ново—„ за€вки та наданн€ органу —÷з сертиф—÷кац—÷—„ продукц—÷—„ переконливих доказ—÷в проведенн€ п—÷дпри—‘мством коригувальних заход—÷в щодо усуненн€ причин, що спричинили нев—÷дпов—÷дн—÷сть.

«разки продукц—÷—„, що пройшли випробуванн€ з метою сертиф—÷кац—÷—„, зокрема, руйн—÷вн—÷, залишаютьс€ "асн—÷стю за€вника. ѕор€док списанн€, утил—÷зац—÷—„ й поверненн€ зразк—÷в та збер—÷ганн€ зразк—÷в-св—÷дк—÷в повинен бути регламентований документац—÷—‘ю органу.

« метою державного нагл€ду за додержанн€ стандарт—÷в, норм —÷ правил зразки приймаютьс€ зг—÷дно акту в—÷дбору, складеному —÷нспектором ¬—т.

¬ипробуванн€ зразк—÷в, €к—÷ в—÷д—÷бран—÷ прац—÷вниками ”правл—÷нн€ у справах захисту прав споживач—÷в провод€тьс€ випробувальною лаборатор—÷—‘ю ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї на п—÷дстав—÷ акта в—÷дбору.

¬ипробуванн€, €к—÷ провод€тьс€ за договорами з п—÷дпри—‘мствами, п—÷дпри—‘мц€ми та ф—÷зичними особами, зд—÷йснюютьс€ на п—÷дстав—÷ акту прийманн€ зразк—÷в.

ѕ—÷дставою дл€ прийманн€ зразк—÷в зг—÷дно довгострокових договор—÷в (або разових гарант—÷йних лист—÷в) —÷з замовниками (п—÷дпри—‘мствами-виробниками, п—÷дпри—‘мствами-споживачами, приватними особами) —‘ акт в—÷дбору або прийманн€, €кий склада—‘тьс€ уповноваженими особами представника замовника.

«разки, €к—÷ над—÷йшли на випробуванн€ —÷ виконуютьс€ з оформленн€м договору ре—‘струютьс€ у журнал—÷ з пом—÷ткою "ƒ".

—хема прийманн€ зразк—÷в на випробуванн€ наведена на рисунку 1.15.

–исунок 1.15 - —хема прийманн€ зразк—÷в на випробуванн€.


ѕри цьому склада—‘тьс€ ƒогов—÷р на проведенн€ випробувань, узгоджу—‘тьс€ варт—÷сть проведенн€ в—÷дпов—÷дних випробувань, оформлю—‘тьс€ акт прийманн€ зразк—÷в на випробуванн€ .

«а результатами випробувань вида—‘тьс€ протокол випробувань.

ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ випробувань лаборатор—÷ю склада—‘ акт здач—÷-прийманн€ роб—÷т, виконаних за договором та акт про утил—÷зац—÷ю зразка-св—÷дка (€кщо зразок п—÷д час збер—÷ганн€ втратив €к—÷сть) або розписку про поверненн€ залишк—÷в зразка.

1.7.7 «в—÷туванн€ про результати

–езультати кожного випробуванн€ чи сер—÷—„ випробуванн€, проваджених лаборатор—÷—‘ю, пов—÷домл€ютьс€ точно, ч—÷тко, недвозначно та обтјў—‘ктивно й зг—÷дно з ус—÷ма в—÷дпов—÷дними —÷нструкц—÷€ми, що м—÷ст€тьс€ у методах провадженн€ випробуванн€.

–езультати ре—‘струють у протоколах випробувань —÷ м—÷ст€ть: необх—÷дну —÷нформац—÷ю дл€ замовника, а також всю —÷нформац—÷ю, €ка вимага—‘тьс€ дл€ виконанн€ цього методу.

 ожен протокол випробувань повинен м—÷стити, принаймн—÷, таку —÷нформац—÷ю, €кщо т—÷льки у лаборатор—÷—„ нема—‘ серйозних причин не робити цього:

а) назву документа "ѕротокол випробувань";

б) назву та адресу лаборатор—÷—„, а також м—÷iе проведенн€ випробувань за адресою лаборатор—÷—„;

в) однозначну —÷дентиф—÷кац—÷ю протоколу випробувань (наприклад, сер—÷йний номер), а також —÷дентиф—÷кац—÷ю на кожн—÷й стор—÷нц—÷ з тим, щоб забезпечити визнанн€ стор—÷нки €к частини протоколу випробувань;

г) назву та адресу замовника;

д) опис, стан та недвозначну —÷дентиф—÷кац—÷ю товару, що пройшов випробуванн€;

е) дату одержанн€ виробу, що п—÷дл€га—‘ випробуванню, €кщо це —÷стотно дл€ результат—÷в випробуванн€;

—‘) посиланн€ на план та методи в—÷дбиранн€ зразк—÷в, що використовуютьс€ лаборатор—÷—‘ю;

ж) результати випробуванн€ —÷з зазначенн€м одиниць вим—÷рюванн€;

з) —÷мтјў€, посаду, п—÷дпис або екв—÷валентну —÷дентиф—÷кац—÷ю особи, що затвердила протокол випробувань;

—÷) €кщо необх—÷дно, зам—÷тку на те, що результати випробувань стосуютьс€ т—÷льки зразк—÷в, що пройшли випробуванн€.

«м—÷ни у протоколах випробувань п—÷сл€ —„х, видаванн€ повинн—÷ проводитись т—÷льки у вигл€д—÷ додаткового документа або додаткового передаванн€ даних —÷ м—÷стити формулюванн€: "ƒоповненн€ до протоколу випробувань" та —÷н.

‘орма протоколу наведена у додатку ƒ [10, 16, 20].


¬исновок до розд—÷лу 1


 акао-порошок, пор€д з какао-маслом —÷ тертим какао, в—÷д—÷гра—‘ важливу роль у виробництв—÷ кондитерських вироб—÷в, у тому числ—÷ у виробництв—÷ шоколаду, молочно—„ й шоколадно—„ глазур—÷, мас прал—÷не, начинки дл€ вафель —÷ прошарку дл€ печива, у виробництв—÷ пр€ник—÷в й цукрового печива, а також широко використову—‘тьс€ у виготовленн—÷ кремово-збивних мас —÷ крем—÷в дл€ обробки торт—÷в —÷ т—÷стечок, обсипки цукерок, при виробництв—÷ жирово—„ глазур—÷ та —÷н. јле основне призначенн€ какао-порошку приготуванн€ какао-напою.

ќсновною сировиною дл€ виробництва какао-порошку —‘ какао-боби - нас—÷нн€ плод—÷в какао-дерева, що вироста—‘ в троп—÷чних районах земно—„ кул—÷.

ќсновними постачальниками какао-боб—÷в —‘ ѕ—÷вденна јмерика й острови ¬ест-–∆нд—÷—„, кра—„ни «ах—÷дно—„ јфрики, Ѕразил—÷€, ћалайз—÷€, Ќова √в—÷не€,  от ƒ'–∆вуар (Ѕерег —лоново—„  —÷стки).

“ехнолог—÷чний процес отриманн€ какао-порошку —‘ дуже складним —÷ енерго—‘мним, потребу—‘ використанн€ значних потужностей. “ому його виготовл€ють зазвичай у м—÷i€х збору какао-боб—÷в та в кра—„нах, що мають в—÷дпов—÷дн—÷ техн—÷чн—÷ ресурси. ƒотриманн€ умов технолог—÷чного процесу в—÷д—÷гра—‘ важливу роль в одержанн—÷ €к—÷сного продукту.  онтроль €кост—÷ в—÷дбува—‘тьс€ на вс—÷х етапах виробництва.

Ќормативним документом, що норму—‘ органолептичн—÷, ф—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ показники та показники безпечност—÷ (вм—÷ст токсичних елемент—÷в у какао-порошку та м—÷кроб—÷олог—÷чн—÷ показники) —‘ ƒ—“”4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї.

ѕри проведенн—÷ контролю €кост—÷ —÷ безпечност—÷ какао-порошку у випробувальн—÷й лаборатор—÷—„ використовуютьс€ вс—÷ необх—÷дн—÷ засоби вим—÷рювально—„ техн—÷ки та випробувальне обладнанн€, що наведен—÷ в нормативних документах. Ћаборатор—÷€ акредитована за вимогами ƒ—“” ISO/–∆≈— 17025-2001.

–озд—÷л –∆–∆. “оварознавча експертиза какао-порошку


2.1 ќрганолептичн—÷ методи досл—÷дженн€ €кост—÷ какао-порошку


ќрганолептичн—÷ показники какао-порошку провод€тьс€ в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5897-90 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частейї.

јпаратура.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 4-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ до 2 кг; термометр р—÷динний скл€ний з д—÷апазоном вим—÷рюванн€ 0 - 100¬Ї—; стакани; ложка метал—÷чна або пластмасова; цил—÷ндри зливн—÷ 1-5, 1-100, 3-100.

ѕроведенн€ анал—÷зу.

ќрганолептичн—÷ показники €кост—÷ у в—÷дпов—÷дност—÷ до вимог нормативно-техн—÷чн—÷й документац—÷—„ на даний вид продукц—÷—„ визначають шл€хом перев—÷рки обтјў—‘днано—„ проби продукту.

ƒл€ визначенн€ смаку —÷ аромату какао-порошку до наважки 4 г досл—÷джуваного продукту додають 6 г цукру та близько 5 см3 води, добре розм—÷шують —÷ доливають 95 см3 кипл€чо—„ води чи натурального молока. ѕот—÷м знов перем—÷шують, охолоджують до 45-50¬Ї— та пробують нап—÷й на смак [1].


2.2 ‘—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ методи досл—÷дженн€ €кост—÷ какао-порошку


2.2.1 ¬изначенн€ масово—„ частки вологи

¬изначенн€ масово—„ частки вологи в какао-порошку провод€ть за √ќ—“ 5900-73 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ "аги и сухих веществї.

—уть методу пол€га—‘ в висушуванн—÷ наважки какао-порошку при певн—÷й температур—÷ та обчисленн€ втрати ваги по в—÷дношенню до наважки.

јпаратура, матер—÷али та реактиви.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 3-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ до 1 кг; шафа сушильна електрична з контактним або техн—÷чним терморегул€тором; ексикатор; стаканчики дл€ зважуванн€; бюкси алюм—÷н—÷—‘в—÷; палички скл€н—÷ оплавлен—÷ з к—÷нц—÷в довжиною, що не перешкоджа—‘ щ—÷льному закриванню бюкс кришкою; кальц—÷й хлористий; м—÷рний цил—÷ндр м—÷стк—÷стю 250 см3; розчин сол€но—„ кислоти масовою часткою 20%; пап—÷р лакмусовий.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

Ќе б—÷льше 5 г п—÷дготовленого досл—÷джуваного какао-порошку зважують з похибкою не б—÷льше 0,01 г та попередньо п—÷дготовлену бюксу з паличкою.

¬—÷дкрит—÷ бюкси з наважками пом—÷щають в сушильну шафу, на р—÷вн—÷ та навколо кульки термометра, нагр—÷ту до температури 1302¬Ї—. ѕри внесенн—÷ бюкс в шафу температура в ньому трохи знижу—‘тьс€, тому в—÷дл—÷к часу висушуванн€ провод€ть з того моменту, коли термометр покаже 130¬Ї—.

¬исушуванн€ какао-порошку трива—‘ 50 хв.

ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ висушуванн€ бюкси з наважками нещ—÷льно закривають кришками, пом—÷щують в ексикатор на 30 хв., пот—÷м, щ—÷льно закривши бюкси кришками зважують.

ћасову частку вологи (’) в процентах обчислюють за формулою:


(2.1)


де, т - маса бюкси з наважкою п—÷сл€ висушуванн€, г;

т1 - маса бюкси з наважкою до висушуванн€, г;

т2 - маса наважки продукту, г.

–езультати паралельних досл—÷джень обчислюють до другого дес€ткового знаку та заокруглюють до першого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень.

ƒопустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж паралельними досл—÷дженн€ми не повинна перевищувати 0,3%, при виконанн—÷ в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,5%.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,5% за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95) [4].


2.2.2 ¬изначенн€ масово—„ частки жиру какао-порошку рефрактометричним методом

¬изначенн€ масово—„ частки жиру какао-порошку провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5899-85 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли жираї (за пунктом 3).

ћетод базу—‘тьс€ на вилученн—÷ жиру —÷з наважки монобром - чи монохлорнафтал—÷ном та визначенн€ показника заломленн€ розчинника та розчину жиру.

јпаратура, матер—÷али та реактиви.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 2-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ до 200 г; –ефрактометр ун—÷версальний (”–Ћ) з граничним показником заломленн€ до 1,7; шафа сушильна електрична з контактним або техн—÷чним терморегул€тором; термометр ртутний скл€ний лабораторний; годинник п—÷сочний на 1, 2, 3 хв.; ексикатор; п—÷кнометр типу ѕ∆2 з горловиною д—÷аметром 6 мм м—÷стк—÷стю 25, 50 см3; п—÷петки виконанн€ 1 або 4, 2-го класу точност—÷ м—÷стк—÷стю 2 см3; стакани скл€н—÷ м—÷стк—÷стю 50 см3; л—÷йки скл€н—÷ д—÷аметром не б—÷льше 40 мм; пап—÷р ф—÷льтрувальний лабораторний; ступка фарфорова д—÷аметром не б—÷льше 70 мм з товкачем або чаша випарна 1, 2 або 3; колба кон—÷чна з притертою пробкою ном—÷нальною м—÷стк—÷стю 25, 50, 100 см3; розчинник ќ±-бромнафтал—÷н (монобромнафтал—÷н) з показником заломленн€ близько 1,66 або ќ±-хлорнафтал—÷н (монохлорнафтал—÷н) з показником заломленн€ близько 1,63; спирт етиловий техн—÷чний; еф—÷р етиловий (зневоднений); еф—÷р петролейний.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

Ќаважку досл—÷джуваного продукту зважують з похибкою не б—÷льше 0,001г.

Ќаважку пом—÷щують у фарфорову ступку або фарфорову чашку, розтирають товкачем 2-3 хв., пот—÷м доливають 2 см3 розчиннику попередньо в—÷дкал—÷брованою п—÷петкою та знову все розтирають прот€гом 3 хв., ф—÷льтрують вм—÷ст через паперовий ф—÷льтр в маленький стаканчик або в —÷нший лабораторний посуд. ‘—÷льтрат перем—÷шують скл€ною паличкою. ƒв—÷ крапл—÷ ф—÷льтрату пом—÷щають на призму рефрактометра при температур—÷ 20,00,1¬Ї— та в—÷драховують показник заломленн€.

ѕоказник заломленн€ визначають не менше трьох раз—÷в. «а остаточний результат приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в вим—÷рювань.

ƒл€ запоб—÷ганн€ випаровуванн€ розчинника тривал—÷сть ф—÷льтрац—÷—„ та визначенн€ показника заломленн€ повинна бути не б—÷льше 30 хв.

якщо визначенн€ показника заломленн€ проводилось не при 20¬Ї—, то сл—÷д внести поправку.

