, 103(09), 2014
1
330.173.34

...,
, ,
- .
: , , , ,
UDC 330.173.34
ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR DECISION MAKING AND PREDICTING THE BEHAVIOR OF DYNAMICAL SYSTEMS
Kumratova Alfira Menligulovna
Cand.Econ.Sci., assistant professor
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
This article proposes a modification and training the Cellular Automaton predictive model. The author presents a modified system of models and methods for time series prediction with memory based on the theory of fuzzy sets and linear cellular automata
Keywords: LINEAR CELLULAR AUTOMATA, FUZZY SETS, WEATHER, VALIDATION, ADAPTATION PREDICTIVE MODELS
() [14] , ( - ). [4,22], [14]. , . , , . , , [22].
. , , R/S- [14,21]. [9], [4].
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
2
, , .
20 . , [10].
. . , . . . , . 2, 4, 8, 16 ... , , : . » ... . , , , ; , , , , .
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
3
, . » , , , , : - . » , : , - » [19].
- , , . : » -» .
. , . . . , .
. .
: » . : , , , ,
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
4
. ».
.., - [12,13] , . () , , 1870 1996., , ( - , - - ). [15], , .. , . - », .. .
:
[9]. , . , , ..
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
5
, , .
. [9,11]. - (), [1].
, . .
, , , . . . , , , . , [14],
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
6
[22]. , . , . , [20], , .
1 -
1952-2003 . (I )
1952 2003 ( 1,2,3). 3 : I - 3 ( -, - - ); II - 4 ( - , () - , - -
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
2003
, 103(09), 2014
7
); III - 2 ( - - ). , [4,15,17].
(I ): - 39 ., - 7 . 2004 21,2 / ( 1).
1 - 1952-2003 . (I )
(II ): -40 ., - 8 . 2004 26,49 / ( 2).
(III ): -35 ., - 10 . 2004 25,78 / ( 3).
1 - .
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
2003
, 103(09), 2014
8
2 - 1952-2003 . (II )
3 - 1952-2003 . (III )
1 - -
I II III

http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
9
21,2 / 26,49 / 25,78 / 23 /

2004 23 /. , I (3 ), .. .
. , : - - .
4 -
1952-2003 .
: - 37 ., - 7 .
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
10
, - , : , , , . .
- 1952-2003 .
5 - 1952 2003 .
: - 39 .,
- 8 .
2004 :
4 11 9 3 1 5
=- + - + - =0,972; =-+-+-+1=2,75; = =0,27;
' 18 4 2 18 4 2 18
s= 0,972+2,75+0,27=3,99;
= =0,24; = =0,68; = 0,06.-: U+1 ={(; 0,), (; 0,), (; 0,)}
2004 :
=
47 + 48 _ 4,1 + 7,7 _
2
2
=5,9; =
45 + 50 13,5 + 12,7 _
2
2
=13,1;
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
11


49 + 51 + 52 = 14,5 +14 + 19 =15 83 3 3 , '
: ={(5,9; 0,24), (13,1; 0,68), (15,83; 0,06)} 2004 :
3
= m 0 =0,24*5,9+0,68*13,1+0,06* 15,83=11,74 /
t=1
- 1952-2003.

6 - 1952 2003 .
: - 37 ., - 9 .


2004 :
/
=0,154; = - + =1,06; = + -=0,78; s = 0,154+1,06+0,78=1,99; m =0,08; = =0,53; ° = 0,39.
si si si
-: ^0+1={(; 0,08), (; 0,53), (; 0,39)}

2004 :
46 + 47 + 48 + 50
4
48 + 48,2 + 45,4 + 64 4
51,4;
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
2003
, 103(09), 2014
12
0 45 + 49 + 51 81,2 + 64,5 + 75,9 _ y0 _103 5
-------1-------- =---------1----------73,86; = 52 1 03,5 '
3
3
: _{(51,4; 0,08), (73,86; 0,53), (103,5; 0,39)}
2004 :
3
= m 0 =0,08*51,4+0,53*73,86+0,39* 103,5=83,62 /
t=1
- 1952-2003 .
7 - 1952 2003 .
: - 36 .,
- 11 .