ћасову часту жиру (’) в процентах визначають за формулою:


, (2.2)


де, - обтјў—‘м розчинника вз€тий дл€ вив—÷льненн€ жиру, см3;

- густина жиру при 20¬Ї—, кг/м3;

ѕр - показник заломленн€ розчинника;

ѕрж - показник заломленн€ розчину жиру в розчиннику;

ѕж - показник заломленн€ жиру;

т - маса наважки продукту, г.

ћасову частку жиру (’) в процентах в перерахунку на суху речовину обчислюють за формулою:


, (2.3)


де, W - масова частка вологи в досл—÷джуваному продукт—÷, %.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до другого дес€ткового знаку та заокруглюють до першого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими в одн—÷й лаборатор—÷—„ не повинна перевищувати за абсолютною величиною 0,3%, а виконаних в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,5%.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,5% за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95) [3].


2.2.3 ¬изначенн€ ступен—÷ подр—÷бненн€ какао-порошку

¬изначенн€ ступен€ подр—÷бненн€ какао-порошку провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5902-80 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ степени измельчени€ и плотности пористых изделийї.

ћетод базу—‘тьс€ на прос—÷юванн—÷ через сито наважки продукту та зважуванн€ залишку на сит—÷.

јпаратура —÷ матер—÷али.

—ита з—÷ ст—÷нками висотою 5 см та д—÷аметром 30 см —÷з с—÷тко металевою є016 або з с—÷ткою —÷з шовково—„ тканини є38, с—÷тка повинна бути закр—÷плена на в—÷дстан—÷ не менше 5 мм в—÷д нижнього краю ст—÷нки; ваги лабораторн—÷ загального призначенн€ 3-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ до 1 кг; пензлик дл€ малюванн€ (мтјў€кий); аркуш б—÷лого паперу.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

Ќаважку досл—÷джуваного продукту масою 5 г, вз€ту з похибкою не б—÷льше 0,01 г, прос—÷юють, злегка струшуючи та допомагаючи пензликом, через сито до тих п—÷р, поки на аркуш—÷ б—÷лого паперу не буде видно темних часточок.

ѕ—÷сл€ зак—÷нченн€ прос—÷юванн€ сито —÷з залишком та пензликом зважують.

—туп—÷нь подр—÷бненн€ (’3) в процентах обчислюють за формулою:


(2.4)


де, т - маса сита з пензликом, г;

т1 - маса сита з пензликом та залишком досл—÷джуваного продукту п—÷сл€ прос—÷юванн€, г;

т2 - маса наважки продукту, г.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими за абсолютною величиною не повинна перевищувати 0,4% [6].


2.2.4 ¬изначенн€ дисперсност—÷ какао-порошку

¬изначенн€ дисперсност—÷ какао-порошку провод€ть в—÷дпов—÷дно до пункту 7.8 ƒ—“” 4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї.

—ито д—÷аметром 70 мм з обичайками висотою 50 мм —÷з металевою с—÷ткою є0056; ваги лабораторн—÷ загального призначенн€ 3-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 1 кг; стакан Ќ-1-250 “’—; чашка 5; скло годинникове; паличка скл€на; шафа сушильна лабораторна; вуглець чотирихлоридний.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

10 г какао-порошку насипають в х—÷м—÷чний стакан —÷, розм—÷шуючи, поступово додають 50 см3 чотирихлоридного вуглецю. ƒобре розм—÷шану суспенз—÷ю ф—÷льтрують кр—÷зь сито є0056.

—ито разом —÷з залишком какао-порошку пом—÷щають в порцел€нову чашку, в €к—÷й залишок посл—÷довно три рази обробл€ють чотирихлоридним вуглецем порц—÷€ми по 50 см3.

«алишок на сит—÷ пом—÷щають в сушильну шафу на одну годину при температур—÷ в—÷д 70¬Ї— до 80¬Ї—.

¬исушений знежирений залишок какао-порошку зважують на лабораторних вагах.

ƒисперсн—÷сть (’4) у в—÷дсотках обчислюють за формулою:


, (2.5)


де, ћ - маса залишку на сит—÷, г;

- маса сухого знежиреного какао-порошку, г, €ку визначають за такою формулою ;


(2.6)


де, т - маса наважки какао-порошку, г;

- масова частка жиру в какао-порошку, %;

- масова частка вологи в какао-порошку, %.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до другого дес€ткового знаку та заокруглюють до першого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими в одн—÷й лаборатор—÷—„ не повинна перевищувати 0,2%, а виконаних в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,5%.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,5% за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95) [9].


2.2.5 ¬изначенн€ активно—„ кислотност—÷ потенц—÷ометричним методом

¬изначенн€ активно—„ кислотност—÷ потенц—÷ометричним методом провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5898-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ кислотности и щелочностиї за пунктом 6.

ћетод заснований на визначенн—÷ концентрац—÷—„ водних —÷он—÷в в досл—÷джуваному зразку. ћетод застосову—‘тьс€ дл€ визначенн€ величини рЌ какао-порошку.

јпаратура, матер—÷али та реактиви.

ѕап—÷р ф—÷льтрувальний лабораторний; ваги лабораторн—÷ загального призначенн€ 4-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 500 г; товкач—÷ 1, 2 або 3; рЌ-метр з д—÷апазоном вим—÷рюванн€ в—÷д 1 до 14 одиниць рЌ з похибкою вим—÷рюванн€ не б—÷льше 0,05; стакани ¬-1-50 “— або ¬-2-50, або ¬-1-100 “—; ступки 4, 5 або 6; термометр типу Ѕ з д—÷апазоном вим—÷рюванн€ в—÷д 0 до 150¬Ї— з ц—÷ною под—÷лки не б—÷льше 2¬Ї—; цил—÷ндри зливн—÷ 1-50 або 3-50, або 1-100, або 3-100; вода дистильована; стандарт-титри дл€ приготуванн€ зразкових буферних розчин—÷в рЌ-метр—÷—„.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

5 г досл—÷джуваного какао-порошку зм—÷шують в стакан—÷ з—÷ 100 дм3 дистильовано—„ води, пришвидшуючи, €кщо необх—÷дно розчиненн€ нагр—÷ванн€м до температури не вище 70¬Ї—, охолоджують.

≈лектроди занурюють в досл—÷джуваний розчин —÷ не звертаючи увагу на осад, п—÷сл€ того, €к показники приладу матимуть стале значенн€, в—÷драховують величину рЌ за шкалою приладу.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до другого дес€ткового знаку та заокруглюють до першого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими не повинна перевищувати 0,2 рЌ, а виконаних в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,3 рЌ.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,3 рЌ за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95) [2].


2.2.6 ¬изначенн€ масово—„ частки золи

¬изначенн€ масово—„ частки золи провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5901-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли золы и металломагнитных примесейї.

ћетод оснований на спалюванн—÷ орган—÷чних речовин в наважц—÷ досл—÷джуваного продукту.

јпаратура.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 2-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 200 г; п—÷ч муфельна електрична; плитка електрична або газовий пальник; тигель високий 4 або 5, або тигель низький 6; трикутник дл€ тигл—÷в; ступка 4, 5 або 6; штатив лабораторний; щ—÷пц—÷ тигельн—÷; ексикатор 2-230 або 2-290.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

Ќаважку досл—÷джуваного зразку какао-порошку масою 5 - 10 г пом—÷щують в попередньо зважений прожарений до пост—÷йно—„ маси тигель.

Ќаважку спочатку обережно обвуглюють на невеликому полумтјў—„ газового пальника або на електричн—÷й плитц—÷ до припиненн€ вид—÷ленн€ диму.

ѕ—÷сл€ обвугленн€ наважки тигель ставл€ть у муфельну п—÷ч, нагр—÷ту до 500 - 600¬Ї— (червоне розжаренн€).

ќзоленн€ провод€ть до повного зникненн€ чорних часточок, поки кол—÷р золи не стане б—÷лим або злегка с—÷руватим.

ѕ—÷сл€ охолодженн€ в ексикатор—÷ тигель зважують, пот—÷м повторно прожарюють не менше 30 хв.

ќзоленн€ вважають завершеним, €кщо маса тигл€ —÷з золою п—÷сл€ повторного зважуванн€ зм—÷нилась не б—÷льше н—÷ж на 0,0015 г.

ћасову частку золи (’6) в процентах визначають за формулою:


, (2.7)


де, т - маса тигл€, г;

т1 - маса тигл€ з залишком п—÷сл€ спалюванн€ наважки —÷ прожарюванн€, г;

т2 - маса наважки продукту, г.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до третього дес€ткового знаку та заокруглюють до другого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими в одн—÷й лаборатор—÷—„ не повинна перевищувати за абсолютною величиною 0,02%, виконаних в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,03%.

ћежа допустимих значень похибки вим—÷рюванн€ 0,03% ( = 0,95).


2.2.7 ¬изначенн€ ћасово—„ частки золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти з масовою часткою 10 %

¬изначенн€ ћасово—„ частки золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти з масовою часткою 10 % провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5901-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли золы и металломагнитных примесейї.

ћетод оснований на обробц—÷ при нагр—÷ванн—÷ золи сол€ною кислотою та осадженн—÷ нерозчинного осаду.

јпаратура, матер—÷али та реактиви.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 2-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 200 г; п—÷ч муфельна електрична; плитка електрична або газовий пальник; тигель високий 4 або 5, або тигель низький 6; трикутник дл€ тигл—÷в; ступка 4, 5 або 6; штатив лабораторний; щ—÷пц—÷ тигельн—÷; ексикатор 2-230 або 2-290; вод€на бан€; пап—÷р —÷ндикаторний дл€ визначенн€ рЌ 1 - 10; л—÷йки ¬-56-80 ’— або ¬-75-110 ’—; стакани ¬-1-100 “— або ¬-1-150 “—; годинникове скло д—÷аметром 50 - 60 мм; ф—÷льтри знесолен—÷ д—÷аметром 7 - 9 см; цил—÷ндри зливн—÷ 1-100 або 1-250; шафа сушильна електрична; вода дистильована; кислота азотна; розчин сол€но—„ кислоти масовою часткою 10%; розчин ср—÷бла азотнокислого масовою часткою 2%.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

5 г досл—÷джуваного какао-порошку спалюють у муфельн—÷й печ—÷ так само €к при визначенн—÷ загально—„ золи. ќтриману золу в тигл—÷ змочують 30 см3 розчином сол€но—„ кислоти масовою часткою 10%, пот—÷м нагр—÷вають на вод€н—÷й бан—÷ —÷ ф—÷льтрують через знесолений ф—÷льтр, зливаючи р—÷дину тонкою ц—÷вкою по скл€н—÷й паличц—÷. “игель —÷ паличку дек—÷лька раз—÷в промивають гар€чою дистильованою водою, щоб не розчинена зола була вс€ без втрат перенесена на ф—÷льтр.

‘—÷льтр промивають гар€чою водою до зникненн€ реакц—÷—„ на хлор-—÷он. ƒо дек—÷лькох крапель ф—÷льтрату на годинниковому скл—÷ додають одну краплю концентровано—„ азотно—„ кислоти —÷ одну краплю розчину азотнокислого ср—÷бла. ¬—÷дсутн—÷сть помутн—÷нн€ (випаданн€ осаду хлорного ср—÷бла) вказу—‘ на в—÷дсутн—÷сть —÷он—÷в хлору.

 —÷нець промиванн€ ф—÷льтру визначають також за ун—÷версальним —÷ндикаторним пап—÷рцем з рЌ 1-10. ѕромиванн€ вважають завершеним при рЌ 4-5. ‘—÷льтр з осадом обережно перенос€ть в прожарений —÷ зважений тигель —÷ злегка п—÷дсушують в сушильн—÷й шаф—÷. ѕот—÷м спалюють та прожарюють до повного озоленн€.

ћасову частку золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти (’7), в процентах визначають за формулою:


, (2.8)


де, т - маса тигл€, г;

т1 - маса тигл€ —÷з нерозчиненим залишком п—÷сл€ прожарюванн€, г;

т2 - маса наважки продукту, г.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до третього дес€ткового знаку та заокруглюють до другого дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими в одн—÷й лаборатор—÷—„ не повинна перевищувати за абсолютною величиною 0,02%, виконаних в р—÷зних лаборатор—÷€х - 0,03%.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,03% за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95).


2.2.8 ¬изначенн€ металомагн—÷тних дом—÷шок

¬изначенн€ металомагн—÷тних дом—÷шок в какао-порошку провод€ть в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5901-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли золы и металломагнитных примесейї.

ћетод оснований на вид—÷ленн—÷ металомагн—÷тних дом—÷шок з допомогою п—÷дковопод—÷бного магн—÷ту.

јпаратура —÷ матер—÷али.

¬аги лабораторн—÷ загального призначенн€ 2-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 200 г та 3-го класу точност—÷ з найб—÷льшою межею зважуванн€ 1 кг; лупа з 5-10-кратним зб—÷льшенн€м; магн—÷т п—÷дковопод—÷бний з п—÷дйомною силою не менше 5 кг (полюси магн—÷т—÷в в неробочому стан—÷ повинн—÷ бути замкнен—÷ пластинкою з металомагн—÷тного матер—÷алу); с—÷тка вим—÷рювальна з—÷ стороною квадрат—÷в 0,3 мм; годинникове скло д—÷аметром 50-60 мм; ф—÷льтр д—÷аметром 7 - 9 см; шафа сушильна електрична; вода дистильована.

ѕроведенн€ досл—÷дженн€.

«важують 300,0 г какао-порошку —÷ перенос€ть на чистий листок б—÷лого паперу чи скло —÷ розр—÷внюють шаром товщиною приблизно 0,5 см.

ћеталомагн—÷тний дом—÷шок вилучають п—÷дковопод—÷бним магн—÷том, на полюси €кого щ—÷льно над—÷вають ковпачки —÷з пап—÷росного паперу дл€ полегшенн€ зн—÷манн€ дом—÷шок з магн—÷ту.

ѕов—÷льно провод€ть магн—÷том паралельн—÷ борозенки в повздовжньому та поперечному напр€мках так, щоб вс€ поверхн€ досл—÷джувано—„ проби какао-порошку була пройдена магн—÷том. ѕри цьому н—÷жки магн—÷ту повинн—÷ проходити через весь шар досл—÷джувано—„ проби, торкаючись скла чи паперу. ѕрит€гнут—÷ магн—÷том метал—÷чн—÷ дом—÷шки обережно зн—÷мають —÷ перенос€ть не паперовий ф—÷льтр.

¬илученн€ металомагн—÷тних дом—÷шок —÷з досл—÷джуваного какао-порошку повторюють дек—÷лька раз—÷в. ѕеред кожним вилученн€м зразок зм—÷шують —÷ розр—÷внюють тонким шаром.

ƒосл—÷дженн€ завершують, коли до магн—÷ту перестануть прит€гуватись часточки метало дом—÷шок.

«—÷бран—÷ метало дом—÷шки промивають дистильованою водою температурою 60-80¬Ї—, пот—÷м ф—÷льтр з дом—÷шками висушують прот€гом двох годин при температур—÷ 100-105¬Ї—. ѕ—÷сл€ охолодженн€ в ексикатор—÷ металомагн—÷тн—÷ дом—÷шки перенос€ть на попередньо зважене годинникове скло —÷ зважують с похибкою не б—÷льше 0,0015 г. ћасову частку металомагн—÷тних дом—÷шок (’8) в процентах обчислюють за формулою:


, (2.9)


де, т - маса годинникового скла, г;

т1 - маса годинникового скла —÷з металомагн—÷тними дом—÷шками, г;

т2 - маса досл—÷джуваного продукту (300г), г.

–езультати паралельних досл—÷джень визначають до шостого дес€ткового знаку та заокруглюють до птјў€того дес€ткового знаку.

«а остаточний результат анал—÷зу приймають середн—‘ арифметичне результат—÷в двох паралельних досл—÷джень, допустима розб—÷жн—÷сть м—÷ж €кими не повинна перевищувати за абсолютною величиною 0,00005%.

ƒопустима абсолютна похибка вим—÷рювань становить 0,00008% за дов—÷рчо—„ ймов—÷рност—÷ ( = 0,95).

ƒл€ визначенн€ величини часточок в найб—÷льшому л—÷н—÷йному розм—÷р—÷ металомагн—÷тн—÷ дом—÷шки перенос€ть на спец—÷альну вим—÷рювальну с—÷тку з—÷ стороною квадратного отвору, €ка р—÷вна 0,3 мм, —÷ розгл€дають п—÷д лупою [5].


2.3 –езультати проведенн€ експертизи какао-порошку


Ќа досл—÷дженн€ у випробувальну лаборатор—÷ю над—÷йшло п'€ть зразк—÷в какао-порошку, виробниками €ких —‘: "JB Cocoaї (ћалайз—÷€), "Schokinagї (Ќ—÷меччина), "ADMї (ѕольща), "Eurocacaoї (Ѕолгар—÷€), "Cav.G.Testaї (–∆тал—÷€). ÷—÷на продукц—÷—„ на в—÷тчизн€ному ринку наведена у таблиц—÷ 2.1.


“аблиц€ 2.1 - ÷—÷на на какао-порошок р—÷зних виробник—÷в.

є п/п

Ќазва

¬иробник

÷—÷на, грн./кг

є 1

 акао-порошок натуральний SN 10 - 12%

Schokinag, Ќ—÷меччина

11,00

є 2

 акао-порошок натуральний JB100-11

JB Cocoa, ћалайз—÷€

9,70

є 3

 акао-порошок натуральний

ADM, ѕольща

9,80

є 4

 акао-порошок натуральний

Eurocacao, Ѕолгар—÷€

8,50

є 5

 акао-порошок натуральний Tecao 102

Cav.G.Testa, –∆тал—÷€

9,20


Ќами було проведено —„х товарознавчу експертизу за органолептичними та ф—÷зико-х—÷м—÷чними показниками.

«а органолептичними показниками (зовн—÷шн—÷й вигл€д, смак та запах) вс—÷ досл—÷джуван—÷ зразки в—÷дпов—÷дають вимогам ƒ—“” 4391:2005. —мак та запах зразк—÷в —‘ "астивим какао-порошку, без стороннього присмаку та запаху.  ол—÷р зразк—÷в є1, є2, є3 —÷ є5 - коричневий, а зразок є4 ма—‘ св—÷тло-коричневий кол—÷р (таблиц€ 2.2).


“аблиц€ 2.2 - –езультати досл—÷дженн€ органолептичних показник—÷в €кост—÷ в—÷дпов—÷дно до √ќ—“ 5897-90.

ќрганолептичн—÷ показники

«овн—÷шн—÷й вигл€д

—мак та запах

¬имоги Ќƒ

ѕорошок в—÷д св—÷тло-коричневого до темно-коричневого кольору, не допуска—‘тьс€ тьм€ний, с—÷рий в—÷дт—÷нок

¬ластивий какао-порошку, без сторонн—÷х присмак—÷в та запах—÷в

«разок є1

ѕорошок коричневого кольору

¬ластивий какао-порошку, без сторонн—÷х присмак—÷в та запах—÷в

«разок є2

ѕорошок коричневого кольору

«разок є3

ѕорошок коричневого кольору

«разок є4

ѕорошок св—÷тло-коричневого кольору

«разок є5

ѕорошок коричневого кольору


ѕроведено також визначенн€ ф—÷зико-х—÷м—÷чних показник—÷в досл—÷джуваних зразк—÷в, а саме вм—÷ст масово—„ частки вологи, вм—÷ст масово—„ частки золи, значенн€ показника рЌ (активна кислотн—÷сть).

ќтриман—÷ результати випробувань ф—÷зико-х—÷м—÷чних показник—÷в досл—÷дних зразк—÷в какао-порошку запису—‘мо у вигл€д—÷ таблиц—÷ 2.2.


“аблиц€ 2.2 - –езультати випробувань ф—÷зико-х—÷м—÷чних показник—÷в досл—÷дних зразк—÷в какао-порошку.

Ќазва показника

Ќорма

«разок є1

«разок є2

«разок є3

«разок є4

«разок є5

ћетод контролюванн€

ћасова частка вологи, %,

не б—÷льше 7,5

4,6

5,1

5,3

5,7

5,5

«г—÷дно з √ќ—“ 5900

ћасова частка золи. %,:

- натуральне;

не б—÷льше 6,0

5,5

5,0

5,8

6,0

5,7

«г—÷дно з √ќ—“ 5901

ѕоказник рЌ,

не б—÷льше 7,1

5,9

5,7

5,5

6,3

6,1

«г—÷дно з √ќ—“ 5898

—туп—÷нь подр—÷бненн€ - залишок на шовковому сит—÷ є 38 зг—÷дно √ќ—“ 4403, %

не б—÷льше 1,5

0,7

1,2

1,3

1,5

1,3

«г—÷дно з √ќ—“ 5902

÷—÷на за 1 кг

11,00

9,70

9,80

8,50

9,20¬исновок до розд—÷лу 2


”кра—„нськ—÷ виробники кондитерських вироб—÷в найчаст—÷ше використовують какао-порошок таких кра—„н походженн€, €к ћалайз—÷€ (¬лJB Cocoaї), Ќ—÷меччина (¬лSchokinagї), ѕольща (¬лADMї), Ѕолгар—÷€ (¬лEurocacaoї), –∆тал—÷€ (¬лCav.G.Testaї) та —÷н.

Ќормативним документом, що норму—‘ органолептичн—÷, ф—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ показники та показники безпечност—÷ какао-порошку —‘ ƒ—“” 4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї.

ќрганолептичн—÷ та ф—÷зико-х—÷м—÷чн—÷ показники €кост—÷ какао-порошку визначають шл€хом перев—÷рки обтјў—‘днано—„ проби продукту.

–∆з органолептичних показник—÷в визначають зовн—÷шн—÷й вигл€д, смак та запах.

–∆з ф—÷зико-х—÷м—÷чних показник—÷в визначають:

 1. масову частку вологи;
 2. масову частку жиру;
 3. ступ—÷нь подр—÷бненн€ какао-порошку;
 4. дисперсн—÷сть какао-порошку;
 5. показник рЌ;
 6. масову частку золи;
 7. масову частку золи, нерозчинено—„ в розчин—÷ сол€но—„ кислоти з масовою часткою 10 %;
 8. металомагн—÷тн—÷ дом—÷шки.

“оварознавча експертиза за ф—÷зико-х—÷м—÷чними показниками не вимага—‘ особливо складного обладнанн€.

¬ процес—÷ проведенн€ товарознавчо—„ експертизи на практиц—÷ не ви€влено порушень вимог нормативного документу ƒ—“” 4391:2005.

¬изначенн€ показник—÷в безпечност—÷ какао-порошку (м—÷кроб—÷олог—÷чн—÷ досл—÷дженн€, визначенн€ вм—÷сту токсичних елемент—÷в, пестицид—÷в, афлатоксину ¬1, рад—÷онукл—÷д—÷в) вимага—‘ на€вност—÷ складно—„ апаратури —÷ може проводитис€ у спец—÷ально обладнаних лаборатор—÷€х.

ѕроведена на баз—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї експертиза какао-порошку р—÷зних кра—„н-виробник—÷в дала змогу зробити так—÷ висновки:

а) з огл€ду на те, що крупн—÷сть помелу какао-порошку найб—÷льше вплива—‘ на його €к—÷сть, найкращим ви€вивс€ какао-порошок "Schokinagї (Ќ—÷меччина).

б) сп—÷вставленн€ р—÷вн€ €кост—÷ та ц—÷ни какао-порошку р—÷зних виробник—÷в дозволило зробити висновок, що досить висока ц—÷на на какао-порошок з Ќ—÷меччини в—÷дпов—÷да—‘ його €кост—÷. як—÷сть какао-порошку виробництва "JB Cocoaї (ћалайз—÷€), "ADMї (ѕольща) —÷ "Cav.G.Testaї (–∆тал—÷€) —‘ достатньо хорошою а ц—÷на знаходитьс€ на одному р—÷вн—÷.  акао-порошок "Eurocacaoї (Ѕолгар—÷€) хоча —÷ в—÷дпов—÷да—‘ вимогам нормативних документ—÷в але ма—‘ нижчу €к—÷сть, що в—÷дображено у його нижч—÷й ц—÷н—÷.

–озд—÷л –∆–∆–∆. ћитне оформленн€ какао-порошку


3.1 ѕор€док митного оформленн€


ѕор€док митного оформленн€ визнача—‘тьс€ розд—÷лом 3 ћитного кодексу ”кра—„ни . ”с—÷ товари та —÷нш—÷ предмети, що перем—÷щуютьс€ через митний кордон ”кра—„ни п—÷дл€гають обовтјў€зковому митному оформленню.

ћетою зд—÷йсненн€ митного оформленн€ —‘ :

а) забезпеченн€ митного контролю, €кий зд—÷йсню—‘тьс€ з метою дотриманн€ державними органами, п—÷дпри—‘мствами та —„х службовими особами, а також громад€нами пор€дку перем—÷щенн€ через митний кордон ”кра—„ни товар—÷в та —÷нших предмет—÷в. ћитний контроль зд—÷йсню—‘тьс€ службовими особами митниц—÷ шл€хом перев—÷рки документ—÷в, необх—÷дних дл€ такого контролю, митного огл€ду транспортних засоб—÷в, товар—÷в та —÷нших предмет—÷в, особистого огл€ду, переогл€ду, обл—÷ку предмет—÷в, €к—÷ перем—÷щуютьс€ через митний кордон;

б) застосуванн€ засоб—÷в державного регулюванн€ перем—÷щенн€м через митний кордон ”кра—„ни товар—÷в та —÷нших предмет—÷в, основною метою €ких —‘ ст€гненн€ у ƒержавний бюджет податк—÷в при перем—÷щенн—÷ товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни, а також захист нац—÷онального ринку в—÷д не€к—÷сних —÷мпортних товар—÷в —÷ забезпеченн€ п—÷дтримки нац—÷онального виробника шл€хом наданн€ йому можливост—÷ конкурувати з —÷ноземними субтјў—‘ктами п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷.

ѕор€док виконанн€ операц—÷й з митного оформленн€ визнача—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни у в—÷дпов—÷дност—÷ з ћитним кодексом ”кра—„ни. ћитне оформленн€ субтјў—‘кт—÷в зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷ зд—÷йсню—‘тьс€ службовими особами митниц—÷ у м—÷i€х розташуванн€ митниць - зонах митного контролю, сп—÷льно —÷з зац—÷кавленими державними органами впродовж часу, визначеного митницею.

ћитне оформленн€ ма—‘ проводитис€ митницею, у зон—÷ д—÷€льност—÷ €ко—„ розташован—÷ "асники товар—÷в та —÷нших предмет—÷в, за вин€тком випадк—÷в, урегульованих чинним законодавством ”кра—„ни.

ѕроведенн€ митного контролю повинно забезпечувати:

а) створенн€ умов, що спри€ють прискоренню зовн—÷шньоторговельного обороту;

б) дозв—÷льний пор€док перем—÷щенн€ через митний кордон товар—÷в —÷ транспортних засоб—÷в;

в) веденн€ боротьби з контрабандою, порушенн€ми митних правил —÷ податкового законодавства;

г) вчасне —÷ повне ст€гуванн€ мита, податк—÷в та митних платеж—÷в;

д) веденн€ статистики зовн—÷шньо—„ торг—÷вл—÷;

е) зд—÷йсненн€ у межах компетенц—÷—„ митних орган—÷в валютного контролю;

—‘) веденн€ ” “«≈ƒ тощо.

ћитне оформленн€ перем—÷щуваних через митний кордон товар—÷в та —÷нших предмет—÷в, що належать субтјў—‘ктам п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷, зд—÷йсню—‘тьс€ —÷з застосуванн€м ун—÷ф—÷кованого адм—÷н—÷стративного документа форми ћƒ - 2 (за необх—÷дност—÷ - додаткових аркуш—÷в форми ћƒ - 3 —÷ ћƒ - 2 ) - вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„ (¬ћƒ). ѕор€док використанн€ —÷ заповненн€ ¬ћƒ регламенту—‘тьс€ тјёѕоложенн€м про вантажну митну декларац—÷ютјЁ, затвердженим постановою каб—÷нету м—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни, а також —÷нструкц—÷€ми про пор€док заповненн€ ¬ћƒ, затвердженими наказами ƒержавно—„ митно—„ служби ”кра—„ни.

ѕроцес митного оформленн€ товар—÷в та —÷нших предмет—÷в склада—‘тьс€ з двох частин, чергов—÷сть зд—÷йсненн€ €ких залежить в—÷д напр€мку перем—÷щенн€ через кордон - експорт чи —÷мпорт:

а) представленн€ ¬ћƒ до внутр—÷шньо—„ митниц—÷ та —„—„ оформленн€. ¬ћƒ пода—‘тьс€ до митниц—÷ п—÷дпри—‘мства, €к—÷ зд—÷йснюють декларуванн€ товар—÷в на п—÷дстав—÷ договору —÷ д—÷ють за дорученн€м субтјў—‘кта п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷ або безпосередньо представником субтјў—‘кта п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷;

б) пропуск прикордонною митницею товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни з використанн€м ¬ћƒ (при —÷мпорт—÷ - попередньо—„ ¬ћƒ). ќстаточне митне оформленн€ вантажу зд—÷йсню—‘тьс€ —÷ внутр—÷шн—÷й митниц—÷. ѕри цьому перев—÷рка проводитьс€ в дек—÷лька етап—÷в контролю, €к—÷ провод€тьс€ прац—÷вниками в—÷дпов—÷дних п—÷дрозд—÷л—÷в митниць. ѕри необх—÷дност—÷ додаткових досл—÷джень товар—÷в або б—÷льш поглибленого вивченн€ наданих декларантом документ—÷в сп—÷вроб—÷тниками митниц—÷, €к—÷ перев—÷р€ють ¬ћƒ, може бути направлений запит, наприклад до митно—„ лаборатор—÷—„ дл€ уточненн€ х—÷м—÷чного складу товару, в—÷дд—÷лу тариф—÷в —÷ вартост—÷ дл€ перев—÷рки за€влено—„ вартост—÷ та експертизи сертиф—÷кат—÷в, €к—÷ засв—÷дчують кра—„ну походженн€ товар—÷в тощо. «авершенн€ митного контролю кожним —÷з сп—÷вроб—÷тник—÷в ф—÷ксу—‘тьс€ поставленн€м в—÷дтиск—÷в, штамп—÷в контрольних в—÷дм—÷ток на зворотному боц—÷ ¬ћƒ [13, 14].