2004 :
, 3 2 11^, 5 2 2 2 _ _ , 5
=-1-1--1-1,39; =-\-\-\-2,217; =-0,38;
^ 13 4 3 3 13 4 3 3 13
13 4 3 3
s = 1,39+2,217+0,38=3,99;
= _0,35; mC = _0,55; B = 0,09.
si si si
-: U°n+i _{(; 0,35), (; 0,55), (; 0,0,9)}
2004 :
= 45 + 46 + 47
= 3
4,3 + 2 + 4,6 3
_3,63;
48 \ 49 \ 50 5,2 \ 7,8 \ 7,1
3
3
_6,7;
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
13
= yi±Z- = ± =9,45.
2
2
: ={(3,63; 0,35), (6,7; 0,55), (9,45; 0,09)}
2004 :
3
Y°+1 = 0 =0,35*3,63+0,55*6,7+0,09*9,45=5,806 /
t=1
- 1957-2003 .
8 - 1957 2003 .
: - 36 .,
- 5 .

2004 :

==0,11; = + + - +1=1,97; = + + -=1,91;
' 18 * 18 18 3 18 18 3
s = 0,11+1,97+1,91=3,99;
= =0,03; = =0,49; =0,48.-: ^0+1={(; 0,03), (; 0,49), (; 0,48)}
2004 :

42 + 43 119,8 + 116
2
2
=117,9; =
44 + 45 + 47 158,4 +168,1 + 172,2
3
3
=166,2;
0 = 46 =236,3.
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
14
: ={(117,9; 0,03), (166,2; 0,49), (236,3; 0,48)} 2004 :
3
Cl = m y0 =0,03*117,9+0,49*166,2+0,48*236,3=198,4 /.
t=1
2 .
2 - -

(/) (/) (/)
11,74 22 10,26
83,62 99,1 15,48
5,806 5,4 0,406
198,4 214,5 16,1
2 , . » 0,4 /, . , .
, , ,
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
15
, .
, . , . - . . . , , , .