3.2 ѕерел—÷к необх—÷дних документ—÷в дл€ митного оформленн€ какао-порошку


ћитне оформленн€ розпочина—‘тьс€ п—÷сл€ поданн€ митному органу декларац—÷—„, а також вс—÷х необх—÷дних документ—÷в дл€ зд—÷йсненн€ митного контролю та митного оформленн€ документ—÷в, в—÷домостей про товар —÷ транспортних засоб—÷в, €к—÷ п—÷дл€гають митному оформленню. ƒл€ митного оформленн€ п—÷дпри—‘мство пода—‘ наступн—÷ документи та в—÷домост—÷:

а) обл—÷кову карту зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷ або в установлених випадках —„—„ зав—÷рену коп—÷ю;

б) зовн—÷шньоеконом—÷чний догов—÷р;

в) ¬ћƒ, заповнену зг—÷дно з вибраним режимом. –азом з ¬ћƒ пода—‘тьс€ електронна коп—÷€ , що використову—‘тьс€ дл€ проведенн€ процедур митного контролю та митного оформленн€;

г) товаротранспортн—÷ та товаросупров—÷дн—÷ документи (рахунок - фактура, CMR);

д) дозволи —÷ сертиф—÷кати уповноважених державних орган—÷в (сертиф—÷кат в—÷дпов—÷дност—÷).


3.3 ћетоди нетарифного регулюванн€


ќдним —÷з основних —÷нструмент—÷в митних орган—÷в у процес—÷ зд—÷йсненн€ митного контролю —‘ використанн€ засоб—÷в митно-тарифного регулюванн€ —÷ нетарифного регулюванн€ (ст.9 ћ ”) з метою захисту нац—÷онального ринку —÷ нац—÷онального виробника, а також спри€нн€ виконанню м—÷жнародних зобовтјў€зань держави. Ќетарифн—÷ методи регулюванн€ «≈ƒ —‘ методами адм—÷н—÷стративного характеру —÷ пол€гають у необх—÷дност—÷ наданн€ визначених дозв—÷льних документ—÷в державних орган—÷в дл€ зд—÷йсненн€ ввезенн€ (вивезенн€) товар—÷в та —÷нших предмет—÷в.

‘—÷тосан—÷тарний сертиф—÷кат

 од документа у ¬ћƒ: 5046.

ћитний контроль —÷ митне оформленн€ зд—÷йснюютьс€ п—÷сл€ проведенн€ ф—÷тосан—÷тарного контролю.

‘—÷тосан—÷тарний сертиф—÷кат, €кий видано кра—„ною експортера повинен супроводжувати товари, що п—÷дл€гають цьому виду контролю.

‘—÷тосан—÷тарний контроль п—÷дкарантинних матер—÷ал—÷в —÷ об'—‘кт—÷в у пунктах пропуску через державний кордон зд—÷йсню—‘тьс€ державним —÷нспектором з карантину рослин, а —„х подальше використанн€ дозвол€—‘тьс€ лише п—÷сл€ отриманн€ результат—÷в огл€ду та ф—÷тосан—÷тарно—„ експертизи, про що робитьс€ в—÷дм—÷тка у товаросупров—÷дних (товаротранспортних) документах.

–ад—÷олог—÷чний дозв—÷л.

 од документу у ¬ћƒ:¬а5133.

–ад—÷олог—÷чний контроль проводитьс€ безпосередньо на кордон—÷ посадовими особами ƒержавно—„ еколог—÷чно—„ —÷нспекц—÷—„ ћ—÷н—÷стерства еколог—÷—„ та природних ресурс—÷в ”кра—„ни. ѕ—÷дставою дл€ митного оформленн€ —‘ штампи "¬в—÷з/вив—÷з дозволено" та "–ад—÷олог—÷чний контроль".

ѕ—÷дтвердженн€м проведенн€ рад—÷олог—÷чного контролю —‘ на€вн—÷сть у товаросупров—÷дних документах в—÷дм—÷тки "–ад—÷олог—÷чний контрольї або в—÷дм—÷тки "≈колог—÷чний контрольї. Ўтамп "–ад—÷олог—÷чний контрольїзастосову—‘тьс€ дл€ вантаж—÷в, що не п—÷дл€гають "≈колог—÷чному контролюї.

ƒозвол€—‘тьс€ ввозити сировину, продукц—÷ю (вироби, обладнанн€, технолог—÷чн—÷ л—÷н—÷—„ тощо) —÷ реал—÷зовувати чи використовувати —„х в ”кра—„н—÷ лише п—÷сл€ отриманн€ позитивного висновку державно—„ сан—÷тарно-г—÷г—÷—‘н—÷чно—„ експертизи.

—ан—÷тарний сертиф—÷кат.

 од документа у ¬ћƒ:¬а5065.

«алежно в—÷д виду товару, що ввозитьс€, митному органу пода—‘тьс€ сан—÷тарний сертиф—÷кат.

¬исновок державно—„ сан—÷тарно-г—÷г—÷—‘н—÷чно—„ експертизи - документ встановлено—„ форми, що м—÷стить опис ознак об'—‘кта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про в—÷дпов—÷дн—÷сть об'—‘кта експертизи вимогам сан—÷тарного законодавства (сан—÷тарних норм), вимоги стосовно об'—‘кта експертизи - критер—÷—„ безпеки та умови використанн€, з €кими ма—‘ ознайомитись —÷ €к—÷ зобов'€зу—‘тьс€ виконувати замовник - "асник об'—‘кта експертизи, —÷ €к—÷ —‘ в подальшому предметом державного сан—÷тарно-еп—÷дем—÷олог—÷чного нагл€ду.

—ертиф—÷кат про походженн€ товару.

 од документа у ¬ћƒ: 7000.

ƒл€ п—÷дтвердженн€ походженн€ товару митний орган у передбачених законом випадках ма—‘ право вимагати поданн€ сертиф—÷ката про походженн€ такого товару. —ертиф—÷кат про походженн€ товару повинен однозначно св—÷дчити про те, що зазначений товар походить з в—÷дпов—÷дно—„ кра—„ни(статт€ 283 ћ ”).

—ертиф—÷кат походженн€ —‘ необх—÷дною п—÷дставою дл€ зд—÷йсненн€ митного оформленн€ продукт—÷в, призначених дл€ продажу населенню (з метою в—÷льного використанн€ на митн—÷й територ—÷—„ ”кра—„ни) [13-15, 21].


3.4 ¬изначенн€ коду за ” “«≈ƒ


 ласиф—÷катор товар—÷в зовн—÷шньо - економ—÷чно—„ д—÷€льност—÷ (” “≈ƒ) розроблений на баз—÷ √армон—÷зовано—„ системи описанн€ —÷ кодуванн€ товар—÷в (√—) —÷  омб—÷новано—„ тарифно—„ - статистично—„ номенклатури –ƒвропейсько—„ економ—÷чно—„ сп—÷вдружност—÷ ( Ќ –ƒ≈—), представл€—‘ собою основу системи м—÷р державного регулюванн€ зовн—÷шньоеконом—÷чною д—÷€льн—÷стю держави.

—труктура ” “«≈ƒ включа—‘ найменуванн€ розд—÷лу, код та найменуванн€ групи, код та найменуванн€ товарно—„ позиц—÷—„, кодове позначенн€ товару, найменуванн€ товару, преференц—÷йна, п—÷льгова, повна ставка мита та скорочене позначенн€ додаткових одиниць його вим—÷ру.

≈лементами структури ” “«≈ƒ —‘ система кодуванн€ та система класиф—÷кац—÷—„.

 одуванн€ товару - це представленн€ товару у вигл€д—÷ цифрового знака.

 од товару в ” “«≈ƒ дес€тизначний —÷ склада—‘тьс€ таким чином:

- код групи - 2 знаки;

- код позиц—÷—„ - 4 знаки;

- код п—÷дпозиц—÷—„ - 6 знак—÷в;

- код категор—÷—„ - 8 знак—÷в;

- код п—÷дкатегор—÷—„ - 10 знак—÷в.

¬—÷дпов—÷дно до ”кра—„нського класиф—÷катора товар—÷в «≈ƒ код какао-порошку визнача—‘тьс€:

 акао-порошок входить до розд—÷лу –∆–∆–∆ "√отов—÷ харчов—÷ продукти; алкогольн—÷ та безалкогольн—÷ напо—„ —÷ оцет; тютюн та його зам—÷нники".

√рупа 18 -  акао та продукти з нього.

ѕозиц—÷€ 1805 -  акао-порошок, без доданн€ цукру чи —÷нших п—÷дсолоджувальних речовин:

ѕ—÷дкатегор—÷€ - 1805000010 - в упаковках масою нетто 10 кг —÷ б—÷льше.

“аким чином, код какао-порошку - 1805000010 ( акао-порошок, без доданн€ цукру чи —÷нших п—÷дсолоджувальних речовин в упаковках масою нетто 10 кг —÷ б—÷льше) [23].


3.5 Ќарахуванн€ митних платеж—÷в


ћитн—÷ платеж—÷ —‘ ефективним —÷нструментом регулюванн€ зовн—÷шн—÷х економ—÷чних звтјў€зк—÷в. «авд€ки вдалому ман—÷пулюванню ставками мита, митними зборами, ѕƒ¬ —÷ акцизом стимулю—‘тьс€ д—÷€льн—÷сть п—÷дпри—‘мств, що займаютьс€ —÷мпортом, забезпечу—‘тьс€ умова дл€ зростанн€ експорту.

ѕ—÷д час ввезенн€ на територ—÷ю ”кра—„ни какао-порошку п—÷дпри—‘мство сплачу—‘ так—÷ митн—÷ платеж—÷:

а) мито (ставка мита - 0 % в—÷д митно—„ вартост—÷);

б) митн—÷ збори (0,2 % в—÷д митно—„ вартост—÷);

в) ѕƒ¬ (20 % в—÷д суми митно—„ вартост—÷ —÷ мита).


3.6 ¬изначенн€ митно—„ вартост—÷


ƒл€ забезпеченн€ справедливо—„, р—÷вноц—÷нно—„ та прозоро—„ митно—„ оц—÷нки товару за р—÷зних умов поставки введена розрахункова величина - митна варт—÷сть. ћитна варт—÷сть встановлена м—÷жнародною угодою €к ц—÷на, €ка фактично сплачена або п—÷дл€га—‘ сплат—÷ на момент перетину митного кордону.

ѕор€док визначенн€ митно—„ вартост—÷ товар—÷в та —÷нших предмет—÷в у випадку —„х перем—÷щенн€ через митний кордон ”кра—„ни регламенту—‘тьс€ ст..16 «акону ”кра—„ни тјёѕро –ƒдиний митний тарифтјЁ в—÷д 05.02.92 р, а також постановою  ћ” тјёѕро затвердженн€ пор€дку визначенн€ митно—„ вартост—÷ товар—÷в та —÷нших предмет—÷в п—÷д час —„х перетину через митний кордон ”кра—„нитјЁ в—÷д 05.10.98р є1598, з—÷ зм—÷нами та доповненн€ми. ѕроте сл—÷д враховувати, що 1 с—÷чн€ 2003 року методи визначенн€ митно—„ вартост—÷ товар—÷в, що перем—÷щуютьс€ через митний кордон ”кра—„ни, —÷ умови —„х перетину регулюютьс€ ћитним кодексом.

ќбчисленн€ митно—„ вартост—÷ зд—÷йсню—‘тьс€ з урахуванн€м умов поставки товар—÷в в—÷дпов—÷дно до —÷нтерпретац—÷—„ ћ—÷жнародних правил INCOTERMS, враховуючи , €к—÷ витрати включен—÷ продавцем до рахунку-фактури та коли вони зд—÷йснен—÷ : до перетину кордону чи п—÷сл€.

¬—÷дпов—÷дно до договору є UKR 23459 в—÷д 01.01.2008р товар какао-порошок, що постачавс€ автомоб—÷льним транспортом за умови DAF ягодин - ƒорогуськ, к—÷льк—÷сть 10000 кг.

ћитна варт—÷сть визнача—‘тьс€ на основ—÷ ц—÷ни, €ку буде сплачено або €ка п—÷дл€га—‘ сплат—÷ за товар на момент перетину митного кордону ”кра—„ни (3.1). «а умовою DAF митна варт—÷сть дор—÷вню—‘ фактурн—÷й.


ћ¬=‘¬, (3.1)


де ћ¬ - митна варт—÷сть;

‘¬ - фактурна варт—÷сть.

ƒо складу фактурно—„ вартост—÷ включена реал—÷зац—÷йна варт—÷сть та транспортн—÷ витрати на доставку товар—÷в до кордону ”кра—„ни:


‘¬ = –¬ + “¬ (3.2)


–¬ - реал—÷зац—÷йна варт—÷сть, 8000 —‘вро.

“¬ - транспортн—÷ витрати до пункту перетину митного кордону ”кра—„ни, “¬ = 400 —‘вро.

Ќа момент перетину кордону курс —‘вро складав 7,61 грн./—‘вро


ћ¬ = ‘¬ = (8000 + 400) . 7,61 = 63924,00 (грн.).


3.7 ¬изначенн€ кра—„ни походженн€ товар—÷в


 ра—„на походженн€ товар—÷в визнача—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно до ст. 18 «акону ”кра—„ни "ѕро –ƒдиний митний тариф" —÷ м—÷жнародних угод за участю ”кра—„ни.

 ра—„ною походженн€ товар—÷в вважа—‘тьс€ кра—„на, де товари було повн—÷стю вироблено або п—÷ддано достатн—÷й переробц—÷ чи обробц—÷.

ѕовн—÷стю виробленими в дан—÷й кра—„н—÷ вважаютьс€ так—÷ товари;

а) корисн—÷ копалини, видобут—÷ в межах —„—„ територ—÷—„ або економ—÷чно—„ зони;

б) рослинна продукц—÷€, вирощена на —„—„ “—рунт—÷;

в) жив—÷ тварини, вирощен—÷ в н—÷й;

г) продукц—÷€, одержана в н—÷й в—÷д живих тварин;

д) вироблена в н—÷й продукц—÷€ мисливського, рибальського —÷ морського промислу;

е) продукц—÷€ морського промислу, добута або вироблена у —в—÷товому океан—÷ суднами дано—„ кра—„ни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

—‘) вторинна сировина —÷ в—÷дходи, €к—÷ —‘ результатом виробничих та —÷нших операц—÷й, зд—÷йснюваних у дан—÷й кра—„н—÷;

ж) товари, вироблен—÷ в дан—÷й кра—„н—÷ виключно з продукц—÷—„, зазначено—„ в пунктах а) - —‘). “аким чином, виход€чи з того, що какао-порошок - це товар, €кий виготовлений з какао-боб—÷в, що були вирощен—÷ на територ—÷—„ ћалайз—÷—„, то кра—„ною походженн€ какао-порошку —‘ ћалайз—÷€ [13, 14].

3.8 Ќарахуванн€ мита


“овари та —÷нш—÷ предмети, що ввоз€тьс€ на митну територ—÷ю ”кра—„ни —÷ вивоз€тьс€ за —„—„ меж—÷, п—÷дл€гають митному обкладенню. Ќарахуванн€ вв—÷зного мита проводитьс€ у граф—÷ 47 ¬ћƒ та на додаткових аркушах до не—„.

ќсновою нарахуванн€ вв—÷зного мита —‘:

а) митна варт—÷сть товару - при застосуванн—÷ адвалерно—„ ставки вв—÷зного мита;

б) к—÷льк—÷сн—÷ показники товар—÷в в—÷дпов—÷дно до одиниць вим—÷ру товар—÷в або к—÷льк—÷сн—÷ характеристики товар—÷в - при застосуванн—÷ специф—÷чно—„ ставки вв—÷зного мита.

ћито, €ке ст€гу—‘тьс€ митницею, представл€—‘ собою податок на товари та —÷нш—÷ предмети, €к—÷ перем—÷щуютьс€ через митний кордон ”кра—„ни.

ќбкладанн€ митом товар—÷в та —÷нших предмет—÷в зд—÷йсню—‘тьс€ у пор€дку та з ставками, встановленими «аконом ”кра—„ни тјёѕро —‘диний митний тариф ”кра—„нитјЁ.

ќск—÷льки, ставка мита дл€ какао-порошку становить 0 % в—÷д митно—„ вартост—÷ товару то сума дл€ сплати мита становитиме 0,00 грн. [12].


3.9 Ќарахуванн€ митних збор—÷в


ћитн—÷ збори - це додатков—÷ збори, €к—÷ ст€гуютьс€ з товар—÷в, що ввоз€тьс€ (вивоз€тьс€), за специф—÷чних умов поставок та —÷нш—÷ послуги, €к—÷ надаютьс€ митницею (оформленн€ транспортних засоб—÷в, збер—÷ганн€ п—÷д в—÷дпов—÷дальн—÷сть митниц—÷ та —÷н.).

ћитн—÷ збори справл€ютьс€ на п—÷дстав—÷ ћитного кодексу ”кра—„ни за ставками, визначеними постановою  аб—÷нету ћ—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни в—÷д 7.01.97р. є 65 тјёѕро ставки митних збор—÷втјЁ.

ћитн—÷ збори нараховуютьс€ у % до митно—„ вартост—÷ або у вигл€д—÷ ф—÷ксовано—„ ставки збору та сплачуютьс€ у нац—÷ональн—÷й валют—÷ ”кра—„ни.

ѕри митному оформленн—÷ —÷мпорту какао-порошку справл€тимутьс€ митн—÷ збори за митне оформленн€ 0,2 % в—÷д митно—„ вартост—÷, тобто 127,85 грн.


3.10 Ќарахуванн€ ѕƒ¬


–∆мпорт какао-порошку, що ввозитьс€ на територ—÷ю обкладаютьс€ податком на додану варт—÷сть за ставкою, встановленою «аконом ”кра—„ни в—÷д 26.09.97р є550/97 - ¬– тјёѕро податок на додану варт—÷стьтјЁ. Ѕазою оподаткуванн€ —‘ контрактна ц—÷н —÷мпортовано—„ продукц—÷—„, але не менша за митну варт—÷сть товару з урахуванн€м витрат на транспортуванн€, навантаженн€, розвантаженн€. —ума податку на додану варт—÷сть визнача—‘тьс€ за формулою:


—ѕƒ¬ = (ћв+ћ)*ѕƒ¬, (3.3)


де —ѕƒ¬ - сума ѕƒ¬; ћв - митна варт—÷сть; ћ - мито; ѕƒ¬ - ставка податку на додану варт—÷сть (20%).


“аким чином, —ѕƒ¬ = (63924,00+0)*20% = 12784,80 (грн).


Ќарахуванн€ ѕƒ¬ —÷ вс—÷х вищезгаданих платеж—÷в провадитьс€ у граф—÷ 47 —÷ ма—‘ такий вигл€д (таблиц€ 3.1):


“аблиц€ 3. 1 - «аповненн€ графи 47 ¬ћƒ.

¬ид платежу

ќснова нарахуванн€

—тавка

—ума, грн.

—пос—÷б платежу

010

63924,00 грн.

0,2 %

127,85

01

020

63924,00 грн.

0 %

0,00

16

028

63924,00 грн.

20 %

12784,80

01

¬сього

12912,653.11 ¬икористанн€ вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„ (¬ћƒ) при митному оформленн—÷


ќсновним етапом митного оформленн€ —‘ декларуванн€ товар—÷в —÷ транспортних засоб—÷в митному органу.

” м—÷жнародн—÷й практиц—÷ використовуютьс€ р—÷зноман—÷тн—÷ форми митних декларац—÷й, наприклад при митному оформленн—÷ речей, валюти та валютних ц—÷нностей ф—÷зичних ос—÷б, при митному оформленн—÷ поштових в—÷дправлень тощо.

” торговому оборот—÷ застосову—‘тьс€ декларуванн€ в письмов—÷й форм—÷ —÷ шл€хом електронно—„ передач—÷ даних.

ќсновний документ, €ким декларуютьс€ товари субтјў—‘ктами «≈ƒ - юридичними —÷ ф—÷зичними особами, —‘ вантажна митна декларац—÷€ (¬ћƒ).

” наш—÷ кра—„н—÷ ¬ћƒ була впроваджена у практику митного оформленн€ з 1 кв—÷тн€ 1989 року. ‘орма ¬ћƒ, щ використовуютьс€ а ”кра—„н—÷, зб—÷га—‘тьс€ з формою –ƒјƒ - —‘диного адм—÷н—÷стративного документа, €кий застосову—‘тьс€ в св—÷тов—÷й практиц—÷.

¬ћƒ викону—‘ певн—÷ функц—÷—„:

а) декларуванн€ (пов—÷домленн€) митн—÷й установ—÷ вс—÷х необх—÷дних даних учасникам угоди;

б) за€вленн€ учасниками угоди про —„—„ законн—÷сть, тобто в—÷дпов—÷дн—÷сть ус—÷х д—÷й законам;

в) п—÷дтвердженн€ органами митного контролю законност—÷ експорту або —÷мпорту товар—÷в;

г) обл—÷ково-статистичного документа, тобто нос—÷€ —÷нформац—÷—„.

¬антажна митна декларац—÷€ - це за€ва, що м—÷стить дан—÷ про:

а) товари та —÷нш—÷ предмети та транспортн—÷ засоби;

б) ц—÷л—÷ —„х перем—÷щенн€ через митний кордон ”кра—„ни;

в) зм—÷ну митного режиму щодо товар—÷в;

г) —÷нформац—÷ю, необх—÷дну дл€ зд—÷йсненн€ митного контролю, митного оформленн€, митно—„ статистики, нарахуванн€ митних платеж—÷в.

¬ћƒ застосову—‘тьс€ при митному оформленн—÷ товар—÷в, стосовно €ких викону—‘тьс€ хоча б одна з умов:

а) митна варт—÷сть товару перевищу—‘ суму, екв—÷валентну 100 долар—÷в —Ўј;

б) щодо товару вживаютьс€ заходи економ—÷чно—„ пол—÷тики, ст€гу—‘тьс€ мито —÷ податки.

ќформлена вантажна митна декларац—÷€ засв—÷дчу—‘ наданн€ субтјў—‘кту зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷ права на розм—÷щенн€ товар—÷в у визначений митний режим —÷ п—÷дтверджу—‘ права —÷ обовтјў€зки зазначених у ¬ћƒ ос—÷б щодо зд—÷йсненн€ ними в—÷дпов—÷дних правових, ф—÷нансових, господарських та —÷нших операц—÷й.

¬ ”кра—„н—÷ ¬ћƒ склада—‘тьс€ з ун—÷ф—÷кованого адм—÷н—÷стративного документа форми ћƒ - 2 на птјў€ти зброшурованих основних аркуш—÷в р—÷зного кольору —÷ в—÷дпов—÷дно—„ к—÷лькост—÷ додаткових аркуш—÷в ун—÷ф—÷кованого адм—÷н—÷стративного документа форми ћƒ - 3. ѕ—÷д час митного оформленн€ товар—÷в у випадках, встановлених ƒержавною митною службою, зам—÷сть додаткових аркуш—÷в форми ћƒ - 3 допуска—‘тьс€ заповненн€ специф—÷кац—÷—„ форми ћƒ - 8.

¬ћƒ оформлю—‘тьс€ на парт—÷ю товар—÷в за умови, що до вс—÷х товар—÷в зазначено—„ парт—÷—„ застосову—‘тьс€ —‘диний митний режим.

ќформлен—÷ органом ƒержавно—„ митно—„ служби аркуш—÷ ¬ћƒ розпод—÷л€ютьс€ в такому пор€дку:

- перший основний аркуш - прим—÷рник дл€ митного органу, €кий зд—÷йснював митне оформленн€;

- другий основний аркуш - прим—÷рник дл€ статистики, переда—‘тьс€ до п—÷дрозд—÷лу митно—„ статистики органу ƒержавно—„ митно—„ служби;

- трет—÷й основний аркуш - використову—‘тьс€ у п—÷дрозд—÷л—÷ митних доход—÷в —÷ платеж—÷в органу ƒержавно—„ митно—„ служби;

- четвертий основний аркуш використову—‘тьс€ залежно в—÷д виду зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ операц—÷—„.

птјў€тий основний аркуш - прим—÷рник дл€ декларанта - переда—‘тьс€ декларанту.

«а типами ¬ћƒ под—÷л€ють:

а) —÷мпортн—÷ (–∆ћ);

б) експортн—÷ (≈ );

в) транзитн—÷ (“–).

ƒл€ зд—÷йсненн€ контролю за доставкою окремих вид—÷в товар—÷в в ”кра—„н—÷ використову—‘тьс€ попередн€ акцизна вантажна декларац—÷€ (јƒ) —÷ попередн€ вантажна митна декларац—÷€.

¬ћƒ «алежно в—÷д особливостей перем—÷щенн€ через митну територ—÷ю кра—„ни розр—÷зн€ють на види, що зазначен—÷ в таблиц—÷ 3.2.


“аблиц€ 3.2 - ¬иди ¬ћƒ.

 од

ќсоблив—÷сть предмет—÷в (товар—÷в перем—÷щенн€)

 од

Ќапр€мок перем—÷щенн€ предмет—÷в (товар—÷в)

ќѕ

ќрдерна поставка

≈ 

¬ивезенн€ предмет—÷в (товар—÷в) з ”кра—„ни

 ќ

≈кспорт комплексного об'—‘кта

ѕ

ѕопередн€ декларац—÷€

3

«агальна декларац—÷€

ћитне оформленн€ громад€н

 ќ

–∆мпорт комплектного об'—‘кта

–∆ћ

¬везенн€ предмет—÷в (товар—÷в) в ”кра—„ну

јƒ

јкцизна декларац—÷€

ѕ

ѕопередн€ декларац—÷€


” зв'€зку з необх—÷дн—÷стю формуванн€ державно—„ митно—„ статистики за —‘диним принципом, а також враховуючи можлив—÷сть контролю одн—÷—‘—„ декларац—÷—„ дек—÷лькома митними органами, ¬ћƒ заповню—‘тьс€ виключно державною мовою за допомогою комп'ютера.

як вин€ток, допуска—‘тьс€ застосовувати при заповненн—÷ ¬ћƒ —÷ноземну мову у випадках, коли переклад особистих назв суб'—‘кт—÷в або ф—÷рмового (комерц—÷йного) найменуванн€ товару не бажано розкривати —÷ сутт—‘во не вплива—‘ на принцип застосуванн€ заход—÷в тарифного або нетарифного регулюванн€.

” раз—÷ прийн€тт€ до митного оформленн€ ¬ћƒ ре—‘стру—‘тьс€ в журнал—÷ обл—÷ку та ре—‘страц—÷—„ ¬ћƒ. ƒекларац—÷—„ присвою—‘тьс€ ре—‘страц—÷йний номер, €кий заноситьс€ у в—÷дпов—÷дн—÷ графи декларац—÷—„ посадового особою митного органу. –е—‘страц—÷€ стверджу—‘тьс€ проставленн€м у н—÷й штампа митного органу.

–е—‘страц—÷йний номер вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„ - це дванадц€тизначний цифровий код, €кий склада—‘тьс€ таким чином:

а) перш—÷ п'€ть знак—÷в становл€ть код митного органу, в €кому ре—‘стру—‘тьс€ ¬ћƒ зг—÷дно з  ласиф—÷катором митних установ;

б) шостий знак - останн€ цифра поточного року;

в) останн—÷ ш—÷сть знак—÷в становл€ть поточний номер ре—‘страц—÷—„ ¬ћƒ у "∆урнал—÷ обл—÷ку та ре—‘страц—÷—„ ¬ћƒї.

ћитний орган ”кра—„ни дл€ обл—÷ку декларац—÷й веде "∆урнал обл—÷ку та ре—‘страц—÷—„ ¬ћƒї, €кий м—÷стить:

а) пор€дковий номер ¬ћƒ зг—÷дно з журналом обл—÷ку;

б) дату ре—‘страц—÷—„;

в) ре—‘страц—÷йний номер ¬ћƒ;

г) тип ¬ћƒ;

д) в—÷домост—÷ про в—÷дправника та одержувача;

е) в—÷домост—÷ про особу, €ка в—÷дпов—÷да—‘ за ф—÷нансове врегулюванн€;

—‘) в—÷домост—÷ про декларанта;

ж) пр—÷звище, —÷м'€ та по батьков—÷ —÷нспектора, €кий прийн€в ¬ћƒ дл€ митного оформленн€, штамп "ѕ—÷д митним контролемї;

з) пр—÷звище, —÷м'€ та по батьков—÷ —÷нспектора, €кий завершив митне оформленн€;

—÷) номер особисто—„ номерно—„ печатки;

—„) номер картки в—÷дмови в митному оформленн—÷;

к) прим—÷тки.

«а р—÷шенн€м начальника митниц—÷ до "∆урналу обл—÷ку та ре—‘страц—÷—„ ¬ћƒї можуть вноситись —÷нш—÷ додатков—÷ в—÷домост—÷.

« метою прискоренн€ проведенн€ процедури митного оформленн€, завд€ки застосуванню заход—÷в електронно—„ обробки —÷нформац—÷—„, а також з метою б—÷льш оперативного та досконалого формуванн€ державно—„ статистики зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷, при представленн—÷ митному органу заповнено—„ декларантом ¬ћƒ пода—‘тьс€ електронна коп—÷€ означено—„ декларац—÷—„. –∆нформац—÷€, занесена в електронну коп—÷ю ¬ћƒ, повинна сп—÷впадати з —÷нформац—÷—‘ю, занесеною декларантом в ориг—÷нал декларац—÷—„. ‘орма та структура електронно—„ коп—÷—„ ¬ћƒ, кодуванн€ символ—÷в, засоби пересилань визначаютьс€ ƒержавною митною службою. ≈лектронна коп—÷€ ¬ћƒ несе суто —÷нформац—÷йний характер —÷ не ма—‘ правового юридичного значенн€, €кщо —÷нше не буде передбачено законодавством ”кра—„ни.

ƒекларац—÷€ вважа—‘тьс€ прийн€тою до оформленн€ п—÷сл€ присво—‘нн€ —„й ре—‘страц—÷йного номера та прийн€тт€ п—÷д митний контроль шл€хом проставленн€ на н—÷й штампа митного органу "ѕ—÷д митним контролемї. « моменту прийн€тт€ ¬ћƒ декларант несе юридичну в—÷дпов—÷дальн—÷сть за в—÷домост—÷, зазначен—÷ в н—÷й [12-15, 21].