1. . . / . . , . . . - : - , 2000. - 352 .
2. . . / . . , . . , . . , . . // . 2014. - 1 (17). -. 83-92.
3. . . » - / . . , . . , . . , . . , . . // . 2014. . 100. - . 1118-1137.
4. . . : : / . . , . . . - : , 2014. - 212 .
5. . . / . . , . . , . . , . . // . 2014. - 1. - . 19-26.
6. . . / . . , . . , . . // : . 2013. - 12. - . 111-117.
7. . . - : / . . , . . ,
. . . - : , 2014. - 168 .
8. . . / . . , . . ,
. . // . 2014. - 05(099). - . 1154-1165.
9. . ., . ., . . ,
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
16
, . . . . - .: , 1996. - . 95-164.
10. . "", ""/ , 2001, 33-34.
11. . . - .: , 1971. - 378 .
12. . . / . . , . . , . . ,
. . // . -. . . 2005. - 1. - . 168-176.
13. . . / . . , . . ,
. . , . . // . 2005. - 1. - . 73-84.
14. . . , . - .: , 2000. - 333 .
15. . . / . . , . . , . . , . . // . 2007. - 5. - . 32-36.
16. . . / . . , . . , . . , . . . // .
2011. - 67. - . 173-194.
17. . . - : , , : / . . , . . . - : , 2008. - 194 .
18. . . : / . . , . . , . . // . 2013. - 06(090). -. 794-809.
19. ., . . - .; , 1991. - 280 .
20. - . - .: : -», 2003. - 688.
21. .. : . . . / . , 2005.
22. . . , ». - : , 2000. - 379 .
Literatura
1. Altunin A. E. Modeli i algoritmy prinjatija reshenij v nechetkih uslovijah / A. E. Altunin, M. V. Semuhin. - Tjumen': Izd-vo TjumGU, 2000. - 352 s.
2. Kumratova A. M. Matematicheskie metody v zadachah ocenki zon zemledelija s tochki zrenija bezopasnosti finansovyh vlozhenij / A. M. Kumratova, E. V. Popova, V. I. Tinjakova, L. A. Chikatueva // Jekonomika ustojchivogo razvitija. 2014. - 1 (17). - S. 8392.
3. Kumratova A. M. Metody klassicheskoj statistiki v issledovanii stepeni riskovosti» trend-sezonnyh processov / A. M. Kumratova, E. V. Popova, G. I. Popov, D. K. Tekeev, N. S. Kurnosova // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal KubGAU. 2014. T. 100.
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
17
- S. 1118-1137.
4. Kumratova A. M. Ocenka i upravlenie riskami: analiz vremennyh rjadov metodami nelinejnoj dinamiki: monografija / A. M. Kumratova, E. V. Popova. - Krasnodar: KubGAU, 2014. - 212 s.
5. Kumratova A. M. Sezonnye kolebanija vremennogo rjada turistskogo potoka / A. M. Kumratova, E. V. Popova, N. V. Tret'jakova, V. Ju. Chikatueva // Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik. 2014. - 1. - S. 19-26.
6. Kumratova A. M. Sravnitel'nyj analiz prognoznyh ocenok urozhajnosti zon zemledelija raznoj stepeni riska / A. M. Kumratova, V. I. Tinjakova, N. V. Tret'jakova // Sovremennaja jekonomika: problemy i reshenija. 2013. - 12. - S. 111-117.
7. Kumratova A. M. Jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie riska v zadachah upravlenija resursami zdravoohranenija: monografija / A. M. Kumratova, E. V. Popova, A. Z. Bidzhiev. - Krasnodar: KubGAU, 2014. - 168 s.
8. Kumratova A. M. Vlijanie sezonnoj i sobytijnoj sostavljajushhih na processy
planirovanija i upravlenija turistskimi potokami / A. M. Kumratova, E. V. Popova, M. I. Popova // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal KubGAU. 2014. -05(099). - S. 1154-1165.
9. Kurdjumov S. P., Malineckij G. G., Potapov A. B. Nestacionarnye struktury, dinamicheskij haos, kletochnye avtomaty. V sb. Novoe v sinergetike. Zagadki mira neravnovesnyh struktur. - M.: Nauka, 1996. - S. 95-164.
10. Naumov L. Kak uvelichit' skorost' "Zhizni", ili Jeffektivnaja organizacija dannyh dlja povyshenija skorosti poiska kletok i razreshenija otnoshenij sosedstva pri realizacii kletochnogo avtomata Dzhona Hortona Konveja "Zhizn'"/ Informatika, 2001, 33-34.
11. Nejman Dzh. Teorija samovosproizvodjashhihsja avtomatov. - M.: Mir, 1971. - 378 s.
12. Perepelica V. A. Predprognoznyj analiz ob#emov stoka gornyh rek kak jelement jekonomicheskoj bezopasnosti regiona / V. A. Perepelica, E. V. Popova, T. M. Lenshova, A.
M. Jangishieva // Vestnik Voronezh. un-ta. Ser. Jekonomika i upravlenie. 2005. - 1. - S. 168-176.
13. Perepelica V. A. Ispol'zovanie metodov nelinejnoj dinamiki dlja predprognoznogo analiza ob#ema stoka gornyh rek / V. A. Perepelica, E. V. Popova, A. M. Jangishieva, A. D. Salpagarov // Jekologicheskij vestnik nauchnyh centrov Chernomorskogo jekonomicheskogo sotrudnichestva. 2005. - 1. - S. 73-84.
14. Peters Je. Haos i porjadok na rynkah kapitala. Novyj analiticheskij vzgljad na cikly, ceny i izmenchivost' rynka. - M.: Mir, 2000. - 333 s.
15. Popova E. V. O prognozirovanii diskretnyh jevoljucionnyh processov na baze teorii nechetkih mnozhestv i linejnyh kletochnyh avtomatov / E. V. Popova, A. M. Jangishieva, S.
N. Stepanov, S. A. Chizhikov // Trudy KubGAU. 2007. - 5. - S. 32-36.
16. Popova E. V. Teorija nechetkih mnozhestv i kletochnyh avtomatov kak instrumentarij prognoza i adekvatnogo otrazhenija stohasticheskoj prirody jekonomicheskih processov / E.
V. Popova, N. O. Pozdnysheva, D. N. Savinskaja, A. M. Kumratova i dr. // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal KubGAU. 2011. - 67. - S. 173-194.
17. Popova E. V. Turistsko-rekreacionnaja dejatel'nost': metody, modeli, prognoz: monografija / E. V. Popova, A. M. Kumratova i dr. - Krasnodar: KubGAU, 2008. - 194 s.
18. Popova E. V. Ustojchivost' razvitija agrarnogo sektora: kompleks matematicheskih metodov i modelej / E. V. Popova, A. M. Kumratova, L. A. Chikatueva // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal KubGAU. 2013. - 06(090). - S. 794-809.
19. Toffoli T., Margolus N. Mashina kletochnyh avtomatov. - M.; Mir, 1991. - 280 s.
20. Jekonomiko-matematicheskij jenciklopedicheskij slovar'. - M.: Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija: Izdatel'skij dom INFRA-M», 2003. - 688s.
21. Jangishieva A.M. Modelirovanie jekonomicheskih riskov metodami nelinejnoj
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf
, 103(09), 2014
18
dinamiki: Avtoreferat diss. kand. jekon. nauk / Stavropol'skij gosudarstvennyj universitet. Stavropol', 2005.
22. Janovskij L. P. Principy, metodologija i nauchnoe obosnovanie urozhaja po tehnologii Zont». - Voronezh: VGAU, 2000. - 379 s.
http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/21.pdf