3.12 ѕор€док заповненн€ ¬ћƒ


«разок заповненн€ ¬ћƒ при —÷мпорт—÷ апельсин—÷в наведено у додатку ≈.

ѕѕ "–—“ - –—÷внеї, вул. Ќабережна, 17в, м. –—÷вне, 33001, –/р є 260085274, –ќ‘ јѕѕЅ "јвальї, ћ‘ќ 333227, –∆ѕЌ є 2766916438. –ƒƒ–ѕќ” 32512471, —÷мпорту—‘ натуральний какао-порошок за ц—÷ною.(за договором є UKR 23459 в—÷д 01.01.2007р), ¬ к—÷лькост—÷ 10 тон з ѕольщ—÷.

≈кспортер:

Cadbury Wedel Sp. z o.o;

ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa;

–/р є 524366985, Narodowy Bank Polski;

ѕеревезенн€ зд—÷йсню—‘тьс€ приватним перев—÷зником  арп—÷нським ћ. ћ. одним вантажним автомоб—÷лем —÷з ре—‘страц—÷йним номером ¬ 4553–¬.

√рафа 1 "“ип декларац—÷—„".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ тип ¬ћƒ.

1 - 2-значний л—÷терний код в—÷дпов—÷дного напр€мку перем—÷щенн€ товар—÷в, транспортних засоб—÷в та —÷нших предмет—÷в (дал—÷ - товари):

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "–∆ћї - увезенн€ в ”кра—„ну;

2 - 2ох-значний код митного режиму в—÷дпов—÷дно до розд—÷лу 1  ласиф—÷катора процедур перем—÷щенн€ товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни;

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "40ї - ¬ипуск у в—÷льний об—÷г.

3 - л—÷терний код особливост—÷ операц—÷—„.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "«ї - «агальна декларац—÷€.

√рафа 2 "¬—÷дправник/≈кспортер".

” граф—÷ зазначаютьс€ в—÷домост—÷ про в—÷дправника.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "Cadbury Wedel Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa, 03-801.ї

√рафа 3 "ƒодатковий аркуш".

√рафа заповню—‘тьс€, €кщо використовуютьс€ додатков—÷ аркуш—÷.

” першому п—÷дрозд—÷л—÷ графи зазнача—‘тьс€ пор€дковий номер аркуша.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "1ї.

” другому - загальна к—÷льк—÷сть аркуш—÷в декларац—÷—„, включаючи додатков—÷:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "1ї.

√рафа 4 "¬—÷двантажувальн—÷ специф—÷кац—÷—„".

√рафа заповню—‘тьс€ при використанн—÷ специф—÷кац—÷й.

«азнача—‘тьс€ загальна к—÷льк—÷сть доданих до ¬ћƒ аркуш—÷в специф—÷кац—÷й дов—÷льно—„ форми, пакувальних лист—÷в або перел—÷к—÷в товар—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "0/0ї -специф—÷кац—÷—„ в—÷дсутн—÷.

√рафа 5 "¬сього найменувань товар—÷в".

ѕроставл€—‘тьс€ зазначений у граф—÷ 32 ¬ћƒ пор€дковий номер товару, що деклару—‘тьс€ останн—÷м за ц—÷—‘ю ¬ћƒ.

ѕри використанн—÷ специф—÷кац—÷й дов—÷льно—„ форми в граф—÷ зазнача—‘тьс€ загальна к—÷льк—÷сть найменувань товар—÷в, задекларованих за вантажною митною декларац—÷—‘ю:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "1ї - 1 вид товару.

√рафа 6 " —÷льк—÷сть м—÷iь".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ (цифрами) загальна к—÷льк—÷сть м—÷iь у декларован—÷й парт—÷—„ товар—÷в.

ƒл€ товар—÷в та —÷нших предмет—÷в, що перевоз€тьс€ в контейнерах, бочках, кан—÷страх, €щиках або на п—÷ддонах, зазнача—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно к—÷льк—÷сть контейнер—÷в, бочок, кан—÷стр, €щик—÷в, п—÷ддон—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "10ї - 10 п—÷ддон—÷в.

√рафа 7 "ћитний орган".

” граф—÷ проставл€ютьс€ номер —÷ дата прийн€тт€ ¬ћƒ (ре—‘страц—÷йний номер) за такою схемою:

1. дев'€тизначний код митного органу, у €кому проводитьс€ митне оформленн€, зг—÷дно з додатком до  ласиф—÷катора митних орган—÷в ”кра—„ни та —„х структурних п—÷дрозд—÷л—÷в, затвердженого наказом ƒержмитслужби ”кра—„ни в—÷д 02.04.2004 N 233 (v0233342-04, va233342-04) "ѕро затвердженн€  ласиф—÷катора митних орган—÷в ”кра—„ни та —„х структурних п—÷дрозд—÷л—÷в (з—÷ зм—÷нами й доповненн€ми);

2. останн€ цифра поточного року;

3. пор€дковий номер декларац—÷—„ в журнал—÷ обл—÷ку ¬ћƒ (у пор€дку зростанн€ прот€гом поточного року, починаючи з одиниц—÷).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "2050000008003255ї.

√рафа 8 "ќдержувач/–∆мпортер".

” граф—÷ навод€тьс€ в—÷домост—÷ про одержувача товар—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "ѕѕ "–—“ - –—÷внеї, –∆ѕЌє 2766916438, ¬ул. Ќабережна, 17в, м. –—÷вне, 33001.ї

√рафа 9 "ќсоба, в—÷дпов—÷дальна за ф—÷нансове врегулюванн€".

” граф—÷ зазначаютьс€ в—÷домост—÷ про резидента ”кра—„ни, що уклав зовн—÷шньоеконом—÷чний догов—÷р (контракт).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "ѕѕ "–—“ - –—÷внеї, –∆ѕЌє 2766916438

¬ул. Ќабережна, 17в, м. –—÷вне, 33001.ї.

√рафа 10 " ра—„на першого призначенн€".

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 11 "“орговельна кра—„на".

” граф—÷ проставл€—‘тьс€ цифровий код торговельно—„ кра—„ни в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора кра—„н св—÷ту:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "PLї - ѕольща.

√рафа 12 "«агальна митна варт—÷сть".

«азнача—‘тьс€ загальна митна варт—÷сть декларованих товар—÷в у валют—÷ ”кра—„ни.

÷€ варт—÷сть склада—‘тьс€ —÷з сум, наведених у графах 45 ¬ћƒ (або сум вартостей за основним аркушем ¬ћƒ та листами специф—÷кац—÷й дов—÷льно—„ форми):

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "63924,00 грн.ї.

√рафа 13.

якщо товар п—÷дл€га—‘ експортному контролю, то в граф—÷ проставл€—‘тьс€ "1". ” вс—÷х —÷нших випадках, проставл€—‘тьс€ "0":

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "0ї.

√рафа 14 "ƒекларант/ѕредставник".

” граф—÷ навод€тьс€ в—÷домост—÷ про декларанта товар—÷в:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "ѕѕ "–—“ - –—÷внеї, –∆ѕЌє 2766916438, ¬ул. Ќабережна, 17в, м. –—÷вне, 33001.ї

√рафа 15 " ра—„на в—÷дправленн€".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ назва кра—„ни, з €ко—„ товари були в—÷дправлен—÷ в ”кра—„ну, зг—÷дно з  ласиф—÷катором кра—„н св—÷ту:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "ѕольщаї.

√рафа 15а " од кра—„ни в—÷дправленн€".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ цифровий код кра—„ни, з €ко—„ товари були в—÷дправлен—÷ в ”кра—„ну, зг—÷дно з  ласиф—÷катором кра—„н св—÷ту:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "PLї - ѕольща.

√рафа 16 " ра—„на походженн€".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ назва кра—„ни походженн€, зг—÷дно з  ласиф—÷катором кра—„н св—÷ту

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "ћалайз—÷€ї.

√рафа 17 " ра—„на призначенн€".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ назва кра—„ни призначенн€ зг—÷дно з  ласиф—÷катором кра—„н св—÷ту:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "”кра—„наї.

√рафа 18 "“ранспортний зас—÷б в—÷дправленн€".

” л—÷вому п—÷дрозд—÷л—÷ графи зазначаютьс€ к—÷льк—÷сть транспортних засоб—÷в, через пропуск - в—÷домост—÷ про транспортний зас—÷б (назва морського або р—÷чкового судна, трубопроводу, л—÷н—÷—„ електропередач—÷, номер рейсу дл€ пов—÷тр€ного судна, номер зал—÷зничного вагона, ре—‘страц—÷йний номер дорожнього транспортного засобу тощо).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "1 ¬ 4553–¬ї

” правому п—÷дрозд—÷л—÷ проставл€—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора кра—„н св—÷ту цифровий код кра—„ни, €к—÷й належить транспортний зас—÷б.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "UAї - ”кра—„на.

√рафа 19 " онтейнер".

” граф—÷ проставл€ютьс€:

1, €кщо товари пр€мують у контейнер—÷;

0, €кщо товари пр€мують не в контейнер—÷.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "0ї.

√рафа 20 "”мови поставки".

” першому п—÷дрозд—÷л—÷ графи проставл€—‘тьс€ цифровий код умови поставки в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора умов поставки.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "09ї.

” другому п—÷дрозд—÷л—÷ наводитьс€ скорочене л—÷терне найменуванн€ умов поставки (зг—÷дно з  ласиф—÷катором умов поставки).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "DAF ягодин - ƒорогуськї.

” третьому п—÷дрозд—÷л—÷ графи зазнача—‘тьс€ 2-значний цифровий код застосовано—„ форми розрахунк—÷в за товар зг—÷дно з умовами договору куп—÷вл—÷-продажу:

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "30ї - переказ.

√рафа 21 "“ранспортний зас—÷б на кордон—÷".

” л—÷вому п—÷дрозд—÷л—÷ графи зазначаютьс€ к—÷льк—÷сть транспортних засоб—÷в, через пропуск - в—÷домост—÷ про транспортний зас—÷б, на €кому товари будуть вивезен—÷ за меж—÷ митно—„ територ—÷—„ ”кра—„ни або (при ввезенн—÷ на митну територ—÷ю ”кра—„ни) на €кому зд—÷йснювалос€ м—÷жнародне перевезенн€ декларованих товар—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "1 ¬ 4553–¬ї.

” правому п—÷дрозд—÷л—÷ графи проставл€—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора кра—„н св—÷ту цифровий код кра—„ни, €к—÷й належить транспортний зас—÷б.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "UAї ”кра—„на.

√рафа 22 "¬алюта та загальна фактурна варт—÷сть".

” л—÷вому п—÷дрозд—÷л—÷ наводитьс€ цифровий код валюти договору (контракту) зг—÷дно —÷з загальнодержавним  ласиф—÷катором валют.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "978ї - —‘вро.

” правому п—÷дрозд—÷л—÷ графи дл€ товар—÷в, що перем—÷щуютьс€ за договорами (контрактами) куп—÷вл—÷-продажу або м—÷ни, зазнача—‘тьс€ цифрами загальна фактурна варт—÷сть цих товар—÷в у валют—÷ ”кра—„ни, одержана €к сума вартостей, наведених у граф—÷ 42 основного та додаткових аркуш—÷в ¬ћƒ.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "63924,00 грн.ї.

√рафа 23 " урс валюти"

” граф—÷ наводитьс€ курс одиниц—÷ валюти, зазначено—„ в л—÷вому п—÷дрозд—÷л—÷ графи 22, установлений Ќац—÷ональним банком ”кра—„ни дл€ зовн—÷шньо-торговельних операц—÷й на дату прийн€тт€ митницею декларац—÷—„ до оформленн€.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "7,61 грн./—‘вр.ї.

√рафа 24 "’арактер угоди".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ код характеру договору (контракту) зг—÷дно з  ласиф—÷катором характер—÷в угод.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "21ї - ѕерем—÷щенн€ товар—÷в з розрахунками у ¬ ¬.

” правому п—÷дрозд—÷л—÷ графи наводитьс€ цифровий код валюти розрахунку зг—÷дно —÷з загальнодержавним  ласиф—÷катором валют.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "978ї - —‘вро.

√рафа 25 "¬ид транспорту на кордон—÷".

” граф—÷ зг—÷дно з  ласиф—÷катором вид—÷в транспорту проставл€—‘тьс€ код транспортного засобу, зазначеного в граф—÷ 21 ¬ћƒ.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "30ї - јвтодорожн—÷й транспорт.

√рафа 26 "¬ид транспорту в межах кра—„ни".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ код транспортного засобу зг—÷дно з  ласиф—÷катором вид—÷в транспорту.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: "30ї - јвтодорожн—÷й транспорт.

√рафа 27 "ћ—÷iе завантаженн€/розвантаженн€".

” граф—÷ зазначаютьс€ зг—÷дно з  ласиф—÷катором митних орган—÷в ”кра—„ни та —„х структурних п—÷дрозд—÷л—÷в, найменуванн€ митного органу та його дев'€тизначний код, а за на€вност—÷ - код структурного п—÷дрозд—÷лу цього митного органу або пункту пропуску, у €кому передбача—‘тьс€ перевантаженн€ товар—÷в з одного транспортного засобу на —÷нший.

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 28 "‘—÷нансов—÷ та банк—÷вськ—÷ в—÷домост—÷".

” граф—÷ навод€тьс€ ф—÷нансов—÷ та банк—÷вськ—÷ в—÷домост—÷ про особу, що зд—÷йсню—‘ розрахунки за зовн—÷шньоеконом—÷чним договором (контрактом).  ожний з рекв—÷зит—÷в почина—‘тьс€ з нового р€дка, й перед кожним з них проставл€—‘тьс€ пор€дковий номер:

1 - код за –ƒƒ–ѕќ” уповноваженого банку;

2 - найменуванн€ банку;

3 - адреса банку;

4 - номер розрахункового рахунку в нац—÷ональн—÷й валют—÷ ”кра—„ни (при зд—÷йсненн—÷ розрахунк—÷в у ц—÷й валют—÷) або в —÷ноземн—÷й валют—÷ (при розрахунку в —÷ноземн—÷й валют—÷), код ћ‘ќ банку.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л1. код за –ƒƒ–ѕќ” 32512471

2. –ќ‘ јѕѕЅ "јвальї

3. 33028, м. –—÷вне, ¬ул. ћ—÷цкевича, 2.

4. –/р є 260052469 –ќ‘ јѕѕЅ "јвальї ћ‘ќ 333227ї.

√рафа 29 "ћитниц€ на кордон—÷".

” граф—÷ зазначаютьс€ зг—÷дно з  ласиф—÷катором митних орган—÷в ”кра—„ни та —„х структурних п—÷дрозд—÷л—÷в, найменуванн€ митного органу, через €кий передбача—‘тьс€ перем—÷щенн€ товар—÷в, —÷ його дев'€тизначний код.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬лягодинська митниц€ 20500 00 00¬аї.

√рафа 30 "ћ—÷iе огл€ду товару".

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 31 "¬антажн—÷ м—÷i€ та опис товару" "ћаркуванн€ та к—÷льк—÷сть - номери контейнер—÷в - опис товару"

«азначаютьс€ точн—÷ дан—÷ про товар, необх—÷дн—÷ дл€ його —÷дентиф—÷кац—÷—„ та однозначно—„ класиф—÷кац—÷—„ за задекларованим у граф—÷ 33 ¬ћƒ товарним кодом зг—÷дно з ” “«≈ƒ.

«азнача—‘тьс€ к—÷льк—÷сть товару та в—÷домост—÷ про його упаковку й маркуванн€.

ѕ—÷д номером 1 зазнача—‘тьс€ точний опис товар—÷в, що декларуютьс€ митному органу: повне найменуванн€; техн—÷чн—÷ та основн—÷ (головн—÷) комерц—÷йн—÷ характеристики, що визначають основн—÷ €к—÷сн—÷ та к—÷льк—÷сн—÷ параметри товар—÷в.

ѕ—÷д номером 2 зазначаютьс€ в—÷домост—÷ про к—÷льк—÷сть вантажних м—÷iь, —„х пакуванн€ й маркуванн€, а також в—÷домост—÷ щодо к—÷лькост—÷, пакуванн€, фасуванн€ й маркуванн€ товар—÷в, €к—÷ м—÷ст€тьс€ всередин—÷ одного вантажного м—÷i€.

ѕ—÷д номером 3 дл€ товар—÷в, що перевоз€тьс€ в контейнерах, проставл€ютьс€ к—÷льк—÷сть контейнер—÷в та —„х номери. якщо товар, що деклару—‘тьс€ займа—‘ не весь контейнер, п—÷сл€ його номера вказу—‘тьс€ - "частина".

ƒл€ товар—÷в, що перевоз€тьс€ не в контейнерах, проставл€—‘тьс€ "0".

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л1.  акао-порошок натуральний, продукт переробки какао-боб—÷в, порошок коричневого кольору, запах какао.

2. ”пакований в паперов—÷ м—÷шки по 25 кг на п—÷ддонах, по 40 м—÷шк—÷в на п—÷ддон—÷, 10 п—÷ддон—÷в.

3. 0ї.

√рафа 32 "“овар N".

” граф—÷ проставл€—‘тьс€ пор€дковий номер товару, що деклару—‘тьс€ в граф—÷ 31.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л1ї.

√рафа 33 " од товару".

” першому п—÷дрозд—÷л—÷ графи зазнача—‘тьс€ 10-значний код товару зг—÷дно з ” “ «≈ƒ. —труктурно код запису—‘тьс€ без пропуск—÷в та —÷нших розпод—÷льчих знак—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л1805000010ї -  акао-порошок зг—÷дно з ” “ «≈ƒ.

√рафа 34 " од кра—„ни походженн€".

√рафа заповню—‘тьс€ в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора кра—„н св—÷ту. ” граф—÷ зазнача—‘тьс€ код кра—„ни походженн€ товару, описаного в граф—÷ 31 —÷ класиф—÷кованого зг—÷дно з ” “ «≈ƒ у граф—÷ 33.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬лMYї - ћалайз—÷€.

√рафа 35 "¬ага брутто (кг)".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ вага брутто (у к—÷лограмах) товару, описаного в граф—÷ 31. (¬ага брутто - це загальна вага товару, округлена до ц—÷лих величин за правилами округленн€, включаючи вагу упаковки.).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л10210ї - вага товару разом з п—÷ддонами —÷ упаковкою.

√рафа 36 "ѕреференц—÷€".

” граф—÷ зазначаютьс€ цифров—÷ коди податкових п—÷льг, передбачених чинним законодавством щодо товару, задекларованого в граф—÷ 31. ¬ —÷нших випадках у граф—÷ проставл€—‘тьс€ "000/000/000".

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л000/000/000ї - ѕреференц—÷—„ в—÷дсутн—÷.

√рафа 37 "ѕроцедура".

” граф—÷ проставл€—‘тьс€ зг—÷дно з  ласиф—÷катором процедур перем—÷щенн€ товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни 6-значний код процедури перем—÷щенн€ товар—÷в в—÷дпов—÷дно до за€вленого митного режиму.

ѕерш—÷ дв—÷ цифри - код митного режиму, наступн—÷ дв—÷ - код попереднього митного режиму зг—÷дно з розд—÷лом 1  ласиф—÷катора процедур перем—÷щенн€ товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни. якщо попередн—÷й митний режим в—÷дсутн—÷й, то проставл€—‘тьс€ "00".

ќстанн—÷ дв—÷ цифри коду - особлив—÷сть перем—÷щенн€ товар—÷в зг—÷дно з розд—÷лом 2  ласиф—÷катора процедур перем—÷щенн€ товар—÷в через митний кордон ”кра—„ни.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л400050ї - 40хххх (¬ипуск у в—÷льний об—÷г), хх00хх (попередн—÷й митний режим в—÷дсутн—÷й), хххх50 (–∆нше).

√рафа 38 "¬ага нетто (кг)".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ вага нетто (у к—÷лограмах) товару, описаного в граф—÷ 31. (¬ага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до ц—÷лих величин за правилами округленн€.).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л10000ї.

√рафа 39 " вота".

√рафа заповню—‘тьс€ дл€ товар—÷в, щодо €ких установлено к—÷льк—÷сн—÷ обмеженн€. ” граф—÷ зазнача—‘тьс€ в одиниц€х вим—÷ру залишок товару за встановленою квотою зг—÷дно з одержаною л—÷ценз—÷—‘ю або —÷ншим дозв—÷льним документом. «адекларована парт—÷€ товару не врахову—‘тьс€ при визначенн—÷ залишку товару за квотою. ѕри митному оформленн—÷ першо—„ парт—÷—„ товару у граф—÷ зазнача—‘тьс€ к—÷льк—÷сть товару за квотою.

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 40 "«агальна декларац—÷€/попередн—÷й документ".

√рафа заповню—‘тьс€, €кщо за€вленому за ¬ћƒ митному режиму передував —÷нший митний режим, або подавалас€ попередн€ чи загальна декларац—÷€, або декларац—÷€ оформлювалас€ зам—÷сть анульовано—„.

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 41 "ƒодаткова одиниц€ вим—÷ру".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ код додатково—„ одиниц—÷ вим—÷ру товару зг—÷дно —÷з загальнодержавним  ласиф—÷катором системи позначень одиниць вим—÷рюванн€ та обл—÷ку, €кщо така одиниц€ вим—÷ру передбачена дл€ цього товару.

√рафа не заповню—‘тьс€.

√рафа 42 "‘актурна варт—÷сть товару".

” граф—÷ наводитьс€ фактурна варт—÷сть товару, декларованого в граф—÷ 31 ¬ћƒ, у валют—÷ ”кра—„ни за курсом, установленим Ќац—÷ональним банком ”кра—„ни на день прийн€тт€ ¬ћƒ до митного оформленн€.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л63924,00 грн.ї - варт—÷сть товару в—÷дпов—÷дно контракту (варт—÷сть доставки включено до вартост—÷ товару).

√рафа 43.

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа 44 "ƒодаткова —÷нформац—÷€/подан—÷ документи".

” граф—÷ зазначаютьс€ рекв—÷зити документ—÷в, поданих при митному оформленн—÷. –екв—÷зити кожного документа починаютьс€ з нового р€дка за схемою:

- номер розд—÷лу документ—÷в зг—÷дно з  ласиф—÷катором документ—÷в;

- код документа зг—÷дно з  ласиф—÷катором документ—÷в;

- номер документа, дата й при потреб—÷ - назва та к—÷нцевий терм—÷н д—÷—„.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

2730 - јвтомоб—÷льна накладна є 34378766.

3530 - —траховий пол—÷с є 55434809.

4010 - «овн—÷шньоеконом—÷чний догов—÷р є UKR 23459 в—÷д 01.01.2007р, д—÷йсний до 01.01.2009р.

5046 - ‘—÷тосан—÷тарний сертиф—÷кат

5065 - —ан—÷тарний сертиф—÷кат

5133 - –ад—÷олог—÷чний дозв—÷л

7000 - —ертиф—÷кат про походженн€ товару.ї

√рафа 45 "ћитна варт—÷сть".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ у валют—÷ ”кра—„ни митна варт—÷сть товару, за€вленого в граф—÷ 31.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л63924,00 грн.ї.

√рафа 46 "—татистична варт—÷сть".

” граф—÷ зазнача—‘тьс€ митна варт—÷сть товару в тис€чах гривень, що округлю—‘тьс€ за правилами округленн€.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л64ї.

√рафа 47 "Ќарахуванн€ мита та митних платеж—÷в".

” ц—÷й граф—÷ основного й додаткових аркуш—÷в ¬ћƒ навод€тьс€ в—÷домост—÷ про нарахуванн€ податк—÷в та збор—÷в.

” перш—÷й колонц—÷ "¬ид" зазнача—‘тьс€ код виду податку або збору в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора вид—÷в податк—÷в та збор—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л010ї - ћитний зб—÷р за митне оформленн€ товар—÷в та —÷нших предмет—÷в.

¬л020ї - ћито на товари, що ввоз€тьс€ на територ—÷ю ”кра—„ни субтјў—‘ктами п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷.

¬л028ї - ѕодаток на додану варт—÷сть з товар—÷в, увезених на територ—÷ю ”кра—„ни субтјў—‘ктами п—÷дпри—‘мницько—„ д—÷€льност—÷.

” друг—÷й колонц—÷ "ќснова нарахуванн€" зазначаютьс€:

ѕри нарахуванн—÷ митних збор—÷в:

«агальна митна варт—÷сть товар—÷в, наведена в граф—÷ 12, - при нарахуванн—÷ за ставкою у в—÷дсотках митно—„ вартост—÷.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л63924,00 грн.ї

ѕри нарахуванн—÷ мита:

«агальна митна варт—÷сть товар—÷в, наведена в граф—÷ 12, - при нарахуванн—÷ за ставкою у в—÷дсотках митно—„ вартост—÷. ¬л63924,00 грн.ї

ѕри нарахуванн—÷ податку на додану варт—÷сть:

ћитна варт—÷сть товару, зазначена в граф—÷ 45, зб—÷льшена на суму мита (дл€ товар—÷в, що п—÷дл€гають обкладенню митом) та акцизного збору (дл€ товар—÷в, що п—÷дл€гають обкладенню акцизним збором).

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л63924,00ї

” трет—÷й колонц—÷ "—тавка" зазначаютьс€:

1. ѕри нарахуванн—÷ митних збор—÷в - установлений чинним законодавством розм—÷р ставки митних збор—÷в.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л0,2%ї - —тавка митного збору.

2. ѕри нарахуванн—÷ мита - установлений чинним законодавством розм—÷р ставки мита.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л0%ї - ставка мита.

4. ѕри нарахуванн—÷ податку на додану варт—÷сть - установлений

чинним законодавством розм—÷р ставки податку на додану варт—÷сть.

«апису—‘мо у ¬ћƒ: ¬л20%ї - ставка ѕƒ¬.

” четверт—÷й колонц—÷ "—ума" наводитьс€ нарахована сума в—÷дпов—÷дного податку або збору.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л127,85 грн.ї - сума нарахованого митного збору;

¬л0 грнї - сума нарахованого мита;

¬л12784,80 грн.ї - сума нарахованого ѕƒ¬.

” п'€т—÷й колонц—÷ "—пос—÷б платежу" зазнача—‘тьс€ код способу розрахунку в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора способ—÷в розрахунку.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л01ї - Ѕезгот—÷вковий розрахунок через банк—÷вськ—÷ установи.

¬л16ї - ѕри митному оформленн—÷ товару, на €кий установлено нульов—÷ ставки вв—÷зного мита або акцизного збору.

¬л01ї - Ѕезгот—÷вковий розрахунок через банк—÷вськ—÷ установи.

√рафа 48 "¬—÷дстроченн€ платеж—÷в".

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа 49 "Ќайменуванн€ складу".

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа 50 "ƒов—÷ритель".

” граф—÷ зазначаютьс€ в—÷домост—÷ (назва, м—÷iезнаходженн€, код –ƒƒ–ѕќ”, номер телефону) про п—÷дпри—‘мство-перев—÷зника (або експедитора) та персональн—÷ дан—÷ безпосереднього виконавц€ перевезенн€ товар—÷в (на основ—÷ пред'€вленого паспорта).

÷е зобов'€занн€ обов'€зково п—÷дпису—‘тьс€ представником перев—÷зника - виконавцем перевезенн€ на кожному аркуш—÷ та зав—÷р€—‘тьс€ особистою номерною печаткою посадово—„ особи митниц—÷.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬лѕѕ  арп—÷нський ћ. ћ. м. –—÷вне, вул ƒворецька, 15, 33001, –ƒƒ–ѕќ” 4327855.

 арп—÷нський ћикола ћихайлович, ѕаспорт сер—÷€ —– 551876 в—÷д 30кв—÷тн€ 1999р, ¬иданий –—÷вненським ћ¬ ”ћ¬— ”кра—„ниї

√рафа 51 "ћитниц€ кра—„ни транзиту".

√рафа заповню—‘тьс€ митним органом.

√рафа 52 "√арант—÷€ не д—÷йсна дл€ ...".

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержмитслужбою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа 53 "ћитниц€ в кра—„н—÷ призначенн€"

ѕор€док використанн€ графи встановлю—‘тьс€ ƒержавною митною службою ”кра—„ни залежно в—÷д митного режиму.

√рафа 54 "ћ—÷iе та дата".

” граф—÷ зазначаютьс€ м—÷iезнаходженн€ (м—÷iе проживанн€) декларанта, дата заповненн€ декларац—÷—„, пр—÷звище, —÷н—÷ц—÷али, посада особи - сп—÷вроб—÷тника п—÷дпри—‘мства-декларанта, зазначеного в граф—÷ 14, проставл€—‘тьс€ —„—„ особистий п—÷дпис, а також навод€тьс€ номер телефону декларанта.

÷—÷ в—÷домост—÷ зав—÷р€ютьс€ печаткою орган—÷зац—÷—„-декларанта, €ка м—÷стить код за –ƒƒ–ѕќ”.

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л33000 м. –—÷вне, вул. ќ. ƒундича,16, кв. 138, 09 вересн€ 2007р.

ѕалиц€ ¬. …., менеджер «≈ƒ, моб. тел.80973525305.ї.

√рафа B "ѕодробиц—÷ розрахунк—÷в".

” граф—÷ основного аркуша ¬ћƒ зазначаютьс€:

а) код виду податку або збору в—÷дпов—÷дно до  ласиф—÷катора вид—÷в податк—÷в та збор—÷в;

б) загальна сума податк—÷в та збор—÷в за цим кодом, що включа—‘ в себе суми податк—÷в та збор—÷в за основним —÷ кожним додатковим аркушем ¬ћƒ;

в) плат—÷жн—÷ рекв—÷зити;

«апису—‘мо у ¬ћƒ:

¬л010 - 127,85 грн.

020 - 0 грн.

028 - 12784,80 грн.

 од за –ƒƒ–ѕќ” 32512471

–ќ‘ јѕѕЅ "јвальї, –/р є 260052469 –ќ‘ јѕѕЅ "јвальї ћ‘ќ 333227ї. [12, 15, 21]

3.13 ƒокументи необх—÷дн—÷ дл€ митного оформленн€ товар—÷в —÷з застосуванн€м ¬ћƒ.

ѕодача декларантом вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„, заповнено—„ в—÷дпов—÷дно до за€вленого митного режиму, супроводжу—‘тьс€ поданн€м у митний орган документ—÷в, необх—÷дних дл€ —„—„ прийн€тт€, €к—÷ наведен—÷ в таблиц—÷ 3.4.

“аблиц€ 3.4 - ƒокументи, що подаютьс€ митному органу разом з ¬ћƒ.

“ип документ—÷в

Ќазва документ—÷в

 од документа

ƒозв—÷льн—÷ документи

—ертиф—÷кат про походженн€ товару

—ертиф—÷кац—÷€ продукц—÷—„ (” –—≈ѕ–ќ)

ћ—÷жнародн—÷ ветеринарн—÷ (сан—÷тарн—÷) сертиф—÷кати на харчов—÷ продукти за вимогою

¬етеринарний контроль

–ад—÷олог—÷чний контроль

6860

6020

6852

6853

6854

“ранспортн—÷ документи

”н—÷версальний транспортний документ

Ќакладна CMR

TIR - carnet

2701

2703

2950

 омерц—÷йн—÷ документи

–ахунок фактура (INVOICE)

ƒогов—÷р куп—÷вл—÷ - продажу, що передбача—‘ розрахунки у валют—÷ ”кра—„ни

3105

4010

«агальн—÷ документи

дов—÷дка про декларуванн€ валютних ц—÷нностей

акт догл€ду

6001

9000


¬исновки до розд—÷лу 3


ќсновними —÷мпортерами какао-порошку —‘ компан—÷—„ з таких кра—„н: Ќ—÷меччина (Shokinag), ѕольща (ADM), Ѕолгар—÷€ (Eurocacao), ћалайз—÷€ (JB Cocoa), –∆тал—÷€ (Cav.G.Testa) та —÷н.

ќск—÷льки весь какао-порошок в ”кра—„н—÷ —‘ —÷мпортованим ѕѕ "–—“ - –—÷внеї намага—‘тьс€ уникнути укра—„нських посередник—÷в дл€ забезпеченн—÷ нижчо—„ вартост—÷ сировини.

ѕ—÷сл€ проведенн€ товарознавчо—„ експертизи какао-порошку р—÷зних виробник—÷в та мон—÷торингу ц—÷н на нього дирекц—÷—‘ю ѕѕ "–—“ - –—÷внеї було прийн€те р—÷шенн€ про укладенн€ договору з "Cadbury Wedel Sp. z o.o.ї на поставку 10000 кг натурального какао-порошку виробництва ADM (ѕольща).

” результат—÷ проведених розрахунк—÷в отримано:

- митн—÷ збори становл€ть 127,85 грн.;

- мито становить 0,00 грн.;

- ѕƒ¬ становить 12784,80 грн.

ƒл€ безперешкодного зд—÷йсненн€ ц—÷—‘—„ зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ операц—÷—„ при митному оформленн—÷ необх—÷дно, кр—÷м ¬ћƒ, подати попередню декларац—÷ю, транспортн—÷ накладн—÷, рахунок-фактуру, зовн—÷шньоеконом—÷чний догов—÷р, ф—÷то-сан—÷тарний, рад—÷олог—÷чний, сан—÷тарний сертиф—÷кати та сертиф—÷кат про походженн€ товару. ѕоданн€ сертиф—÷кат—÷в —‘ сво—‘р—÷дним засобом безпеки, оск—÷льки саме ц—÷ документи засв—÷дчують безпечн—÷сть товару. ¬ћƒ заповнено з використанн€м программ MD Office i MD Info.

“аким чином, зд—÷йсненн€ —÷мпортних поставок какао-порошку —‘ виг—÷дним дл€ ѕѕ "–—“ - –—÷внеї оск—÷льки п—÷сл€ сплати вс—÷х митних збор—÷в ц—÷на какао-порошку буде прийн€тною дл€ споживач—÷в, так €к на ”кра—„н—÷ не —÷сну—‘ п—÷дпри—‘мств виробник—÷в какао-порошку.

¬исновки


 акао-порошок, €к продукт харчуванн€, ма—‘ важливе значенн€ дл€ орган—÷зму людини.  акао-боби повн—÷ антиоксидантних пол—÷фенол—÷в, €к—÷ скорочують ризик серцевих захворювань. Ќе зважаючи на те, що х—÷м—÷чний компонент присутн—÷й у вс—÷х фруктах, особливо високою концентрац—÷—‘ю й активн—÷стю в—÷н в—÷др—÷зн€—‘тьс€ саме в какао.

”живанн€ какао дуже корисне дл€ головного мозку. ” бобах какао м—÷ститьс€ надзвичайно важлива речовина - антиоксидант флаванол, що пол—÷пшу—‘ кровооб—÷г у мозку, ефективно знижу—‘ кров'€ний тиск, допомага—‘ п—÷дсилювати приплив кров—÷ до к—÷нц—÷вок.

 акао-порошок багатий на б—÷лок, кл—÷тковину, в—÷там—÷ни, фол—÷—‘ву кислоту, м—÷нерали, а за вм—÷стом зал—÷за й цинку його взагал—÷ можна назвати рекордсменом серед ус—÷х продукт—÷в. –∆ нарешт—÷, какао багате на пурини, €к—÷ —‘ складовою частиною нукле—„нових кислот —÷ забезпечують збер—÷ганн€ й передачу генетично—„ —÷нформац—÷—„, а також беруть участь у б—÷осинтез—÷ б—÷лк—÷в

 акао-порошок, пор€д з какао-маслом —÷ тертим какао, використову—‘тьс€ у виробництв—÷ кондитерських вироб—÷в, у тому числ—÷ у виробництв—÷ шоколаду, молочно—„ й шоколадно—„ глазур—÷, мас прал—÷не, начинки дл€ вафель —÷ прошарку дл€ печива, у виробництв—÷ пр€ник—÷в й цукрового печива, а також у виготовленн—÷ кремо-збивних мас —÷ крем—÷в дл€ обробки торт—÷в —÷ т—÷стечок, обсипки цукерок, при виробництв—÷ жирово—„ глазур—÷ й —÷н. јле основне призначенн€ какао-порошку - приготуванн€ какао-напою. „им др—÷бн—÷ш—÷ частки порошку тим довше утримуютьс€ вони у коло—„дному стан—÷ в напо—„, —÷ в—÷дпов—÷дно тим вищою —‘ €к—÷сть напою.

ќсновними постачальниками сировини дл€ виготовленн€ какао-порошку (какао-боб—÷в) —‘ ѕ—÷вденна јмерика й острови ¬ест-–∆нд—÷—„, кра—„ни «ах—÷дно—„ јфрики, Ѕразил—÷€, ћалайз—÷€, Ќова √в—÷не€,  от ƒ'–∆вуар (Ѕерег —лоново—„  —÷стки). Ћ—÷дером у виробництв—÷ какао-боб—÷в —‘ кра—„на  от ƒтјў–∆вуар (майже 42 %).

¬ ”кра—„н—÷ виробнич—÷ потужност—÷ дл€ виготовленн€ какао-порошку в—÷дсутн—÷, тому какао-порошок —‘ виключно —÷мпортованою продукц—÷—‘ю. Ќайб—÷льшими експортерами —‘ ф—÷рми "Sсhokinagї (Ќ—÷меччина), "ADMї (ѕольща), "Eurocacaoї (Ѕолгар—÷€), "JB Cocoaї (ћалайз—÷€), "Cav.G.Testaї (–∆тал—÷€) та —÷н.

Ќормативним документом, що регламенту—‘ вимоги до какао-порошку —‘ ƒ—“”4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї

–∆з органолептичних показник—÷в регламентуютьс€ зовн—÷шн—÷й вигл€д, смак та запах.

–∆з ф—÷зико-х—÷м—÷чних показник—÷в регламентуютьс€: масова частка вологи; масова частка жиру; ступ—÷нь подр—÷бненн€ какао-порошку; дисперсн—÷сть какао-порошку; показник рЌ; масова частка золи; масова частка золи, нерозчинно—„ у розчин—÷ хлоридно—„ кислоти з масовою часткою 10 %; металомагн—÷тн—÷ дом—÷шки.

–∆з показник—÷в безпечност—÷ регламентуютьс€ вм—÷ст токсичних елемент—÷в, м—÷кроб—÷олог—÷чн—÷ показники, вм—÷ст пестицид—÷в, афлатоксину ¬1, рад—÷онукл—÷д—÷в.

–езультати проведено—„ товарознавчо—„ експертизи какао-порошку на баз—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ ƒѕ "–—÷внестандартметролог—÷€ї показали, що вс—÷ зразки в—÷дпов—÷дають вимогам нормативного документу але найкращу €к—÷сть ма—‘ зразок є1 какао-порошок виробництва ф—÷рми "Schokinagї (Ќ—÷меччина)

јнал—÷з залежност—÷ р—÷вн€ €кост—÷ в—÷д ц—÷ни какао-порошку р—÷зних виробник—÷в показав, що досить висока ц—÷на на какао-порошок з Ќ—÷меччини в—÷дпов—÷да—‘ його €кост—÷. як—÷сть какао-порошку виробництва "JB Cocoaї (ћалайз—÷€), "ADMї (ѕольща) —÷ "Cav.G.Testaї (–∆тал—÷€) —‘ достатньою, а ц—÷на приблизно однакова.  акао-порошок "Eurocacaoї (Ѕолгар—÷€) хоча —÷ в—÷дпов—÷да—‘ вимогам нормативних документ—÷в, ма—‘ нижчу €к—÷сть, що в—÷дображено у його ц—÷н—÷.

ƒосл—÷дженн€ особливостей митного оформленн€ какао-порошку св—÷дчить, що зд—÷йсненн€ —÷мпортних поставок —‘ виг—÷дним оск—÷льки п—÷сл€ сплати вс—÷х митних збор—÷в ц—÷на какао-порошку буде прийн€тною дл€ споживач—÷в.

—писок використано—„ л—÷тератури


 1. √ќ—“ 5897-90 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частейї.
 2. √ќ—“ 5898-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ кислотности и щелочностиї.
 3. √ќ—“ 5899-85 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли жираї (за пунктом 3).
 4. √ќ—“ 5900-73 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ "аги и сухих веществї.
 5. √ќ—“ 5901-87 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ массовой доли золы и металломагнитных примесейї.
 6. √ќ—“ 5902-80 "»здели€ кондитерские. ћетоды определени€ степени измельчени€ и плотности пористых изделийї.
 7. √ќ—“ 5904-82 "»здели€ кондитерские. ѕравила приемки, методы отбора и подготовки пробї.
 8. √ришко ≈.—. и др. ѕродовольственные товары. ”чебник дл€ проф.-техн. училищ. - ћ.: "Ёкономикаї, 1972р.
 9. ƒ—“” 4391:2005 " акао-порошок. «агальн—÷ техн—÷чн—÷ умовиї
 10. ƒ—“” ISO/IEC 17025 - 2001 "«агальн—÷ вимоги до компетентност—÷ випробувальних та кал—÷брувальних лаборатор—÷й".
 11. «акон ¬ерховно—„ –ади ”кра—„ни є 771/97-¬– в—÷д 23.12.1997 "ѕро безпечн—÷сть та €к—÷сть харчових продукт—÷вї.
 12. «акон ”кра—„ни "ѕро –ƒдиний митний тарифї.
 13.  оментар до ћитного  одексу ”кра—„ни. за ред. ћ.ћ.  аленського, ѕ.¬. ѕашка.
 14. ћитний  одекс ”кра—„ни.
 15. Ќаказ ƒержавно—„ митно—„ служби ”кра—„ни є 380 в—÷д 30.06.1998 "ѕро затвердженн€ ѕор€дку заповненн€ граф вантажно—„ митно—„ декларац—÷—„ в—÷дпов—÷дно до митних режим—÷в експорту, —÷мпорту, транзиту, тимчасового ввезенн€ (вивезенн€), митного складу, магазину безмитно—„ торг—÷вл—÷ї.
 16. Ќастанова з €кост—÷ випробувально—„ лаборатор—÷—„ харчово—„ продукц—÷—„ ƒѕ тјё–—÷внестандартметролог—÷€тјЁ.
 17. Ќиколаева ћ.ј. “овароведение потребительских товаров. “еоретические основы; ”чебник ћосква, 1998.
 18. ќрлова Ќ.я. “еоретичн—÷ основи товарознавства продовольчих товар—÷в: Ћабораторний практикум  и—„в, 1999.
 19. ѕаспорт про випробувально—„ лаборатор—÷—„ харчово—„ продукц—÷—„ ƒѕ тјё–—÷внестандартметролог—÷€тјЁ.
 20. ѕоложенн€ про випробувальну лаборатор—÷ю харчово—„ продукц—÷—„ ƒѕ тјё–—÷внестандартметролог—÷€тјЁ.
 21. ѕостанова  аб—÷нету ћ—÷н—÷стр—÷в ”кра—„ни є 574 в—÷д 09.06.1997 "ѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про вантажну митну декларац—÷юї.
 22. “овароведение продовольственных товаров. ”чебник дл€ торг.-экон. фак. вузов. - ћ.: "Ёкономикаї, 1972р.
 23. ”кра—„нська класиф—÷кац—÷€ товар—÷в зовн—÷шньоеконом—÷чно—„ д—÷€льност—÷  и—„в: ƒержстандарт ”кра—„на, 1998.
 24. www.eurococoa.com - ќф—÷ц—÷йний сайт –ƒвропейсько—„ асоц—÷ац—÷—„ какао.
 25. www.caoline.ru - ќф—÷ц—÷йний сайт компан—÷—„ "Caolineї.
 26. www.jbcocoa.com - ќф—÷ц—÷йний сайт компан—÷—„ "JB Cocoaї.
 27. www.indcresa.com - ќф—÷ц—÷йний сайт компан—÷—„ "–∆ndcresaї.
 28. www.schokinag.com - ќф—÷ц—÷йний сайт компан—÷—„ "Schokinagї.
 29. www.icco.org - ќф—÷ц—÷йний сайт —в—÷тово—„ орган—÷зац—÷—„ какао.

ƒодатоки


ƒодаток ј


“ехнолог—÷чна схема переробки какао-боб—÷в на основн—÷ нап—÷вфабрикати.

ƒодаток Ѕ


ѕринцип д—÷—„ де€ких сучасних ростер—÷в.

–остер пер—÷одично—„ д—÷—„ типу Sirocco

–ис. 2.5. –остер безперервно—„ д—÷—„ Buhler STR 2 у розр—÷з—÷.


 акао-боби попередньо нагр—÷вають, жар€ть —÷ повн—÷стю прохолоджують конвекц—÷—‘ю: 1 - приймальний бункер; 2 - стад—÷€ попереднього нагр—÷ванн€; 3 - стад—÷€ обсмаженн€; 4 - стад—÷€ охолодженн€; 5 - заб—÷рний механ—÷зм

ƒодаток ¬


ѕриклади млин—÷в дл€ виробництва какао-тертого.

ћлин дл€ виробництва какао тертого ћ–Ќ 411 —аn—÷ i Montanan,

м. ћ—÷лан, –∆тал—÷€


ћлин Wieneroto »/45— ‘—÷рма Wiener and Co, Apparatenbouwb.v.,

м. јмстердам, √олланд—÷€.


—траницы: Ќазад 1 ¬перед